Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia fizyczna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Logika ogólna Wydanie 3

Logika ogólna Wydanie 3

59.00zł
Chemia fizycznaWydanie II 249.00zł
Chemia fizycznaWydanie II

Tytuł: Chemia fizycznaWydanie II
Autor: Peter Atkins, Julio de Paula
ISBN: 9788301220198
Ilość stron: 1044
Data wydania: 12/2015
Oprawa: Miękka
Format: 20.5x28.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 249.00zł


Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwykłą popularnością na całym świecie. Tradycyjnie autorzy wskazują na „służebną” rolę oraz interdyscyplinarny charakter chemii fizycznej, która umożliwia zrozumienie i opisanie zjawisk chemicznych, przy czym jak zwykle uwzględniają nowe metody i odkrycia w dziedzinie chemii i fizyki. Dziesiąte wydanie oryginału dopracowano tak, aby jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom zarówno studentów, jak i wykładowców.

Całość w dalszym ciągu całość składa się z trzech części (TERMODYNAMIKA, STRUKTURA, PRZEMIANA), lecz każdy rozdział został podzielony na krótkie dedykowane podrozdziały, co sprawia, że tekst jest bardziej przystępny dla studentów i bardziej elastyczny dla wykładowców uniwersytetów, politechnik i innych szkół wyższych.

Poszerzony dodatek matematyczny zawiera „Repetytorium”, które jest zwięzłym przypomnieniem pojęć matematycznych i podstawowych metod. Trzy pytania na początku każdego podrozdziału ukierunkowują uwagę Czytelnika: „Dlaczego należy zapoznać się z tym materiałem?”, Jaka jest myśl przewodnia?” i „Co już należy wiedzieć?” Lista pojęć kluczowych na końcu każdego podrozdziału podkreśla główne przesłanie każdej jego części. Podręcznik ma więcej „Przykładów”, które pomagają w opracowaniu metody rozwiązywania zadań oraz „Zadań kontrolnych” pozwalających ocenić zrozumienie istoty zagadnienia.

Studenci mają dostęp do: adresów internetowych, tabel teorii grup, Living graphs, zagadnień modelowania molekularnego oraz sekcji Impact, ukazujących nowe współczesne zastosowania chemii fizycznej.

Spis treści:
Układ jednostek i stosowane konwencje zapisu xvii

0 Wstęp: ukierunkowanie i podstawy 1
Struktura nauki 1
Materia 2
Energia 3
0.1 Rodzaje energii 3
0.2 Jednostki energii 4
0.3 Ekwipartycja 4
0.4 Kwantowanie energii 5
0.5 Obsadzenie stanów 7
Literatura uzupełniająca 10

Część 1 Równowaga 11

1 Właściwości gazów 13
Gaz doskonały 13
1.1 Stany gazów 13
1.2 Prawa gazowe 18
1.3 Kinetyczny model gazów 24
Gazy rzeczywiste 31
1.4 Oddziaływania międzycząsteczkowe 32
1.5 Równanie van der Waalsa 34
1.6 Zasada stanów odpowiadających sobie 38
Lista pojęć kluczowych 40
Literatura uzupełniająca 40

2 Pierwsza zasada termodynamiki: pojęcia podstawowe 43
Pojęcia podstawowe 43
2.1 Praca, ciepło i energia 44
2.2 Pierwsza zasada termodynamiki 46
Praca i ciepło 49
2.3 Praca objętościowa 49
2.4. Przemiany cieplne 54
2.5 Entalpia 56
2.6 Przemiany adiabatyczne 62
Termochemia 65
2.7 Zmiany entalpii standardowej 65
2.8 Standardowe entalpie tworzenia 70
2.9 Zależność entalpii reakcji od temperatury 72
Lista pojęć kluczowych 74
Literatura uzupełniająca 75

3 Pierwsza zasada termodynamiki: formalizm i pogłębienie 77
Funkcje stanu i różniczki zupełne 77
3.1 Funkcje stanu 78
3.2 Zależność entalpii od temperatury 82
3.3 Związek pomiędzy CV i Cp 87
Lista pojęć kluczowych 88
Literatura uzupełniająca 89

4 Druga zasada termodynamiki: pojęcia podstawowe 91
Kierunek przemian samorzutnych 92
4.1 Rozproszenie energii 92
4.2 Entropia 93
4.3 Zmiana entropii towarzysząca wybranym
procesom 100
4.4 Trzecia zasada termodynamiki 105
4.5 Osiąganie bardzo niskich temperatur 107
Spojrzenie od strony układu 108
4.6 Energia i entalpia swobodna 108
4.7 Standardowa molowa entalpia swobodna 114
Lista pojęć kluczowych 115
Literatura uzupełniająca 115

5 Druga zasada termodynamiki: formalizm i pogłębienie 117
Połączenie pierwszej i drugiej zasady 117
5.1 Właściwości energii wewnętrznej 118
5.2 Właściwości entalpii swobodnej 120
5.3 Potencjał chemiczny substancji czystych 124
Gazy rzeczywiste: lotność 125
5.4 Definicja lotności 125
5.5 Stan standardowy gazów rzeczywistych 125
5.6 Związek pomiędzy lotnością i ciśnieniem 126
Lista pojęć kluczowych 129
Literatura uzupełniająca 129

6 Przemiany fizyczne substancji czystych 131
Diagramy fazowe 131
6.1 Trwałość faz 132
6.2 Linie równowag faz 132
6.3 Trzy typowe diagramy fazowe 133
Trwałość faz a przemiany fazowe 136
6.4 Termodynamiczne kryterium równowagi 136
6.5 Wpływ warunków na trwałość faz 137
6.6 Położenie linii równowag faz 140
6.7 Klasyfikacja przemian fazowych według Ehrenfesta 143
Powierzchnia cieczy 145
6.8 Napięcie powierzchniowe 145
6.10 Zakrzywienie powierzchni 146
6.10 Zjawiska kapilarne 149
Lista pojęć kluczowych 150
Literatura uzupełniająca 151

7 Mieszaniny proste 153
Termodynamiczny opis mieszanin 153
7.1 Cząstkowe wielkości molowe 154
7.2 Termodynamika mieszania 159
7.3 Potencjał chemiczny składnika cieczy 162
Właściwości roztworów 167
7.4 Mieszaniny ciekłe 167
7.5 Właściwości koligatywne 168
Aktywność 174
7.6 Aktywność rozpuszczalnika 174
7.7 Aktywność substancji rozpuszczonej 175
Lista pojęć kluczowych 179
Literatura uzupełniająca 179

8 Diagramy fazowe 181
Fazy, składniki i stopnie swobody 181
8.1 Definicje 182
8.2 Reguła faz 183
Układy dwuskładnikowe 185
8.3 Diagramy prężności par 186
8.4 Diagramy fazowe temperatura–skład 189
8.5 Diagramy fazowe ciecz–ciecz 192
8.6 Diagramy fazowe ciecz–ciało stałe 192
8.7 Materiały ultraczyste i domieszkowanie
kontrolowane 198
Lista pojęć kluczowych 199
Literatura uzupełniająca 199

9 Równowaga chemiczna 201
Samorzutne reakcje chemiczne 201
9.1 Minimum entalpii swobodnej 201
Wpływ warunków zewnętrznych na stan równowagi 209
9.2 Wpływ ciśnienia na stan równowagi 209
9.3 Wpływ temperatury na stan równowagi 211
Przykładowe zastosowania 215
9.4 Otrzymywanie metali z ich tlenków 215
9.5 Kwasy i zasady 216
9.6 Aktywność biologiczna: termodynamika ATP 224
Lista pojęć kluczowych 226
Literatura uzupełniająca 227

10 Elektrochemia układów równowagowych 229
Właściwości termodynamiczne jonów w roztworach 230
10.1 Termodynamiczne funkcje tworzenia 230
10.2 Aktywność jonów 234
Ogniwa elektrochemiczne 240
10.3 Reakcje połówkowe i półogniwa 241
10.4 Rodzaje ogniw 243
10.5 Potencjały standardowe 249
Zastosowanie potencjałów standardowych 253
10.6 Szereg elektrochemiczny 253
10.7 Stała rozpuszczalności 254
10.8 Pomiary pH i pK 255
10.9 Wyznaczanie wielkości termodynamicznych z pomiarów napięcia ogniwa 256
Lista pojęć kluczowych 259
Literatura uzupełniająca 260
Mikroprojekty 1 261

Część 2 Struktura 267

11 Teoria kwantów: wstęp i postulaty 269
Początki mechaniki kwantowej 269
11.1 Niepowodzenia fizyki klasycznej 270
11.2 Dualizm falowo-korpuskularny 274
Dynamika układów mikroskopowych 278
11.3 Równanie Schr¨odingera 278
11.4 Interpretacja Borna funkcji falowej 279
Postulaty mechaniki kwantowej 284
11.5 Informacja zawarta w funkcji falowej 284
11.6 Zasada nieoznaczoności 291
Lista pojęć kluczowych 293
Literatura uzupełniająca 294

12 Teoria kwantów: techniki i zastosowania 295
Ruch translacyjny 295
12.1 Cząstka w pudle 296
12.2 Ruch w dwóch wymiarach 301
12.3 Tunelowanie 304
Ruch oscylacyjny 306
12.4 Poziomy energetyczne 307
12.5 Funkcja falowa 308
Ruch rotacyjny 312
12.6 Rotacja w dwóch wymiarach 312
12.7 Rotacja w trzech wymiarach 316
12.8 Spin 320
Lista pojęć kluczowych 322
Literatura uzupełniająca 322

13 Struktura atomowa i widma atomowe 323
Struktura i widma atomów wodoropodobnych 324
13.1 Struktura atomów wodoropodobnych 325
13.2 Orbitale atomowe i ich energie 330
13.3 Przejścia spektralne i reguły wyboru 340
Struktura atomów wieloelektronowych 342
13.4 Przybliżenie orbitalne 342
13.5 Orbitale pola samouzgodnionego 350
Widma złożonych atomów 351
13.6 Defekty kwantowe i granice jonizacji 352
13.7 Stany singletowe i trypletowe 352
13.8 Sprzężenie spinowo-orbitalne 354
13.9 Symbole termów i reguły wyboru 357
13.10 Wpływ pól magnetycznych 362
Lista pojęć kluczowych 363
Literatura uzupełniająca 364

14 Struktura cząsteczek 367
Przybliżenie Borna–Oppenheimera 367
Teoria wiązań walencyjnych 368
14.1 Cząsteczka wodoru 368
14.2 Dwuatomowe cząsteczki homojądrowe 370
14.3 Cząsteczki wieloatomowe 371
Teoria orbitali molekularnych 376
14.4 Zjonizowana cząsteczka wodoru 376
14.5 Struktura cząsteczek dwuatomowych 380
14.6 Więcej na temat notacji 386
14.7 Dwuatomowe cząsteczki heterojądrowe 388
Orbitale molekularne układów wieloatomowych 394
14.8 Diagramy Walsha 394
14.9 Przybliżenie H¨uckla 396
14.10 Teoria pasmowa ciała stałego 402
Lista pojęć kluczowych 407
Literatura uzupełniająca 408

15 Symetria cząsteczek 409
Elementy symetrii obiektów 409
15.1 Operacje symetrii i elementy symetrii 410
15.2 Klasyfikacja cząsteczek ze względu na ich symetrię 412
15.3 Niektóre bezpośrednie konsekwencje symetrii 417
Tabele charakterów 418
15.4 Tabele charakterów i oznaczenia symetrii 418
15.5 Znikanie całek a nakładanie się orbitali 425
15.6 Znikanie całek a reguły wyboru 429
Lista pojęć kluczowych 432
Literatura uzupełniająca 432

16 Spektroskopia 1: widma rotacyjne i oscylacyjne 433
Ogólne cechy spektroskopii 434
16.1 Techniki eksperymentalne 435
16.2 Intensywność linii widmowych 438
16.3 Szerokość linii widmowej 443
Widma czysto rotacyjne 444
16.4 Momenty bezwładności 445
16.5 Poziomy energii rotacyjnej 447
16.6 Przejścia rotacyjne 451
16.7 Rotacyjne widma ramanowskie 454
16.8 Statystyka jądrowa i stany rotacyjne 456
Oscylacje cząsteczek dwuatomowych 458
16.9 Oscylacje cząsteczek 458
16.10 Reguły wyboru 460
16.11 Anharmoniczność 462
16.12 Widma oscylacyjno-rotacyjne 464
16.13 Ramanowskie widma oscylacyjne cząsteczek dwuatomowych 466
Oscylacje cząsteczek wieloatomowych 467
16.14 Drgania normalne 467
16.15 Widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych 470
16.16 Ramanowskie widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych 472
Lista pojęć kluczowych 476
Literatura uzupełniająca 477

17 Spektroskopia 2: przejścia elektronowe 479
Charakterystyka przejść elektronowych 480
17.1 Struktura oscylacyjna 480
17.2 Rodzaje przejść 483
Losy stanów wzbudzonych elektronowo 486
17.3 Fluorescencja i fosforescencja 486
17.4 Dysocjacja i predysocjacja 490
Lasery 490
17.5 Ogólne zasady akcji laserowej 491
17.6 Lasery stosowane w praktyce 495
17.7 Zastosowanie laserów w chemii 499
Spektroskopia fotoelektronów 503
17.8 Technika 504
17.9 Spektroskopia fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem nadfioletowym 505
17.10 Spektroskopia fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim 506
Lista pojęć kluczowych 507
Literatura uzupełniająca 508

18 Spektroskopia 3: rezonans magnetyczny 509
Jądrowy rezonans magnetyczny 509
18.1 Jądrowe momenty magnetyczne 510
18.2 Energie jąder w polach magnetycznych 510
18.3 Przesunięcie chemiczne 512
18.4 Struktura subtelna 519
Techniki impulsowe w NMR 528
18.5 Wektor namagnesowania 529
18.6 Szerokość linii a szybkość procesów 532
18.7 Jądrowy efekt Overhausera 537
18.8 Dwuwymiarowy NMR 538
18.9 NMR w ciele stałym 538
Elektronowy rezonans paramagnetyczny 540
18.10 Czynnik g 541
18.11 Struktura nadsubtelna 542
Lista pojęć kluczowych 546
Literatura uzupełniająca 547

19 Termodynamika statystyczna: zagadnienia 549
Rozkład stanów cząsteczkowych 550
19.1 Stany makro układu i prawdopodobieństwo termodynamiczne 550
19.2 Cząsteczkowa funkcja rozdziału 555
Energia wewnętrzna i entropia 561
19.3 Energia wewnętrzna 561
19.4 Entropia statystyczna 563
Funkcja rozdziału dla zespołu kanonicznego 565
19.5 Zespół kanoniczny 565
19.6 Informacja termodynamiczna a funkcja rozdziału 567
19.7 Cząsteczki niezależne 567
Lista pojęć kluczowych 571
Literatura uzupełniająca 571

20 Termodynamika statystyczna: formalizm i zastosowania 573
Podstawowe równania termodynamiki statystycznej 573
20.1 Funkcje termodynamiczne 573
20.2 Cząsteczkowa funkcja rozdziału 576
Zastosowania termodynamiki statystycznej 584
20.3 Średnie energie 584
20.4 Pojemności cieplne 585
20.5 Równania stanu 587
20.6 Entropie resztkowe 589
20.7 Stałe równowagi 590
Lista pojęć kluczowych 595
Literatura uzupełniająca 596

21 Techniki dyfrakcyjne 597
Struktura kryształu 598
21.1 Sieci i komórki elementarne 598
21.2 Identyfikacja płaszczyzn sieciowych 601
Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego 603
21.3 Prawo Bragga 604
21.4 Metoda proszkowa 606
21.5 Dyfrakcja rentgenowska na monokryształach 611
Informacje uzyskiwane metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej 615
21.6 Upakowanie jednakowych sztywnych kul: kryształy metali 616
21.7 Kryształy jonowe 618
21.8 Konfiguracja absolutna 620
Dyfrakcja neutronów i elektronów 621
21.9 Dyfrakcja neutronów 622
21.10 Dyfrakcja elektronów 623
Lista pojęć kluczowych 624
Literatura uzupełniająca 625

22 Elektryczne i magnetyczne właściwości cząsteczek 627
Właściwości elektryczne 627
22.1 Trwałe i indukowane elektryczne momenty dipolowe 628
22.2 Współczynnik załamania 636
Siły międzycząsteczkowe 638
22.3 Oddziaływania między dipolami 638
22.4 Oddziaływania odpychające i sumaryczne 646
22.5 Oddziaływania cząsteczkowe w wiązkach 647
Właściwości magnetyczne 650
22.6 Podatność magnetyczna 650
22.7 Trwały moment magnetyczny 651
22.8 Indukowane momenty magnetyczne 652
Lista pojęć kluczowych 653
Literatura uzupełniająca 654

23 Makrocząsteczki i koloidy 655
Rozmiar i kształt 656
23.1 Średnie masy molowe 656
23.2 Właściwości koligatywne 658
23.3 Sedymentacja 662
23.4 Lepkość 667
23.5 Rozpraszanie światła 669
Konformacja i konfiguracja 672
23.6 Kłębki statystyczne 673
23.7 Helisy i harmonijki 677
23.8 Struktury wyższego rzędu 679
Koloidy i surfaktanty 680
23.9 Właściwości koloidów 680
23.10 Filmy powierzchniowe 686
Lista pojęć kluczowych 689
Literatura uzupełniająca 690
Mikroprojekty 2 691

Część 3 Przemiana 695

24 Cząsteczki w ruchu 697
Ruch cząsteczek w gazach 697
24.1 Zderzenia z powierzchnią 698
24.2 Szybkość efuzji 699
24.3 Migracja wywołana gradientami 701
24.4 Właściwości transportowe gazu doskonałego 702
Ruch cząsteczek i jonów w cieczach 707
24.5 Struktura cieczy 707
24.6 Ruch cząsteczek w cieczach 711
24.7 Przewodnictwo roztworów elektrolitów 712
24.8 Ruchliwość jonów 715
24.9 Przewodność właściwa a oddziaływania międzyjonowe 721
Dyfuzja 722
24.10 Ujęcie termodynamiczne 722
24.11 Równanie dyfuzji 727
24.12 Ujęcie probabilistyczne 729
24.13 Opis statystyczny 730
Lista pojęć kluczowych 732
Literatura uzupełniająca 733

25 Szybkość reakcji chemicznych 735
Empiryczna kinetyka chemiczna 735
25.1 Metody doświadczalne 736
25.2 Szybkość reakcji 738
25.3 Całkowa postać równania kinetycznego 742
25.4 Reakcje w pobliżu stanu równowagi 746
25.5 Zależność szybkości reakcji od temperatury 750
Wyjaśnienie równań kinetycznych 752
25.6 Reakcje elementarne 752
25.7 Następcze reakcje elementarne 753
25.8 Reakcje jednocząsteczkowe 759
Lista pojęć kluczowych 762
Literatura uzupełniająca 763

26 Kinetyka reakcji złożonych 765
Reakcje łańcuchowe 765
26.1 Mechanizm reakcji łańcuchowych 765
26.2 Wybuch 769
26.3 Reakcje fotochemiczne 771
Kinetyka reakcji polimeryzacji 775
26.4 Polimeryzacja łańcuchowa 776
26.5 Polimeryzacja stopniowa 778
Kataliza i reakcje oscylujące 780
26.6 Kataliza homogeniczna 780
26.7 Autokataliza 781
26.8 Reakcje oscylujące 782
26.9 Chaos chemiczny 786
Lista pojęć kluczowych 787
Literatura uzupełniająca 787

27 Dynamika molekularna reakcji chemicznych 789
Zderzenia reaktywne 790
27.1 Teoria zderzeń 790
27.2 Reakcje kontrolowane przez dyfuzję 796
27.3 Równanie bilansu materiałowego 799
Teoria kompleksu aktywnego 800
27.4 Współrzędna reakcji i stan przejściowy 800
27.5 Równanie Eyringa 801
27.6 Aspekty termodynamiczne 805
Dynamika zderzeń molekularnych 808
27.7 Zderzenia reaktywne 808
27.8 Powierzchnie energii potencjalnej 809
27.9 Wybrane wyniki doświadczeń i obliczeń 811
Lista pojęć kluczowych 815
Literatura uzupełniająca 815

28 Procesy zachodzące na powierzchniach ciał stałych 817
Wzrost i struktura powierzchni ciał stałych 817
28.1 Wzrost powierzchni 817
28.2 Skład powierzchni 819
Adsorpcja 826
28.3 Adsorpcja fizyczna i chemiczna 826
28.4 Izotermy adsorpcji 827
28.5 Szybkość procesów powierzchniowych 832
Aktywność katalityczna powierzchni 836
28.6 Adsorpcja i kataliza 836
28.7 Przykłady reakcji katalitycznych 839
Lista pojęć kluczowych 842
Literatura uzupełniająca 843

29 Dynamika procesów elektrochemicznych 845
Procesy elektrodowe 846
29.1 Elektryczna warstwa podwójna 846
29.2 Szybkość przeniesienia ładunku 848
29.3 Polaryzacja 854
Procesy elektrochemiczne 859
29.4 Elektroliza 859
29.5 Charakterystyka ogniwa pracującego 860
Wytwarzanie energii i korozja 862
29.6 Ogniwa paliwowe i akumulatory 862
29.7 Korozja 863
Lista pojęć kluczowych 865
Literatura uzupełniająca 866

Mikroprojekty 3 867
Uzupełnienia 873
Dane fizykochemiczne 885
Częściowe odpowiedzi do mikroprojektów 921
Skorowidz 923

Chemia fizycznaWydanie II
Tytuł książki: "Chemia fizycznaWydanie II"
Autor: Peter Atkins, Julio de Paula
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 249.00zł
Klienci, którzy kupili „Chemia fizycznaWydanie II”, kupili także:

Java rozmówki, Timothy R. Fisher, Wydawnictwo Helion

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Adam Szpindor, Janusz Łomotowski, Wydawnictwo Arkady

Windows 8 Praktyczne rozwiązania, Preston Gralla, Wydawnictwo Helion

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody, Grabarczyk Czesław, Wydawnictwo Naukowe PWN

Podstawy fizyki Tom 1-5 Wydanie 2 KOMPLET, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hydrologia Polski, Włodzimierz Marszelewski , Joanna Pociask-Karteczka , Paweł Jokiel, Wydawnictwo Naukowe PWN

Układy wtryskowe Unit Injector System/Unit Pump System UIS/UPS Wydanie 2, Praca zbiorowa, Wydawnictwo WKiŁ

Bigger Leaner Stronger Umięśniony szczupły silny, Michael Matthews, Wydawnictwo AHA

AVR Praktyczne projekty, Tomasz Francuz, Wydawnictwo Helion

sobota, 22 czerwca 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami