Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Daj się znaleźć w sieci

Daj się znaleźć w sieci

39.00zł
31.20zł
Zielona energia w Polsce 59.00zł 47.20zł
Zielona energia w Polsce

Tytuł: Zielona energia w Polsce
Autor: Dorota Niedziółka
ISBN: 978-83-7556-467-9
Ilość stron: 355
Data wydania: 06/2012
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 59.00zł 47.20zł


Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Popularność odnawialnych źródeł energii wiąże się z możliwością redukcji emisji CO2, ograniczenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystania krajowego potencjału środowiskowego, a także rozwoju lokalnego. Ponadto pozwalają na przesunięcie granicy zasobowej, aktywizację regionów rolniczych, specjalizację produkcji rolnej, a także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska przyrodniczego (ograniczenie emisji CO2).

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE przynosi nie tylko korzyści, często ?zielona energia? postrzegana jest jako droższe źródło energii. Obawy budzi także wykorzystanie użytków rolnych na cele przemysłowe kosztem produkcji żywności.

Niejednoznaczność w postrzeganiu "zielonej energii" wymaga zatem ciągłego stawiania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi.

Autorom tej książki zależało, aby pokazać, iż stosowanie odnawialnych źródeł energii ma złożony charakter, dlatego podjęli próbę identyfikacji uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przesłanek opłacalności działalności gospodarczej w tym segmencie rynku energii, czyniąc to na przykładzie Polski. Zagadnienia w książce zostały przy tym ujęte w sposób problemowy, aby nie tylko wyjaśniać złożoność omawianych procesów, ale także wskazywać obszary ważne dla dalszej dyskusji, uwzględniającej zarówno tło międzynarodowe, jak i interesy wszystkich uczestników rynku energii.

Rozdziały:

Część I. Uwarunkowania

Rozdział 1. Uwarunkowania międzynarodowe - Barbara Trzcińska 13
1.1. Globalne porozumienia obligujące do redukcji gazów cieplarnianych 13
1.2. Energetyka odnawialna we wspólnej polityce energetycznej Unii Europejskiej 19
1.3. Adaptacja międzynarodowych porozumień sprzyjających OZE do polskich warunków 24
1.4. Działania wspierające wykorzystanie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 31

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne - Dorota Niedziółka 35
2.1. Zmiany na arenie międzynarodowej a kwestia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 35
2.2. Prawo Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii 39
2.3. Prawne instrumenty wsparcia energii odnawialnej w Polsce 46

Rozdział 3. Uwarunkowania finansowe - Marcin Tchórzewski 55
3.1. Instytucje finansowego wsparcia budowy instalacji OZE 55
3.2. Mechanizmy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 61
3.3. Problemy wsparcia finansowego OZE 65

Rozdział 4. Uwarunkowania kulturowe - Jacek Brdulak 71
4.1. Czynnik kultury w podejściu instytucjonalnym 71
4.2. Świadomość ekologiczna a wykorzystanie OZE 81
4.3. Lobbing obywatelski na rzecz wykorzystania OZE 90

Rozdział 5. Uwarunkowania przyrodnicze - Barbara Szmyt 95
5.1. Identyfikacja zasobów i potencjału OZE 95
5.2. Rozmieszczenie zasobów OZE w Polsce 98
5.3. Bariery wytwarzania energii z OZE 102

Część II .Opłacalność

Rozdział 6. Opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii - Dorota Niedziółka 109
6.1. Metody pomiaru opłacalności inwestycji w OZE 109
6.2. Bariery rozwoju OZE 115

Rozdział 7. Koszty i korzyści inwestycji w obiektach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych - Paulina Krystosiak 117
7.1. Efekty zewnętrzne inwestycji w obiektach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 118
7.2. Kwestia czasu a inwestycje w OZE 124
7.3. Ocena efektywności inwestycji w OZE 127
7.4. Specyfika inwestycji OZE w aspekcie analizy kosztów i korzyści 131
7.5. Rachunek efektywności w kontekście analizy kosztów i korzyści 133
7.5.1. Etapy analizy kosztów-korzyści 138
7.5.2. Pomiar korzyści netto w analizie kosztów i korzyści 141
7.5.3. Inne zniekształcenia wymagające zastosowania cen cienia 146
7.5.4. Aspekt czasu w analizie kosztów i korzyści 148

Rozdział 8. Opłacalność energetycznego wykorzystania energii elektrycznej z biologicznych nośników energii oraz wiatru - Paweł Bartoszczuk 153
8.1. Realizacja zobowiązań Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii 154
8.2. Ekonomiczne korzyści wynikające z wykorzystania biologicznych odnawialnych źródeł energii w Polsce 154
8.3. Charakterystyka ekonomiczna odnawialnych źródeł energii: wiatru, biomasy, biogazu 156
8.3.1. Biomasa stała jako źródło energii 160
8.3.2. Biopaliwa ciekłe jako nośnik energii 162
8.3.3. Biogaz jako nośnik energii 163
8.3.4. Wiatr jako źródło energii 175

Rozdział 9. Analiza opłacalności farm wiatrowych - Monika Niedziółka 179
9.1. Charakterystyka energetyki wiatrowej 179
9.2. Polski rynek energii wiatrowej 182
9.3. Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki wiatrowej 185
9.4. Przyrodnicze warunki tworzenia farm wiatrowych 190
9.5. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju energetyki wiatrowej 193
9.6. Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji farmy wiatrowej 198
9.7. Przychody elektrowni wiatrowej 202
9.8. Elektrownia wiatrowa "Bielany" - studium przypadku 204

Rozdział 10. Opłacalność rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce - Robert Sasin 213
10.1. Warunki wykorzystania geotermii w Polsce 214
10.2. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego projektów geotermalnych 219
10.3. Ekonomiczna ocena wykorzystania geotermii 221
10.4. Porównanie cen ciepła z geotermii z innymi źródłami 224
10.5. Bariery rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce 228
10.6. Propozycje zmian i kierunki rozwoju polskiej geotermii 228

Część III. Implikacje

Rozdział 11. Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie - Hanna Godlewska-Majkowska, Patrycjusz Zarębski 223
11.1. Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego 233
11.2. Uwarunkowania efektywności ekonomicznej i opłacalności produkcji OZE w gospodarstwach rolnych 237
11.3. Kierunki zmian strukturalnych w polskim rolnictwie wobec wyzwań kompleksowego rozwoju produkcji OZE 248

Rozdział 12. Odnawialne źródła energii a przedsiębiorczość ekologiczna - Michał Adam Leśniewski 259
12.1. Przedsiębiorczość ekologiczna podmiotów gospodarczych 259
12.2. Przedsiębiorczość ekologiczna jako forma ekorozwoju 262
12.3. Energia odnawialna w działaniu przedsiębiorstw 263
12.4. Formy realizacji przedsiębiorczości w podmiotach gospodarczych sektora energii odnawialnej 265
12.5. Identyfikacja cech przedsiębiorczości ekologicznej podmiotów gospodarczych sektora energii odnawialnej - stan świadomości ekologicznej 267

Rozdział 13. Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - Teresa Pakulska 269
13.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze energetycznym 270
13.2. Rozmieszczenie inwestycji w produkcję energii z uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii 279
13.3. Trendy globalne a ukierunkowanie inwestycyjne na rynku energii 289
13.4. Produkcja energii w oparciu o odnawialne źródła w rozwoju komplementarnej działalności inwestorów zagranicznych 298

Synteza - Kazimierz Kuciński 305
1. Energia odnawialna a przedsiębiorczość 305
2. Przesłanki wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych 309
2.1. Przesłanki przyrodnicze 309
2.2. Przesłanki popytowe 311
3. Uwarunkowania wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych 312
3.1. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne 312
3.2. Uwarunkowania międzynarodowe 316
3.3. Uwarunkowania kulturowe 318
4. Opłacalność wytwarzania energii w oparciu o źródła odnawialne 320
4.1. Koszty i korzyści inwestowania 320
4.2. Opłacalność farm wiatrowych 322
4.3. Komparatywna analiza kosztów 324
5. Implikacje pozyskiwania energii odnawialnej w Polsce 326
5.1. Zmiany strukturalne w rolnictwie 326
5.2. Inwestorzy zagraniczni w polskim sektorze energii odnawialnej 329
5.3. Energetyka odnawialna jako forma przedsiębiorczości ekologicznej 330

Zielona energia w Polsce
Tytuł książki: "Zielona energia w Polsce"
Autor: Dorota Niedziółka
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 59.00zł 47.20zł
Klienci, którzy kupili „Zielona energia w Polsce”, kupili także:
<b>Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego</b>, <font color="navy">Franciszek Krawiec</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, Franciszek Krawiec, Wydawnictwo Difin
<b>Węgiel i alternatywne źródła energii Prognozy na przyszłość</b>, <font color="navy">Jerzy Taubman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Węgiel i alternatywne źródła energii Prognozy na przyszłość, Jerzy Taubman, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4</b>, <font color="navy">Witold M. Lewandowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4, Witold M. Lewandowski, Wydawnictwo WNT
<b>Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej</b>, <font color="navy">Marian Rubik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Multico</font>
Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, Marian Rubik, Wydawnictwo Multico
<b>Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów</b>, <font color="navy">Jerzy Chodura</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów, Jerzy Chodura, Wydawnictwo DW Medium
<b>Inżynieria wiatrowa Podstawy i zastosowania</b>, <font color="navy">Flaga Andrzej</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Inżynieria wiatrowa Podstawy i zastosowania, Flaga Andrzej, Wydawnictwo Arkady
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Wprowadzenie do języka Verilog

Wprowadzenie do języka Verilog

94.00zł
79.90zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
ArchiCad 8.1/9 Rafał Ślęk HELION
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski HELION
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
Android Programowanie aplikacji Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
Sass. Nowoczesne arkusze stylów Bartosz Chucherko HELION

poniedziałek, 20 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami