Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Język R dla każdego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna

Język R dla każdego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna

98.70zł
76.99zł
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2 52.00zł
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2

Tytuł: Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2
Autor: Andrzej Boczkowski
ISBN: 978-83-64094-22-4
Ilość stron: 248
Data wydania: 12/2014 (wydanie II)
Oprawa: Miękka
Format: 21x14,5 cm
Wydawnictwo: DW Medium
Cena: 52.00zł


Od instalacji elektrycznych wymaga się, by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami:
• porażeniem prądem elektrycznym,
• prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,
• przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,
• skutkami cieplnymi.

Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od zastosowanych w instalacjach elektrycznych rozwiązań oraz środków technicznych. Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w ciągu roku, przypadająca na jeden milion mieszkańców w Polsce, zmniejszyła się z 9,5 w latach 1980–1985 do 3,8 w latach 2000–2011, z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach. Jednak nadal liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 2–3-krotnie większa niż w krajach Europy Zachodniej. Liczba śmiertelnych wypadków poza statystycznym miejscem pracy, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, w stosunku do ogółu śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynosi w Polsce około 80%.

Wynika z tego, że niebezpieczeństwo śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym występuje przede wszystkim w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

Nadal do największej liczby wypadków dochodzi na wsi, gdzie odnotowano prawie dwukrotnie większy wskaźnik śmiertelnych wypadków w stosunku do wypadków w mieście. Równie częste są przypadki powstania pożarów spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną. Ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów w budynkach, według danych za 2011 rok, jest na poziomie 10%.

Zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów w Polsce ma na ogół zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, a także stosowanie niedoskonałych i niewystarczających środków ochrony przed zagrożeniami w tych instalacjach.

Spis treści:

1. Układy sieci / 12

2. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne / 17

3. Przewody uziemiające / 19

4. Główny zacisk uziemiający / 20

5. Przewody ochronne / 21

6. Uziomy / 25

7. Zasady ochrony przeciwporażeniowej / 30
7.1. Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej / 34
7.1.1. Samoczynne wyłączenie zasilania / 35
7.1.1.1. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN / 37
7.1.1.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT / 39
7.1.1.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci IT / 40
7.1.2. Izolacja podstawowa części czynnych / 43
7.1.3. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona / 43
7.1.4. Przegrody lub obudowy / 44
7.1.5. Separacja elektryczna / 44
7.1.6. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV / 45
7.1.7. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV / 47
7.1.8. Przeszkody / 48
7.1.9. Umieszczenie poza zasięgiem ręki / 48
7.1.10. Izolowanie stanowiska / 49
7.1.11. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe / 49
7.1.12. Ochrona uzupełniająca / 49
7.2. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, w tym opraw oświetleniowych o określonych klasach ochronności, zapewniających ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym / 50
7.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 50
7.4. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym / 55
7.4.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic / 56
7.4.2. Baseny pływackie i inne / 61
7.4.3. Tereny budowy i rozbiórki / 64
7.4.4. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze / 71
7.4.5. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi / 71
7.4.6. Urządzenia przetwarzania danych / 72
7.4.7. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe / 73
7.4.8. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny / 75
7.4.9. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu / 76
7.4.10. Instalacje oświetlenia zewnętrznego / 77
7.4.11. Wystawy, pokazy i stoiska / 78

8. Zasady ochrony przed prądem przetężeniowym / 81
8.1. Zabezpieczenia przeciążeniowe / 82
8.2. Zabezpieczenia zwarciowe / 83
8.3. Zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe / 86
8.4. Zabezpieczenia przewodów liniowych / 86
8.5. Zabezpieczenie przewodu neutralnego N w układzie sieci TT i TN / 86
8.6. Rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego / 87
8.7. Selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń / 87
8.7.1. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpieczników topikowych / 87
8.7.2. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym / 90
8.7.3. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych / 94

9. Zasady ochrony przeciwprzepięciowej / 97

10. Zasady ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia / 102
10.1. Stacja transformatorowa z bardzo dobrze uziemionymi częściami przewodzącymi dostępnymi / 104
10.2. Systemy uziemień w sieci niskiego napięcia / 104

11. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne / 108
11.1. Ochrona przed ogniem / 108
11.2. Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem / 109
11.3. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym / 109
11.4. Ochrona przed palnymi cieczami / 109
11.5. Ochrona przed oparzeniem / 109
11.6. Ochrona przed przegrzaniem / 110
11.7. Środki ostrożności, w przypadku szczególnego ryzyka ognia / 111
11.8. Dobór i budowa instalacji w pomieszczeniach z zagrożeniem dóbr znaczącej wartości / 112

12. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach / 113
12.1. Systemy instalacji elektrycznych / 113
12.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych / 114
12.3. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji / 115
12.4. Połączenia przewodów elektrycznych / 116
12.5. Oznaczanie żył kabli i przewodów kolorami / 117
12.6. Instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym / 118
12.6.1. Prowadzenie instalacji elektrycznych wewnątrz ścian i przegród budowlanych w przestrzeni pomiędzy płytami okładzinowymi, a także w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym (sprzęt i osprzęt instalacyjny w wykonaniu podtynkowym) / 119
12.6.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych po wierzchu ścian i przegród budowlanych (sprzęt i osprzęt instalacyjny w wykonaniu natynkowym, obudowany z każdej strony) / 119
12.6.3. Prowadzenie instalacji elektrycznych w meblach / 120
12.7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu / 121
12.8. Oświetlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne / 122

13. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych / 124
13.1. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej / 124
13.2. Przewody i sposoby ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających / 125
13.3. Instalacje zasilające odbiory administracyjne / 128
13.4. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych w mieszkaniach / 128
13.5. Instalacje telekomunikacyjne / 130
13.6. Ochrona przeciwporażeniowa / 131
13.7. Zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych / 132
13.8. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej / 134
13.9. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym / 140

14. Użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych / 141
14.1. Próba ciągłości elektrycznej przewodów / 143
14.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej / 144
14.3. Pomiary rezystancji izolacji w poszczególnych rodzajach obwodów oraz w kablach / 145
14.4. Sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV, separacji elektrycznej lub nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych / 147
14.5. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji podłóg i ścian / 148
14.6. Pomiar rezystancji uziomu / 149
14.7. Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania / 150
14.7.1. Układ sieci TN / 150
14.7.2. Układ sieci TT / 151
14.7.3. Układ sieci IT / 151
14.8. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych / 153
14.9. Sprawdzanie okresowe / 155
14.10. Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych / 157
14.10.1. Protokół sprawdzeń odbiorczych/okresowych instalacji elektrycznych / 157
14.10.2. Tablica 1. Sprawdzenia odbiorcze/okresowe, oględziny / 158
14.10.3. Tablica 2. Sprawdzenia odbiorcze/okresowe, pomiary i próby / 160
14.10.4. Wzory protokółów z pomiarów w instalacjach elektrycznych / 161
14.11. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego / 167
Literatura / 171

Dodatki / 179
Dodatek 1. Silniki elektryczne / 181
Dodatek 2. Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania awaryjnego/ 196
Dodatek 3. Ochrona odgromowa budynków /224

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Wydanie 2”, kupili także:
<b>Poradnik mechatronika</b>, <font color="navy">Gregor Haberle</font>, <font color="green"> Wydawnictwo REA</font>
Poradnik mechatronika, Gregor Haberle, Wydawnictwo REA
<b>Gimnastyka umysłu. Rozwiń intelekt w 4 tygodnie</b>, <font color="navy">Aleksander Dydel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Gimnastyka umysłu. Rozwiń intelekt w 4 tygodnie, Aleksander Dydel, Wydawnictwo Sensus
<b>Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w branży IT. Wydanie III</b>, <font color="navy">John Mongan, Noah Kindler, Eric Giguere</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w branży IT. Wydanie III, John Mongan, Noah Kindler, Eric Giguere, Wydawnictwo HELION
<b>Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego</b>, <font color="navy">Russell Jurney</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego, Russell Jurney, Wydawnictwo HELION
<b>Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy</b>, <font color="navy">Beverly Rudkin Ingle</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Beverly Rudkin Ingle, Wydawnictwo Onepress
<b>Lean dla bystrzaków. Wydanie II</b>, <font color="navy">Natalie J. Sayer, Bruce Williams</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Lean dla bystrzaków. Wydanie II, Natalie J. Sayer, Bruce Williams, Wydawnictwo Septem
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo DW MEDIUM
 Kategoria:
 Ekonometria
e-Matematyka wspomagająca ekonomię

e-Matematyka wspomagająca ekonomię

69.00zł
58.65zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
Chłodnictwo Technologia w piekarni Klaus Losche Naukowe PWN
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
Chemia organiczna Część III Clayden J., Greeves N.,. Warren S., Wothers S WNT
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION

niedziela, 19 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami