Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

89.00zł
Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast 89.00zł 69.42zł
Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast

Tytuł: Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast
Autor: Marek Bryx
ISBN: 978-83-7556-606-2
Ilość stron: 446
Data wydania: 11/2013
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x24.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 89.00zł 69.42zł


Książka pt. „Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast” to opracowanie poświęcone współczesnym procesom towarzyszącym rozwojowi miast. Praca ta dotyka istotnych problemów z jakimi borykają się zarówno władze miast, jak i ich mieszkańcy. Dotyczy to zarówno finansowania i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, jak również procesów rewitalizacji, polityki mieszkaniowej, kształtowania cen transakcyjnych na rynku mieszkań i związanych z tym zmian popytowo-podażowych, roli partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju miast oraz zarządzania gruntami. Publikacja jest udaną próbą pogłębionych rozważań nad teorią i praktyką zarządzania rynkiem nieruchomości, zarówno tych komercyjnych, mieszkaniowych, jak i specjalnego przeznaczenia.

Zaprezentowane w niniejszej monografii treści stanowią cenny wkład w trwającą od wielu lat, na gruncie literatury krajowej i zagranicznej, dyskusję nad problematyką finansowania inwestycji miejskich, co ma szczególne znaczenie w dobie rosnących deficytów budżetowych wielu jednostek samorządowych.

Przedstawione przez Autorów rozwiązania prezentują interesujące punkty widzenia, które z pewnością będą stanowić przyczynek do dalszych badań nad rynkiem nieruchomości i teorią rozwoju miast. Lektura tego dzieła z pewnością dostarczy wielu inspiracji praktykom i teoretykom zajmującym się rozwojem obszarów miejskich, ich finansowaniem i zarządzaniem.

Spis treści:

Rozdział 1. 50-lecie Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
1.1. Historia Katedry Inwestycji i Nieruchomości   23
1.2. Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości             28
1.3. Profil naukowo-dydaktyczny Katedry             30

Rozdział 2. Rynek nieruchomości a procesy rewitalizacji miast
Wstęp       31
2.1. Syntetyczne ujęcie rynku nieruchomości         31
2.1.1. Podsystem obrotu         33
2.1.2. Podsystem finansowania               33
2.1.3. Podsystem inwestowania               33
2.1.4. Podsystem zarządzania  34
2.2. Rewitalizacja a rynek nieruchomości               34
2.2.1. Definicja rewitalizacji a system rynku nieruchomości   34
2.2.2. Rewitalizacja a podsystem przenoszenia praw własności do nieruchomości   35
2.2.3. Podsystem inwestycyjny rynku nieruchomości a rewitalizacja      36
2.2.4. Podsystem zarządzania nieruchomościami a rewitalizacja             37
2.2.5. Podsystem finansowy rynku nieruchomości i jego związki z rewitalizacją    40

Rozdział 3. Inwestowanie a estetyka
Wstęp       45
3.1. „Piękna nasza Polska cała” (?)         46
3.2. Bogate tradycje polskiego designu   47
3.3. Design w przeciwdziałaniu barierze popytu      49
3.4. Cywilizacyjne uwarunkowania rozwojowe Polski             50

Rozdział 4. Znaczenie nieruchomości w zarządzaniu finansami osobistymi – analiza procesu inwestycyjnego
Wstęp       55
4.1. Nieruchomość a finanse osobiste – wprowadzenie            56
4.1.1. Nieruchomość jako cel finansowy 58
4.1.2. Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego   59
4.2. Zagadnienie optymalizacyjne – nieruchomość jako cel finansowy   59
4.3. Zagadnienie optymalizacyjne – nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego    64
4.4. Nieruchomość jako cel finansowy – analiza wrażliwości projektu    66

Rozdział 5. Zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie rynku nieruchomości w Polsce
Wstęp       71
5.1. Poziom i struktura oferty kredytowej banków 73
5.2. Działania regulacyjne dotyczące finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych    80

Rozdział 6. Stan i perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego
Wstęp       85
6.1. Ujęcie zasobowe rynku mieszkaniowego w Polsce            86
6.2. Potencjał społeczny polskiego rynku mieszkaniowego    91
6.3. Perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego               95

Rozdział 7. Zróżnicowanie lokalnego rynku mieszkaniowego
Wstęp       101
7.1. Rodzaje zabudowy mieszkaniowej w dużych miastach      101
7.2. Cele zakupu mieszkań i możliwości ich realizacji             104
7.3. Rodzaje klientów na rynku mieszkaniowym i stopień determinacji ich preferencji mieszkaniowych

Rozdział 8. Badanie zmian cen na rynku mieszkaniowym
Wstęp       111
8.1. Metoda regresji hedonicznej             111
8.2. Metodyka badania i źródła danych   114
8.3. Budowa indeksów cen mieszkań w Poznaniu przy wykorzystaniu regresji hedonicznej    115

Rozdział 9. Różnica między poziomami wskaźnika zmian cen nieruchomości oraz wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w wybranych krajach
Wstęp       123
9.1. Zastosowanie wskaźnika zmian cen nieruchomości do waloryzacji opłat wynikających z różnych ustaw        124
9.2. Beneficjenci opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów                126
9.3. Badanie różnicy w poziomach analizowanych wskaźników zmian cen w wybranych krajach           131
9.3.1. Założenia metodyczne  131
9.3.2. Analiza wybranych wskaźników w Stanach Zjednoczonych          132
9.3.3. Analiza wybranych wskaźników w Wielkiej Brytanii    134
9.3.4. Analiza wybranych wskaźników w Niemczech              135

Rozdział 10. Motywy zakupu mieszkań w świetle badań na lokalnym rynku mieszkaniowym
Wstęp       141
10.1. Motywy zakupu mieszkań klientów młodych – w wieku do 35 lat 145
10.2. Motywy zakupu mieszkań klientów w wieku od 36 do 60 lat         147
10.3. Motywy zakupu mieszkań klientów w wieku powyżej 60 lat          149

Rozdział 11. Instrumenty realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie miasta Krakowa
Wstęp       155
11.1. Polityka mieszkaniowa państwa     156
11.2. Klasyfikacja instrumentów polityki mieszkaniowej       157
11.3. Weryfikacja wybranych instrumentów polityki mieszkaniowej w Krakowie  162

Rozdział 12. Polityka mieszkaniowa Irlandii – studium przypadku Dublina
Wstęp       167
12.1. Zasady polityki mieszkaniowej w Irlandii       167
12.2. Przykłady programów społecznej polityki mieszkaniowej w Dublinie            169
12.2.1. Doki Dublina               170
12.2.2. Dzielnica Ballymun     171

Rozdział 13. Brytyjskie i polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu mieszkaniowego
Wstęp       177
13.1. Doświadczenia brytyjskie               179
13.1.1. Uwarunkowania historyczne polityki mieszkaniowej Wielkiej Brytanii      179
13.1.2. Formy i efekty prywatyzacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii           182
13.2. Polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu komunalnego              186
13.2.1. Uwarunkowania historyczne polityki mieszkaniowej w Polsce   186
13.2.2. Prywatyzacja zasobu komunalnego w Polsce – sprzedaż najemcom jako jedyna forma prywatyzacji         189
13.2.3. Ocena procesu prywatyzacji w Polsce         190

Rozdział 14. Przejawy procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej
Wstęp       197
14.1. Pojęcie suburbanizacji     198
14.2. Zasięg aglomeracji poznańskiej      200
14.3. Zmiany liczby ludności oraz kierunki jej przepływów w aglomeracji poznańskiej          201
14.4. Ubytek gruntów rolnych w gminach powiatu poznańskiego           204
14.5. Ruch budowlany w Poznaniu i powiecie poznańskim      207

Rozdział 15. Partnerzy prywatni w finansowaniu rozwoju miast – z polskiej praktyki
Wstęp       215
15.1. Sopot – rewitalizacja terenów przydworcowych             219
15.2. Szczecin – Centrum Kaskada i Teatr Pleciuga                221
15.3. Kraków – Bonarka City Center      223
15.6. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (ITPOK) – Poznań            224

Rozdział 16. Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na efektywną realizację inwestycji samorządowych
Wstęp       233
16.1. Istota i determinanty zarządzania inwestycjami samorządowymi   234
16.2. Współpraca sektora publicznego i prywatnego              236
16.3. Wybrane inwestycje samorządowe w Sopocie i ich skutki              238

Rozdział 17. Koncepcja wykorzystania badania podobieństwa w metodzie porównywania parami
Wstęp       247
17.1. Definicja podobieństwa  249
17.2. Pomiar podobieństwa w odniesieniu do nieruchomości i rynków nieruchomości            254
17.3. Badania empiryczne       257

Rozdział 18. Kryteria wyboru miast do banku wizyt studyjnych w projekcie „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”
Wstęp       267
18.1. Podsumowanie I etapu rekrutacji trenerów do szkoleń „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi – trening”    268
18.2. Podsumowanie II etapu rekrutacji trenerów do szkoleń „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi – trening”  274
18.3. Przygotowanie respondentów do roli trenerów w czasie wizyt studyjnych     279

Rozdział 19. „Smart city” jako koncepcja rozwoju współczesnych miast
Wstęp       285
19.1. Pojęcie „Smart cities      287
19.2. Próba zdefiniowania koncepcji „Smart cities  288
19.3. Kryteria oceny „Smart cities          292

Rozdział 20. Alternatywne źródła energii w rozwoju miast
Wstęp       297
20.1. Przesłanki i konieczność zmian systemowych w energetyce          297
20.2. Bezpieczeństwo energetyczne w miastach oraz współczesne możliwości rozproszenia źródeł energii            300
20.3. Wpływ alternatywnych źródeł energii na współczesną wizję rozwoju miast   304

Rozdział 21. Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową – studium przypadku
Wstęp       311
21.1. Odpowiedzialność zawodowa zarządcy nieruchomości    312
21.2. Studium przypadku – wprowadzenie               314
21.2.1. Opis przypadku           314
21.2.2. Taryfy energii elektrycznej dla gospodarstw – odbiorców indywidualnych  315
21.2.3. Określenie różnicy w opłatach za zużycie energii elektrycznej między taryfami C11, G11 i G12              317

Rozdział 22. Identyfikacja problemu zarządzania nieruchomościami szkół publicznych w Polsce
Wstęp       323
22.1. Struktura i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce   324
22.2. Szkoła jako podstawowa jednostka systemu oświaty      325
22.3. Zarządzanie szkołą         326
22.4. Szkoła jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego     326
22.5. Wyposażenie szkoły publicznej w nieruchomości przez organ prowadzący    327
22.6. Charakterystyka obiektów szkolnych            328
22.7. Typowe pomieszczenia w obiektach szkolnych             330
22.8. Systemy zarządzania nieruchomościami szkół               331
22.9. Specyfika czynności wykonywanych w zarządzaniu nieruchomościami szkół                333
22.10. Podział zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości szkoły          334
22.10.1. Zadania organu prowadzącego związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół    334
22.10.2. Zadania dyrektora szkoły związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół           336
22.10.3. Zadania pozostałych podmiotów związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół                338

Rozdział 23. Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce
Wstęp       341
23.1. Ocena sytuacji planistycznej w największych miastach w Polsce   345
23.2. Analiza aktywności inwestycyjnej w wybranych miastach             346

Rozdział 24. Zarządzanie procesem inwestycyjnym na rynku samoobsługowych dyskontowych sklepów spożywczych w Polsce. Kwestie wybrane
Wstęp       353
24.1. Rynek samoobsługowych dyskontowych sklepów spożywczych w Polsce      355
24.2. Warunki gruntowe i posadowienie obiektu budowlanego 359
24.3. Decyzja o warunkach zabudowy     361
24.4. Pozwolenie na użytkowanie i otwarcie sklepu                363

Rozdział 25. Dzierżawa gruntów jako forma gospodarowania ziemią rolniczą
Wstęp       369
25.1. Dzierżawa jako prawo rzeczowe     370
25.2. Rola i znaczenie instytucji dzierżawy w rozwoju rynku nieruchomości rolnych             371
25.3. Zasady dzierżawy gruntów              377

Rozdział 26. Korzyści z udostępniania gruntów komunalnych w użytkowanie wieczyste
Wstęp       383
26.1. Finansowe korzyści dla gminy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste           384
26.1.1. Wpływy z opłaty pierwszej i opłat rocznych              385
26.1.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności          387
26.2. Dochody z użytkowania wieczystego w budżecie miasta Poznania w latach 2006–2012                389
26.3. Pozafinansowe korzyści prawa użytkowania wieczystego              398

Rozdział 27. Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce
Wstęp       403
27.1. Warunki prowadzonego badania oraz kryteria definiowania rynku CRE        404
27.2. Podstawowe parametry rynku CRE w województwie śląskim         407
27.3. Zmiany rynku CRE na tle wskaźników koniunktury      410
27.4. Wyniki analizy rynku gruntów CRE województwa śląskiego w latach 2003–2012         412

Rozdział 28. Problematyka określania powierzchni chat włościańskich pozostawionych na nieruchomościach położonych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Wstęp       419
28.1. Charakterystyka chat włościańskich              421
28.2. Procedura postępowania przy oszacowaniu powierzchni budynku  425
28.3. Przykład oszacowania powierzchni chaty włościańskiej pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
28.3.1. Informacje z materiałów źródłowych          426
28.3.2. Typ zagrody               427
28.3.3. Opis analizowanej chaty włościańskiej        427
28.3.4. Rodzaj określanej powierzchni    428
28.3.5. Oszacowanie powierzchni  

Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast
Tytuł książki: "Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast"
Autor: Marek Bryx
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 89.00zł 69.42zł
Klienci, którzy kupili „Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast”, kupili także:

Organizacja spotkań biznesowych, Thomas Wieke, Wydawnictwo Onepress

Rozgrzewka Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne, Jan Chmura, Wydawnictwo PZWL

Fundraising krok po kroku. Jak zdobyć pieniądze na Twoje projekty?, Michał Osiej, Wydawnictwo Onepress
<b>Wydajność Javy Szczegółowe porady dotyczące programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II</b>, <font color="navy">Scott Oaks</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
Wydajność Javy Szczegółowe porady dotyczące programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II, Scott Oaks, Wydawnictwo Helion

Meandry e-learningu, Grażyna Penkowska, Wydawnictwo Difin

Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi, Zyta Machnick, Wydawnictwo Onepress
<b>Jedzenie emocjonalne i inne podjadania. Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem</b>, <font color="navy">Joanna Derda, Marta Pawłowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Jedzenie emocjonalne i inne podjadania. Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem, Joanna Derda, Marta Pawłowska, Wydawnictwo Sensus

Zarządzanie w stylu Warrena Buffetta Sprawdzone narzędzia sukcesu w życiu osobistym i biznesie, Mary Buffett, David Clark, Wydawnictwo Onepress

Czego nie można kupić za pieniądze? Moralne granice rynku, Michael J. Sandel, Wydawnictwo Naukowe PWN

niedziela, 04 czerwca 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami