Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy

42.00zł
31.50zł
Współczesna problematyka odorów 76.65zł
Współczesna problematyka odorów

Autor: Małgorzata Szynkowska, Jerzy Zawoździak

ISBN: 978-83-204-3674-7

Ilość stron: 524

Data wydania: 06/2010

Zbiór artykułów stanowiący przegląd zagadnień dotyczących ogólnej współczesnej problematyki odorów. Jest to pewnego typu poradnik w którym przedstawiono główne procedury identyfikacji źródeł zapachowo uciążliwych , zasięgu uciążliwości zapachu emitowanych gazów oraz skuteczności procesów dezodoryzacji gazów.

Studenci, doktoranci wydziałów ochrony środowiska politechnik, akademii rolniczych oraz wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów. Także pracownicy przygotowujący ustawodawstwo nt. odorów.

Rozdziały:
Wykaz skrótów

1. Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich
1.1. Wprowadzenie
1.2. Materiały i metodyka 
1.3. Wyniki i dyskusja

2. Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce
2.1. Znaczenie problemu emisji odorantów z obiektów gospodarki komunalnej
2.2. Materiały i metodyka badań potencjalnych źródeł odorantów
2.3. Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej
2.4. Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce odpadami
2.5. Ocena końcowa oddziaływania zapachowego obiektów komunalnych w Polsce
  
3. Przemysłowe źródła emisji zapachów
3.1. Wprowadzenie
3.2. Stężenie zapachowe, definicja i metoda pomiaru
3.3. Metoda poboru próbek do pomiarów stężenia zapachowego
3.4. Źródła emisji zapachów w przetwórstwie rolno-spożywczym
3.5. Możliwości dezodoryzacji gazów odlotowych
3.6. Podsumowanie
 
4. Charakterystyka wybranych metod badań terenowych stosowanych w ocenie zapachowej jakości powietrza wokół obiektów przemysłowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Percepcja zapachów
4.3. Uciążliwość zapachowa
4.4. Badania ankietowe
4.5. Badania terenowe stosowane w ocenie jakości zapachowej powietrza - pomiary w siatce i w smudze
4.6. Podsumowanie

5. Instrumentalne metody w pomiarach zapachowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metody oparte na chromatografii gazowej
5.3. Wzorcowanie metody pomiarowej na związki zapachowej
5.4. Techniki oznaczeń końcowych
5.5. Metody oparte na urządzeniach wyposażonych w sensory wyczulone na składniki  zapachowe
5.6. Pomiar lotnych związków za pomocą rezystancyjnych czujników tlenkowych
5.7. Pomiary próbek zanieczyszczonego powietrza pobranych do worków tedlarowych
5.8. Mikrowaga kwarcowa
5.9. Metody analizy sygnału z urządzeń wieloczujnikowych
5.10. Podsumowanie

6. Urządzenia eliminujące odory z wykorzystaniem technik plazmowych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Instalacja badawcza
6.3. Mechanizm powstawania wyładowań
6.4. Budowa i działanie urządzeń generujących plazmę

7. Dezodoryzacja gazów odlotowych metodą ozonowania
7.1. Wprowadzenie
7.2. Właściwości i wytwarzanie ozonu
7.3.  Dezodoryzacja gazów złowonnych za pomocą ozonu
7.4. Procesy dezodoryzacji w środowisku plazmy niskotemperaturowej
7.5. Metodyka badań, wyniki i dyskusja
 
8. Opracowanie katalizatorów heterogenicznych do utleniania   odorów
8.1. Wprowadzenie
8.2. Materiały i metodyka
8.3. Wyniki i dyskusja
 
9. Zastosowanie jonitów włóknistych do dezodoryzacji powietrza
9.1. Wprowadzenie
9.2. Właściwości jonitów włóknistych
9.3. Usuwanie substancji zapachowych na włóknistych materiałach jonowymiennych
9.4. Filtry do dezodoryzacji powietrza z jonitami włóknistymi
9.5. Przykłady zastosowań filtrów jonowymiennych do usuwania odorów z powietrza
9.6. Materiały i metodyka
9.7. Wyniki i dyskusja
9.8. Podsumowanie
 
10. Redukcja mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza emitowanego z chlewni bezściołowej przy zastosowaniu różnych złóż biofiltracyjnych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Materiał i metody badań  
10.3. Wyniki badań i dyskusja
 
11. Zastosowanie sorbentów mineralnych i huminowych do filtracji powietrza zanieczyszczonego substancjami odorotwórczymi
11.1. Wprowadzenie
11.2. Materiały i metodyka
11.3. Wyniki i dyskusja
 
12. Uciążliwość zapachowa w procesach wytwarzania i stosowania nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Geneza występowania substancji zapachowych w produktach nawozowych
12.3. Geneza występowania substancji odorowych w nawozach naturalnych
12.5. Metody realizacji pomiarów emisji gazów w instalacji nawozowej
12.6. Omówienie wyników
12.7. Podsumowanie

13. Ocena skuteczności działania nanopreparatów do higienizacji pomieszczeń inwentarskich
13.1. Wprowadzenie
13.2. Materiał badawczy
13.3. Metody badawcze
13.4. Wyniki badań
13.5. Podsumowanie
   
14. Eliminacja i ograniczanie emisji odorów w przemyśle mięsnym za pomocą preparatów dezynfekcyjnych zawierających nanozwiązki srebra
14.1. Wprowadzenie
14.2. Cel stosowania i działanie środków dezynfekcyjnych
14.3. Materiały i metodyka
14.4. Wyniki i dyskusja
14.5. Usuwanie substancji złowonnych z dymów powędzarniczych
14.6. Usuwanie bakterii z powietrza instalacji nawiewnej
14.7. Przedłużenie trwałości hydrolizatu białkowego

15. Badania nad nowymi inhibitorami hydrolizy mocznika z grupy związków fosforoorganicznych - projektowanie, synteza i metody oceny
15.1. Wprowadzenie
15.2. Materiały i metodyka
15.3. Wyniki badań i dyskusja

16. Żywieniowe metody ograniczania wydalania azotudo środowiska podczas chowu trzody chlewnej
16.1. Wprowadzenie
16.2. Materiał i metodyka
16.3. Wyniki i dyskusja

17. Prognozowanie i zapobieganie emisji odorów i bioaerozoli do środowiska w przemyśle rolno spożywczym   i gospodarce komunalnej
17.1.  Inwentaryzacja i zasięg emisji substancji z terenu kompostowni odpadów
17.2. Opracowanie nowego preparatu mikrobiologicznego do usuwania związków odorowych z kompostu
17.3. Zapobieganie emisji odorów w czasie przetwarzania komunalnych osadów ściekowych
17.4. Badania monitoringowe składu bioaerozolu na terenie wybranego zakładu rolno - spożywczego

18. Chemiczne i biotechnologiczne preparaty do ściółki, pomiotu i gnojowicy ograniczające emisję odorów i gazów toksycznych „u źródła”
18.1. Wprowadzenie
18.2. Odory i źródła ich emisji
18.3. Powstawanie i rodzaje odorów
18.4. Charakterystyka wybranych gazów odorotwórczych
18.5. Wybrane metody ograniczania emisji związków złowonnych w chowie zwierząt gospodarskich
18.6. Materiały i metody
18.7. Wybrane wyniki
 
19. Stosowanie biopreparatu EM-BIO w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych
19.1. Ogólna charakterystyka odpadów ściekowych
19.2. Uciążliwość zapachowa odpadów ściekowych
19.3. Przemiany biochemiczne w odpadach ściekowych
19.4. Metody fizykochemiczne ograniczania uciążliwości zapachowej odpadów ściekowych
19.5. Technologie eliminacji odorów z odpadów ściekowych
19.6. Zastosowanie biopreparatów do eliminacji odorów
19.7. Zastosowanie biopreparatu EM-BIO
19.8. Wnioski

20. Biofiltracja lotnych związków organicznych za pomocą bakterii i  grzybów mikroskopowych
20.1. Wprowadzenie
20.2. Przegląd metod biofiltracyjnych
20.3. Mechanizmy biodegradacji lotnych związków organicznych
20.4. Przegląd prac dotyczących biofiltracji
20.5. Badania własne
20.6. Podsumowanie

Współczesna problematyka odorów
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Współczesna problematyka odorów”, kupili także:
<b>Fotografia portretowa 100 rad i pomysłów</b>, <font color="navy">Daniel Lezano, Bjorn Thomassen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ZonerPress</font>
Fotografia portretowa 100 rad i pomysłów, Daniel Lezano, Bjorn Thomassen, Wydawnictwo ZonerPress
<b>Maple Podręcznik</b>, <font color="navy">Artur Krowiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Maple Podręcznik, Artur Krowiak, Wydawnictwo HELION
<b>Układy elektroniczne część 2. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe</b>, <font color="navy">J. Baranowski, G. Czajkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Układy elektroniczne część 2. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, J. Baranowski, G. Czajkowski, Wydawnictwo WNT
<b>Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II</b>, <font color="navy">John Walkenbach, Michael Alexander</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II, John Walkenbach, Michael Alexander, Wydawnictwo HELION
<b>Mikrobiologia środowisk</b>, <font color="navy">Mieczysław K. Błaszczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Mikrobiologia środowisk, Mieczysław K. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>XML na poważnie</b>, <font color="navy">Przemysław Kozienko, Krzysztof Gwiazda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
XML na poważnie, Przemysław Kozienko, Krzysztof Gwiazda, Wydawnictwo HELION
<b>JavaScript i jQuery Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III</b>, <font color="navy">David Sawyer McFarland</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
JavaScript i jQuery Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III, David Sawyer McFarland, Wydawnictwo HELION
<b>Funkcje w Excelu w praktyce Wydanie 2</b>, <font color="navy">Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Funkcje w Excelu w praktyce Wydanie 2, Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Asembler Wykłady i ćwiczenia</b>, <font color="navy">Stanisław Kruk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Asembler Wykłady i ćwiczenia, Stanisław Kruk, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Fizyka
Magnetyzm i nadprzewodnictwo

Magnetyzm i nadprzewodnictwo

39.90zł
29.93zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 Rozdziały 1-7 i 8-14 Wydanie III Pakiet Praca zbiorowa Naukowe PWN
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Danuta Sado WNT
Chemia organiczna Część III Clayden J., Greeves N.,. Warren S., Wothers S WNT
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION

środa, 20 luty 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami