Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Bioinformatyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
PowerShell 7 dla Profesjonalistów IT

PowerShell 7 dla Profesjonalistów IT

98.70zł
78.96zł
Biofizyka Wydanie 2 179.00zł 146.78zł
Biofizyka Wydanie 2

Autor: Feliks J. Jaroszyk

ISBN: 978-83-200-3676-3

Ilość stron: 912

Data wydania: 11/2011 (wydanie 2)

Biofizyka to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych.

Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.
 
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów oraz wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. Służyć może również młodym pracownikom naukowym, pragnącym uzyskać wiedzą specjalistyczną.

Rozdziały:

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI

Budowa materii

Rozdział 1. Hierarchiczność budowy żywych organizmów

Rozdział 2. Elementy teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu 
2.1. Rozwój poglądów na istotę promieniowania świetlnego i fal materii
2.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
2.3. Determinizm i indeterminizm w fizyce klasycznej i kwantowej
2.4. Powłoka elektronowa
2.4.1. Zjawisko absorpcji i emisji fotonów
2.4.2. Widmo charakterystyczne promieni Roentgena. Prawo Moseleya 
2.4.3. Opis powłoki elektronowej za pomocą mechaniki kwantowej 
2.4.4. Postulat Pauliego. Tablica okresowa pierwiastków

Rozdział 3. Jądro atomowe 
3.1. Składniki jądra atomowego 
3.2. Energia wiązania jądra. Siły jądrowe 
3.3. Rozpad promieniotwórczy 
3.3.1. Rozpad á
3.3.2. Rozpad â
3.3.3. Przemiana a
3.3.4. Promieniotwórczość naturalna 
3.3.5. Reakcje jądrowe. Sztuczne izotopy promieniotwórcze 
3.4. Detekcja promieniowania jądrowego (cząstek á, â, fotonów a) 
3.5. Wyzwalanie energii jądrowej 
3.5.1. Rozszczepienie ciężkich jąder 
3.5.2. Synteza termojądrowa

Rozdział 4. Cząsteczka 
4.1. Oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe 
4.1.1. Wiązania jonowe 
4.1.2. Wiązania kowalencyjne 
4.1.3. Charakter kierunkowy i nasyceniowy wiązań kowalencyjnych 
4.1.4. Wiązanie koordynacyjne 
4.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe 
4.2.1. Oddziaływanie van der Waalsa 
4.2.2. Oddziaływania specyficzne 
4.3. Energie oraz widma cząsteczkowe 
4.3.1. Rodzaje energii cząsteczek 
4.3.2. Widma cząsteczkowe 
4.4. Rozpraszanie światła i jego zastosowania w badaniach cząsteczek 
4.4.1. Rozpraszanie Rayleigha 
4.4.2. Rozpraszanie Ramana 
4.4.3. Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)

Rozdział 5. Związki wielkocząsteczkowe 
5.1. Informacje wstępne 
5.2. Pojęcia ogólne o polimerach i biopolimerach

Rozdział 6. Stany skupienia materii 
6.1. Kryteria podziału 
6.1.1. Właściwości sprężyste 
6.1.2. Właściwości strukturalne 
6.2. Płyny. Podstawowe prawa fizyczne 
6.2.1. Stan gazowy. Stan ciekły. Fizyczne pojęcie płynu 
6.2.2. Wybrane prawa fizyczne płynów doskonałych i rzeczywistych 
6.3. Struktura i właściwości fizyczne wody 
6.4. Stany powierzchniowe 
6.4.1. Energia powierzchniowa 
6.4.2. Napięcie powierzchniowe. Prawo Laplace?a 
6.4.3. Zjawiska powierzchniowe 
6.4.4. Parachora 
6.5. Stan stały 
6.5.1. Ciała krystaliczne i amorficzne 
6.5.2. Stan krystaliczny 
6.6. Roztwory stałe. Stopy

Biotermodynamika. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki

Rozdział 7. Biotermodynamika 
7.1. Wstęp
7.2. Pojęcia podstawowe dotyczące układów i procesów termodynamicznych 
7.2.1. Układ termodynamiczny 
7.2.2. Rodzaje procesów termodynamicznych 
7.3. Pierwsza zasada termodynamiki. Entalpia. Prawo Hessa 
7.4. Druga zasada termodynamiki 
7.4.1. Prawdopodobieństwo termodynamiczne 
7.4.2. Entropia. Druga zasada termodynamiki 
7.5. Trzecia zasada termodynamiki 
7.6. Energia swobodna. Entalpia swobodna 
7.6.1. Energia swobodna 
7.6.2. Entalpia swobodna 
7.6.3. Procesy egzoergiczne i endoergiczne. Przykłady 
7.6.4. Wartości standardowe wybranych funkcji stanu 
7.7. Energia swobodna i entalpia swobodna gazu doskonałego 
7.7.1. Izotermiczne rozprężenie gazu doskonałego 
7.7.2. Mieszanie gazów. Roztwory 
7.8. Potencjał chemiczny
7.8.1. Potencjał chemiczny. Współczynnik aktywności 
7.8.2. Zjawiska transportu masy 
7.8.2.1. Dyfuzja 
7 8.2.2. Dyfuzja przez błonę 
7.8.2.3. Osmoza 
7.9. Zastosowanie termodynamiki do opisu reakcji chemicznych 
7.9.1. Rodzaje reakcji chemicznych 
7.9.2. Kierunek reakcji. Równowaga chemiczna 
7.9.3. Kinetyka chemiczna. Energia aktywacji 
7.10. Zasady termodynamiki w procesach biologicznych 
7.10.1. Pierwsza zasada termodynamiki w procesach biologicznych 
7.10.2. Druga zasada termodynamiki w procesach biologicznych 
7.11. Zagadnienia termodynamiki nierównowagowej 
7.11.1. Wstęp 
7.11.2. Stan stacjonarny 
7.11.3. Procesy sprzężone. Dyssypacja energii 
7.11.4. Przykłady procesów sprzężonych 
7.11.4.1.Termodyfuzja 
7.11.4.2. Filtracja i ultrafiltracja 
7.11.5. Zastosowania medyczne transportu błonowego. Sztuczna nerka 
7.11.5.1. Kliniczne aspekty dyfuzji i ultrafiltracji w hemodializie 
7.11.5.2.Teoretyczne podstawy dializy zewnątrzustrojowej 
7.11.5.3.Budowa i właściwości dializatorów 
7.11.5.4.Aparatura 
7.11.5.5.Dializa otrzewnowa 
7.11.6. Procesy transportu ładunków elektrycznych. Zjawiska 
7.11.6.1.Potencjał elektrochemiczny 
7.11.6.2.Potencjał elektrodowy 
7.11.6.3.Potencjał dyfuzyjny 
7.11.6.4.Potencjał błonowy 
7.11.6.5.Równowaga Donnana 
7.11.7. Rozwój i ewolucja. Fluktuacje i struktury dyssypacyjne

Rozdział 8. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki 
8.1. Podstawy bioenergetyki 
8.1.1. Wstęp 
8.1.2. Procesy oksydoredukcyjne 
8.1.3. Zarys teorii chemiosmotycznej Mitchella 
8.2. Podstawy termokinetyki 
8.2.1. Mechanizmy transportu ciepła 
8.2.1.1. Przewodnictwo cieplne 
8.2.1.2. Konwekcja 
8.2.1.3. Promieniowanie 
8.2.1.4. Parowanie 
8.2.1.5. Bezwymiarowe liczby podobieństwa 
8.2.2. Straty cieplne
8.2.2.1. Pole temperaturowe żywych organizmów stałocieplnych 
8.2.2.2. Mechanizmy transportu ciepła wewnątrz i na zewnątrz żywych organizmów stałocieplnych 
8.2.2.3. Wskaźniki środowiskowe. Bilans energii cieplnej organizmów stałocieplnych 
8.2.2.4. Straty cieplne wyrażone przez wskaźniki środowiskowe
8.3. Termografia 
8.3.1. Wstęp 
8.3.2. Podstawy fizyczne termografii 
8.3.3. Termograf AGA-Thermovision 
8.3.4. Główne zastosowania kliniczne termografii

Elementy teorii informacji i sterowania. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie. Modelowanie w biofizyce i medycynie

Rozdział 9. Elementy teorii informacji i sterowania
9.1. Wstęp 
9.2. Niektóre zagadnienia teorii informacji 
9.2.1. Przepływ informacji ? łącze informacyjne 
9.2.2. Miara informacji. Nieokreśloność układu. Negentropia 
9.2.3. Inne wielkości związane z teorią informacji. Kodowanie. Redundancja 
9.3. Kodowanie informacji 
9.3.1. Kodowanie informacji w receptorze 
9.3.2. Przetwarzanie informacji w receptorach 
9.4. Układ cybernetyczny. Transformacja sygnałów. Operatory 
9.4.1. Układy dyskretne 
9.4.2. Operatory działaniowe, funkcyjne oraz operatory układów dynamicznych 
9.4.3. Sposoby badania układów cybernetycznych nazywanych ?czarną skrzynką? 
9.4.4. Łączenie układów cybernetycznych 
9.5. Sterowanie i regulacja 
9.5.1. Sterowanie stężeniem leku w układzie jednokompartmentowym 
9.5.2. Regulacja. Układy ze sprzężeniem zwrotnym 
9.5.3. Układ regulacji automatycznej z ujemnym sprzężeniem zwrotnym 
9.6. Układy regulacji ze sprzężeniami dodatkowymi 
9.7. Homeostaza. Adaptacja. Antagonistyczny układ ultrastabilny

Rozdział 10. Teoria chaosu i jej zastosowania w medycynie 
10.1. Elementy teorii chaosu 
10.1.1. Układy dynamiczne 
10.1.1.1.Przestrzeń fazowa 
10.1.1.2.Atraktor 
10.1.1.3.Układy stochastyczne 
10.1.2. Prosty model rozwoju populacji 
10.1.2.1.Droga do chaosu 
10.1.3. Własności sygnału i atraktora układu chaotycznego 
10.1.4. Fraktalna geometria atraktora 
10.1.5. Wymiar 
10.1.6. Charakterystyka układów chaotycznych 
10.2. Jak odróżnić układ chaotyczny od stochastycznego? 
10.2.1. Układy chaotyczne w biologii i medycynie

Rozdział 11. Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie 
11.1. Wstęp 
11.2. Rodzaje modeli 
11.2.1. Modele biologiczne 
11.2.2. Modele fizyczne 
11.2.3. Modele analogowe
11.2.4. Modele matematyczne 
11.2.4.1.Modele statyczne 
11.2.4.2.Modele dynamiczne

CZĘŚĆ II. BIOFIZYKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH

Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek

Rozdział 12. Elementy biofizyki molekularnej 
12.1. Podstawowe rodzaje makrocząsteczek biologicznych 
12.1.1. Białka 
12.1.2. Kwasy nukleinowe 
12.1.3. Lipidy 
12.2. Wybrane metody preparatywne i analityczne biofizyki molekularnej 
12.2.1. Sączenie żelowe 
12.2.2. Metody oparte na wirowaniu 
12.2.3. Elektroforeza 
12.3. Niektóre metody fizyczne badania struktury makrocząsteczek 
12.3.1. Rentgenografia 
12.3.2. Spektroskopia molekularna 
12.3.2.1.Spektroskopia elektronowa (UV/VIS) 
12.3.2.2.Spektropolarymetria 
12.3.2.3. Spektroskopia w podczerwieni (IR) 
12.3.3. Reometria kwasów nukleinowych i białek

Rozdział 13. Wstęp do biofizyki komórki 
13.1. Budowa błony komórkowej 
13.2. Transport przez błony 
13.2.1. Klasyfikacja procesów transportu 
13.2.2. Białka pośredniczące w transporcie przez błony 
13.2.3. Charakterystyki transportu aktywnego i biernego 
13.2.4. Rola transportu aktywnego w regulacji ciśnienia osmotycznego 
13.2.5. Dynamika procesów transportu
13.3. Potencjał spoczynkowy 
13.4. Model elektryczny błony komórkowej

Rozdział 14. Biofizyka tkanek 
14.1. Biofizyka tkanki nerwowej 
14.1.1. Potencjał czynnościowy komórki. Rola jonów sodu i potasu 
14.1.2. Warunki powstawania potencjałów czynnościowych 
14.1.3. Rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego 
14.1.4. Zjawiska zachodzące na synapsach 
14.1.5. Przetwarzanie informacji w procesie odczuwania bodźca 
14.1.6. Przetwarzanie informacji przez sieci neuronowe 
14.2. Biofizyka tkanki mięśniowej 
14.2.1. Mechanizm powstawania skurczu komórek mięśniowych 
14.2.1.1.Wstęp
14.2.1.2. Ułożenie białek kurczliwych w komórkach mięśniowych 
14.2.1.3.Ślizgowa teoria skurczu 
14.2.1.4. Sprzężenie pobudzenia ze skurczem 
14.2.1.5. Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych 
14.2.1.6. Przenoszenie pobudzenia w komórkach mięśni gładkich 
14.2.2. Właściwości mechaniczne mięśnia 
14.2.2.1.Mięsień niepobudzony 
14.2.2.2.Mięsień pobudzony
14.2.3. Energetyka mięśnia 
14.2.3.1. Związek pomiędzy szybkością skracania mięśnia a jego obciążeniem. Moc mięśnia 
14.3. Biofizyka tkanki łącznej 
14.3.1. Elementy budowy tkanki łącznej 
14.3.2. Układ białko?woda w tkance łącznej 
14.3.3. Właściwości dielektryczne tkanki łącznej 
14.4. Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice
14.4.1. Wstęp 
14.4.2. Główne układy ruchu człowieka 
14.4.3. Aparat kostno-stawowy 
14.4.4. Praca i moc człowieka 
14.4.5. Podstawowe zagadnienia i prawa związane z odkształceniami 
14.4.6. Tkanka kostna jako materiał anizotropowy. Uogólnione prawo Hooke?a
14.4.7. Właściwości biomechaniczne tkanki kostnej 
14.4.8. Wytrzymałość tkanki kostnej a ciężar ciała (obciążenie) 
14.4.9. Modele reologiczne materiałów lepko-sprężystych i sprężysto-lepkich 
14.4.10.Właściwości biomechaniczne mięśni

Biofizyka narządów

Rozdział 15. Biofizyka zmysłu słuchu 
15.1. Wstęp
15.2. Fizyczne podstawy drgań i fal akustycznych 
15.2.1. Ruch drgający 
15.2.2. Klasyfikacja sygnałów 
15.2.3. Podstawy analizy sygnałów 
15.2.4. Pojęcie liniowości. Filtry 
15.2.5. Propagacja dźwięku w przestrzeni 
15.2.6. Natężenie dźwięku. Decybel 
15.2.7. Fala akustyczna na granicy ośrodków. Impedancja 
15.3. Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego 
15.3.1. Droga fali akustycznej w układzie słuchowym 
15.3.2. Proces przetwarzania 
15.3.2.1.Wzmacniacz ślimakowy 
15.3.2.2.Nieliniowość układu słuchowego 
15.3.2.3.Emisje otoakustyczne 
15.3.3. Nerw słuchowy 
15.4. Percepcyjna analiza dźwięku w układzie słuchowym 
15.4.1. Progi słyszalności i percepcja głośności 
15.4.1.1.Progi słyszalności 
15.4.1.2.Krzywe jednakowej głośności 
15.4.1.3.Skalowanie głośności 
15.4.1.4.Sumowanie w czasie. Progi różnicowe 
15.4.2. Selektywność częstotliwościowa 
15.4.2.1. Istota selektywności częstotliwości 
15.4.2.2. Wstęga krytyczna. Filtry słuchowe 
15.4.2.3.Percepcja barwy 
15.4.2.4. Głośność a selektywność częstotliwościowa 
15.4.3. Percepcja wysokości 
15.4.3.1. Wysokość tonów. Skalowanie wysokości 
15.4.3.2.Teorie percepcji wysokości 
15.4.3.3. Dyskryminacja częstotliwości 
15.4.3.4. Wysokość dźwięków złożonych 
15.4.4. Rozdzielczość czasowa ucha 
15.4.5. Lokalizacja dźwięków 
15.4.5.1. Czynniki lokalizacyjne wynikające z odsłuchów dwuusznych 
15.4.5.2.Rola małżowiny usznej 
15.4.5.3.Efekt precedensu 
15.4.5.4.Binauralne różnice poziomu maskowania 
15.5. Mowa 
15.5.1. Wytwarzanie dźwięków mowy 
15.5.2. Głoski i fonemy 
15.5.3. Analiza dźwięków mowy. Spektrogram 
15.5.4. Dźwięki mowy 
15.5.5. Intonacja 
15.6. Wady słuchu i ich korekcje 
15.6.1. Wstęp 
15.6.2. Choroby narządu słuchu 
15.6.3. Metody badań uszkodzeń słuchu 
15.6.4. Korekcje wad słuchu 
15.6.5. Metody dopasowania aparatów słuchowych 
15.6.5.1.Procedury oparte na audiometrii tonalnej 
15.6.5.2.Procedury oparte na skalowaniu głośności

Rozdział 16. Biofizyka zmysłu wzroku 
16.1. Wstęp 
16.2. Układ optyczny
16.2.1. Powierzchnia załamująca i układy takich powierzchni 
16.2.2. Aberracje układu optycznego 
16.2.3. Dyfrakcja 
16.2.4. Zdolność rozdzielcza 
16.3. Widzenie 
16.3.1. Układ optyczny oka 
16.3.2. Zdolność rozdzielcza oka
16.3.3. Energetyka procesu widzenia 
16.3.4. Widzenie przestrzenne (stereoskopowe) 
16.4. Oko uzbrojone 
16.4.1. Oko i okulary 
16.4.2. Mikroskop

Rozdział 17. Biofizyka układu oddechowego 
17.1. Mechanizm wentylacji płuc 
17.1.1. Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego 
17.1.2. Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego warstwy powierzchniowej pęcherzyków. Histereza objętościowo-ciśnieniowa 
17.2. Praca wykonywana przez układ oddechowy. Moc oddechowa 
17.3. Wymiana gazowa

Rozdział 18. Biofizyka układu krążenia 
18.1. Wstęp 
18.2. Uproszczona budowa układu krążenia 
18.3. Procesy transportu między układem krwionośnym a układem chłonnym
18.4. Energetyka serca 
18.5. Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych
18.5.1. Właściwości bierne i czynne 
18.5.2. Związek między naprężeniem sprężystym a właściwościami geometrycznymi naczynia krwionośnego i ciśnieniem krwi w stanie równowagi 
18.5.3. Związek między zmianą ciśnienia krwi i zmianą naprężenia sprężystego oraz właściwości geometrycznych naczynia krwionośnego 
18.5.4. Molekularne podstawy właściwości sprężystych naczyń krwionośnych. Napięcie czynne 
18.5.5. Dynamika krwi 
18.5.6. Impedancja tętnicza. Fala tętna 
18.6. Właściwości reologiczne krwi i ich rola 
18.6.1. Właściwości pseudoplastyczne i tiksotropowe 
18.6.2. Wpływ hematokrytu na lepkość krwi 
18.6.3. Odkształcalność erytrocytów 
18.6.4. Agregacja erytrocytów 
18.7. Elektryczna, magnetyczna i mechaniczna aktywność serca. Metody badawcze
18.7.1. Elektryczna i magnetyczna aktywność serca 
18.7.1.1.Elektrokardiografia 
18.7.1.2.Magnetokardiografia 
18.7.2. Mechaniczna czynność serca. Mechanokardiografia

CZĘŚĆ III. ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA ŻYWY ORGANIZM

Rozdział 19. Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm
19.1. Wstęp 
19.2. Wpływ fal sprężystych na organizm. Wprowadzenie 
19.2.1. Infradźwięki i wibracje 
19.2.2. Generacje ultradźwięków 
19.2.3. Parametry fal i pola ultradźwiękowego 
19.2.4. Rozchodzenie się ultradźwięków w tkankach 
19.2.5. Czynne i bierne działanie ultradźwięków. Przykłady zastosowania 
19.2.6. Litotrypsja 
19.2.7. Ultrasonografia 
19.2.8. Dopplerowskie metody badania biologicznych struktur ruchomych ? prezentacja TM
19.2.9. Ocena szkodliwości oddziaływania ultradźwięków na obiekty biologiczne 
19.3. Wpływ przyspieszeń 
19.3.l. Wpływ przyspieszeń podłużnych +Gz, -Gz 
19.3.2. Wpływ przyspieszeń poprzecznych 
19.3.3. Stan nieważkości 
19.4. Wpływ zmienionego ciśnienia na organizm człowieka 
19.4.1. Wpływ obniżonego ciśnienia 
19.4.2. Wpływ podwyższonego ciśnienia

Rozdział 20. Wpływ temperatury i wilgotności 
20.1. Wpływ temperatury otoczenia. Termoregulacja 
20.1.1. Wpływ pola temperatur na kinetykę procesów biologicznych 
20.1.2. Termoregulacja 
20.1.3. Wpływ temperatury otoczenia na pole temperatur organizmu stałocieplnego
20.2. Wpływ wilgotności

Rozdział 21. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm
21.1. Właściwości elektryczne i magnetyczne 
21.1.1. Dielektryki 
21.1.2. Półprzewodniki i przewodniki 
21.1.3. Przewodność oraz przenikalność elektryczna komórek i tkanek 
21.1.4. Właściwości magnetyczne substancji 
21.1.4.1.Momenty magnetyczne elektronów i atomów 
21.1.4.2.Właściwości magnetyczne substancji biologicznych 
21.1.4.3.Zjawisko rezonansu magnetycznego 
21.2. Działanie pól elektromagnetycznych na żywe organizmy 
21.2.1. Oddziaływanie pól stałych i wolnozmiennych 
21.2.2. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości ? skutki termiczne 
21.2.3. Zagrożenia wtórne 
21.2.4. Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Rozdział 22. Wpływ promieniowania jonizującego na żywy
22.1. Wstęp 
22.2. Ważniejsze źródła promieniowania jonizującego 
22.2.1. Źródła medyczne 
22.2.1.1.Promieniowanie rentgenowskie 
22.2.1.2.Źródła promieniowania gamma 
22.2.2. Radionuklidy naturalne 
22.2.3. Obiekty jądrowe 
22.3. Przechodzenie promieniowania jonizującego przez substancję 
22.3.1. Krótki przegląd fizycznych procesów wzajemnego oddziaływania cząstek naładowanych i substancji 
22.3.2. Straty energii jonizacyjne 
22.3.3. Przechodzenie promieniowania fotonowego (rentgenowskiego, gamma) przez substancję 
22.3.4. Wzajemne oddziaływanie neutronów i materii 
22.4. Podstawowe wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego 
22.5. Działanie biologiczne promieniowania jonizującego 
22.5.1. Wprowadzenie 
22.5.2. Efekty radiobiologiczne 
22.5.3. Dawki graniczne promieniowania jonizującego 
22.5.3.1.Czy istnieją dawki bezpieczne? 
22.5.3.2.Dawki graniczne dla niektórych grup ludności

Rozdział 23. Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm 
23.1. Charakterystyka promieniowania niejonizującego. Uwagi terminologiczne
23.2. Wytwarzanie promieniowania niejonizującego 
23.3. Absorpcja promieniowania niejonizującego przez atomy i cząsteczki
23.4. Zjawiska fizyczne zachodzące w cząsteczkach wzbudzonych.

Fotoluminescencja. Schemat Jabłońskiego

23.5. Reakcje fotochemiczne 
23.5.1. Przykłady biologicznie ważnych reakcji fotochemicznych 
23.5.2. Reakcje fotochemiczne związane z ozonem atmosferycznym 
23.6. Fotosensybilizacja. Tlen singletowy 
23.7. Melanina jako indywidualny fotoprotektor 
23.8. Fotomedycyna 
23.9. Lasery. Promieniowanie laserowe 
23.9.1. Właściwości promieniowania laserowego 
23.9.2. Wpływ promieniowania laserowego na tkanki 
23.9.3. Zastosowanie laserów w medycynie i stomatologii 
23.10.Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowym i chorym organizmie 
23.10.1.Wolne rodniki w zdrowym organizmie 
23.10.2.Antyoksydanty 
23.10.3.Wolne rodniki w chorym organizmie 
23.10.4.Metody wykrywania wolnych rodników

Podstawy fizyczne wybranych metod obrazowania tkanek i narządów

Rozdział 24. Podstawy fizyczne metod obrazowania tkanek i narządów
24.1. Tomografia transmisyjna KT 
24.1.1. Promienie rentgenowskie 
24.1.1.1. Mechanizm wytwarzania promieniowania rentgenowskiego 
24.1.1.2.Widmo promieniowania rentgenowskiego 
24.1.1.3.Osłabianie promieniowania rentgenowskiego 
24.1.2. Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa KT 
24.1.2.1. Rekonstrukcja obrazu w rentgenowskiej transmisyjnej tomografii komputerowej 
24.1.2.2.Rozwój transmisyjnej tomografii komputerowej 
24.1.2.3.Przestrzenna i gęstościowa zdolność rozdzielcza 
24.1.2.4.Obrazowanie trójwymiarowe 
24.1.2.5.Uboczne skutki badania za pomocą tomografii KT

Rozdział 25. Spektroskopia i tomografia NMR 
25.1. Wstęp 
25.2. Podstawy fizyczne zjawiska NMR 
25.2.1. Relaksacja 
25.2.2. Oddziaływanie spin?sieć. Czas relaksacji podłużnej T1 
25.2.3. Oddziaływanie spin?spin. Czas relaksacji poprzecznej T2 
25.2.4. Przekształcenie Fouriera 
25.3. Koncepcja spektroskopii NMR 
25.3.1. Przesunięcie chemiczne 
25.3.2. Sprzężenie spin?spin, rozprzęganie spinów 
25.4. Od spektroskopii do tomografii NMR 
25.4.1. Skanowanie i rekonstrukcja obrazów 
25.4.2. Parametry obrazowania MR 
25.4.3. Możliwości diagnostyczne tomografii NMR

Rozdział 26. Tomografia emisyjna SPECT
26.1. Wstęp
26.2. Jednofotonowa emisyjna tomografia komputerowa SPECT
26.3. Zdolność rozdzielcza 
26.4. Lokalizacja źródeł promieniotwórczych

Rozdział 27. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) 
27.1. Wstęp 
27.2. Budowa i zasada działania tomografu emisyjnego PET 
27.3. Znaczniki izotopowe stosowane w tomografii PET 
27.4. Zastosowanie kliniczne tomografii emisyjnej PET

Dodatek

Biofizyka Wydanie 2
Tytuł książki: "Biofizyka Wydanie 2"
Autor: Feliks J. Jaroszyk
Wydawnictwo: PZWL
Cena: 179.00zł 146.78zł
Klienci, którzy kupili „Biofizyka Wydanie 2”, kupili także:

Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających obiektywne myślenie, Charles Phillips, Wydawnictwo Sensus

Podręcznik ilustrowania mody, Maite Lafuente, Wydawnictwo Arkady

Kosmos Encyklopedia multimedialna PWN Edycja 2009 Publikacja multimedialna na DVD, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdrażanie</b>, <font color="navy">Emmanuel Ameisen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdrażanie, Emmanuel Ameisen, Wydawnictwo Helion

Statystyka medyczna w zarysie, Aviva Petrie, Caroline Sabin, Wydawnictwo PZWL

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów Wydanie II, Romuald Gabrysz, Wydawnictwo Onepress

Psychologia zarządzania w organizacji, Anna Maria Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN

Modele biznesu w Internecie Teoria i studia przypadków polskich firm, Tymoteusz Doligalski, Wydawnictwo Naukowe PWN

Londyn dla bystrzaków Wydanie IV, Donald Olson, Wydawnictwo Onepress

środa, 22 marca 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami