Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia ogólna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Mikrokontrolery ST7Lite w przykładach

Mikrokontrolery ST7Lite w przykładach

65.00zł
Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II 79.00zł
Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II

Tytuł: Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II
Autor: Jerzy K. Piotrowski
ISBN: 978-83-01-19495-6
Ilość stron: 494
Data wydania: 09/2017 (wydanie 2)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł


Książka ta to doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Jest to jedyny na rynku książki medycznej podręcznik, który zakresem materiału i głębią ujęcia przedmiotu ściśle odpowiada wymaganiom stawianym studentom.

Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: toksykologii molekularnej, toksykologii środowiska i toksykologii klinicznej.

Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego itd. Przedstawiono zdrowotne skutki ich działania. Zwrócono też uwagę na problem utylizacji odpadów i ogólnie na zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego.

Omówiono:
• toksykokinetykę, toksykometrię, mechanizmy zatruć
• toksykologię substancji chemicznych
• toksykologię pestycydów, leków, kosmetyków, tworzyw sztucznych
• ogólny problem bezpieczeństwa chemicznego i oceny zagrożenia
• toksykologię promieniowania jonizującego

Polecamy książkę "Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych" studentom wydziałów: farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, kosmetologii akademii medycznych i uniwersytetów medycznych, a także studentom wydziałów biologii, ochrony środowiska i weterynarii uniwersytetów i akademii rolniczych.

Spis treści:

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o toksykologii
1.1. Substancje toksyczne naturalne i syntetyczne
1.2. Rys historyczny
1.3. Struktura i zadania współczesnej toksykologii

Rozdział 2. Toksykometria
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kierunki badań
2.3. Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną
2.4. Zwierzęta doświadczalne i drogi narażenia
2.5. Badanie toksyczności na zwierzętach doświadczalnych
2.6. Ocena efektów odległych
2.7. Ocena działania neurotoksycznego
2.8. Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności
2.9. Ekstrapolacja wyników badań toksykometrycznych ze zwierząt doświadczalnych na człowieka
2.10. Alternatywne metody oceny toksyczności

Rozdział 3. Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków
3.1. Drogi wchłaniania
3.2. Transport ksenobiotyków przez błony biologiczne
3.3. Wchłanianie w drogach oddechowych
3.4. Wchłanianie przez skórę
3.5. Wchłanianie drogą pokarmową
3.6. Dystrybucja i wiązanie tkankowe ksenobiotyków
3.7. Biotransformacja ksenobiotyków
3.8. Wydalanie substancji z ustroju

Rozdział 4. Mechanizmy działania toksycznego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działanie fizyczne
4.3. Niedotlenienie tkanek lub nieprawidłowe wykorzystanie energii spalania
4.4. Inhibitory reakcji enzymatycznych
4.5. Wpływ trucizn na procesy przewodzenia bodźców w układzie nerwowym
4.6. Aktywne metabolity: wiązanie kowalencyjne
4.7. Działanie toksyczne wolnych rodników
4.8. Działanie chemiczne - kancerogeneza chemiczna
4.9. Oddziaływanie immunologiczne ksenobiotyków

Rozdział 5. Kinetyka przemian i wydalania substancji toksycznych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Modele  kinetyczne
5.3. Rytmy ekspozycji
5.4. Inne modele toksykokinetyczne

Rozdział 6. Metale
6.l. Wprowadzenie
6.2. Arsen
6.3. Chrom
6.4. Kadm
6.5. Nikiel
6.6. Ołów
6.7. Rtęć

Rozdział 7. Wybrane związki nieorganiczne
7.1. Tlen (O2)
7.2. Ozon   (O3)
7.3. Tlenek węgla (CO)
7.4. Ditlenek węgla (CO2)
7.5. Ditlenek siarki (SO2)
7.6. Tlenki azotu
7.7. Azotany(III) i azotany(V)
7.8. Cyjanowodór (HCN)
7.9. Siarkowodór (H2S; sulfan)
7.10. Fosforowodór (PH3; fosfan)
7.11. Chlor (C12)
7.12. Fosgen (COC12)
7.13. Amoniak (NH3; azan)
7.14. Silne zasady
7.15. Silne kwasy

Rozdział 8. Wybrane związki alifatyczne
8.1. Węglowodory alifatyczne
8.2. Alkohole
8.3. Chloropochodne węglowodorów alifatycznych

Rozdział 9. Wybrane związki aromatyczne
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Benzen
9.3. Toluen
9.4. Ksyleny
9.5. Etylobenzen
9.6. Węglowodory aromatyczne zawierające 9 atomów węgla (związki C9)
9.7. Styren
9.8. Naftalen
9.9. Hydroksypochodne aromatyczne
9.10. Nitro- i aminopochodne aromatyczne
9.11. Chlorowcopochodne aromatyczne
9.12. Dioksyny
9.13. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Rozdział 10. Pestycydy
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Klasyfikacja  pestycydów
10.3. Formy użytkowe i sposób stosowania pestycydów
10.4. Zanieczyszczenie środowiska przez pestycydy
10.5. Trwałość pestycydów w środowisku
10.6. Polichlorowane pochodne związków cyklicznych
10.7. Chlorofenole i pochodne kwasów chlorofenoksykarboksylowych
10.8. Związki fosforoorganiczne
10.9. Pochodne kwasu karbaminowego i mocznika
10.10. Pochodne kwasu ditiokarbaminowego
10.11. Inne grupy pestycydów

Rozdział 11. Leki wywołujące zatrucia ostre
11.1. Wprowadzenie
11.2. Pochodne kwasu barbiturowego (malonylomocznika)
11.3. Inne leki o działaniu nasennym i uspokajającym
11.4. Pochodne fenotiazyny
11.5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
11.6. Pochodne benzodiazepiny
11.7. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
11.8. Postępowanie w ostrych zatruciach lekami
11.9. Wykrywanie leków w materiale biologicznym

Rozdział 12. Środki uzależniające
12.1. Zatrucia substancjami uzależniającymi
12.2. Uzależnienie i tolerancja
12.3. Alkaloidy opium (opiaty, opioidy)
12.4. Kokaina
12.5. Kannabinole
12.6. Środki halucynogenne (halucynogeny)
10.7. Atropina
12.8. Amfetamina i jej pochodne

Rozdział 13. Tworzywa sztuczne
13.1. Związki wielkocząsteczkowe
13.2. Tworzywa sztuczne
13.3. Przegląd wybranych monomerów i polimerów, istotnych z punktu widzenia toksykologii
13.4. Procesy rozkładu polimerów i ich produkty
13.5. Utylizacja odpadów
13.6. Włókna organiczne
13.7. Toksyczność włókien organicznych oraz skutki zdrowotne

Rozdział 14. Kosmetyki
14.1. Skład preparatów kosmetycznych i ich zastosowanie
14.2. Wprowadzanie kosmetyków na rynek i ocena ich bezpieczeństwa
14.3. Uregulowania prawne dotyczące kosmetyków
14.4. Działania niepożądane kosmetyków

Rozdział 15. Bezpieczeństwo chemiczne
15.1. Wprowadzenie
15.2. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo chemiczne?
15.3. Ocena ryzyka
15.4. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego w Polsce
15.5. REACH – nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów

Rozdział 16. Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
16.1. Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego
16.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię
16.3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę
16.4. Dawki promieniowania i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej
16.5. Aparatura pomiarowa
16.6. Następstwa zdrowotne ekspozycji na promieniowanie jonizujące
16.7. Nadzorowanie ekspozycji w świetle zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP

Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II
Tytuł książki: "Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II"
Autor: Jerzy K. Piotrowski
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł
Klienci, którzy kupili „Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych Wydanie II”, kupili także:

Fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć ćwiczenia praktyczne, Anna Owczarz-Dadan, Wydawnictwo Helion
<b>Brazylijskie Jiu-Jitsu Od białego do czarnego pasa</b>, <font color="navy">Saulo Ribeiro</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Brazylijskie Jiu-Jitsu Od białego do czarnego pasa, Saulo Ribeiro, Wydawnictwo GALAKTYKA

Elektrodynamika ośrodków ciągłych, Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Joga. Kurs dla początkujących</b>, <font color="navy">Magdalena Repetowska, Agnieszka Wielobób, Maciej Wielobób</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Joga. Kurs dla początkujących, Magdalena Repetowska, Agnieszka Wielobób, Maciej Wielobób, Wydawnictwo Sensus

Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB, Dariusz Siudak, Wydawnictwo C.H. BECK

Jesteś wartościowa! 10-tygodniowy trening doceniania siebie, Małgorzata Trzaskowska, Wydawnictwo Sensus

Eurologistyka Teoria i praktyka, Andrzej Szymonik, Wydawnictwo Difin

Ekonometria Wydanie 2, G.S. Maddala, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kosmos Gwiezdna podróż, Paweł Ziemnicki, Wydawnictwo Znak

sobota, 30 września 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami