Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Bioinformatyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Programowanie gier przy użyciu Unity i C# Podręcznik dla całkiem początkujących

Programowanie gier przy użyciu Unity i C# Podręcznik dla całkiem początkujących

98.70zł
79.95zł
Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej 59.00zł
Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej

Tytuł: Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej
Autor: Krzysztof W. Zieliński, Michał Strzelecki
ISBN: 978-83-01-13577-5
Ilość stron: 368
Data wydania: 01/2013
Oprawa: Miękka
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 59.00zł


W ksiązce całościowo ujęto problemy istotne dla morfologicznej diagnostyki medycznej. Obok podstaw teoretycznych zawarto w nim metody badawcze w morfometrii wraz z praktycznym ich zastosowaniem w medycynie i biologii.

Postęp nauk biomedycznych sprawił, że rozszerzyły się metody badawcze współczesnej medycyny i biologii. Szczególnego znaczenia nabrały sposoby ilościowe badań, które obecnie odgrywają istotną rolę w określaniu rodzaju schorzenia i wyboru właściwego sposobu jego leczenia. Metody te dostarczają medycynie wiarygodnych podstaw do diagnozowania i monitorowania leczenia, zwłaszcza w diagnostyce patologii (rozpoznanie schorzeń, szczególnie nowotworowych). Są również bardzo istotne w określaniu skutków działania leków i substancji toksycznych.

Zdaniem autora monografii, powinna ona służyć lekarzom i biologom jako przewodnik ułatwiający dobór metod, sprzętu oraz interpretację ocen niektórych obrazów biomedycznych ( zwłaszcza mikroskopowych), dla analizy, których wykorzystano metody ilościowe. Intencją autora jest również przybliżenie wiedzy na temat technologii informatycznych i urządzeń je wykorzystujących wielu lekarzom i biologom, dla których reguły rządzące przetwarzaniem danych są niejasne. Sprawia to coraz większa złożoność metod oraz niejednokrotnie trudny do zrozumienia język opisu.

Informacje o metodach ilościowych są rozsiane w obszarach różnych dziedzin wiedzy, a opracowania zbiorcze, nawet w skali światowej, są nieliczne. Niniejsza praca należy do grupy tych nielicznych. Książka, do której wstęp napisał światowej sławy patolog prof. Yrio Collan z Uniwersytetu w Turku, jest efektem współpracy lekarza patomorfologa i inżyniera elektronika.

Spis teści:

Rozdział I. Morfometria jako obszar nauk medycznych i biologicznych (Krzysztof W. Zieliński)
1.Ogólne zasady prowadzenia pomiarów morfologicznych
1.1.Morfometria preparatów i struktur makroskopowych
1.2.Histomorfometria w praktyce klinicznej
2.Trafność pomiaru morfometrycznego
3.Sfera reprezentatywności pomiaru morfometrycznego
4.Czynniki wpływające na powtarzalność oraz dokładność pomiaru morfometrycznego
4.1.Wpływ procedur histologicznych na wynik ocen histo- i cytometrycznych
4.2.Niedokładności obserwacyjne przy ocenach morfometrycznych
5.Wartość analiz stereologicznych w diagnostyce histopatologicznej
5.1.Terminologia stereologiczna
5.2.Podstawy wnioskowania stereologicznego
5.3.Estymator bezpośredni objętości brył oraz struktur nieregularnych Cavalieriego
5.4.Disektor
5.5.Nukleator
5.6.Przykłady obliczeń stereologicznych
5.7.Skalowanie izometryczne i allometryczne

Rozdział II. Cyfrowa analiza obrazu w zastosowaniach morfologicznych (Krzysztof W. Zieliński i Michał Strzelecki)
1.Obraz cyfrowy
1.1.Barwny obraz cyfrowy i modele kodowania barw
1.2.Wybrane formaty zapisu obrazu cyfrowego i jego kompresja
2.Zasady wykorzystywania cyfrowej analizy obrazu w badaniach biomedycznych
2.1.Zdefiniowanie zadania realizowanego przez program
2.2.Kalibracja systemu
2.3.Procedury wprowadzania obrazu do pamięci komputera
2.4.Poprawa jakości obrazu o pełnym zakresie poziomów jasności
2.5.Segmentacja obrazu
2.6.Przetwarzanie obrazu binarnego
2.7.Identyfikacja obiektów podlegających pomiarowi

Rozdział III. Parametry morfometryczne wykorzystywane w pomiarach biomedycznych (Krzysztof W. Zieliński)
1.Podstawowe parametry geometryczne pojedynczych obiektów
2.Geometryczne współczynniki kształtu pojedynczych obiektów
3.Parametry zbiorcze
4.Sieczne, cięciwy i liczby przecięć
5.Uśrednione parametry topologiczne wszystkich obiektów w polu pomiarowym
6.Parametry densytometryczne dla pojedynczych obiektów
7.Parametry kolorymetryczne

Rozdział IV. Przykłady metod analitycznych cyfrowego przetwarzania obrazu w zagadnieniach biomedycznych (Krzysztof W. Zieliński)
1.Wykorzystanie relacji rachunkowych wskaźników morfometrycznych oraz ich cech statystycznych
1.1.Wykorzystanie rozkładu stopni obrazu jako miar wielkości geometrycznych
1.2.Przemieszczanie się geometrycznych środków ciężkości wyróżnionych figur
1.3.Wykorzystanie interpretacji graficznej odwzorowania funkcji jako miary morfometrycznej
1.4.Wykorzystanie metod statystycznych analizy szeregów czasowych
2.Analiza tekstur (Michał Strzelecki i Krzysztof W. Zieliński)
2.1.Parametry wyznaczane na podstawie histogramu jasności obrazu
2.2.Parametry wyznaczane na podstawie macierzy gradientów
2.3.Algorytmy morfologii matematycznej do wyznaczania parametrów tekstury
2.4.Parametry tekstury wyznaczane w dziedzinie częstotliwości
2.5.Parametry wyznaczane na podstawie macierzy długości ciągów pikseli
2.6.Parametry wyznaczane na podstawie macierzy zdarzeń
2.7.Parametry oparte na analizie fraktalnej
3.Wykrywanie anizotropii w obrazie cyfrowym
3.1.Wykorzystanie kształtu elementu strukturującego dla określenia stopnia anizotropii kierunkowej
3.2.Wyznaczanie anizotropii na podstawie parametrów morfometrycznych
4.Wykorzystanie analizy fourierowskiej w cyfrowej analizie obrazu (Michał Strzelecki i Krzysztof W. Zieliński)
4.1.Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem transformaty Fouriera
4.2.Wykrywanie tekstur
4.3.Analiza fourierowska kształtu figury
4.4.Analiza tekstur
5.Analiza kształtu na podstawie kodu Freemana
6.Wyznaczanie najbliższego sąsiada, analiza grafów i inne analizy graficzne
6.1.Segmentacja metodą określenia działów wodnych
6.2.Wyznaczanie zewnętrznej linii szkieletowej
6.3.Znajdowanie najbliższych pikseli końcowych i ich łączenie
6.4.Mozaika Voronoi i graf triangulacji Delaunay
6.5.Drzewo minimalnie rozpinające
6.6.Praktyczne użycie analiz geometrycznych w ocenie obrazów biomedycznych
7.Automaty komórkowe
8.Analiza fraktalna: jej sens biologiczny oraz obliczanie wymiaru fraktalnego struktur morfologicznych
8.1.Definicja i cechy fraktali
8.2.Pojęcie wymiaru fraktalnego
8.3.Obliczanie wymiaru fraktalnego
8.4.Przykład oszacowania wymiaru fraktalnego dla określenia modelu dystrybucji struktur tkankowych
8.5.Wymiar fraktalny obrazów cyfrowych odwzorowanych trójwymiarowo
8.6.Przykłady oceny wymiaru fraktalnego struktur biologicznych
8.7.Interpretacja wymiaru fraktalnego struktur biologicznych

Rozdział V. Przykłady zastosowań cyfrowego przetwarzania obrazu w zagadnieniach biomedycznych (Krzysztof W. Zieliński)
1.Obrazy makroskopowe jako przedmiot analizy cyfrowej
1.1.Warunki wykonania cyfrowych zdjęć preparatów makroskopowych dla celów oceny morfometrycznej
1.2.Wykrywanie oraz ocena makroskopowa wielkości struktur anatomicznych i zmian chorobowych
1.3.Analiza ilościowa powierzchni zmian chorobowych
2.Ocena ploidii za pomocą cytometrii obrazowej
2.1.Wskaźniki używane w ocenie rozkładów ploidii
2.2.Analiza ploidii w skrawkach histologicznych
3.Ilościowa ocena rejonów srebrochłonnych organizatorów jąderkowych
3.1.Metody laboratoryjne wykrywania AgNOR
3.2.Wskaźniki ilościowe oceny ekspresji AgNOR
4.Zastosowanie morfometrii w badaniach immunohistochemicznych i histochemicznych
4.1.Immunohistochemia ilościowa
4.2.Histochemia ilościowa
5.Ocena mikrounaczynienia i ukrwienia nowotworów oraz innych tkanek
5.1.Znaczenie indeksu angiogenetycznego jako czynnika rokowniczego w nowotworach złośliwych
5.2.Oznaczanie indeksu angiogenetycznego w nowotworach złośliwych
5.3.Unaczynienie i ukrwienie tkanek

Rozdział VI. Przegląd urządzeń stosowanych w histomorfometrii (Krzysztof W. Zieliński i Michał Strzelecki)
1.Metody klasyczne
1.1.Siatki pomiarowe i mikrometry
1.2.Mikroskopy pomiarowe i projekcyjne
1.3.Zestawy mikroskopu i kamery telewizyjnej nie przetwarzające obrazu
1.4.Mikroskopy badawcze wspomagane komputerowo
2.Zestawy do analizy cyfrowej obrazu
2.1.Urządzenia akwizycji obrazu
2.2.Urządzenia dodatkowe dla cyfrowej analizy obrazu w mikroskopii świetlnej
3.Przykłady programów do analizy obrazu wykorzystywanych w morfometrii
3.1.Niespecjalizowane pakiety graficzne przeznaczone do przetwarzania i archiwizowania obrazu cyfrowego
3.2.Specjalizowane pakiety przeznaczone do analizy obrazu biomedycznego

Aneksy
1.Niektóre równania i sposoby dokonywania obliczeń w badaniach morfometrycznych
1.1.Obliczenie stereologiczne liczby kul i ich średnic w przestrzeni
1.2.Obliczenia stereologiczne proporcji liczby kul o różnych wielkościach w przestrzeni wg Sałtykowa
1.3.Wyznaczanie parametrów tekstury
1.4.Obliczanie parametrów przy ocenie kształtu na podstawie kodu Freemana
1.5.Obliczanie części niecałkowitej wymiaru fraktalnego
1.6.Definicja gradientu dla obrazu cyfrowego
2.Uwagi dotyczące analizy statystycznej wyników badań histometrycznych

Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej
Tytuł książki: "Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej"
Autor: Krzysztof W. Zieliński, Michał Strzelecki
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 59.00zł
Klienci, którzy kupili „Komputerowa analiza obrazu biomedycznego Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej”, kupili także:

Android Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript, Jonathan Stark, Brian Jepson, Wydawnictwo Helion

JavaScript dla dzieci Programowanie na wesoło, Nick Morgan, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Thomas Nield, Wydawnictwo Helion

SQL Jak osiągnąć mistrzostwo w konstruowaniu zapytań, Katarzyna Żmuda, Wydawnictwo Helion

Analiza danych w naukach ścisłych i technice, Andrzej Zięba, Wydawnictwo Naukowe PWN

C++ biblioteka IOStreams i lokalizacja programów, Angelika Langer, Klaus Kreft, Wydawnictwo Helion

poniedziałek, 29 maja 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami