Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze

69.30zł
51.98zł
Zarys geotechniki Wydanie 10 75.00zł 56.25zł
Zarys geotechniki Wydanie 10

Tytuł: Zarys geotechniki Wydanie 10
Autor: Zenon Wiłun
ISBN: 978-83-206-1914-0
Ilość stron: 724
Data wydania: 04/2013 (wydanie 10)
Format: 165x236 mm
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 75.00zł 56.25zł


Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki.

Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.

Rozdziały:

1. Wstęp  3
1.1 Krótki rys historyczny/13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17

2. Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych/l8
2.1 Grunty budowlane/18
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał/20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania/21

3. Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów/31
3.1 Skład mineralny gruntów/31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych/34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej/35
3.4 Zjawisko tiksotropii/45
3.5 Kapilarność/47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów/50

4. Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany/60
4.1 Fazy w gruncie/60
4.2 Struktury gruntu/61
4.3 Skład granulometryczny gruntów/62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów/63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów/66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu/66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów/73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich/76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych/77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów/80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów/82

5. Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntów/85
5.1 Uwagi wstępne/85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych/86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych/91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych/92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych/92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów/93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu/93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich/97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych/98
5.10 Wskaźnik piaskowy/101

6. Przepływ wody w gruncie/106
6.1 Rodzaje wody w gruncie/106
6.2 Woda gruntowa/106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu/109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie/114
6.6 Siatka przepływu/l17
6.7 Ciśnienie spływowe/121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu/122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika wodoprzepuszczalności/126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody przez grunt/130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych/133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego/141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą/145
6.14 Studnie infiltracyjne/146

7. Własności mechaniczne gruntów budowlanych/149
7.1 Wiadomości wstępne/149
7.2 Ściśliwość gruntów/167
7.3 Wytrzymałość gruntów/190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość/219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie uniwersalnym/220
7.6 Badania cech mechanicznych skał/222
7.7 Uwagi dodatkowe/224

8. Naprężenia w ośrodku gruntowym/228
8.1 Wiadomości wstępne/228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)/229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły skupionej/234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego/238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami/242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego/246
8.7 Nomogram Newmarka/247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi fundamentami/249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego/250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni półprzestrzeni /251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli/253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna/256

9. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego/257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń/257
9.2 Nośność podłoża/259
9.3 Osiadanie fundamentów/278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego/287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych/289

10. Stateczność zboczy i budowli/320
10.1 Wstęp/320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych/322
10.3 Stateczność zboczy podpartych/363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami (z praktyki autora)/385

11. Wpływ mrozu na grunty/393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków/393
11.2 Tworzenie się wysadzin/395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu/396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu/400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych/401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych/405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami/413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę/415

12. Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli/417
12.1 Rodzaje fundamentów/417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie/420
12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie/442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód górniczych/464
12.5 Fundamentowanie specjalne/466

13. Roboty ziemne/473
13.1 Uwagi ogólne/473
13.2 Zagęszczalność gruntów/474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych/483
13.4 Projektowanie robót ziemnych/496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych/499
13.6 Konsolidacja dynamiczna/504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów/507

14. Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym podłożu bagnistym/513
14.1 Wiadomości ogólne/513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża słabonośnego/515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym/516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach/520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym/522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą pionowych sączków/530

15. Stabilizacja gruntów/534
15.1 Ogólne wiadomości /534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych/540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych/548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem/550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem/560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla brunatnego/562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami/563
15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów/565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych/567

16. Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem ech podłoża gruntowego/570
16.1 Wiadomości wstępne/570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych i ich wymiarowanie/571
16.3 Nawierzchnie podatne/575
16.4 Metoda PJ-IBD/600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów ugięć/607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR/611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie odkształceń sprężystych/631
16.8 Uwagi końcowe/638

17. Klasyfikacja gruntów do celów drogowych/639
17.1 Wstępne rozważania/639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim/642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk według A. Casagrandego/643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD/643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO/644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora/645

18. Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych/649
18.1 Cel i etapy badań terenowych/649
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze/650
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe/661
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów/687
18.6 Dokumentacja geotechniczna/698

19. Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów/701
19.1 Wstęp/701
19.2 Opis nomogramów/701
19.3 Dokładność nomogramów/702
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów

Zarys geotechniki Wydanie 10
Tytuł książki: "Zarys geotechniki Wydanie 10"
Autor: Zenon Wiłun
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 75.00zł 56.25zł
Klienci, którzy kupili „Zarys geotechniki Wydanie 10”, kupili także:
<b>Nawierzchnie asfaltowe</b>, <font color="navy">Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Nawierzchnie asfaltowe, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami</b>, <font color="navy">Krystyna Kazimierowicz - Frankowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami, Krystyna Kazimierowicz - Frankowska, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych</b>, <font color="navy">Józef Judycki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Józef Judycki, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Mieszanki mineralno asfaltowe Wykonawstwo i badania</b>, <font color="navy">Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Mieszanki mineralno asfaltowe Wykonawstwo i badania, Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Synteza</b>, <font color="navy">Ryszard Krystek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Synteza, Ryszard Krystek, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Dodatki katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych</b>, <font color="navy">Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Dodatki katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych, Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski, Wydawnictwo WKiŁ
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy aproksymacyjne

Algorytmy aproksymacyjne

56.70zł
45.36zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Projektowanie gier Podstawy Wydanie II Ernest Adams HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT

poniedziałek, 25 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami