Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic

Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic

79.80zł
63.84zł
Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2 73.00zł 55.48zł
Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2

Tytuł: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2
Autor: Roman Zarzycki
ISBN: 978-83-204-3666-2
Ilość stron: 544
Data wydania: 12/2010 (wydanie 2)
Format: B5
Wydawnictwo: WNT
Cena: 73.00zł 55.48zł


Inżynieria i ochrona środowiska to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków studiów technicznych. Studia inżynierskie i magisterskie z tego zakresu w systemie dziennym lub wieczorowym są prowadzone na wszystkich politechnikach oraz  w wielu akademiach rolniczych i szkołach zawodowych.

Wymiana ciepła i ruch masy, obok mechaniki płynów, tworzą na tych kierunkach triadę przedmiotów opisujących procesy fizyczne zachodzące w środowisku naturalnym i w aparatach służących do ochrony środowiska. Autor, pisząc ten podręcznik, pragnął przybliżyć Czytelnikom podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepła i masy. Przedstawił mechanizmy tych procesów, zależności kinetyczne oraz metody bilansowania.

Omówił takie zagadnienia, jak:  przewodzenie ciepła i dyfuzja, procesy konwekcji ciepła i konwekcji masy, promieniowanie ciepła, absorpcja fizyczna i chemiczna, procesy adsorpcji, operacje woda-powietrze, procesy membranowe.

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o takie tematy, jak procesy destylacji, rektyfikacji, suszenia i ekstrakcji, a także budowa i hydraulika kolumn, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku.

Podręcznik jest napisany w sposób przystępny, a liczne przykłady obliczeniowe ułatwiają zrozumienie materiału, mogą także być przydatne jako rozwiązania praktyczne.

Po książkę tę powinien sięgnąć nie tylko każdy student  inżynierii i ochrony środowiska, lecz także inżynier praktyk, który zechce pogłębić swoją wiedzę.

Rozdziały:

Wykaz oznaczeń

Część I. Wymiana ciepła
 
1. Wprowadzenie do zjawiska ruchu ciepła

2. Przewodzenie ciepła
2.1. Współczynnik przewodzenia ciepła
2.2. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła przez warstwy: płaską i cylindryczną
2.3. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła
2.4. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła z wewnętrznym źródłem ciepła
2.5. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła w ciele półnieskończonym
2.6. Szybkość zamarzania wzbiornika  wodnego (jeziora)

3. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu laminarnym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Różniczkowe równanie energii
3.3. Przykłady wnikania ciepła w ruchu laminarnym płynu
3.3.1. Wnikanie ciepła przy laminarnym przepływie płynu
3.3.2. Wnikanie ciepła przy laminarnym opływie ciał

4. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu burzliwym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Równanie różniczkowe energii w ruchu burzliwym
4.3. Metoda całkowa Kármána do obliczania współczynnika wnikania ciepła
4.4. Zastosowanie teorii podobieństwa w procesie wnikania ciepła
4.5. Zależności doświadczalne dla procesu wnikania ciepła
4.6. Analogie przenoszenia pędu i ciepła

5. Konwekcja ciepła niewymuszona
5.1. Konwekcja swobodna w przestrzeni nieograniczonej
5.2. Konwekcja swobodna w przestrzeni ograniczonej

6. Wnikanie ciepła podczas wrzenia cieczy i kondensacji pary
6.1. Wrzenie cieczy
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Mechanizm procesu wrzenia
6.1.3. Wrzenie cieczy podczas konwekcji wymuszonej
6.2. Kondensacja pary
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Kondensacja pary przy laminarnym spływie kondensatu
6.3. Rozpuszczanie i krystalizacja

7. Przenikanie ciepła
7.1. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską
7.2. Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną
7.3. Intensyfikacja ruchu ciepła
7.4. Przenikanie ciepła przez powierzchnię ożebrowaną
7.4.1. Przewodzenie ciepła w ciałach ożebrowanych
7.4.2. Sprawność cieplna żebra
7.4.3. Wymiana ciepła przez powierzchnie ożebrowane
7.5. Krytyczna grubość izolacji

8. Wymienniki ciepła
8.1. Podział wymienników ciepła
8.2. Wymienniki ciepła o stałym strumieniu wymienianego ciepła
8.3. Zastępcza różnica temperatury
8.4. Dobór wielkości strumieni płynu
8.5. Nieustalone ogrzewanie lub chłodzenie cieczy
8.6. Regeneracja ciepła
8.7. Wyparki
8.8. Pompy ciepła

9. Promieniowanie
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe prawa rządzące promieniowaniem
9.3. Wymiana ciepła na drodze promieniowania między dwiema powierzchniami
9.4. Promieniowanie gazów

Część II. Ruch masy

10. Wprowadzenie do zjawiska ruchu masy

11. Dyfuzja ustalona
11.1. Strumień dyfuzji. Prawo Ficka
11.2. Szczególne przypadki dyfuzji ustalonej
11.2.1. Dyfuzja równomolowa, przeciwkierunkowa
11.2.2. Dyfuzja przeciwkierunkowa, nierówno molowa
11.2.3. Dyfuzja składnika A przez składnik inertny B
11.2.4. Dyfuzja w mieszaninach wieloskładnikowych
11.3. Współczynnik dyfuzji
11.3.1. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej
11.3.2. Współczynniki dyfuzji w fazie ciekłej
11.3.3. Współczynnik dyfuzji w ciałach porowatych

12. Różniczkowy bilans masy
12.1. Różniczkowy bilans masy dla układu dwuskładnikowego
12.2. Rozwiązania różniczkowego bilansu masy
12.2.1. Nieustalona dyfuzja w fazie gazowej
12.2.2. Wnikanie masy podczas spływu cieczy ruchem laminarnym po ściance pionowej
12.2.3. Szybkość rozpuszczania ciała stałego podczas laminarnego spływu cieczy
12.2.4. Wnikanie masy od płyty płaskiej przy stabilizującym się rozkładzie prędkości
12.2.5. Dyfuzja nieustalona do wnętrza kuli (pęcherzyka)
12.2.6. Jednokierunkowa dyfuzja z chwilowego źródła masy

13. Ruch masy przy turbulentnym przepływie płynu
13.1. Wprowadzenie
13.2. Różniczkowy bilans masy w ruchu turbulentnym
13.3. Modele procesu wnikania masy. Współczynnik wnikania masy
13.4. Kryteria podobieństwa w procesach wnikania masy
13.5. Współczynnik przenikania masy
13.6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku
13.6.1. Stosowane uproszczenia w opisie
13.6.2. Podstawy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach i kanałach
13.6.3. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu

14. Charakterystyka wymienników masy
14.1. Wprowadzenie
14.2. Podstawowe procesy przenikania masy

15. Absorpcja fizyczna gazów
15.1. Wprowadzenie
15.2. Krótka charakterystyka podstawowych aparatów absorpcyjnych
15.3. Równowaga absorpcyjna
15.3.1. Rozpuszczalność gazów w cieczy jednoskładnikowej
15.3.2. Rozpuszczalność gazów w układach ciekłych dwufazowych
15.3.3. Rozpuszczalność gazów w elektrolitach
15.4. Bilanse masy aparatów przemysłowych
15.4.1. Bilanse masy absorberów przeciwprądowych
15.4.2. Bilanse masy absorberów współprądowych
15.4.3. Bilans masy różniczkowej objętości w kolumnie z przeciwprądowym przepływem faz
15.4.4. Różniczkowy bilans masy współprądowej kolumny absorpcyjnej
15.4.5. Bilanse masy absorberów barbotażowych
15.4.6. Bilanse masy, w przypadku gdy obie fazy są dokładnie wymieszane
15.5. Kolumny półkowe
15.5.1. Bilans masy dla całej kolumny
15.5.2. Półka teoretyczna
15.5.3. Sprawność kolumny
15.5.4. Sprawność półki Murphreego
15.5.5. Sprawność lokalna półki
15.6. Bilanse masy w procesach absorpcji czystych gazów
15.7. Efekty cieplne w absorpcji
15.8. Desorpcja (odpędzanie) gazów

16. Absorpcja z reakcją chemiczną
16.1. Wprowadzenie
16.2. Model kinetyki absorpcji z reakcją chemiczną w fazie ciekłej
16.3. Kinetyka absorpcji z reakcją II rzędu składnika A ze składnikiem B zawartym w fazie ciekłej
16.4. Kinetyka absorpcji z reakcjami złożonymi
16.5. Szybkość absorpcji z reakcją chemiczną w obecności oporu w fazie gazowej
16.6. Bilansowanie procesów absorpcji z reakcją chemiczną

17. Destylacja i rektyfikacja
17.1. Wprowadzenie
17.2. Równowaga  destylacyjna
17.2.1. Równowaga fazowa dla mieszanin o nieograniczonej rozpuszczalności
17.2.2. Równowaga ciecz-para dla roztworów o ograniczonej rozpuszczalności
i dla cieczy praktycznie nierozpuszczających się
17.3. Destylacja
17.4. Rektyfikacja ciągła
17.4.1. Wprowadzenie
17.4.2. Bilans masy i ciepła jednostki rektyfikacyjnej
17.4.3. Bilanse molowe dla górnej i dolnej części kolumny rektyfikacyjnej
17.4.4. Stan cieplny surówki
17.4.5. Bilans materiałowy półki teoretycznej. Obliczania kolumn półkowych
17.5. Rektyfikacja w kolumnach wypełnionych
17.6. Rektyfikacja okresowa
17.7. Zakończenie
17.7.1. Rektyfikacja mieszanin wieloskładnikowych
17.7.2. Destylacja ekstrakcyjna
17.7.3. Destylacja azeotropowa

18. Opreacja woda-powietrze
18.1. Wprowadzenie
18.2. Parametry powietrza wilgotnego
18.3. Proste operacje kontaktu powietrze-woda
18.4. Przypadek ogólny operacji woda-powietrze

19. Suszenie
19.1. Wprowadzenie
19.2. Charakterystyka suszarek
19.3. Równowaga  suszarnica
19.4. Mechanizm kinetyka procesu suszenia
19.5. Bilans masy suszarek

20. Adsorpcja
20.1. Wprowadzenie
20.2. Równowaga adsorpcyjna
20.3. Kinetyka procesu adsorpcji
20.4. Bilansowanie adsorberów
20.4.1. Adsorber okresowy
20.4.2. Adsorber półprzepływowy
20.4.3. Adsorber z przeciwprądowym przepływem faz
20.4.4. Procesy desorpcji

21. Ekstrakcja
21.1. Wprowadzenie
21. 2. Równowaga ekstrakcyjna
21.3. Kinetyka procesu  ekstrakcji
21.4. Bilansowanie  procesów ekstrakcji
21.4.1. Bilans ekstrakcji okresowej
21.4.2. Bilans ekstrakcji ciągłej
21.4.3. Bilanse procesu ekstrakcji dla układów  wykazujących ograniczoną rozpuszczalność

22. Procesy membranowe
22.1. Podstawowe pojęcia
22.2. Klasyfikacja procesów membranowych
22.3. Charakterystyka procesów membranowych
22.3.1. Ciśnieniowe procesy membranowe
22.3.1.1.  Mikro-i ultrafiltracja
22.3.1.2.  Odwrócona osmoza (RO)
22.3.1.3.  Nanofiltracja(NF)
22.3.2. Dyfuzyjne procesy membranowe
22.3.2.1.  Dializa
22.3.2.2.  Perwaporacja
22.3.3. Prądowe procesy membranowe – elektrodializa
22.3.4. Inne procesy membranowe - destylacja membranowa

Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2
Tytuł książki: "Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2"
Autor: Roman Zarzycki
Wydawnictwo: WNT
Cena: 73.00zł 55.48zł
Klienci, którzy kupili „Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2”, kupili także:
<b>Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Jak sprzedawać, gdy nikt nie kupuje I jak sprzedawać więcej, kiedy już zaczną</b>, <font color="navy">Dave Lakhani</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Jak sprzedawać, gdy nikt nie kupuje I jak sprzedawać więcej, kiedy już zaczną, Dave Lakhani, Wydawnictwo Onepress
<b>Nawracające infekcje Jak wspomagać układ odpornościowy</b>, <font color="navy">Mirosława Gałęcka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Nawracające infekcje Jak wspomagać układ odpornościowy, Mirosława Gałęcka, Wydawnictwo GALAKTYKA
<b>Psychologia jogi. Wprowadzenie do "Jogasutr" Patańdźalego</b>, <font color="navy">Maciej Wielobób</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Psychologia jogi. Wprowadzenie do "Jogasutr" Patańdźalego, Maciej Wielobób, Wydawnictwo Sensus
<b>PHP5 tworzenie stron WWW ćwiczenia praktyczne wydanie III</b>, <font color="navy">Andrzej Kierzkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP5 tworzenie stron WWW ćwiczenia praktyczne wydanie III, Andrzej Kierzkowski, Wydawnictwo HELION
<b>Flash 8 klatka po klatce Techniki zaawansowane</b>, <font color="navy">Russell Chun, H. Paul Robertson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Flash 8 klatka po klatce Techniki zaawansowane, Russell Chun, H. Paul Robertson, Wydawnictwo HELION
<b>Aced. Uwikłani. Seria Driven</b>, <font color="navy">K. Bromberg</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Editio</font>
Aced. Uwikłani. Seria Driven, K. Bromberg, Wydawnictwo Editio
<b>Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js</b>, <font color="navy">Jeff Dickey</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js, Jeff Dickey, Wydawnictwo HELION
<b>Windows Server 2003 Rejestr systemu</b>, <font color="navy">Olga Kokoreva</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Windows Server 2003 Rejestr systemu, Olga Kokoreva, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach

Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach

94.00zł
79.90zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION
Sass. Nowoczesne arkusze stylów Bartosz Chucherko HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION

czwartek, 27 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami