Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » DTP Design » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
Polszczyzna na co dzień Wydanie II 79.00zł
Polszczyzna na co dzień Wydanie II

Tytuł: Polszczyzna na co dzień Wydanie II
Autor: Mirosław Bańko
ISBN: 978-83-01-21304-6
Ilość stron: 812
Data wydania: 07/2020 (wydanie II)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł


Poradnik dla osób, które chcą wiedzieć nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, ale jak w ogóle mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć cel wypowiedzi, np. skutecznie kogoś przekonać do czegoś.

Książkę polecamy wszystkim, którzy występują publicznie w jakiejkolwiek formie – np. prowadząc zebranie, przedstawiając prezentację, przygotowując pracę magisterską, ogłoszenie do prasy, zaproszenie na ślub lub wizytówkę – muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Szczególnie przydatna będzie dziennikarzom i politykom, redaktorom i korektorom, webmasterom i copywriterom, a także nauczycielom, maturzystom i studentom.

W kolejnych rozdziałach omówione zostały różne aspekty komunikacji językowej i konstruowania wypowiedzi, w tym także dłuższych tekstów. Wiele uwagi poświęcono komunikacji internetowej. Książka zawiera obszerny wzornik tekstów użytkowych z gotowymi przykładami do wykorzystania.

Spis treści:

Siedem kanonów stylu komunikatywnego 1
ABC stylistyki 33
ABC gramatyki 97
ABC dobrego mówcy 159
ABC grzeczności językowej 231
Zasady komunikacji internetowej 311
Zasady pisowni 347
Zasady interpunkcji 473
Poradnik redaktora 519
Wzory tekstów użytkowych 659

ROZDZIAŁ 1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego, czyli jak pisać, by nas czytano chę tnie i powszechnie
Jasność stylu 1
Prostota stylu 8
Zwię złość stylu 10
Dynamiczność stylu 13
Konkretność stylu 18
Konstrukcyjność stylu 21
Stosowność stylu 26
Oprawa edytorska tekstu 28
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

ROZDZIAŁ 2. ABC stylistyki
Estetyka wypowiedzi 33
Etyka komunikacji językowej 38
Formy wypowiedzi 43
Gatunki mowy 48
Kompozycja tekstu 50
Leksykalne środki stylistyczne 56
Odmiana mówiona języka 64
Składniowe środki stylistyczne 65
Słownictwo o ograniczonym zasięgu 73
Spójność tekstu 75
Styl 77
Styl informacyjno-publicystyczny 79
Styl naukowy 81
Styl potoczny 84
Styl religijny 85
Styl urzędowy 88
Stylizacja 91

ROZDZIAŁ 3. ABC gramatyki
Akcent 97
Zwyczaje akcentowe (101)
Daty 101
Imię i nazwisko 102
Imiona 103
Odmiana imion męskich
Liczebniki 113
Nazwiska 122
Nazwy miejscowe 140
Nazwy mieszkańców 144
Orzeczenie 146
Skrótowce 151
Rodzaje skrótowców

ROZDZIAŁ 4. ABC dobrego mówcy
Argumentacja 159
Części wystąpienia 162
Czynności przygotowawcze 163
Dykcja 164
Szczegółowy spis treści IX
Dyskusja 166
Erystyka 167
Etos mówcy 170
Figury myśli 171
Figury słowne 174
Funkcje wypowiedzi 177
Kompozycja wystąpienia 180
Konspekt 182
Maksymy konwersacyjne 183
Manipulacja językowa 185
Mnemotechnika 187
Metoda porcjowania informacji
Mowa 189
Mowa informacyjna
Mówca 191
Dobry mówca
Narracja jako czę ść wystąpienia 195
Okres retoryczny 195
Pamię ciowe opanowanie tekstu 196
Perswazja 197
Początek mowy 200
Prezentacja 201
Przygotowanie wystąpienia 203
Publiczność 205
Relacjonowanie i opiniowanie faktów 206
Retoryka 207
Retoryka a językoznawstwo retoryki
Spójność tekstu 211
Stereotyp językowy 212
Styl przemówienia 213

ROZDZIAŁ 5. ABC grzeczności ję zykowej
Akty zwrócenia się do odbiorcy 231
Deklaracje pomocy 233
Faux pas (gafa towarzyska) 234
Formuły rozpoczynające wystąpienia publiczne 235
Grzecznościowe powinności kobiety i mę ż czyzny 236
Grzeczność biznesowa 238
Grzeczność na ulicy 240
Grzeczność nieję zykowa 241
Grzeczność w mediach 242
Grzeczność w placówkach handlowych i usługowych 244
Grzeczność w publicznych środkach komunikacji 246
Grzeczność w relacjach ksiądz – parafianie 247
Grzeczność w relacjach nauczyciel – uczeń248
Grzeczność w relacjach przełoż ony – podwładny 249
Grzeczność w stosunkach sąsiedzkich 250
Grzeczność w szpitalach, hospicjach, w domach opieki itp. 251
Grzeczność w windzie 253
Grzeczność wobec słabszych 253
Komplementy 254
Odmowa 256
Podziękowania 258
Polecenia 262
Powitania 264
Poż egnania 266
Prośby 268
Przedstawianie się , przedstawianie komuś kogoś 271
Przejście na ty 274
Przeproszenia 276
Szczegółowy spis treści XI
Pytania grzecznościowe 280
Repliki aktów grzecznościowych 282
Strategie grzecznościowe 284
Wyrazy współczucia 287
Dodatek: formy adresatywne 289

ROZDZIAŁ 6. Zasady komunikacji internetowej
Adres internetowy 311
Anonimowość 312
Blog 313
Czaty 314
Dyskusje internetowe 315
E-mail 316
Emotikony i ikony 319
Forum dyskusyjne 319
Grupa dyskusyjna 320
Hipertekst 321
Internet a inne media 322
Internetowe kanały komunikacyjne 323
Ję zyk w Internecie 326
Komunikacja internetowa 327
Komunikator internetowy 328
Konwersacja internetowa 329
Korespondencja internetowa 329
Netykieta 330
Pisownia internetowa 332
Polskie znaki w komunikacji internetowej 335
Post 335
Pseudonimy (nicki) 336
Publikowanie w Internecie 338
Skróty internetowe 339
Słownictwo internetowe 340
Sygnatura 341
Sytuacje komunikacyjne w Internecie 342
Szukanie w Internecie 343

ROZDZIAŁ 7. Zasady pisowni
I. Informacje wstępne 347
1. Podstawowe zasady pisowni polskiej 348
II. Oznaczanie samogłosek 349
2. Samogłoski ustne 349
3. Samogłoska nosowa ą 351
4. Samogłoska nosowa ę 352
5. Pisownia połączeńliterowych o, e + spółgłoska nosowa 353
6. Pisownia grup spółgłoskowych ns, rs, nz 354
7. Zasady uż ycia liter i, j 355
III. Oznaczanie spółgłosek 358
8. Oznaczanie miękkości spółgłosek 358
9. Pisownia połączeńliterowych 358
10. Zasady uż ycia znaków ż , rz 361
11. Zasady uż ycia znaków ch, h 362
12. Wahania w zakresie pisowni spółgłosek 364
13. Pisownia wybranych typów formacji słowotwórczych 365
14. Pisownia wybranych form deklinacyjnych 379
15. Pisownia wybranych form koniugacyjnych 380
IV. Wielkie i małe litery 382
16. Użycie wielkiej litery ze względów składniowych 382
17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych 383
18. Użycie wielkiej litery ze względów znaczeniowych 385
20. Użycie małej litery 399
V. Pisownia łączna lub rozdzielna 405
21. Uwagi ogólne 405
22. Pisownia zrostów typu lwipyszczek 407
23. Pisownia zestawieńtypu lwia paszcza 407
24. Pisownia wyraż eńtypu dziko rosną cy, lekko strawny, nowo otwarty 408
25. Pisownia zestawieńtypu artysta malarz, lekarz chirurg, pies przewodnik, statek cysterna 409
26. Pisownia przymiotników złoż onych typu jasnoniebieski, rolniczoprzemysłowy,dwuipółletni, przeszłoroczny 409
27. Pisownia połączeńz liczebnikiem pół 410
28. Pisownia połączeńz liczebnikiem ćwierć 412
29. Pisownia łączna i rozdzielna wyraż eńprzyimkowych 412
30. Pisownia przyimków złoż onych 416
31. Pisownia wyraż eńtypu rę ka w rę kę , sam na sam, od deski do deski 416
32. Pisownia formy zaimkowej -ńz przyimkami 416
33. Pisownia wyrazów z przedrostkami 416
34. Pisownia wyraż eńzaimkowych 418
35. Pisownia zaimków złoż onych typu ten sam, taki sam 419
36. Pisownia wyrazu jak 419
37. Pisownia wyrazu indziej 419
38. Pisownia partykuł bą dz´, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj,no, oby, tak, tam, też , to, tu 419
39. Pisownia partykuł -ż e, -ż , -li, -ć 420
40. Pisownia spójnika ż e 420
41. Pisownia cząstek wyrazów -ą d, -ę dy, -dziesią t, -dziesty, -dzieści, -iną d,-kolwiek, -kroć, -krotny, -krotnie, -mość, -nasty, -naście, -set 420
42. Pisownia końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście 421
43. Pisownia łączna cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście 421
44. Pisownia rozdzielna cząstek bym, byś, by, byśmy, byście 423
45. Pisownia łączna partykuły nie 426
46. Pisownia rozdzielna partykuły nie 427
VI. Użycie łącznika 432
47. Pisownia wyrazów typu pseudo-Polak, eks-Amerykanin 432
48. Pisownia nazw miejscowości typu Bielsko-Biała, świeradów-Zdrój,Warszawa-śródmieście 432
49. Pisownia nazwisk złoż onych typu Mortkowicz-Olczakowa, Dołę ga--Mostowicz 432
50. Pisownia przymiotników złoż onych typu biało-czerwony 433
51. Pisownia z łącznikiem dwuczłonowych rzeczowników typu laska--parasol, kupno-sprzedaż , cud-dziewczyna 433
52. Pisownia połączeńwyrazowych z członami niby-, quasi- 434
53. Inne przykłady pisowni z łącznikiem 434
VII. Dzielenie wyrazów 43 6
54. Zasady dzielenia wyrazów 43 6
VIII. Pisownia skrótów i skrótowców 43 9
55. Reguły skracania wyrazów 43 9
56. Skrótowce 443
A. Oznaczanie odmiany skrótowców. Zasady ogólne (444) B. Pisownia skrótowców.
Zasady szczegółowe (444)
IX. Pisownia nazw własnych 445
57. Uwagi wstępne 445
58. Pisownia nazwisk Polaków – postaci historycznych 445
59. Pisownia obcych nazw własnych. Uwagi wstępne 445
XIV Szczegółowy spis treści
60. Pisownia imion 446
61. Odmiana imion 447
62. Odmiana nazwisk. Uwagi ogólne 448
63. Odmiana i pisownia nazwisk ż eńskich 448
64. Odmiana i pisownia nazwisk mę skich 448
65. Nazwiska angielskie i francuskie 448
66. Odmiana nazwisk angielskich i francuskich 449
67. Nazwiska niemieckie 451
68. Nazwiska włoskie 452
69. Nazwiska węgierskie 453
70. Odmiana i pisownia obcych nazw geograficznych 454
71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki łacińskie 455
72. Pisownia łacińskich nazw własnych 457
73. Pisownia greckich nazw własnych 458
A. Transliteracja (458) B. Transkrypcja (459)
74. Zasady polszczenia imion i nazw greckich 459
Transliteracja i transkrypcja słowiańskich alfabetów cyrylickich 461
75. Uwagi ogólne 461
76. Transliteracja i transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego 462
A. Transliteracja (462) B. Transkrypcja (463)
77. Adaptacja ortograficzna i odmiana rosyjskich nazw własnych 464
A. Nazwy geograficzne (464) B. Nazwiska (464)
78. Transliteracja i transkrypcja współczesnego alfabetu ukraińskiego 467

ROZDZIAŁ 8. Zasady interpunkcji
I. Ogólna charakterystyka polskiej interpunkcji 473
1. Znaki interpunkcyjne i ich funkcje 473
2. Charakter polskiej interpunkcji 474
II. Znaki interpunkcyjne 476
3. Znaki oddzielające. Uwagi ogólne 476
Szczegółowy spis treści XV
4. Podstawowa funkcja kropki 476
5. Inne zastosowania kropki 477
6. Pomijanie kropki 479
7. S ´ rednik 481
8. Przecinek 482
10. Wielokropek 497
11. Myślnik 498
12. Pytajnik 502
13. Wykrzyknik 505
14. Dwukropek 507
15. Nawias 511
16. Cudzysłów 513

ROZDZIAŁ 9. Poradnik redaktora. Zasady opracowania edytorsko-typograficznego tekstów w języku polskim
I. Zrozumieć typografię : pismo i tekst 520
1. Parametry typograficzne pisma i tekstu 520
2. Rodzaje pisma i wyróż nienia stosowane w tekście 528
II. Znaki specjalne pisma 534
1. Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe 534
3. Znaki stosowane w tekstach specjalistycznych 550
A. Matematyka (550) B. Chemia (550) C. Genealogia (551) D. Inne znaki (551)
4. Znaki literowe niestosowane w polskiej ortografii 551
III. Opracowanie edytorsko-typograficzne elementów tekstu 554
1. Imiona i nazwiska 554
2. Daty 554
3. Zapis czasu dnia 556
4. Jednostki miar, skala temperatury 556
5. Skróty 557
6. Cytaty (przytoczenia) 558
7. Dialogi w tekstach literackich 562
8. Monologi wewnę trzne 564
9. Teksty sceniczne 565
10. Teksty poetyckie i teksty piosenek 568
11. Wyliczenia 569
12. Wyraż enia liczbowe 571
14. Wzory i równania reakcji chemicznych 587
IV. Opracowanie edytorsko-typograficzne czę ści składowych publikacji 589
1. Kompozycja wydawnicza i podział tekstu publikacji 589
2. Tytulatura 591
3. Spis treści (rzeczy) 592
4. Dedykacja 595
5. Motto 596
6. Przedmowa 597
7. Wykazy uż ytych skrótów i innych oznaczeńoraz znaków graficznych
8. Tytuły partii tekstu 598
9. Kolumny publikacji 599
10. Pagina 600
11. Numeracja i podpisy pod ilustracjami 605
12. Streszczenie obcojęzyczne 606
13. Tabele słowno-liczbowe 606
14. Wykresy i schematy 614
15. Przypisy 616
16. Bibliografia załącznikowa 625
17. Przypisy i bibliografia w systemie „autor – numer” lub „autor – rok” 633
18. Indeksy (skorowidze) 637

ROZDZIAŁ 10. Wzory tekstów uż ytkowych
Abstrakt 659
Bibliografia 662
Biogram 664
CV 666
Dedykacja 670
E-mail 672
Gratulacje 676
Handout 678
Identyfikator 682
Indeks 684
Instrukcja 686
Kondolencje 690
Konspekt 692
Koperta 696
Laudacja 698
List 700
List do redakcji 704
List motywacyjny 706
Mowa pogrzebowa 710
Mowa weselna 712
Nekrolog 714
Ogłoszenie 716
Opinia 718
Petycja 720
Pieczątka (pieczę ć) 722
Poczta głosowa 724
Podanie 726
Podziękowanie 728
Porę czenie 730
Post internetowy 732
Pozdrowienia 736
Prezentacja 738
Protokół 744
Przeprosiny 748
Przypis 750
Referat 752
Referencje 756
Rozmowa kwalifikacyjna 758
Rozmowa telefoniczna 762
Skarga 764
SMS 766
Sprawozdanie 768
Sprostowanie 772
Streszczenie 774
Telegram 776
Ulotka reklamowa 778
Upoważ nienie 780
Usprawiedliwienie 782
Wizytówka 784
Wypowiedzenie 786
Zaproszenie 788
Zawiadomienie 790

Polszczyzna na co dzień Wydanie II
Tytuł książki: "Polszczyzna na co dzień Wydanie II"
Autor: Mirosław Bańko
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł
Klienci, którzy kupili „Polszczyzna na co dzień Wydanie II”, kupili także:

Gdzie ci mężczyźni?, Philip G. Zimbardo, Nikita S. Coulombe, Wydawnictwo Naukowe PWN

Biegacz niezłomny Odkryj potęgę siły oraz mobilności i biegaj bez kontuzji przez całe życie, Brian MacKenzie, Wydawnictwo GALAKTYKA

Jedz i trenuj Poradnik odżywiania dla aktywnych, Nancy Clark, Wydawnictwo Buk Rower

Mystery method Sekretne strategie artysty podrywu, Erik Von Markovik, Mystery i Chris Odom, Wydawnictwo Sensus

Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Mike Mulvihill, Mary Scannell, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Social media to ściema, B.J. Mendelson, Wydawnictwo Onepress

wtorek, 18 czerwca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami