Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Dziecko w rodzinie

Dziecko w rodzinie

39.00zł
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 65.00zł
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany

Tytuł: Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany
Autor: Piotr Korzeniowski
ISBN: 978-83-7641-530-7
Ilość stron: 330
Data wydania: 01/2012
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł


Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym.

Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska.

Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególnie znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej.

Rozdziały:

Część 1. Instytucje prawne ochrony środowiska

1. Instytucja w systemie prawa ochrony środowiska
1.1. System prawa ochrony środowiska w ujęciu teoretycznym
1.2. Znaczenie pojęcia instytucja prawna
1.3. Instytucja prawna ochrony środowiska

2. Instytucje ogólne systemu prawa ochrony środowiska
2.1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska
2.1.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
2.1.2. Zasada kompleksowości ochrony środowiska
2.1.3. Zasada prewencji
2.1.4. Zasada przezorności
2.1.5. Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada „zanieczyszczający płaci”)
2.1.6. Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska
2.1.7. Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
2.1.8. Zasada partycypacji publicznej
2.2. System zarządzania środowiskowego EMAS
2.3. Instrumenty finansowo-prawne
2.3.1. Pojęcie instrumentu finansowo-prawnego w prawie ochrony środowiska
2.3.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
2.3.2.1. Opłaty wynikające z ochrony powierzchni i zasobów wnętrza ziemi
2.3.3. Opłaty podwyższone
2.3.4. Administracyjne kary pieniężne
2.3.5. Opłata produktowa
2.3.6. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
2.4. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
2.4.1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
2.4.2. Odpowiedzialność cywilna
2.4.3. Odpowiedzialność karna
2.4.4. Odpowiedzialność administracyjna
2.4.4.1. Właściwość organów w sprawach dotyczących szkód w środowisku
2.4.4.2. Wykazanie prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko
2.4.4.3. Ustalenie szkody w środowisku
2.5. Oceny oddziaływania na środowisko
2.5.1. Prognoza oddziaływania na środowisko
2.5.2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
2.5.3. Ocena indywidualna
2.5.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
2.5.5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2.5.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2.6. Obszary ograniczonego użytkowania
2.7. Strefy przemysłowe
2.8. Ochrona przed zanieczyszczeniem w związku z eksploatacją infrastruktury komunikacyjnej

3. Instytucje prawne sektorowej ochrony środowiska
3.1. Ochrona powietrza
3.2. Ochrona przed hałasem
3.3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
3.4. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
3.5. System handlu uprawnieniami do emisji
3.6. Domniemanie prawne w gospodarce odpadami
3.7. Gospodarowanie wodami
3.7.1. Prawo własności wód
3.7.2. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
3.7.3. Pozwolenie wodnoprawne
3.7.4. Wykonywanie oraz utrzymywanie urządzeń wodnych objętych budownictwem wodnym
3.7.5. Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
3.7.6. Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi
3.8. Gospodarowanie zasobami litosfery
3.8.1. Własność górnicza
3.8.2. Koncesje
3.8.3. Prace geologiczne
3.8.4. Ruch zakładu górniczego
3.8.5. Podziemne składowanie odpadów
3.8.6. Odpowiedzialność za szkody górnicze
3.9. Gospodarowanie zasobami przyrody
3.9.1. Park narodowy
3.9.2. Rezerwat przyrody
3.9.3. Park krajobrazowy
3.9.4. Obszar chronionego krajobrazu
3.9.5. Obszary Natura 2000
3.9.6. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
3.9.7. Użytek ekologiczny
3.9.8. Stanowisko dokumentacyjne
3.9.9. Pomnik przyrody
3.9.10. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
3.10. Gospodarowanie zasobami biosfery
3.10.1. Gospodarka leśna
3.10.2. Lasy ochronne
3.10.3. Zasady udostępniania lasów
3.10.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
3.10.5. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
3.10.6. Obwody łowieckie

Część 2. Instytucje prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

4. Instytucje prawne dotyczące nieruchomości
4.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
4.1.1. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
4.1.2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
4.1.3. Zapobieganie degradacji gruntów
4.1.4. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
4.2. Gospodarka nieruchomościami
4.2.1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
4.2.2. Zasoby nieruchomości
4.2.3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
4.2.4. Przetargi na zbycie nieruchomości
4.2.5. Oddawanie w trwały zarząd
4.2.6. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
4.2.7. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
4.2.8. Podziały nieruchomości
4.2.9. Prawo pierwokupu nieruchomości
4.2.10. Wywłaszczanie nieruchomości

5. Instytucje prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
5.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako zadanie publiczne
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.5. Postępowanie nadzorcze
5.6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego

6. Instytucje prawne Prawa budowlanego
6.1. Funkcja reglamentacyjna Prawa budowlanego
6.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
6.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę)
6.4. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
6.5. Utrzymanie obiektów budowlanych
6.6. Katastrofa budowlana
6.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany”, kupili także:

Windows 7 PL Kurs, Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Wydawnictwo Helion

Matematyczność przyrody, Michał Heller, Józef Życiński, Wydawnictwo Petrus

Towaroznawstwo dla logistyki, Tomasz Jałowiec, Wydawnictwo Difin

Mikrokontrolery dla początkujących Łagodne wprowadzenie w świat mikrokontrolerów, Piotr Górecki, Wydawnictwo BTC

Big Data w przemyśle Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, Lee Hyunjoung, Wydawnictwo Naukowe PWN

Postaw na plecy Jak zbudować skuteczny program treningowy w oparciu o wyniki badań naukowych, Stuart McGill, Wydawnictwo GALAKTYKA

Rynki instrumenty i instytucje finansowe Wydanie II, Jan Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN

Instalacje elektryczne Wydanie 9 zmienione, Henryk Markiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN

30 dni do zmian w związku, Edyta Zając, Wydawnictwo Sensus

czwartek, 13 czerwca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami