Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Zarządzanie jakością » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Księga niesamowitości (nie) z tej ziemi! Księga faktów prawdziwych, choć niezwykłych

Księga niesamowitości (nie) z tej ziemi! Księga faktów prawdziwych, choć niezwykłych

24.90zł
19.92zł
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności 69.00zł
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności

Autor: Sławomir Zapłata

ISBN: 978-83-7601-931-4

Ilość stron: 212

Data wydania: 09/2009

Twarda oprawa

Skuteczność systemu zarządzania jakością ISO 9001 uwarunkowana jest czynnikami występującymi zarówno w organizacji, jak i w jej otoczeniu. Dla przedsiębiorstwa najważniejsze są uwarunkowania wewnętrzne, czyli czynniki, którymi można zarządzać poprzez podejmowane w organizacji decyzje.

Identyfi kacja tych czynników, określenie stopnia ich ważności oraz ocena oddziaływania na poszczególne rezultaty systemu zarządzania jakością, w istotny sposób przyczyniają się do doskonalenia skuteczności tego systemu i racjonalizacji podejmowanych decyzji gospodarczych.

Autor w sposób szczegółowy i z praktycznego punktu widzenia przedstawił:
• rolę zarządzania jakością w zarządzaniu organizacją,
• zagadnienia skuteczności systemu zarządzania jakością,
• wewnętrzne czynniki wpływające na skuteczność znormalizowanego systemu zarządzania jakością.

W książce zaprezentowano również rezultaty badania empirycznego, w wyniku którego zhierarchizowano czynniki wewnętrzne w zależności od siły oddziaływania na skuteczność systemu zarządzania jakością.

Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania jakością oraz dla studentów uczelni ekonomicznych i technicznych.

Rozdziały:

Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością
1. Charakterystyka zarządzania jakością
1.1. Zarządzanie a kierowanie
1.2. Cel i obiekt zarządzania
1.3. Definiowanie jakości
1.4. System zarządzania jakością jako podsystem w organizacji
2. Motywy implementacji systemu zarządzania jakością
3. Wpływ działań wdrożeniowych na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością
3.1. Etapy procesu implementacji
3.2. Faza przygotowawcza
3.3. Faza projektowania
3.4. Faza budowy
3.5. Faza wdrożenia
3.6. Certyfikacja
3.7. Certyfikat czy system zarządzania jakością
4. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
4.1. Stopień realizacji celów a postrzeganie SZJ w organizacji
4.2. Negatywne postrzeganie ISO 9001
4.3. Pozytywne ujęcie ISO 9001

Rozdział II. Skuteczność systemu zarządzania jakością
1. Postrzeganie jakości a skuteczność SZJ
1.1. Postrzeganie jakości w działalności gospodarczej
1.2. Jakość na rynku b2b i b2c
1.3. Efektywność a skuteczność systemu
1.4. Skuteczność wdrożenia systemu zarządzania jakością
1.5. Efektywność wdrożenia systemu zarządzania jakością
1.6. Efektywność funkcjonowania systemu zarządzania jakością
2. Planowanie celów dotyczących jakości
2.1. Istota planowania
2.2. Etapowość planowania
2.3. Poziomy planowania
2.4. Cele dotyczące jakości
3. Problematyka oceny skuteczności systemu zarządzania jakością
3.1. Zagadnienia ogólne oceny skuteczności systemu zarządzania jakością
3.2. Metody oceny skuteczności systemu
4. Rezultaty systemu zarządzania jakością

Rozdział III. Zewnętrzny kontekst funkcjonowania systemu zarządzania jakością
1. Rola otoczenia przedsiębiorstwa w zarządzaniu jakością
1.1. Elementy otoczenia organizacji w kontekście jakości
1.2. Skuteczność i efektywność systemu w wymiarze zewnętrznym
1.3. Zgodność systemu zarządzania jakością
1.4. Przydatność i adekwatność systemu
1.5. Aspekty oceny SZJ - przykład
1.6. Zasady zarządzania jakością a ocena systemu
2. Źródła identyfikacji oraz kryteria klasyfikacji czynników oddziałujących na stopień realizacji celów dotyczących jakości
2.1. Otoczenie w skali makro i mikro - zagadnienia ogólne
2.2. Czynnik - definicja i klasyfikacja
2.3. Czynnik wewnętrzny a zewnętrzny
3. Wpływ elementów makrootoczenia na zarządzanie jakością
3.1. Składowe makrootoczenia
3.2. Makrootoczenie a zarządzanie jakością w literaturze przedmiotu
4. Mikrootoczenie źródłem czynników wpływających na skuteczność systemu zarządzania jakością
4.1. Elementy mikrootoczenia
4.2. Nabywcy - charakterystyka
4.3. Dostawcy - analiza obszaru
4.4. Konkurencja elementem mikrootoczenia
4.5. Sektor gospodarki
4.6. Inne organizacje i osoby

Rozdział IV. Identyfikacja i klasyfikacja wewnętrznych czynników skuteczności systemu zarządzania jakością
1. Przedsiębiorstwo źródłem czynników oddziałujących na skuteczność systemu zarządzania jakością
1.1. Czynniki organizacyjne
1.2. Aspekty systemowego zarządzania jakością
1.3. Czynniki - analiza praktycznych działań
2. Przyczyny kształtujące stopień realizacji celów dotyczących jakości
2.1. Przyczyny kształtujące stopień realizacji celów dotyczących jakości w literaturze przedmiotu
2.2. ISO 9001 w badaniach czynników
3. Grupowanie zidentyfikowanych czynników wewnętrznych
3.1. Grupowanie czynników wewnętrznych wpływających na skuteczność systemu zarządzania jakością
3.2. Przywództwo najwyższego kierownictwa oraz polityka jakości
3.3. Rola działu ds. zarządzania jakością
3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szkolenia
3.5. Projektowanie
3.6. Zarządzanie relacjami z dostawcami
3.7. Orientacja na klienta
3.8. Proces zarządzania
3.9. Benchmarking
3.10. Dane dotyczące jakości oraz informacje i analizy
3.11. Relacje pracownicze
3.12. Praca zespołowa
3.13. Pełna lista zidentyfikowanych czynników wewnętrznych
4. Powiązania pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a wymaganiami ISO 9001

Rozdział V. Branżowość w systemowym zarządzaniu jakością
1. Normatywne wymagania dla systemowego zarządzania jakością - ujęcie branżowe
1.1. SZJ a profil działalności organizacji
1.2. Powszechność certyfikacji ISO 9001 w branżach
1.3. Jakość i normalizacja w różnych branżach
2. Charakterystyka branży budowlanej
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Produkcja budowlano-montażowa
2.3. Budownictwo - warunki gospodarowania
2.4. Cechy działalności budowlanej
3. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach branży budowlanej
3.1. Motywy wdrożenia SZJ w przedsiębiorstwach branży budowlanej
3.2. Wdrażanie SZJ a cechy firm budowlanych
3.3. Budownictwo a rezultaty systemu zarządzania jakością
4. Rola specyficznych cech działalności budowlanej w identyfikacji czynników wpływających na skuteczność znormalizowanego systemu zarządzania
4.1. Płaszczyzny analizy czynników wpływających na skuteczność SZJ w branży budowlanej
4.2. Pierwsza płaszczyzna - definiowanie jakości
4.3. Druga płaszczyzna analizy - etapy działań w procesie budowlanym
4.4. Trzecia płaszczyzna - specyficzne cechy budownictwa

Rozdział VI. Ocena wpływu czynników wewnętrznych na skuteczność systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych
1. Charakterystyka badania przeprowadzonego wśród firm budowlanych
1.1. Obszar badawczy
1.2. Narzędzie badawcze
1.3. Metodyka badania
1.4. Charakterystyka respondentów
1.5. System zarządzania jakością w badanych przedsiębiorstwach
2. Motywy wdrożenia i oczekiwania wobec systemowego zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach budowlanych
2.1. Przesłanki implementacji systemu zarządzania jakością
2.2. Oczekiwania wobec systemu zarządzania jakością
3. Skuteczność systemowego zarządzania jakością w polskim budownictwie
4. Hierarchizacja czynników wewnętrznych oddziałujących na skuteczność systemu zarządzania jakością
4.1. Stopień ważności i siła oddziaływania czynników wewnętrznych na skuteczność SZJ w przedsiębiorstwach budowlanych
4.2. Stopień ważności czynników wewnętrznych - praktyka a teoria
4.3. Czynniki wewnętrzne - analiza według źródeł identyfikacji

Rozdział VII. Relacje zachodzące pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a rezultatami funkcjonowania systemu zarządzania jakością
1. Grupowe zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a skutecznością systemu zarządzania jakością
2. Indywidualne relacje pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a poszczególnymi rezultatami systemu zarządzania jakością
2.1. Identyfikacja relacji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a poszczególnymi rezultatami SZJ
2.2. Efekty SZJ dotyczące dostawców
2.3. Efekty SZJ dotyczące działań wewnętrznych
2.4. Efekty SZJ dotyczące klientów
2.5. Efekty SZJ dotyczące finansów
2.6. Czynniki a rezultaty - najsilniejsze relacje
3. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością
4. Zapewnienie skuteczności systemu zarządzania jakością w poszczególnych obszarach biznesowych

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Ocena i uwarunkowania skuteczności”, kupili także:
<b>Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków</b>, <font color="navy">Adam Szpindor, Janusz Łomotowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Adam Szpindor, Janusz Łomotowski, Wydawnictwo Arkady
<b>Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b>, <font color="navy">Marzena Strojek-Filus , Józef Pfaff</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Marzena Strojek-Filus , Józef Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>MCTS Egzamin 70-432 Implementacja i obsługa Microsoft SQL Server 2008 Training Kit</b>, <font color="navy">Mike Hotek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
MCTS Egzamin 70-432 Implementacja i obsługa Microsoft SQL Server 2008 Training Kit, Mike Hotek, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Microsoft Windows Small Business Server 2008 vademecum administratora (SBS 2008)</b>, <font color="navy">Craig Zacker</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft Windows Small Business Server 2008 vademecum administratora (SBS 2008), Craig Zacker, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji</b>, <font color="navy">Tomasz Muliński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji, Tomasz Muliński, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Kalistenika Siła i sprawność Trening z ciężarem własnego ciała</b>, <font color="navy">Ashley Kalym</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Kalistenika Siła i sprawność Trening z ciężarem własnego ciała, Ashley Kalym, Wydawnictwo GALAKTYKA
<b>Wzorce implementacyjne</b>, <font color="navy">Kent Beck</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wzorce implementacyjne, Kent Beck, Wydawnictwo HELION
<b>W uścisku żywiołów. El Condor Rio Colca</b>, <font color="navy">Krzysztof Mrozowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Bezdroża</font>
W uścisku żywiołów. El Condor Rio Colca, Krzysztof Mrozowski, Wydawnictwo Bezdroża
<b>Teoria i algorytmy sterowania Wydanie 2</b>, <font color="navy">Zdzisław Bubnicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Teoria i algorytmy sterowania Wydanie 2, Zdzisław Bubnicki, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Ekonometria
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

58.00zł
48.72zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Java Efektywne programowanie Wydanie II Joshua Bloch HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
C++. Leksykon kieszonkowy Kyle Loudon HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Access 2007 PL ćwiczenia praktyczne Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION

wtorek, 19 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami