Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Automatyzacja pracy maszyn roboczych Metodyka i zastosowania

Automatyzacja pracy maszyn roboczych Metodyka i zastosowania

76.65zł
57.49zł
Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2 73.00zł 55.48zł
Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2

Tytuł: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2
Autor: Roman Zarzycki
ISBN: 978-83-204-3666-2
Ilość stron: 544
Data wydania: 12/2010 (wydanie 2)
Format: B5
Wydawnictwo: WNT
Cena: 73.00zł 55.48zł


Inżynieria i ochrona środowiska to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków studiów technicznych. Studia inżynierskie i magisterskie z tego zakresu w systemie dziennym lub wieczorowym są prowadzone na wszystkich politechnikach oraz  w wielu akademiach rolniczych i szkołach zawodowych.

Wymiana ciepła i ruch masy, obok mechaniki płynów, tworzą na tych kierunkach triadę przedmiotów opisujących procesy fizyczne zachodzące w środowisku naturalnym i w aparatach służących do ochrony środowiska. Autor, pisząc ten podręcznik, pragnął przybliżyć Czytelnikom podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepła i masy. Przedstawił mechanizmy tych procesów, zależności kinetyczne oraz metody bilansowania.

Omówił takie zagadnienia, jak:  przewodzenie ciepła i dyfuzja, procesy konwekcji ciepła i konwekcji masy, promieniowanie ciepła, absorpcja fizyczna i chemiczna, procesy adsorpcji, operacje woda-powietrze, procesy membranowe.

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o takie tematy, jak procesy destylacji, rektyfikacji, suszenia i ekstrakcji, a także budowa i hydraulika kolumn, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku.

Podręcznik jest napisany w sposób przystępny, a liczne przykłady obliczeniowe ułatwiają zrozumienie materiału, mogą także być przydatne jako rozwiązania praktyczne.

Po książkę tę powinien sięgnąć nie tylko każdy student  inżynierii i ochrony środowiska, lecz także inżynier praktyk, który zechce pogłębić swoją wiedzę.

Rozdziały:

Wykaz oznaczeń

Część I. Wymiana ciepła
 
1. Wprowadzenie do zjawiska ruchu ciepła

2. Przewodzenie ciepła
2.1. Współczynnik przewodzenia ciepła
2.2. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła przez warstwy: płaską i cylindryczną
2.3. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła
2.4. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła z wewnętrznym źródłem ciepła
2.5. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła w ciele półnieskończonym
2.6. Szybkość zamarzania wzbiornika  wodnego (jeziora)

3. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu laminarnym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Różniczkowe równanie energii
3.3. Przykłady wnikania ciepła w ruchu laminarnym płynu
3.3.1. Wnikanie ciepła przy laminarnym przepływie płynu
3.3.2. Wnikanie ciepła przy laminarnym opływie ciał

4. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu burzliwym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Równanie różniczkowe energii w ruchu burzliwym
4.3. Metoda całkowa Kármána do obliczania współczynnika wnikania ciepła
4.4. Zastosowanie teorii podobieństwa w procesie wnikania ciepła
4.5. Zależności doświadczalne dla procesu wnikania ciepła
4.6. Analogie przenoszenia pędu i ciepła

5. Konwekcja ciepła niewymuszona
5.1. Konwekcja swobodna w przestrzeni nieograniczonej
5.2. Konwekcja swobodna w przestrzeni ograniczonej

6. Wnikanie ciepła podczas wrzenia cieczy i kondensacji pary
6.1. Wrzenie cieczy
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Mechanizm procesu wrzenia
6.1.3. Wrzenie cieczy podczas konwekcji wymuszonej
6.2. Kondensacja pary
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Kondensacja pary przy laminarnym spływie kondensatu
6.3. Rozpuszczanie i krystalizacja

7. Przenikanie ciepła
7.1. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską
7.2. Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną
7.3. Intensyfikacja ruchu ciepła
7.4. Przenikanie ciepła przez powierzchnię ożebrowaną
7.4.1. Przewodzenie ciepła w ciałach ożebrowanych
7.4.2. Sprawność cieplna żebra
7.4.3. Wymiana ciepła przez powierzchnie ożebrowane
7.5. Krytyczna grubość izolacji

8. Wymienniki ciepła
8.1. Podział wymienników ciepła
8.2. Wymienniki ciepła o stałym strumieniu wymienianego ciepła
8.3. Zastępcza różnica temperatury
8.4. Dobór wielkości strumieni płynu
8.5. Nieustalone ogrzewanie lub chłodzenie cieczy
8.6. Regeneracja ciepła
8.7. Wyparki
8.8. Pompy ciepła

9. Promieniowanie
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe prawa rządzące promieniowaniem
9.3. Wymiana ciepła na drodze promieniowania między dwiema powierzchniami
9.4. Promieniowanie gazów

Część II. Ruch masy

10. Wprowadzenie do zjawiska ruchu masy

11. Dyfuzja ustalona
11.1. Strumień dyfuzji. Prawo Ficka
11.2. Szczególne przypadki dyfuzji ustalonej
11.2.1. Dyfuzja równomolowa, przeciwkierunkowa
11.2.2. Dyfuzja przeciwkierunkowa, nierówno molowa
11.2.3. Dyfuzja składnika A przez składnik inertny B
11.2.4. Dyfuzja w mieszaninach wieloskładnikowych
11.3. Współczynnik dyfuzji
11.3.1. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej
11.3.2. Współczynniki dyfuzji w fazie ciekłej
11.3.3. Współczynnik dyfuzji w ciałach porowatych

12. Różniczkowy bilans masy
12.1. Różniczkowy bilans masy dla układu dwuskładnikowego
12.2. Rozwiązania różniczkowego bilansu masy
12.2.1. Nieustalona dyfuzja w fazie gazowej
12.2.2. Wnikanie masy podczas spływu cieczy ruchem laminarnym po ściance pionowej
12.2.3. Szybkość rozpuszczania ciała stałego podczas laminarnego spływu cieczy
12.2.4. Wnikanie masy od płyty płaskiej przy stabilizującym się rozkładzie prędkości
12.2.5. Dyfuzja nieustalona do wnętrza kuli (pęcherzyka)
12.2.6. Jednokierunkowa dyfuzja z chwilowego źródła masy

13. Ruch masy przy turbulentnym przepływie płynu
13.1. Wprowadzenie
13.2. Różniczkowy bilans masy w ruchu turbulentnym
13.3. Modele procesu wnikania masy. Współczynnik wnikania masy
13.4. Kryteria podobieństwa w procesach wnikania masy
13.5. Współczynnik przenikania masy
13.6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku
13.6.1. Stosowane uproszczenia w opisie
13.6.2. Podstawy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach i kanałach
13.6.3. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu

14. Charakterystyka wymienników masy
14.1. Wprowadzenie
14.2. Podstawowe procesy przenikania masy

15. Absorpcja fizyczna gazów
15.1. Wprowadzenie
15.2. Krótka charakterystyka podstawowych aparatów absorpcyjnych
15.3. Równowaga absorpcyjna
15.3.1. Rozpuszczalność gazów w cieczy jednoskładnikowej
15.3.2. Rozpuszczalność gazów w układach ciekłych dwufazowych
15.3.3. Rozpuszczalność gazów w elektrolitach
15.4. Bilanse masy aparatów przemysłowych
15.4.1. Bilanse masy absorberów przeciwprądowych
15.4.2. Bilanse masy absorberów współprądowych
15.4.3. Bilans masy różniczkowej objętości w kolumnie z przeciwprądowym przepływem faz
15.4.4. Różniczkowy bilans masy współprądowej kolumny absorpcyjnej
15.4.5. Bilanse masy absorberów barbotażowych
15.4.6. Bilanse masy, w przypadku gdy obie fazy są dokładnie wymieszane
15.5. Kolumny półkowe
15.5.1. Bilans masy dla całej kolumny
15.5.2. Półka teoretyczna
15.5.3. Sprawność kolumny
15.5.4. Sprawność półki Murphreego
15.5.5. Sprawność lokalna półki
15.6. Bilanse masy w procesach absorpcji czystych gazów
15.7. Efekty cieplne w absorpcji
15.8. Desorpcja (odpędzanie) gazów

16. Absorpcja z reakcją chemiczną
16.1. Wprowadzenie
16.2. Model kinetyki absorpcji z reakcją chemiczną w fazie ciekłej
16.3. Kinetyka absorpcji z reakcją II rzędu składnika A ze składnikiem B zawartym w fazie ciekłej
16.4. Kinetyka absorpcji z reakcjami złożonymi
16.5. Szybkość absorpcji z reakcją chemiczną w obecności oporu w fazie gazowej
16.6. Bilansowanie procesów absorpcji z reakcją chemiczną

17. Destylacja i rektyfikacja
17.1. Wprowadzenie
17.2. Równowaga  destylacyjna
17.2.1. Równowaga fazowa dla mieszanin o nieograniczonej rozpuszczalności
17.2.2. Równowaga ciecz-para dla roztworów o ograniczonej rozpuszczalności
i dla cieczy praktycznie nierozpuszczających się
17.3. Destylacja
17.4. Rektyfikacja ciągła
17.4.1. Wprowadzenie
17.4.2. Bilans masy i ciepła jednostki rektyfikacyjnej
17.4.3. Bilanse molowe dla górnej i dolnej części kolumny rektyfikacyjnej
17.4.4. Stan cieplny surówki
17.4.5. Bilans materiałowy półki teoretycznej. Obliczania kolumn półkowych
17.5. Rektyfikacja w kolumnach wypełnionych
17.6. Rektyfikacja okresowa
17.7. Zakończenie
17.7.1. Rektyfikacja mieszanin wieloskładnikowych
17.7.2. Destylacja ekstrakcyjna
17.7.3. Destylacja azeotropowa

18. Opreacja woda-powietrze
18.1. Wprowadzenie
18.2. Parametry powietrza wilgotnego
18.3. Proste operacje kontaktu powietrze-woda
18.4. Przypadek ogólny operacji woda-powietrze

19. Suszenie
19.1. Wprowadzenie
19.2. Charakterystyka suszarek
19.3. Równowaga  suszarnica
19.4. Mechanizm kinetyka procesu suszenia
19.5. Bilans masy suszarek

20. Adsorpcja
20.1. Wprowadzenie
20.2. Równowaga adsorpcyjna
20.3. Kinetyka procesu adsorpcji
20.4. Bilansowanie adsorberów
20.4.1. Adsorber okresowy
20.4.2. Adsorber półprzepływowy
20.4.3. Adsorber z przeciwprądowym przepływem faz
20.4.4. Procesy desorpcji

21. Ekstrakcja
21.1. Wprowadzenie
21. 2. Równowaga ekstrakcyjna
21.3. Kinetyka procesu  ekstrakcji
21.4. Bilansowanie  procesów ekstrakcji
21.4.1. Bilans ekstrakcji okresowej
21.4.2. Bilans ekstrakcji ciągłej
21.4.3. Bilanse procesu ekstrakcji dla układów  wykazujących ograniczoną rozpuszczalność

22. Procesy membranowe
22.1. Podstawowe pojęcia
22.2. Klasyfikacja procesów membranowych
22.3. Charakterystyka procesów membranowych
22.3.1. Ciśnieniowe procesy membranowe
22.3.1.1.  Mikro-i ultrafiltracja
22.3.1.2.  Odwrócona osmoza (RO)
22.3.1.3.  Nanofiltracja(NF)
22.3.2. Dyfuzyjne procesy membranowe
22.3.2.1.  Dializa
22.3.2.2.  Perwaporacja
22.3.3. Prądowe procesy membranowe – elektrodializa
22.3.4. Inne procesy membranowe - destylacja membranowa

Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2
Tytuł książki: "Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2"
Autor: Roman Zarzycki
Wydawnictwo: WNT
Cena: 73.00zł 55.48zł
Klienci, którzy kupili „Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2”, kupili także:
<b>Fiat Panda</b>, <font color="navy">Józef Zembowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Fiat Panda, Józef Zembowicz, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik webmastera. Wydanie III</b>, <font color="navy">Mark William Bell</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik webmastera. Wydanie III, Mark William Bell, Wydawnictwo HELION
<b>Linux dla programistów i użytkowników</b>, <font color="navy">Graham Glass, King Ables</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Linux dla programistów i użytkowników, Graham Glass, King Ables, Wydawnictwo HELION
<b>Statystyka w zadaniach Część 1 + 2 KOMPLET</b>, <font color="navy">I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Statystyka w zadaniach Część 1 + 2 KOMPLET, I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Wydawnictwo WNT
<b>PHP5 profesjonalne tworzenie oprogramowania</b>, <font color="navy">Sebastian Bergmann</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP5 profesjonalne tworzenie oprogramowania, Sebastian Bergmann, Wydawnictwo HELION
<b>Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii</b>, <font color="navy">Eryk Mistewicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Eryk Mistewicz, Wydawnictwo HELION
<b>Kolor i farba 1001 pomysłów</b>, <font color="navy">Anne Justin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Kolor i farba 1001 pomysłów, Anne Justin, Wydawnictwo Arkady
<b>Badania marketingowe Planowanie metodologia i ocena wyników</b>, <font color="navy">Paul Hauge</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Badania marketingowe Planowanie metodologia i ocena wyników, Paul Hauge, Wydawnictwo Onepress
<b>Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 4 sieci WAN zasady dostępu</b>, <font color="navy">Bob Vachon, Rick Graziani</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 4 sieci WAN zasady dostępu, Bob Vachon, Rick Graziani, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
100 projektów na 555

100 projektów na 555

59.00zł
50.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION

niedziela, 20 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami