Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Informatyczne systemy zarządzania » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Bardziej efektywny C# 50 sposobów ulepszenia języka C# Obejmuje C# 7.0

Bardziej efektywny C# 50 sposobów ulepszenia języka C# Obejmuje C# 7.0

79.80zł
63.84zł
Informatyka gospodarcza Tom 2 99.00zł
Informatyka gospodarcza Tom 2

Tytuł: Informatyka gospodarcza Tom 2
Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz
ISBN: 978-83-255-2162-2
Ilość stron: 668
Data wydania: 12/2010
Format: 16.0x24.0cm
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł


Tom 2. W części pierwszej pokazano, jak powinien powstawać system informatyczny, aby stał się użytecznym narzędziem, oraz jak skomplikowany to proces, wymagający zarówno wiedzy o oczekiwaniach, planowaniu i zarządzaniu wykonaniem, jak i starannego wdrożenia, a na koniec oceny stopnia osiągnięcia zamierzonych korzyści. W części drugiej przedstawiono panoramę typowych zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie.

Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni być przygotowywani do świadomego posługiwania się systemami informatycznymi oraz formułowania wobec nich swoich wymagań. Dzieło jest podzielone na cztery tomy.

Rozdziały:

Część I. Cykl życia systemu informatycznego                    11

1. Zarządzanie projektami informatycznymi (Emil Bukłaha)          15
1.1. Co to jest projekt? Rodzaje projektów                 18
1.2. Wprowadzenie do zarządzania projektami              21
1.3. Cykl życia projektu                         23
1.4. Organizacja zespołu projektowego                  30
1.5. Określenie struktury projektu                    37
1.6. Budżetowanie i controlling projektu                 51
1.7. Informatyczne wsparcie zarządzania projektami            59
1.8. Przegląd metodyk zarządzania projektami informatycznymi      62

2. Analiza potrzeb i wymagań (Katarzyna Skroban)              67
2.1. Defi nicja procesu analizy potrzeb i wymagań             70
2.2. Ustalenie wymagań                        70
2.3. Analizowanie wymagań                      73
2.4. Negocjowanie wymagań                      74
2.5. Specyfi kowanie wymagań                      75
2.6. Testowanie specyfi kacji wymagań                  77
2.7. Modelowanie systemu                       78
2.8. Zatwierdzenie wymagań                      91
2.9. Rodzaje wymagań                         92
2.10. Rola analityka                          94
2.11. Metody analizy                          94
2.12. Błędy popełniane na etapie analizy wymagań             95
2.13. Narzędzia wspomagające analizowanie               96
2.14. Co dalej w analizie potrzeb i wymagań               96

3. Przygotowanie projektu (Zdzisław Szyjewski)               99
3.1. Wprowadzenie do zarządzania projektem informatycznym       102
3.2. Zarządzanie zakresem projektu                   110
3.3. Elementy planu projektu                      113
3.4. Defi nicja zakresu i grafi czna prezentacja struktury prac w projekcie   115
3.5. Plan punktów węzłowych                      120
3.6. Zarządzanie czasem – technika Gantt a                122

4. Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania (Edward Michalewski)
4.1. System informacyjny zarządzania jako obiekt badań          130
4.2. System informacyjny zarządzania a struktura organizacyjna       131
4.3. Jakie podejście można zastosować                  134
4.4. W poszukiwaniu przydatnych narzędzi                136

5. Implementacja systemu informatycznego (Katarzyna Skroban, Andrzej Kamiński) 181
5.1. Defi nicja implementacji                       184
5.2. Implementacja jako proces produkcji oprogramowania         186
5.3. Implementacja jako dostarczanie systemu organizacji          199

6. Testowanie oprogramowania (Katarzyna Skroban)             205
6.1. Defi nicja testowania                        208
6.2. Testowanie jako metoda                       208
6.3. Klasyfi kacja metod testowania                    209
6.4. Testy akceptacyjne                         217
6.5. Etapy testowania                          222
6.6. Automatyzacja testów                       224
6.7. Testowanie jako faza cyklu życia systemu informatycznego       226

7. Wdrażanie systemu informatycznego (Piotr Gołoś)             233
7.1. Defi nicja wdrażania systemu informatycznego             236
7.2. Warunki efektywnego wdrożenia systemu informatycznego       236
7.3. Metodyki wdrażania systemów informatycznych           239
7.4. Metody oceny efektywności wdrożenia systemu informatycznego    240

8. Szkolenia we wdrażaniu systemu informatycznego (Bartosz Nowicki)     247
8.1. Szkolenia w aspekcie przedsięwzięcia                250
8.2. Szkolenia w aspekcie merytorycznym                255
8.3. Szkolenia elektroniczne                       265

9. Eksploatacja systemu i utrzymanie go w ruchu (Katarzyna Skroban, Bolesław Szomański)
9.1. Eksploatacja systemu                        271
9.2. Procesy obsługiwania systemu                    274
9.3. Doskonalenie i rozwój systemu                   276
9.4. Modyfi kacja oprogramowania                    278
9.5. Ludzie eksploatujący system informatyczny              278
9.6. Systemy zarządzania usługami IT według normy ISO/IEC 20000     280

10. Ewaluacja i rozwój systemu informatycznego (Olga Nadskakuła)       287
10.1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ewaluacją         289
10.2. Miejsce ewaluacji w cyklu życia systemu informatycznego       300

Część II. Informatyka w przedsiębiorstwie                     313

11. Modelowanie architektury systemów korporacyjnych (Piotr Kociński)     317
11.1. Korporacja, przedsiębiorstwo                    320
11.2. Cechy architektury korporacyjnej                  321
11.3. Budowa architektury korporacyjnej                 322
11.4. Model biznesowy                         323
11.5. Architektura rozwiązania informatycznego – podejście tradycyjne    327
11.6. Architektura rozwiązania informatycznego – podejście procesowe   331
11.7. Projektowanie architektury rozwiązania informatycznego       333

12. Zarządzanie tożsamością użytkownika w środowiskach wieloaplikacyjnych (Elżbieta Miłosz, Marta Juszczyk)
12.1. Informacja w środowisku wieloaplikacyjnym przedsiębiorstwa     342
12.2. Tożsamość cyfrowa                        345
12.3. Systemy zarządzania tożsamością i dostępem             349
12.4. Implementacja rozwiązań                     354
12.5. Kierunki rozwoju                         358

13. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją (Zbigniew Banaszak)    363
13.1. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją         367
13.2. Przepływ produkcji                       368
13.3. Strategie zarządzania przepływem produkcji             378
13.4. Komputerowo zintegrowane zarządzanie              386

14. Systemy obsługi zamówień (e-procurement) (Oskar Szumski)        401
14.1. Wprowadzenie do zagadnień systemów e-procurement        403
14.2. Zamówienia w świetle gospodarki opartej na wiedzy         404
14.3. Narzędzia realizacji zamówień z wykorzystaniem drogi elektronicznej  405
14.4. Bariery we wdrażaniu i rozwoju systemów e-procurement       407

15. Systemy informatyczne w obsłudze sprzedaży (Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Małgorzata Plechawska)
15.1. Wady i zalety systemów POS                    416
15.2. Wymagania stawiane systemom obsługi POS             418
15.3. Funkcjonalności systemów obsługi POS               423
15.4. Współpraca z innymi aplikacjami                  427

16. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką (Janusz Grabara, Iwona Grabara)
16.1. Procesy przepływu dóbr materialnych i informacji jako przedmiot badań logistyki
16.2. Związki systemowe logistyki                    438
16.3. Rola integracji informacji w logistycznych systemach informacyjnych  442
16.4. Funkcje logistycznego systemu informatycznego           447
16.5. Informatyczne wspomaganie systemów logistycznych         449
16.6. Integracja informatycznych systemów logistycznych         459
16.7. Miejsce logistycznego systemu informatycznego w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem

17. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Krzysztof Rutkowski) 473
17.1. Koncepcja łańcucha dostaw                    476
17.2. Rodzaje systemów obsługujących zarządzanie łańcuchem dostaw    480
17.3. Transakcyjne systemy wspierania zarządzania łańcuchem dostaw    483
17.4. Analityczne systemy wspierania zarządzania             489
17.5. Rozwiązania informatyczne do zarządzania łańcuchem dostaw     498
17.6. Przykład – wdrożenie ERP/SCM w Grupie Pfl eiderer         504

18. Systemy zarządzania majątkiem trwałym, utrzymaniem ruchu i remontami (Ryszard Rafalski, Marcin Dutkowski)
18.1. System ewidencji środków trwałych w rachunkowości         519
18.2. Zarządzanie utrzymaniem ruchu majątku trwałego          521
18.3. Standardowe systemy informatyczne utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach
18.4. System informatyczny zarządzania sieciowym majątkiem trwałym   526

19. Systemy kadrowo-płacowe (Jacek Sztyler)                 545
19.1. Wprowadzenie do systemów kadrowo-płacowych          547
19.2. Zasady wynagradzania pracowników                547
19.3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej                550
19.4. Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych            552
19.5. Rozwój systemów kadrowo-płacowych               557

20. Systemy rachunkowości i controllingu (Arkadiusz Januszewski)        561
20.1. Systemy rachunkowości fi nansowej a systemy rachunkowości zarządczej i controllingu
20.2. Podstawowa funkcjonalność systemu rachunkowości fi nansowej    568
20.3. Integracja systemów dziedzinowych z systemem fi nansowo-księgowym 579
20.4. Obsługa rachunkowości i controllingu w systemach klasy ERP     588
20.5. Ogólna architektura systemu controllingu operacyjnego        593
20.6. Funkcjonalność systemów controllingu operacyjnego klasy OLAP    598
20.7. Systemy controllingu strategicznego                 613

21. Systemy informatyczne w diagnostyce przemysłowej (Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert)
21.1. Przyczyny i skutki stanów nienormalnych i awaryjnych w procesach przemysłowych
21.2. Klasyczne systemy alarmowe                    629
21.3. Ogólna charakterystyka systemów diagnostycznych          631
21.4. Stosowane metody detekcji i lokalizacji uszkodzeń             635
21.5. Problemy diagnostyki procesów przemysłowych           646
21.6. Systemy AMandD i DiaSter                    648
21.7. Znaczenie systemów diagnostycznych
Odpowiedzi

Informatyka gospodarcza Tom 2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Informatyka gospodarcza Tom 2”, kupili także:

Ogrodnictwo dla bystrzaków, Sue Fisher, Wydawnictwo Onepress

Fizyka zjawisk radiestezyjnych. Teoria i praktyka, Włodzimierz Ryszard Łazowski, Wydawnictwo Studio Astropsychologii

Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi Najważniejsze teorie pojęcia postaci, Jonathan Sutherland, Diane Canwell, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Sekretne życie programów Zrozumieć komputery - tworzyć lepsze kody</b>, <font color="navy">Joanathan E. Steinhart</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Sekretne życie programów Zrozumieć komputery - tworzyć lepsze kody, Joanathan E. Steinhart, Wydawnictwo Naukowe PWN

5+ (plus) Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie, Edward de Bono, Wydawnictwo Onepress

W poszukiwaniu harmonii Wariacje na tematy z fizyki współczesnej, Betsy Devine, Frank Wilczek, Wydawnictwo Prószyński

Podstawy sterowania z PLC, Krzysztof Kamiński, Wydawnictwo GRYF

Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz, Brian Tracy, Wydawnictwo Onepress
<b>Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni</b>, <font color="navy">Michio Kaku</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni, Michio Kaku, Wydawnictwo Prószyński

poniedziałek, 20 marca 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami