Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Coaching
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Sukces
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych

Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych

59.00zł
50.15zł
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce 59.00zł
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce

Tytuł: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
Autor: Aneta Michalak
ISBN: 978-83-01-15126-3
Ilość stron: 216
Data wydania: 06/2011 (dodruk)
Oprawa: Miękka
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 59.00zł


Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.

Autorka systematycznie omawia elementy złożonego procesu finansowania inwestycji:

• definiuje i klasyfikuje inwestycje;
• przedstawia kolejne fazy procesu inwestycyjnego;
• wskazuje wszystkie cechy, które uzasadniają potrzebę dywersyfikacji źródeł finansowania;
• podejmuje problem doboru źródeł finansowania z uwzględnieniem takich przesłanek, jak ryzyko finansowania, koszt kapitału i efektywność inwestycji;
• opisuje modele finansowania inwestycji.

Całość problematyki udokumentowano przykładami empirycznymi.

Rozdziały:

1. Inwestycje przedsiębiorstw – główne problemy
1.1. Przegląd definicji                     13
1.1.1. Pojęcie inwestycji                   13
1.1.2. Inwestycje w polskich regulacjach prawnych            15
1.1.3. Pojęcia związane z inwestycjam i               17
1.2. Specyfika inwestycji                    20
1.2.1. Inwestycje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa          20
1.2.2. Klasyfikacja inwestycji                  21
1.2.3. Wym óg efektywności                  24
1.2.4. Ryzyko inwestycyjne                  25
1.3. Organizacyjne i własnościowe form yinwestycji             29
1.3.1. Organizacyjne formy inwestycji               29
1.3.2. Własnościowe form yinwestycji               35

2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji 
2.1. Fazowość procesu inwestycyjnego a problemkoncentracji          41
2.1.1. Fazy procesu inwestycyjnego                41
2.1.2. Zjawisko koncentracji w procesie inwestycyjnym          43
2.2. Koncentracja działañ                    45
2.2.1. Koncentracja działañ organizacyjno-technicznych          45
2.2.2. Koncentracja działañ prawnych               46
2.2.3. Koncentracja działañ społecznych               49
2.2.4. Koncentracja działañ zarządczych               52
2.3. Koncentracja zasobów                    55
2.3.1. Koncentracja zasobów naturalnych              55
2.3.2. Koncentracja zasobów rzeczowych              57
2.3.3. Koncentracja zasobów ludzkich               58
2.3.4. Koncentracja zasobów niematerialnych             59
2.3.5. Koncentracja zasobów finansowych              61
2.4. Ryzyko koncentracji                    62
2.4.1. Ryzyko wynikające z koncentracji działañ            62
2.4.2. Ryzyko wynikające z koncentracji zasobów            63

3. Założenia, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji
3.1. Pojęcie finansowania i dywersyfikacji                66
3.1.1. Pojęcie finansowania                  66
2.1.2. Klasyfikacja źródeł finansowania               67
3.1.3. Pojęcie dywersyfikacji                  70
3.1.4. Dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji           72
3.2. Koszt kapitału                      73
3.2.1. średni ważony koszt kapitału                73
3.2.2. Koszt kapitału własnego                 74
3.2.3. Koszt kapitału obcego                  76
3.3. Efektywność inwestycji                    83
3.3.1. Pojęcie i klasyfikacja oceny efektywności inwestycji          83
3.3.2. Składniki i parametry oceny efektywności            86
3.3.3. Efektywność inwestycji dla inwestora              89
3.3.4. Efektywność inwestycji dla społeczeñstwa            93
3.3.5. Analiza wrażliwości z punktu widzenia zmiany kosztu         95
3.3.6. Opcje w ocenie inwestycji                 97
3.4. Ryzyko finansowania inwestycji                 100
3.4.1. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałodawcę         100
3.4.2. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałobiorcę         102
3.4.3. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałodawcę i kapitałobiorcę    103
3.4.4. Dywersyfikacja ryzyka za pomocą wybranych instrumentów ochrony     106
3.4.5. Inne sposoby dywersyfikacji ryzyka              112
3.5. Technika budowy modeli finansowania inwestycji            116
3.5.1. Pojęcie i budowa modeli                 116
3.5.2. Zasady doboru kapitału dominującego i uzupełniającego do modeli finansowania inwestycji
3.5.3. Znaczenie formy organizacyjno-własnościowej inwestycji w modelach finansowania 118

4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji
4.1. Emisja akcji                       120
4.1.1. Emisja akcji jako finansowanie dominujące            120
4.1.2. Rodzaje emisji akcji                  121
4.2. Bankowy kredyt konsorcjalny                  124
4.2.1. Kredyt jako finansowanie dominujące             124
4.2.2. Konsorcja bankowe                   124
4.2.3. Rodzaje kredytów konsorcjalnych               126
4.2.4. Procedura udzielania kredytów konsorcjalnych           126
4.3. Emisja obligacji                      127
4.3.1. Emisja obligacji jako finansowanie dominujące           127
4.3.2. Rodzaje obligacji                   128
4.3.3. Rodzaje emisji i procedura emisji obligacji            131
4.4. Kapitał pomocowy Unii Europejskiej z uwzględnieniem montażu finansowego    133
4.4.1. Istota i rodzaje kapitału pomocowego             133
4.4.2. Finansowanie z dominacją kapitału pomocowego Unii Europejskiej     134
4.4.3. Procedura finansowania pomocowego             134
4.4.4. Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych     138

5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji
5.1. Kapitał własny                      140
5.1.1. Kapitał własny jako finansowanie uzupełniające           140
5.1.2. Kapitał własny w podmiotach prywatnych            142
5.1.3. Kapitał własny w podmiotach publicznych            144
5.1.4. Kapitał własny w podmiotach publiczno-prywatnych         145
5.2. Kredyty bankowe i pożyczki                  146
5.2.1. Kredyty bankowe i pożyczki jako finansowanie uzupełniające       146
5.2.2. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów prywatnych        147
5.2.3. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów publicznych        149
5.2.4. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów publiczno-prywatnych     151
5.3. Krótkoterminowe papiery dłużne                 152
5.3.1. Krótkoterminowe papiery dłużne jako finansowanie uzupełniające     152
5.3.2. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów prywatnych        153
5.1.3. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów publicznych        154
5.1.2. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów publiczno-prywatnych     154
5.4. Leasing                        155
5.4.1. Leasing jako finansowanie uzupełniające             155
5.4.2. Leasing w podmiotach prywatnych              157
5.4.3. Leasing w podmiotach publicznych i publiczno-prywatnych       158
5.5. Zobowiązania krótkoterminowe                 159
5.5.1. Zobowiązania krótkoterminowe jako finansowanie uzupełniające      159
5.5.2. Zobowiązania krótkoterminowe w podmiotach prywatnych, publicznych i publiczno-prywatnych

6. Wybrane modele finansowania inwestycji
6.1. Model finansowania z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji   161
6.1.1. Budowa modelu z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji  161
6.1.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji   162
6.2. Model finansowania z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego      163
6.2.1. Budowa modelu z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego      163
6.2.2. Ryzyko modelu z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego      164
6.3. Model finansowania z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji     165
6.3.1. Budowa modelu z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji    165
6.3.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji    166
6.4. Model finansowania z dominacją kapitału pomocowego          167
6.4.1. Budowa modelu z dominacją kapitału pomocowego         167
6.4.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału pomocowego          169
6.5. Model finansowania oparty na metodzie project finance          169
6.5.1. Budowa modelu opartego na metodzie project finance         169
6.5.2. Ryzyko modelu opartego na metodzie project finance         173

7. Przykłady finansowania inwestycji
7.1. Przykład finansowania inwestycji publicznej – Drogowej Trasy średnicowej     175
7.1.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego        175
7.1.2. Sposób finansowania DTś i jego konsekwencje           177
7.1.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniemDTś          181
7.2. Przykład finansowania inwestycji prywatnej – CentrumBanku śląskiego     188
7.2.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego        188
7.2.2. Sposób finansowania CBś i jego konsekwencje           190
7.2.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniemCBś          193
7.3. Przykład finansowania inwestycji publiczno-prywatnej – Autostrady Wielkopolskiej A2 198
7.3.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego        198
7.3.2. Sposób finansowania autostrady A2 i jego konsekwencje        201
7.3.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniemautostrady A2       205

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
Tytuł książki: "Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce"
Autor: Aneta Michalak
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 59.00zł
Klienci, którzy kupili „Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, kupili także:

Ryzyko inwestycyjne Analiza polskiego rynku akcji, Ewa Feder-Sempach, Wydawnictwo CEDEWU

Perl zaawansowane programowanie wydanie II, Simon Cozens, Wydawnictwo Helion

Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wydanie 2, Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Wydawnictwo Naukowe PWN

Opodatkowanie i funkcjonowanie sklepu internetowego, Piotr Geliński, Dawid Śmieja, Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa

Cykle czasu Nowy niezwykły obraz Wszechświata, Roger Penrose, Wydawnictwo Prószyński

Wstęp do sztucznej inteligencji, Mariusz Flasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN

czwartek, 25 kwietnia 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami