Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Telekomunikacja » Telekomunikacja » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
  GPS Nawigacja
  Teleinformatyka
  Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
W poszukiwaniu zera. Matematyczna odyseja do źródła pochodzenia liczb

W poszukiwaniu zera. Matematyczna odyseja do źródła pochodzenia liczb

39.90zł
31.92zł
Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2 84.00zł
Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2

Autor: Simon Haykin

ISBN: 83-206-1272-1

Ilość stron: 852

Data wydania: 2004

Twarda oprawa

Kompendium wiedzy, stanowiące przegląd podstawowych zagadnień dotyczących przetwarzania i przesyłania sygnałów.

Część 1 obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące sygnałów i systemów telekomunikacyjnych, omówienie modulacji ciągłych (amplitudy, częstotliwości i fazy), matematyczne podstawy procesów stochastycznych z uwzględnieniem teorii szumów, szumy w systemach z modulacją ciągłą, modulacje impulsowe oraz transmisję impulsową w pasmie podstawowym.

Część 2 (rozdz. 8 do 12) obejmuje problemy cyfrowej transmisji pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, podstawowe ograniczenia teorii informacji z uwzględnieniem kompresji danych, kodowania i pojemności kanału, kody z kontrolą błędów oraz opis zaawansowanych systemów komunikacyjnych i dodatki uzupełniające treść książki.

Po każdym rozdziale podano problemy do rozwiązania, które pomagają w uporządkowaniu wiedzy z danego zakresu.

Odbiorcy: pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki, elektrycznego i mechaniki precyzyjnej, a także inżynierowie tych specjalności.
 
Rozdziały:
 
CZĘŚĆ I
 
Rozdział 1. WSTĘP
1.1. Proces telekomunikacyjny /11
1.2. Źródła informacji /12
1.3. Kanały telekomunikacyjne /16
1.4. Sygnały dolno- i środkowopasmowe /18
1.5. Reprezentacja sygnałów i systemów /19
1.6. Stochastyka /21
1.7. Modulacja /21
1.8. Pierwotne zasoby telekomunikacyjne /23
1.9. Teoria informacji i kodowanie /23
1.10. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa /26
1.11. Sieci /28
1.12. Rys historyczny /31
Przypisy i literatura /35

Rozdział 2. REPREZENTACJA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW /36
2.1. Wstęp /36
2.2. Transformata Fouriera /36
2.3. Właściwości transformaty Fouriera /42
2.4. Twierdzenie energetyczne Rayleigha /53
2.5. Odwrotna proporcjonalność czasu i częstotliwości /55
2.6. Funkcja delta Diraca /58
2.7. Transformaty Fouriera sygnałów okresowych /66
2.8. Transmisja sygnałów przez układy liniowe /68
2.9. Filtry /75
2.10. Transformata Hilberta /83
2.11. Sygnał analityczny /89
2.12. Prezentacja kanoniczna sygnałów pasmowych /91
2.13. Systemy pasmowoprzepustowe /97
2.14. Opóźnienie fazowe i grupowe /103
2.15. Numeryczne obliczanie transformaty Fouriera /105
2.16. Podsumowanie /114
Przypisy i literatura /115
Zadania /116

Rozdział 3. MODULACJA CIĄGŁA /126
3.1. Wstęp /126
3.2. Modulacja amplitudy /127
3.3. Zalety, ograniczenia i modyfikacje modulacji amplitudy /134
3.4. Modulacja dwuwstęgowa ze stłumioną falą nośną /137
3.5. Filtracja wstęg /143
3.6. Modulacja z częściowo stłumioną wstęgą boczną /148
3.7. Modulacja jednowstęgowa /151
3.8. Przesuw częstotliwości /155
3.9. Zwielokrotnianie i mnożenie częstotliwości /156
3.10. Modulacja kąta /158
3.11. Modulacja częstotliwości /162
3.12. Układ z pętlą fazową /184
3.13. Nieliniowe zjawiska w systemach FM /193
3.14. Odbiornik superheterodynowy /197
3.15. Podsumowanie i dyskusja /199
Przypisy i literatura /201
Zadania /202

Rozdział 4. PROCESY LOSOWE /221
4.1. Wstęp /221
4.2. Teoria prawdopodobieństwa /222
4.3. Zmienne losowe /228
4.4. Średnie statystyczne /232
4.5. Przekształcenia zmiennych losowych /236
4.6. Procesy stochastyczne /240
4.7. Stacjonarność /240
4.8. Wartość średnia, funkcje korelacji i kowariancji /242
4.9. Ergodyczność /249
4.10. Transmisja sygnału stochastycznego przez filtr liniowy /250
4.11. Widmowa gęstość mocy /251
4.12. Procesy gaussowskie /263
4.13. Szumy /267
4.14. Szum wąskopasmowy /281
4.15. Sygnał sinusoidalny z szumem wąskopasmowym /293
4.16. Podsumowanie /294
Przypisy i literatura /297
Zadania /299

Rozdział 5. SZUM W UKŁADACH MODULACJI Z FALĄ CIĄGŁĄ /311
5.1. Wprowadzenie /311
5.2. Model odbiornika /311
5.3. Szumy odbiorników DSB-SC /314
5.4. Szumy odbiorników SSB /316
5.5. Szumy odbiorników AM /319
5.6. Szumy odbiorników FM /323
5.7. Preemfaza i deemfaza FM /336
5.8. Podsumowanie i dyskusja /339
Przypisy i literatura /341
Zadania /342

Rozdział 6. MODULACJA IMPULSOWA /347
6.1. Wstęp /347
6.2. Proces próbkowania /348
6.3. Modulacja amplitudy impulsów /352
6.4. Zwielokrotnianie z podziałem czasowym /357
6.5. Modulacja położenia impulsów /359
6.6. Relacja szerokość pasma - poziom szumu /366
6.7. Proces kwantowania /367
6.8. Modulacja impulsowo-kodowa /372
6.9. Szumy systemów PCM /381
6.10. Właściwości, ograniczenia i modyfikacje systemu PCM /383
6.11. Modulacja delta /384
6.12. Różnicowa modulacja impulsowo-kodowa /388
6.13. Kodowanie mowy przy małej szybkości bitowej /393
6.14. Podsumowanie i dyskusja /396
Przypisy i literatura /399
Zadania /400

Rozdział 7. TRANSMISJA W PASMIE PODSTAWOWYM /406
7.1. Wstęp /406
7.2. Filtr dopasowany do sygnału /407
7.3. Stopa błędu związana z szumem /412
7.4. Interferencja międzysymbolowa /417
7.5. Kryterium Nyquista dla niezniekształconej transmisji binarnej w paśmie podstawowym /420
7.6. Kodowanie o poziomach częściowo skorelowanych /427
7.7. Transmisja M-wartościowa sygnałów PAM /437
7.8. Korekcja linią opóźniającą z odczepami /439
7.9. Korekcja adaptacyjna /444
7.10. Wykres oczkowy /452
7.11. Podsumowanie i dyskusja /456
Przypisy i literatura /457
Zadania /457

CZĘŚĆ II

Rozdział 8. CYFROWA TRANSMISJA PASMOWA /9
8.1. Wstęp /9
8.2. Model transmisji pasmowej /10
8.3. Ortogonalizacja Grama-Schmidta /13
8.4. Geometryczna reprezentacja sygnałów /17
8.5. Odpowiedź banku korelatorów na zaszumiony sygnał wejściowy /20
8.6. Koherentna detekcja sygnałów w obecności szumów /23
8.7. Prawdopodobieństwo błędu /29
8.8. Odbiornik korelacyjny /34
8.9. Detekcja sygnałów o nieznanej fazie /36
8.10. Hierarchia technik modulacji cyfrowej /40
8.11. Koherentny binarny system PSK /41
8.12. Koherentny binarny system FSK /44
8.13. Koherentne kluczowanie czterofazowe /49
8.14. Koherentne kluczowanie minimalne /55
8.15. Koherentna modulacja ortogonalna /64
8.16. Niekoherentny binarny system FSK /70
8.17. Różnicowy system PSK /72
8.18. Porównanie binarnych i czwórkowych systemów modulacji /75
8.19. M-wartościowe techniki modulacji /77
8.20. Widma mocy /86
8.21. Wymagania na pasmo /93
8.22. Synchronizacja /95
8.23. Podsumowanie i dyskusja /99
Przypisy i literatura /100
Zadania /101

Rozdział 9. MODULACJA O WIDMIE ROZPROSZONYM /110
9.1. Wstęp /110

9.2. Ciągi pseudolosowe /111
9.3. Pojęcie widma rozproszonego /116
9.4. Modulacja o bezpośrednio rozproszonym widmie w koherentnym binarnym systemie PSK /121
9.5. Wymiar przestrzeni sygnałowej i zysk przetwarzania /124
9.6. Prawdopodobieństwo błędu /127
9.7. Rozpraszanie z wybieraniem nośnych /130
9.8. Zwielokrotnianie z podziałem kodowym /135
9.9. Podsumowanie i dyskusja /140
Przypisy i literatura /141
Zadania /142

Rozdział 10. PODSTAWOWE OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TEORII INFORMACJI /145
10.1. Wstęp /145
10.2. Niepewność, informacja i entropia /146
10.3. Twierdzenie o kodowaniu źródła /151
10.4. Zagęszczanie danych /153
10.5. Dyskretny kanał bezpamięci /161
10.6. Informacja wzajemna /163
10.7. Pojemność kanału /167
10.8. Twierdzenie o kodowaniu kanału /169
10.9. Entropia różniczkowa i informacja wzajemna w ciągłej przestrzeni zdarzeń /173
10.10. Twierdzenie o pojemności informacyjnej kanału /177
10.11. Wnioski z twierdzenia o pojemności kanału /180
10.12. Zniekształcenia związane z kodowaniem /186
10.13. Kompresja informacji /188
10.14. Podsumowanie i dyskusja /189
Przypisy i literatura /191
Zadania /192

Rozdział 11. KODOWANIE Z KOREKCJĄ BŁĘDÓW /200
11.1. Wprowadzenie /200
11.2. Dyskretne kanały bez pamięci /202
11.3. Liniowe kody blokowe /204
11.4. Kody cykliczne /214
11.5. Kody splotowe /226
11.6. Dekodowanie kodów splotowych z maksymalną wiarygodnością /232
11.7. Modulacja kodowana kratowo /240
11.8. Kodowanie dla kanałów o złożonych błędach /246
11.9. Podsumowanie i dyskusja /247
Przypisy i literatura /248
Zadania /249

Rozdział 12. NOWOCZESNE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE /255
12.1. Wprowadzenie /255
12.2. Telekomunikacja satelitarna /256
12.3. Radiokomunikacja ruchoma /260
12.4. Telekomunikacja optyczna /278
12.5. Szerokopasmowa zintegrowana sieć cyfrowa /284
12.6. Dziś i jutro telekomunikacji /287
Przypisy i literatura /289

Dodatek 1. MOWA I TELEWIZJA JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI /290
Dodatek 2. SZEREGI FOURIERA /298
Dodatek 3. CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWA REPREZENTACJA SYGNAŁÓW /305
Dodatek 4. FUNKCJE BESSELA /317
Dodatek 5. NIERÓWNOŚĆ SCHWARZA /322
Dodatek 6. WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW /324
Dodatek 7. FUNKCJA BŁĘDU /329
Dodatek 8. OPIS STATYSTYCZNY ZESPOLONYCH PROCESÓW LOSOWYCH /333
Dodatek 9. ARYTMETYKA BINARNA /336
Dodatek 10. KRYPTOGRAFIA /337
Dodatek 11. TABLICE MATEMATYCZNE /359
SŁOWNICZEK
Konwencje i oznaczenia /366
Funkcje /368
Słowniczek skrótów angielskich używanych w tekście /368
LITERATURA /372
Książki /372
Publikacje - raporty – patenty /378
SKOROWIDZ /385

Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2”, kupili także:

Fale i anteny wydanie 3 uaktualnione, Jarosław Szóstka, Wydawnictwo WKiŁ

Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych, Stefan Weyna, Wydawnictwo WNT

Mikrofale układy i systemy, Jarosław Szóstka, Wydawnictwo WKiŁ

Systemy teletransmisyjne, Sławomir Kula, Wydawnictwo WKiŁ

Fotowoltaika w teorii i praktyce, Ewa Klugmann-Radziemska, Wydawnictwo BTC

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Część 2, William Feller, Wydawnictwo Naukowe PWN

środa, 12 czerwca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami