Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Coaching
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Sukces
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego 45.00zł
Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Tytuł: Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego
Autor: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
ISBN: 978-83-7556-596-6
Ilość stron: 236
Data wydania: 12/2013
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Carta Blanca
Cena: 45.00zł


Skuteczne zarządzanie finansami, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi takich jak rachunkowość, stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Fundamentami sukcesu w zarządzaniu jednostkami są także należycie prowadzone audyt i kontrola zarządcza.

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań podejmujących te aktualne i ważne w działalności jednostek sektora finansów publicznych tematy. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Osoby te zajmują się w życiu zawodowym finansami i rachunkowością oraz audytem i kontrolą zarządczą, zawarte zatem w monografii studia przypadków posiadają przede wszystkim walor praktyczny.

Książka adresowana jest do osób pragnących poznać zagadnienia zarządzania finansami i nadzoru w sektorze finansów publicznych, w tym studentów kierunku finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Spis treści:

Rozdział 1 Współczesny pogląd na system kontroli wewnętrznej
Wstęp       9
1.1. Definicja kontroli wewnętrznej i pojęć jej pokrewnych   10
1.2. Cele, zadania i funkcje kontroli wewnętrznej   11
1.3. Budowa systemu kontroli wewnętrznej             13
1.4. Umiejscowienie systemu kontroli wewnętrznej w prawodawstwie     17
1.5. Trendy rozwojowe systemu kontroli wewnętrznej           19
Podsumowanie         20
Bibliografia              20

Rozdział 2 Audyt finansowy oświaty w samorządzie powiatowym
Wstęp       23
2.1. Pojęcie audytu wewnętrznego i jego organizacja w jednostce           24
2.2. Kierunki i rodzaje audytu wewnętrznego w samorządzie   25
2.3. Zakres audytu finansowego w jednostce samorządu terytorialnego   27
2.4. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa          28
2.5. Efektywność zarządzania finansami oświaty    30
Podsumowanie         33
Bibliografia              34

Rozdział 3 Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych w Poznaniu
Wstęp       35
3.1. Istota jednostek pomocniczych gminy            35
3.2. Prowadzenie gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze Miasta Poznania         38
3.2.1. Charakterystyka środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych 38
3.2.2. Realizacja planu wydatków przez jednostki pomocnicze Miasta Poznania    43
3.3. Analiza planu wydatków osiedla Morasko-Radojewo w 2012 roku   44
Podsumowanie         48
Bibliografia              49

Rozdział 4 Bariery wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2010–2012
Wstęp       51
4.1. Instytucja kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych     52
4.2. Jednostki samorządu terytorialnego organizacjami zorientowanymi na strategię             54
4.3. Ocena wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego               60
Podsumowanie         63
Bibliografia              64

Rozdział 5 Nowoczesne metody rachunku kosztów
Wstęp       67
5.1. Pojęcie rachunku kosztów                68
5.2. Rodzaje kosztów              69
5.3. Nowoczesne metody rachunku kosztów           70
5.4. Wpływ nowoczesnych metod rachunku kosztów na strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem    79
Podsumowanie         80
Bibligrafia                 81

Rozdział 6 Polityka zarządzania ryzykiem w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Wstęp       83
6.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązku zarządzania ryzykiem        84
6.2. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem       85
6.3. Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej         88
6.4. Polityka zarządzania ryzykiem w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej 91
Podsumowanie         96
Bibliografia              97

Rozdział 7 Odroczony podatek dochodowy efektem rozbieżności polskich przepisów prawnych
Wstęp       99
7.1. Idea odroczonego podatku dochodowego         100
7.2. Obszary różnic pomiędzy przepisami prawa bilansowego i podatkowego         102
7.3. Wycena i prezentacja odroczonego podatku dochodowego              105
7.3.1. Wartość bilansowa aktywów i pasywów a wartość podatkowa       105
7.3.2. Dodatnie i ujemne różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową        108
7.3.3. Wycena i prezentacja podatku odroczonego 110
Podsumowanie         115
Bibliografia              116

Rozdział 8 System rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej
Wstęp       117
8.1. Pojęcie systemu rachunkowości       118
8.2. Przedmiot i podmiot rachunkowości                119
8.3. Zakres rachunkowości i jej elementy składowe 121
8.4. Szczególne uregulowania rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej      125
8.5. System rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej          126
Podsumowanie         128
Bibliografia              128

Rozdział 9 Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wstęp       131
9.1. Istota funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki      132
9.2. Projekty systemowe i innowacyjne  132
9.3. Wniosek o dofinansowanie projektu – konstrukcja oraz kryteria oceny          133
9.4. Rozpoczęcie oraz realizacja projektu               135
9.5. Zasada konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami       136
9.6. Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zasady przeprowadzania oraz zakres        138
9.7. Procedura wyboru audytora zewnętrznego        140
9.8. Obowiązek przeprowadzenia audytu 142
9.9. Korzyści wynikające z przeprowadzonych audytów zewnętrznych dla Beneficjentów realizujących projekty oraz biorących w nich udział – Beneficjentów Ostatecznych          142
Podsumowanie         144
Bibliografia              144

Rozdział 10 Wartość dodana audytu majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jednostek sektora finansów publicznych
Wstęp       147
10.1. Klasyfikacja i charakterystyka środków trwałych          148
10.2. Planowanie audytu oraz dokumentacja audytowa           150
10.3. Praktyczne aspekty funkcjonowania audytu majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych) jednostki…. 154
Podsumowanie         160
Bibliografia              161

Rozdział 11 Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Śrem
Wstęp       163
11.1. Podstawy prawne funkcjonowania gminy       164
11.2. Rola i zadania gminy w zakresie gospodarki gruntami    166
11.3. Podstawy prawne gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości           169
11.4. Zasady planowania sprzedaży nieruchomości na przykładzie Gminy Śrem     172
11.5. Dochody Gminy Śrem jako wynik gospodarowania zasobem nieruchomości  176
Podsumowanie         180
Bibliografia              181

Rozdział 12 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Gminy Osie i Gminy Lniano w latach 2008–2012
Wstęp       183
12.1. Źródła finansowania zadań gminy i ich klasyfikacja       184
12.2. Źródła i formy finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Osie i Gminie Lniano w latach 2008–2012       190
Podsumowanie         195
Bibliografia              196

Rozdział 13 Funkcje i koszty utrzymania Zakładu Karnego w Koziegłowach w latach 2010–2012
Wstęp       197
13.1. Organizacja więziennictwa w Polsce               199
13.2. Istota i funkcje zakładów karnych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności             200
13.3. Źródła finansowania zakładów karnych          202
13.4. Kształtowanie się kosztów utrzymania zakładów karnych             204
Podsumowanie         207
Bibliografia              208

Rozdział 14 Zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Chodzieskiego w latach 2010–2013
Wstęp       209
14.1. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego           210
14.2. Źródła finansowania działalności powiatu       212
14.3. Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami powiatu 213
14.3.1. Pojęcie budżetu samorządowego  213
14.3.2. Istota, cele i uwarunkowania prawne zaciągania zobowiązań oraz zarządzania długiem samorządowym      214
14.3.3. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania długiem lokalnym       216
14.3.4. Kontrola w zarządzaniu ryzykiem zadłużenia              217
14.4. Analiza zarządzania długiem samorządowym na przykładzie Powiatu Chodzieskiego w latach 2010–2013    219
14.4.1. Analiza wielkości wyniku finansowego, przychodów, rozchodów oraz wielkości długu i wydatków ponoszonych na jego obsługę              219
14.4.2. Analiza wskaźników zadłużenia i jego obsługi              222
Podsumowanie         223
Bibliografia   

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego”, kupili także:

Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny, Krzysztof Schmidt-Szałowski, Mikołaj Szafran, Jan Sentek, Ewa Bobryk, Wydawnictwo Naukowe PWN

Optymalizacja systemów i procesów logistycznych, Ryszard Miler, Tomasz Nowosielski, Bohdan Pac, Wydawnictwo CEDEWU

Golf Poradnik dla początkujących i zaawansowanych, Vivien Saunders, Wydawnictwo Muza

Informacje w biznesie, Stefan Forlicz, Wydawnictwo PWE

Harvard Business Review Zarządzanie marką, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Onepress

Analizowanie danych jakościowych, Graham Gibbs, Wydawnictwo Naukowe PWN

Wielki słownik rosyjsko-polski, Jan Wawrzyńczyk, Magdalena Kuratczyk, Eliza Małek, Wydawnictwo Naukowe PWN

Training Kit 70-290 Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 MCSA/MCSE Wydanie 2, Dan Holme, Orin Thomas, Wydawnictwo Microsoft Press

Sprzedawanie niewidzialnego Przewodnik po nowoczesnym marketingu usług, Harry Beckwith, Wydawnictwo Onepress

sobota, 20 lipca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami