Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej

Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej

52.50zł
39.38zł
Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy 89.00zł 67.64zł
Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy

Autor: Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski

ISBN: 978-83-204-3142-1

Ilość stron: 424 + 294

Data wydania: 2007

Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy inżynierii i ochrony środowiska

W część 1 przedstawiono: budowę i funkcje ziemskiej atmosfery, hydrosfery i litosfery, obiegi pierwiastków i związków chemicznych w środowisku, przyczyny i skutki zanieczyszczenia ziemskich ekosystemów (efekt cieplarniany, kwaśne odpady, niszczenie warstwy ozonowej), techniki i technologie stosowane do oczyszczania gazów odlotowych, odnowy i uzdatniania wody oraz unieszkodliwiania odpadów stałych, a także metody zarządzania ochroną środowiska.

W część 2 omówiono: właściwości fizyczne i chemiczne materii, gazy, ciecze i ciała stałe, przenoszenie pędu, ciepła i masy, kinetykę reakcji chemicznych i biochemicznych, podstawy termodynamiczne procesów zachodzących w przyrodzie, równowagę termodynamiczną oraz podstawy bilansowania procesów.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska wyższych uczelni technicznych i rolniczych.

Rozdziały:

Część I.

1. Wstęp

2. Ziemia i jej podstawowe ekosystemy
2.1. Układ Słoneczny
2.2. Słońce i jego budowa
2.3. Powstanie Ziemi i jej ewolucja
2.4. Atmosfera Ziemi
2.5. Ziemska hydrosfera
2.6. Ziemska litosfera

3. Globalne biogeochemiczne cykle: węgla, siarki, azotu i fosforu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Cykl biogeochemiczny
3.3. Podsumowanie

4. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery
4.1. Wprowadzenie
4.2. Źródła emisji zanieczyszczeń atmosferycznych
4.3. Ditlenek siarki
4.4. Tlenki azotu
4.5. Pyty
4.6. Gazy cieplarniane
4.7. Skutki zanieczyszczenia atmosfery

5. Źródła zanieczyszczeń i skutki degradacji wody
5.1. Wstęp
5.2. Ścieki komunalne
5.3. Ścieki przemysłowe
5.4. Obszarowe źródła zanieczyszczeń
5.5. Skutki zanieczyszczenia wody

6. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia litosfery
6.1. Zanieczyszczenie gleby
6.2. Gospodarka odpadami
6.3. Podsumowanie

7. Ochrona powietrza. Procesy oczyszczania gazów odlotowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Absorpcja jako metoda oczyszczania gazów
7.3. Adsorpcja jako metoda oczyszczania gazów
7.4. Spalanie jako metoda oczyszczania gazów odlotowych
7.5. Procesy katalityczne
7.6. Zastosowanie wybranych procesów do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych
7.7. Usuwanie pyłów, mgieł i aerozoli z gazów odlotowych

8. Ochrona wód. Procesy odnowy i uzdatniania wody
8.1. Wprowadzenie
8.2. Metody mechaniczne w uzdatnianiu i odnowie wody
8.3. Fizyczne
8.4. Biologiczne metody oczyszczania ścieków
8.5. Zastosowanie wybranych procesów fizykochemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
8.6. Podsumowanie

9. Metody i techniki unieszkodliwiania odpadów stałych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych
9.3. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
9.4. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie osadów ściekowych
9.5. Sposoby zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy
9.6. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
9.7. Podsumowanie

10. Elementy zarządzania środowiskiem
10.1. Wprowadzenie
10.2. W kierunku zrównoważonego rozwoju
10.3. Zrównoważony rozwój a Unia Europejska
10.4. Rola prawa oraz zarządzania w strategii zrównoważonego rozwoju
10.5. Czysta produkcja a strategia zrównoważonego rozwoju
10.6. Najlepsza Dostępna Technika (BAT) i pozwolenie zintegrowane jako narzędzia systemowego zarządzania środowiskiem
10.7. Monitoring środowiska a zarządzanie środowiskiem
10.8. Elementy zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem przemysłowym
10.9. Podstawowe zasady oceny oddziaływania na środowisko
10.10. Ekonomiczne zagadnienia związane z wyceną korzystania ze środowiska

Część II.

1. Wstęp

2. Opis zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym. Zarys historyczny i podstawy metodyki i metodologii
2.1. Prawa przyrody - wprowadzenie
2.2. Podstawowe fakty z historii nauk przyrodniczych
2.3. Podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauk przyrodniczych

3. Właściwości fizyczne materii. Podstawowe pojęcia i definicje
3.1. Wprowadzenie
3.2. Cykl biogeochemiczny
3.3. Parametry stanu

4. Gazy, ciecze, ciała stałe
4.1. Faza gazowa
4.2. Ciecze
4.3. Ciała stałe
4.4. Inne właściwości materii

5. Właściwości chemiczne materii
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe pojęcia i definicje
5.3. Wzór chemiczny. Wiązanie chemiczne. Równanie chemiczne
5.4. Równowaga chemiczna
5.5. Kwasy i zasady
5.6. Reakcje redukcji i utleniania
5.7. Reakcje fotochemiczne

6. Podstawy termodynamiczne procesów zachodzących w przyrodzie
6.1. Wprowadzenie. Podstawowe definicje
6.2. Pierwsza zasada termodynamiki
6.3. Entalpia
6.4. Ciepło molowe
6.5. Entalpia przemian fazowych. Obliczanie zmian entalpii, entalpia standardowa
6.6. Temperatura wrzenia. Prężność pary nasyconej
6.7. Entalpia przemiany chemicznej. Ciepło reakcji
6.8. Entropia i druga zasada termodynamiki
6.9. I oraz II zasada termodynamiki w rozwiązywaniu problemów inżynierii środowiska

7. Równowaga termodynamiczna
7.1. Równowagi fazowe układów wieloskładnikowych
7.2. Równowaga chemiczna

8. Szybkość procesu. Podstawowe wiadomości o szybkości przenoszenia pędu, ciepła i masy
8.1. Zagadnienia przepływu
8.2. Metody mechaniczne w uzdatnianiu i odnowie wody
8.3. Podstawy opisu zjawisk transportu masy

9. Szybkość procesu. Podstawowe wiadomości o kinetyce reakcji chemicznych i biochemicznych
9.1. Kinetyka chemiczna
9.2. Reakcje katalityczne
9.3. Elementy kinetyki procesów metabolicznych
9.4. Podsumowanie

10. Podstawy bilansowania procesów
10.1. Wprowadzenie
10.2. Ogólne zasady formowania bilansu materiałowego
10.3. Bilans materiałowy dla procesów ustalonych bez źródeł i upustów wewnętrznych
10.4. Bilans materiałowy układów złożonych
10.5. Bilans energii
10.6. Przykłady bilansów masy lub energii dla procesów nieustalonych

11. Literatura

12. Dodatki

Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy
Tytuł książki: "Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy"
Autor: Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski
Wydawnictwo: WNT
Cena: 89.00zł 67.64zł
Klienci, którzy kupili „Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy”, kupili także:
<b>Ochrona środowiska przyrodniczego</b>, <font color="navy">Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ochrona środowiska przyrodniczego, Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Woda Zasoby, degradacja, ochrona</b>, <font color="navy">Wojciech Chełmicki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Woda Zasoby, degradacja, ochrona, Wojciech Chełmicki, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Akumulatory baterie ogniwa</b>, <font color="navy">Andrzej Czerwiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Akumulatory baterie ogniwa, Andrzej Czerwiński, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin</b>, <font color="navy">Kazimierz M. Romaniszyn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin, Kazimierz M. Romaniszyn, Wydawnictwo WNT
<b>Meteorologia i klimatologia</b>, <font color="navy">Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Meteorologia i klimatologia, Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2</b>, <font color="navy">Roman Zarzycki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2, Roman Zarzycki, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy Almanach

Algorytmy Almanach

59.00zł
43.07zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION

sobota, 19 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami