Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Matematyka Od podstaw do elementów matematyki wyższej

Matematyka Od podstaw do elementów matematyki wyższej

54.00zł
39.42zł
Woda Zasoby, degradacja, ochrona 54.00zł 39.42zł
Woda Zasoby, degradacja, ochrona

Tytuł: Woda Zasoby, degradacja, ochrona
Autor: Wojciech Chełmicki
ISBN: 978-83-01-13557-7
Ilość stron: 306
Data wydania: 11/2012
Oprawa: Miękka
Format: 16,5x24 cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 54.00zł 39.42zł


Podręcznik omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód powierzchniowych i podziemnych, ich obieg w przyrodzie, skład chemiczny i właściwości wody mające wpływ na jej jakość.

Znaczna część książki jest poświęcona zagrożeniom wynikającym z nieodpowiedniego użytkowania zasobów wodnych, degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz problemom ochrony i oczyszczania wody.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów nauki o środowisku, geografii, hydrologii i gospodarki wodnej.

Rozdziały:

1. Wstęp
1.1. Dorzecze, zlewnia        12
1.2. Obieg wody w przyrodzie      14

2. Właściwości i skład chemiczny wody
2.1. Fizyczno-chemiczne właściwości wody . 19
2.1.1. Temperatura       19
2.1.2. Gęstość, pojemność cieplna i lepkość
2.1.3. Stężenie substancji rozpuszczonych
2.1.4. Przewodność elektryczna   21
2.1.5. Unosiny i zawiesiny     22
2.1.6. Odczyn (pH)       22
2.1.7. Kwasowość i zasadowość   23
2.1.8. Potencjał utleniająco-redukcyjny (redox – Eh)
2.1.9. Twardość        23
2.1.10. Barwa, smak i zapach    24
2.1.11. Gazy         24
2.1.12. Najważniejsze jony i makropierwiastki
2.1.13. Metale ciężkie       30
2.1.14. Substancje radioaktywne   32
2.1.15. Związki organiczne     33
2.2. Biologiczne właściwości wody    34
2.2.1. Patogeny        35
2.2.2. Glony         35
2.3. Wskaźniki jakości wody      36
2.3.1. Skażenie, zanieczyszczenie, zatrucie
2.3.2. Wskaźniki fizyczno-chemiczne  37
2.3.3. Wskaźniki tlenowe     38
2.3.4. Wskaźniki biologiczne    39
2.3.5. Indeksy        42
2.4. Kryteria i normy jakości wody    45

3. Zasoby wodne
3.1. Podstawowe pojęcia       50
3.1.1. Zasoby wód powierzchniowych . 50
3.1.2. Zasoby wód podziemnych   53
3.1.3. Zasoby wodne zlewni    55
3.2. Zasoby wodne Polski       57

4. Procesy hydrologiczne i czynniki je kształtujące
4.1. Podstawowe procesy i ich badanie   59
4.2. Opady atmosferyczne       60
4.2.1. Czynniki naturalne     60
4.2.2. Czynniki antropogeniczne   62
4.3. Topnienie pokrywy śnieżnej     69
4.3.1. Czynniki naturalne     69
4.3.2. Czynniki antropogeniczne   70
4.4. Infiltracja i spływ powierzchniowy   72
4.4.1. Czynniki naturalne     72
4.4.2. Czynniki antropogeniczne   75
4.5. Retencja powierzchniowa i podziemna . 78
4.5.1. Czynniki naturalne     78
4.5.2. Czynniki antropogeniczne   81
4.6. Parowanie terenowe       82
4.6.1. Czynniki naturalne     82
4.6.2. Czynniki antropogeniczne   84

5. Zmiany wielkości zasobów wodnych
5.1. Rodzaje antropogenicznych oddziaływań 89
5.2. Oddziaływania bezpośrednie i ich skutki 90
5.2.1. Pobór i przerzuty wody    90
5.2.2. Odwodnienia górnicze    97
5.2.3. Retencja zbiornikowa     105
5.2.4. Melioracje        106
5.3. Oddziaływania pośrednie i ich skutki  110
5.3.1. Zabudowa i przekształcanie koryt rzecznych
5.3.2. Eksploatacja rumowiska korytowego
5.3.3. Zmiany użytkowania ziemi   114
5.3.4. Globalne zmiany klimatyczne a zasoby wodne
5.3.5. Wpływ zanieczyszczenia atmosfery 127

6. Ochrona zasobów wodnych
6.1. Ochrona przez retencję      129
6.2. Ochrona przez zmianę użytkowania ziemi 132
6.3. Sztuczne zasilanie wód podziemnych  132
6.3.1. Metody sztucznego zasilania  133
6.3.2. Znaczenie sztucznego zasilania w gospodarowaniu wodą
6.4. Ochrona wód podziemnych w obszarach górniczych
6.5. Oszczędność wody       137
6.5.1. Wodooszczędne systemy melioracyjne
6.5.2. Obieg zamknięty      140
6.5.3. Oszczędność wody w gospodarce komunalnej i przemyśle
6.5.4. Wykorzystanie wód kopalnianych 145

7. Źródła zanieczyszczenia wody
7.1. Źródła obszarowe        146
7.1.1. Zanieczyszczone opady atmosferyczne
7.1.2. Rolnictwo i leśnictwo     152
7.1.3. Wysypiska i składowiska    153
7.1.4. Obszary zurbanizowane    155
7.2. Źródła punktowe        155
7.2.1. Zrzuty ścieków      156
7.2.2. Wycieki z przewodów i zbiorników 156
7.3. Źródła liniowe         157
7.3.1. Linie komunikacyjne     157
7.3.2. Rzeki i kanały       157

8. Zmiany jakości wód rzecznych
8.1. Przyczyny zanieczyszczenia rzek   159
8.1.1. Ścieki         160
8.1.2. Spływ powierzchniowy i spłukiwanie
8.1.3. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt na jakość wód rzecznych
8.2. Eutrofizacja i acidofizacja      169
8.3. Normy dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w ściekach
8.4. Samooczyszczanie rzek      173
8.4.1. Działalność mikroorganizmów  173
8.4.2. Sedymentacja zawiesin    176
8.4.3. Adsorpcja        177
8.4.4. Rozcieńczanie      177
8.4.5. Fotosynteza       177
8.4.6. Strefy samooczyszczania   178
8.5. Klasyfikacje jakości (czystości) rzek   180
8.5.1. Klasyfikacja jakości rzek w Polsce 180
8.5.2. Przykłady dotychczas stosowanych klasyfikacji za granicą
8.5.3. Propozycja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
8.5.4. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej

9. Zmiany jakości wód jeziornych
9.1. Fizyczne cechy jezior       193
9.1.1. Morfologia i morfometria misy jeziornej
9.1.2. Stratyfikacja termiczna    195
9.1.3. Stratyfikacja tlenowa     196
9.2. Trofia jezior i proces eutrofizacji    197
9.2.1. Czynniki trofii jezior     201
9.2.2. Tempo eutrofizacji     208
9.3. Klasyfikacja jezior ze względu na stan czystości

10. Zmiany jakości wód podziemnych
10.1. Ogniska zanieczyszczeń      213
10.2. Uwarunkowania geologiczne     216
10.3. Uwarunkowania glebowe      217
10.4. Transport zanieczyszczeń     218
10.4.1. Dyfuzja, adwekcja, dyspersja  218
10.4.2. Retardacja        219
10.4.3. Znaczenie rodzaju zanieczyszczeń 219
10.4.4. Schematy migracji zanieczyszczeń 219
10.5. Przemiany fizyczno-chemiczne w wodach podziemnych
10.6. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
10.7. Mapy zagrożeń i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
10.8. Zanieczyszczenie wód podziemnych w Polsce
10.9. Przykłady zanieczyszczenia wód podziemnych na świecie

11. Ochrona wód powierzchniowych przed degradacją
11.1. Zapobiegać czy leczyć?      232
11.2. Ochrona bierna i ochrona czynna   233
11.3. Ograniczenia dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód
11.4. Strefy ochronne        235
11.5. Monitoring wód płynących     235
11.6. Oceny oddziaływania na środowisko  237
11.7. Wspomaganie naturalnych procesów oczyszczania wód powierzchniowych
11.8. Sztuczne uzdatnianie i oczyszczanie wody 240
11.8.1. Uzdatnianie       241
11.8.2. Oczyszczanie       245
11.8.3. Oczyszczanie ścieków w Polsce 251
11.9. Ochrona jezior         251
11.9.1. Ograniczanie dostawy nutrientów 251
11.9.2. Rekultywacja jezior     253

12. Ochrona wód podziemnych przed degradacją
12.1. Monitoring wód podziemnych    259
12.2. Wskazanie działań ochronnych    265
12.3. Strefy ochronne        266
12.4. Ochrona czynna        267
12.4.1. Usuwanie ognisk zanieczyszczeń 268
12.4.2. Zabezpieczanie wysypisk i składowisk
12.4.3. Usuwanie zanieczyszczeń i rekultywacja wód podziemnych

13. Ekonomiczne skutki degradacji

14. Gospodarowanie wodą
14.1. Zlewnia jako obiekt gospodarowania wodą 277
14.2. Systemy wodno-gospodarcze

Woda Zasoby, degradacja, ochrona
Tytuł książki: "Woda Zasoby, degradacja, ochrona"
Autor: Wojciech Chełmicki
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 54.00zł 39.42zł
Klienci, którzy kupili „Woda Zasoby, degradacja, ochrona”, kupili także:
<b>Ochrona środowiska przyrodniczego</b>, <font color="navy">Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ochrona środowiska przyrodniczego, Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy</b>, <font color="navy">Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy, Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski, Wydawnictwo WNT
<b>Geologia dynamiczna Wydanie III</b>, <font color="navy">Włodzimierz Mizerski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Geologia dynamiczna Wydanie III, Włodzimierz Mizerski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Meteorologia i klimatologia</b>, <font color="navy">Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Meteorologia i klimatologia, Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Geomorfologia</b>, <font color="navy">Piotr Migoń</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Geomorfologia, Piotr Migoń, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Jak działa giełda Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących</b>, <font color="navy">Michael Becket</font>, <font color="green"> Wydawnictwo K.E. LIBER</font>
Jak działa giełda Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, Michael Becket, Wydawnictwo K.E. LIBER
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Fizyka
Tańczący mistrzowie Wu Li Przegląd nowej fizyki

Tańczący mistrzowie Wu Li Przegląd nowej fizyki

44.90zł
38.17zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 6 Mike Dickheiser HELION
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Excel profesjonalna analiza i prezentacja danych Jinjer Simon HELION
C++ i Qt Wprowadzenie do wzorców projektowych Wydanie II Alan Ezust, Paul Ezust HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
Excel 2007/2010 PL Ćwiczenia zaawansowane Krzysztof Masłowski HELION
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION

czwartek, 23 listopad 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami