Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Informatyczne systemy zarządzania » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Chemia organiczna Część II

Chemia organiczna Część II

99.00zł
79.20zł
Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji 85.00zł 74.80zł
Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji

Autor: Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk

ISBN: 978-83-7251-947-4

Ilość stron: 472

Data wydania: 2008

W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających poprawie innowacyjności współczesnych gospodarek.

Autorzy omawiają przemiany w technice i technologii początku XXI wieku, kierunki zmian w systemach zarządzania oraz instrumenty polityki proinnowacyjnej państw i regionów. Na tak szeroko zarysowanym tle przedstawiają także problemy zarządzania nowoczesnymi technologiami w Polsce w kontekście poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez instrumenty wspierania innowacyjności, mechanizmy likwidacji barier rozwoju przedsiębiorstw high-technology w Polsce, instrumenty i narzędzia zarządzania technologiami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W pracy omówiono także problemy ochrony własności intelektualnej, tworzenia kapitału intelektualnego, podano przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania i wiele innych niezbędnych we współczesnym świecie przesłanek zmian i innowacji.

Rozdziały:

Rozdział 1. Rozwój technologii i jej wpływ na gospodarkę
1.1. Kluczowa rola postępu technologicznego i organizacyjnego
1.2. Narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych
1.3. Wiedza siłą napędową
1.4. System innowacyjny oparciem dla kapitału intelektualnego

Rozdział 2. Przemiany w technice i technologii na początku XXI wieku
2.1. Metody i techniki informacyjne
2.2. Przemysły wysokiej techniki
2.3. Badania naukowe jako priorytet
2.4. Proces innowacyjny

Rozdział 3. Polityka proinnowacyjna państwa
3.1. Liderzy i maruderzy
3.2. We wszystkich sektorach
3.3. Innowacje w zakresie techniki i technologii
3.4. Luka technologiczna w Polsce
3.5. Polskie specjalizacje

Rozdział 4. Przewaga konkurencyjna i technologiczna
4.1. Cztery poziomy konkurencji
4.2. Bariery „wejścia” i „wyjścia”
4.3. Różne podejścia do konkurencji
4.4. Innowacje procesowe i produktowe
4.5. Nie liczyć na przypadek
4.6. Czynniki dyktujące zmiany

Rozdział 5. Przedsiębiorstwa konkurujące na wolnym rynku
5.1. Określanie celów
5.2. Docenić konkurentów
5.3. „Pięć sił” Portera
5.4. Fazy cyklu życia produktu
5.5. Analiza PEST
5.6. Metody wyboru strategii
5.7. Rozpoznawanie popytu
5.8. Cztery warianty

Rozdział 6. System innowacyjności w budowie gospodarki opartej na wiedzy
6.1. Przyspieszone tempo postępu
6.2. Inkubatory przedsiębiorczości
6.3. Korzyści wymierne i niewymierne
6.4. Ośrodki innowacji w Polsce
6.5. Podobieństwa i różnice
6.6. Wsparcie ze strony gmin

Rozdział 7. Pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw
7.1. Inicjatywy lokalne w cenie
7.2. Potrzeba rozwiązań systemowych
7.3. Wspieranie innowacyjności
7.4. W Unii Europejskiej
7.5. Za przykładem Stanów Zjednoczonych
7.6. Zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy

Rozdział 8. Bariery high-technology w Polsce
8.1. Podstawą odkrycia naukowe
8.2. Mierniki analizy
8.3. Unijny superpriorytet
8.4. Z dala od europejskich standardów

Rozdział 9. Projektowanie procesu usprawnień z wykorzystaniem systemu KAIZEN
9.1. Światowy lider przemysłu oświetleniowego
9.2. Pojęcia podstawowe
9.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
9.4. System usprawnień
9.5. Etapy realizacji usprawnienia
9.6. Realizacja projektu z wykorzystaniem metodologii MEDIC
9.7. Zbieranie danych, mapowanie procesu (Faza M)
9.8. Szukanie przyczyn (Faza E)
9.9. Weryfikacja rozwiązań (Faza D)
9.10. Wdrożenie (Faza I)
9.11. Kontrola procesu (Faza C)

Rozdział 10. Koncepcje nowych lub zmodernizowanych produktów
10.1. Odpowiednio do nowych potrzeb
10.2. Programy sprzyjające rozwojowi
10.3. Ryzyko jest zawsze
10.4. Wprowadzenie na rynek
10.5. Miejsce marketingu i „dobrej marki”

Rozdział 11. Sposoby i techniki kreowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
11.1. Ogólna charakterystyka strategii technologicznej
11.2. Identyfikacja zagrożeń i szans
11.3. Zakup technologii

Rozdział 12. Warianty pozyskiwania technologii
12.1. Główne czynniki sukcesu
12.2. We właściwym czasie, z właściwych źródeł
12.3. Sposoby i techniki implementacji technologii w przedsiębiorstwach

Rozdział 13. Modele sieciowe
13.1. Algorytm wyznaczania podsieci krytycznej
13.2. Zapasy czasu
13.3. Wyznaczanie drogi o danej długości
13.4. Diagramy Gantta

Rozdział 14. Modelowanie sieci przedsięwzięć organizacyjno-technicznych
14.1. Wprowadzenie
14.2. Podstawowe elementy sieci
14.3. Zasady budowy układów sieciowych
14.4. Podstawowe obliczenia w sieciach

Rozdział 15. Optymalizacja terminu realizacji przedsięwzięcia według kryterium kosztów
15.1. Harmonogram czasu trwania
15.2. Optymalizacja planu sieciowego
15.3. Sposoby i technika ustalenia rozmiarów pracy
15.4. Wybrane przykłady optymalizacji planu sieciowego
15.5. Funkcje, równania, właściwości

Rozdział 16. Rozwój innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych
16.1. Innowacyjność gospodarki
16.2. Pojęcie innowacji
16.3. Historia innowacji
16.4. Innowacje współcześnie

Rozdział 17. Kierunki zmian w systemach zarządzania
17.1. Megatrendy Nasbitta
17.2. Paradygmaty nowego zarządzania
17.3. „Nowe nauki” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
17.4. Współczesne podejścia do przywództwa i roli menedżera
17.5. Przemiany form organizacji
17.6. Organizacja bez granic
17.7. Organizacje i zespoły wirtualne
17.8. Downsizing – strategia długotrwałych korzyści

Rozdział 18. High-technology w Polsce (HT)
18.1. Główne wyznaczniki globalizacji
18.2. Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa przyszłości
18.3. Czas ciągłej restrukturyzacji
18.4. Nakłady na badania i rozwój
18.5. W oparciu o prognozy

Rozdział 19. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej
19.1. Hamulce rozwoju przedsiębiorczości
19.2. Wpływ konkurencji na przedsiębiorstwo
19.3. Bariery „wejścia” i „wyjścia”
19.4. Wzorce zachowań konkurencyjnych
19.5. Warunki konkurencji i źródła przewagi konkurencyjnej
19.6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w ofensywie
19.7. W jednoczącej się Europie

Rozdział 20. Wybieganie w przyszłość
20.1. Produkt źródłem przewagi
20.2. Cykl życia produktu i technologii
20.3. Projektowanie i doskonalenie produktów
20.4. Etapy prac badawczo-rozwojowych i dokumentacja
20.5. Niezbędność prognoz
20.6. Nie zapominać o jakości

Rozdział 21. Produkty i usługi na poziomie high-technology
21.1. Klucz do efektywności
21.2. Rezultat, ale i proces
21.3. Przedsiębiorczość technologiczna
21.4. Wiele dróg, wspólny cel
21.5. Wypełnianie luk
21.6. Początkowe ogniwo nowych struktur

Rozdział 22. Strumienie przepływu technologii
22.1. Różnorodność mechanizmu transferu
22.2. Na otwartym rynku
22.3. Łatwość przekazu, charakter międzynarodowy, zdolność kumulacyjna
22.4. Podstawowe zasady zarządzania technologią
22.5. Identyfikacja zmian umożliwiających doskonalenie zarządzania technologią
22.6. Konkurencja globalna, nowe oczekiwania odbiorców i partnerów

Rozdział 23. Przedsiębiorstwa high-technology
23.1. W pełnym cyklu
23.2. Obszary największych szans
23.3. Otwarci na „nowinki”
23.4. Diagnozy, wnioski i rekomendacje

Rozdział 24. Przedsiębiorstwo wobec zmiennych oczekiwań rynku
24.1. Wyszukiwanie i przystosowanie produktu
24.2. Teoria cyklu życia
24.3. Zanim wyrób się zestarzeje
24.4. Powody podejmowanych decyzji
24.5. Podstawy planowania produktu

Rozdział 25. Zarządzanie relacjami klientów (CRM)
25.1. Zanikające więzi
25.2. Poszukiwania dwukierunkowego kontaktu
25.3. Od marketingu do CRM
25.4. Dopiero pierwsze kroki
25.5. Wybór jest bogaty
25.6. Budowanie lojalności
25.7. Warunki i skala korzyści

Rozdział 26. Projektowanie produktu
26.1. Proces interaktywny
26.2. Generowanie pomysłów
26.3. Wstępna selekcja
26.4. Koncepcja produktu
26.5. Analiza ekonomiczna
26.6. Testowanie produktu
26.7. Wprowadzenie na rynek

Rozdział 27. Analiza marketingowa nowych produktów i usług
27.1. Klient w centrum zainteresowania
27.2. Budowanie programu
27.3. Analiza SWOT
27.4. Macierz BCG (Boston Consulting Group)
27.5. Zalecenia

Rozdział 28. Docenianie doświadczeń własnych i cudzych
28.1. Wiedza o stanie techniki
28.2. W poszerzonym zakresie
28.3. Źródła informacji patentowej
28.4. Ujednolicona dokumentacja, ułatwiony odbiór
28.5. Dziesiątki milionów opisów
28.6. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Rozdział 29. Badania patentowe
29.1. Po pierwsze – co badać?
29.2. Po drugie – jak?
29.3. Wykonawcy
29.4. Ryzyko
29.5. Etapy wdrażania
29.6. Finał

Rozdział 30. Biznesplan
30.1. Warunek sukcesu
30.2. Zasady przygotowania i budowy
30.3. Zastosowanie i treść
30.4. Plan marketingowy
30.5. Treść biznesplanu firmy
30.6. DROMEX (przykład biznesplanu)
30.7. Nowa usługa, przykład biznesplanu

Rozdział 31. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć (projektów)
31.1. Zakres, charakter, horyzont
31.2. Metoda wartości zaktualizowanej netto – NPV
31.3. Dla każdego rodzaju przedsięwzięcia
31.4. Korzyści bieżące i przyszłe
31.5. Różne stopy dyskonta
31.6. Budowanie kryterium obiektywnego

Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji
Tytuł książki: "Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji"
Autor: Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk
Wydawnictwo: Difin
Cena: 85.00zł 74.80zł
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji”, kupili także:
<b>Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka</b>, <font color="navy">Bruce Carter, Ron Mancini</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka, Bruce Carter, Ron Mancini, Wydawnictwo BTC
<b>Zbiór zadań z metrologii elektrycznej</b>, <font color="navy">Jacek Czajewski, Maciej Poniński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej, Jacek Czajewski, Maciej Poniński, Wydawnictwo WNT
<b>Medycyna sportowa</b>, <font color="navy">Patrick J. McMahon,Derek Armfield, Michael W. Collins, Adam C. Crowl</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PZWL</font>
Medycyna sportowa, Patrick J. McMahon,Derek Armfield, Michael W. Collins, Adam C. Crowl, Wydawnictwo PZWL
<b>Handel emisjami w teorii i praktyce</b>, <font color="navy">Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Handel emisjami w teorii i praktyce, Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania</b>, <font color="navy">Adam Pelikant</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Adam Pelikant, Wydawnictwo HELION
<b>Wstęp do analizy błędu pomiarowego Wydanie 2</b>, <font color="navy">John R. Taylor</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Wstęp do analizy błędu pomiarowego Wydanie 2, John R. Taylor, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy opera Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowan Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
Jądro Linuksa Przewodnik programisty Robert Love HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION

poniedziałek, 23 wrzesień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami