Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Motoryzacja » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Skuteczne programowanie LEGO MINDSTORMS Niezawodne techniki programowania dla zabawy i rywalizacji

Skuteczne programowanie LEGO MINDSTORMS Niezawodne techniki programowania dla zabawy i rywalizacji

58.80zł
44.10zł
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 1 Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce 88.20zł
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 1 Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce

Autor: Praca zbiorowa

ISBN: 978-83-206-1743-6

Ilość stron: 480

Data wydania: 09/2009

Twarda oprawa

Tom I zawiera charakterystykę stanu i systemu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz analizy porównawcze bezpieczeństwa w tych gałęziach transportu.

Ponadto omówiono aspekty bezpieczeństwa transportu w ogólnokrajowych systemach bezpieczeństwa.

W następnych tomach znajdą się m.in. krajowe i międzynarodowe uwarunkowania integracji systemów bezpieczeństwa, a także koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce.

Monografia ma służyć organom administracji państwowej i samorządowej, instytucjom i urzędom centralnym odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa transportu, a także studentom kierunków transport i bezpieczeństwo oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

Rozdziały:
 
1. Wprowadzenie 23
1.1. Niebezpieczeństwo transportu 24
1.2. Projekt Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 31
1.3. Niezależność badań bezpieczeństwa transportu 35
1.4. Podsumowanie 44
 
2. Bezpieczeństwo transportu drogowego 49
2.1. Charakterystyka ogólna transportu drogowego 50
2.1.1. Sieć drogowa 50
2.1.2. Pojazdy drogowe i przewozy 51
2.1.3. Infrastruktura transportu zbiorowego 54
2.2. Stan bezpieczeństwa 55
2.2.1. Charakterystyka ogólna wypadków drogowych 55
2.2.2. Czynnik ludzki 60
2.2.3. Infrastruktura drogowa i jej otoczenie 63
2.2.4. Cechy pojazdów drogowych 68
2.3. Zarządzanie bezpieczeństwem 69
2.3.1. System bezpieczeństwa transportu drogowego 69
2.3.2. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego 74
2.3.3. Zarządzanie ryzykiem 81
2.3.4. Działania profilaktyczne 84
2.4. System instytucjonalno-prawny 87
2.4.1. Instytucje i ich kompetencje 87
2.4.2. Akty prawne 93
2.5. Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków 103
2.5.1. Powiadamianie o zdarzeniu 103
2.5.2. Ratownictwo na drogach 104
2.5.3. Pomoc ofiarom wypadków 108
2.6. Badania wypadków 110
2.6.1. Bazy danych o wypadkach 110
2.6.2. Prace badawcze 115
2.6.3. Ekspertyzy sądowe 118
2.6.4. Badania przyczyn wypadków 120
2.7. Podsumowanie 122
 
3. Bezpieczeństwo transportu kolejowego 129
3.1. Charakterystyka ogólna transportu kolejowego 130
3.1.1. Transport pasażerski 131
3.1.2. Transport towarowy 136
3.1.3. Pojazdy trakcyjne 140
3.1.4. Zarządzanie infrastrukturą kolejową 141
3.2. Stan bezpieczeństwa 144
3.2.1. Charakterystyka ogólna wypadków kolejowych 144
3.2.2. Czynnik ludzki 150
3.2.3. Infrastruktura i pojazdy kolejowe 152
3.2.4. Przewozy towarów niebezpiecznych 156
3.3. System instytucjonalno-prawny 159
3.3.1. Instytucje i ich kompetencje 159
3.3.2. Akty prawne 164
3.4. Zarządzanie bezpieczeństwem 165
3.4.1. System zarządzania 165
3.4.2. Świadectwa i standardy 174
3.4.3. Zarządzanie ryzykiem 185
3.4.4. Działania profilaktyczne 192
3.5. Ratownictwo 196
3.5.1. Powiadamianie o zdarzeniu 197
3.5.2. System ratownictwa na kolei 197
3.5.3. System wspomagania ofiar wypadków 204
3.6. Badania wypadków 206
3.6.1. Bazy danych o wypadkach 206
3.6.2. Prace badawcze 207
3.6.3. Metody i procedury badań wypadków 208
3.6.4. Sposoby wdrażania zaleceń po wypadkowych 212
3.7. Podsumowanie 214
 
4. Bezpieczeństwo transportu lotniczego 219
4.1. Charakterystyka ogólna transportu lotniczego 220
4.2. Stan bezpieczeństwa lotów 224
4.2.1. Charakterystyka ogólna wypadków lotniczych 224
4.2.2. Analiza bezpieczeństwa lotów na podstawie wskaźników statystycznych 227
4.2.3. Analiza stanu bezpieczeństwa lotów 230
4.2.4. Wpływ zarządzania na powstawanie wypadków lotniczych 239
4.2.5. Wnioski 240
4.3. System instytucjonalno-prawny 241
4.3.1. Zintegrowany system bezpieczeństwa lotniczego – instytucje 242
4.3.2. Zintegrowany system bezpieczeństwa lotniczego – system prawny 247
4.3.3. Wpływ zmiany systemu prawa krajowego na statystyki zdarzeń lotniczych 253
4.4. Zarządzanie bezpieczeństwem 254
4.4.1. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 254
4.4.2. Reaktywne metody zarządzania bezpieczeństwem 256
4.4.3. Proaktywne metody zarządzania bezpieczeństwem 257
4.4.4. Metody analizy ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu lotniczego 263
4.5. Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego 264
4.5.1. Międzynarodowy aspekt prawny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego 264
4.5.2. Aspekty prawne służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego 267
4.5.3. Organizacja i funkcjonowanie służb poszukiwania i ratownictwa lotniczego 270
4.5.4. Wnioski 274
4.6. Badania wypadków lotniczych 274
4.6.1. Zasady ogólne 274
4.6.2. Uprawnienia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 277
4.6.3. Procedura badań zdarzeń lotniczych 279
4.6.4. Skład zespołu badawczego 281
4.6.5. Czynności organizacyjne na miejscu zdarzenia 282
4.6.6. Techniczne badanie wypadku lotniczego 289
4.7. Podsumowanie 295
 
5. Bezpieczeństwo transportu wodnego 301
5.1. Charakterystyka ogólna transportu wodnego 302
5.1.1. Infrastruktura obszarów wodnych 302
5.1.2. Środki transportu 306
5.1.3. Ruch i przewozy 308
5.1.4. Zarządzanie ruchem 312
5.2. Stan bezpieczeństwa 318
5.2.1. Charakterystyka ogólna stanu bezpieczeństwa 318
5.2.2. Rodzaje i okoliczności wypadków 320
5.2.3. Uczestnicy wypadków 323
5.2.4. Zachowanie uczestników ruchu 324
5.2.5. Grupy wysokiego ryzyka 327
5.2.6. Lokalizacja stref wysokiego ryzyka 331
5.2.7. Prognozy bezpieczeństwa transportu wodnego 335
5.3. System instytucjonalno-prawny 337
5.3.1. Organy bezpieczeństwa transportu wodnego 337
5.3.2. Akty prawne 337
5.4. Zarządzanie bezpieczeństwem 340
5.4.1. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim 340
5.4.2. System monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa 343
5.4.3. Ocena poziomu bezpieczeństwa 347
5.5. Działania profilaktyczne 350
5.5.1. Działanie edukacyjne 350
5.5.2. System prewencji 355
5.5.3. Założenia do projektu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego 357
5.6. Ratownictwo 359
5.6.1. Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 359
5.6.2. System przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza 363
5.6.3. System współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi 367
5.7. Badania wypadków 372
5.7.1. Bazy danych wypadków morskich 372
5.7.2. Analizy na podstawie baz danych o wypadkach 375
5.7.3. System badań przyczyn wypadków 377
 
6. Aspekty bezpieczeństwa transportu w ogólnokrajowych systemach bezpieczeństwa 385
6.1. System bezpieczeństwa narodowego RP 386
6.1.1. Struktura systemu 386
6.1.2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 386
6.1.3. Zarządzanie kryzysowe 389
6.2. System bezpieczeństwa i porządku publicznego 401
6.2.1. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym 401
6.2.2. Ochrona granicy i kontrola ruchu granicznego 411
6.2.3. Inspekcja transportu i przewozów drogowych 426
6.3. System ratownictwa i ochrony ludności 436
6.3.1. Wprowadzenie 436
6.3.2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 437
6.3.3. Państwowe Ratownictwo Medyczne 443
6.4. System opieki zdrowotnej 447
6.4.1. Podstawa działania 447
6.4.2. Struktura organizacyjna Systemu Ochrony Zdrowia 448
6.4.3. Strategia działania 455
6.5. System dozoru technicznego 461
6.5.1. Podstawa działania 461
6.5.2. Struktura organizacyjna i kompetencje 461
6.5.3. Strategia działania 463
 
7. Analiza porównawcza bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego 465
7.1. Cele i zakres analizy 466
7.2. Ogólne cechy systemów transportu 466
7.2.1. Człowiek w systemie transportu 466
7.2.2. Infrastruktura techniczna 467
7.2.3. Ruch i przewozy 469
7.3. Wypadki transportowe 472
7.3.1. Liczby i wskaźniki wypadków 472
7.3.2. Okoliczności i przyczyny wypadków 476
7.4. Zarządzanie bezpieczeństwem 477
7.4.1. Struktury organizacyjne i ich kompetencje 477
7.4.2. Monitoring i badania wypadków 478
7.5. Podsumowanie i zalecenia do dalszych działań 479

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 1 Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 1 Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce”, kupili także:
<b>PHP Nowe możliwości, najlepsze praktyki</b>, <font color="navy">Josh Lockhart</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP Nowe możliwości, najlepsze praktyki, Josh Lockhart, Wydawnictwo HELION
<b>Kryptografia w Javie od podstaw</b>, <font color="navy">David Hook</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Kryptografia w Javie od podstaw, David Hook, Wydawnictwo HELION
<b>Geologia i surowce mineralne oceanów</b>, <font color="navy">Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Geologia i surowce mineralne oceanów, Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Przekonaj pracowników do dbania o jakość Poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na</b>, <font color="navy">Dorota Szymańska, Marcin Szymański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Przekonaj pracowników do dbania o jakość Poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na, Dorota Szymańska, Marcin Szymański, Wydawnictwo Difin
<b>AutoCAD 2018 / LT2018 / 360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D</b>, <font color="navy">Andrzej Jaskulski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
AutoCAD 2018 / LT2018 / 360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Andrzej Jaskulski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Odtwarzanie i edycja dźwięku w Linuksie</b>, <font color="navy">Łukasz Sosna</font>, <font color="green"> Wydawnictwo NAKOM</font>
Odtwarzanie i edycja dźwięku w Linuksie, Łukasz Sosna, Wydawnictwo NAKOM
<b>Atlas nieba Przewodnik po gwiazdozbiorach</b>, <font color="navy">Przemysław Rudź</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SBP</font>
Atlas nieba Przewodnik po gwiazdozbiorach, Przemysław Rudź, Wydawnictwo SBP
<b>Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast</b>, <font color="navy">Marek Bryx</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast, Marek Bryx, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Zagadnienia zaawansowane programowania systemów SCADA</b>, <font color="navy">Ryszard Jakuszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SKALMIERSKI</font>
Zagadnienia zaawansowane programowania systemów SCADA, Ryszard Jakuszewski, Wydawnictwo SKALMIERSKI
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Podstawy fizyki atomu Zofia Leś Naukowe PWN
Bezpieczeństwo w sieciach Windows Marcin Szeliga HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka Wydanie VI Jan Misiak Naukowe PWN
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION

niedziela, 25 marzec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami