Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Bestsellery
Instalacje elektryczne Wydanie 8 Henryk Markiewicz WNT
Symfonia C++ standard Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo Wydanie 3 Tom 1/2 miękka oprawa Jerzy Grębosz EDITION2000
Windows PowerShell 3.0 Krok po kroku Ed Wilson Microsoft Press
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Ciepłownictwo Wydanie II Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski WNT
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 3 Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Tom 3 Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce

57.75zł
43.31zł
 Wyprzedaż
Debugowanie Jak wyszukiwać i naprawiać błędy w kodzie oraz im zapobiegać
Wydawnictwo HELION


Cena: 39.00zł 11.70zł

Asembler Leksykon kieszonkowy
Wydawnictwo HELION


Cena: 29.00zł 8.70zł

Scrum O zwinnym zarządzaniu projektami
Wydawnictwo HELION


Cena: 59.00zł 36.58zł

Web 2.0 Przewodnik po strategiach
Wydawnictwo HELION


Cena: 39.00zł 9.75zł


Więcej wyprzedaży»

Woda Zasoby, degradacja, ochrona 49.90zł 34.93zł
Woda Zasoby, degradacja, ochrona

Tytuł: Woda Zasoby, degradacja, ochrona
Autor: Wojciech Chełmicki
ISBN: 978-83-01-13557-7
Ilość stron: 306
Data wydania: 11/2012
Format: 16,5x24 cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 49.90zł 34.93zł


Podręcznik omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód powierzchniowych i podziemnych, ich obieg w przyrodzie, skład chemiczny i właściwości wody mające wpływ na jej jakość.

Znaczna część książki jest poświęcona zagrożeniom wynikającym z nieodpowiedniego użytkowania zasobów wodnych, degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz problemom ochrony i oczyszczania wody.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów nauki o środowisku, geografii, hydrologii i gospodarki wodnej.

Rozdziały:

1. Wstęp
1.1. Dorzecze, zlewnia        12
1.2. Obieg wody w przyrodzie      14

2. Właściwości i skład chemiczny wody
2.1. Fizyczno-chemiczne właściwości wody . 19
2.1.1. Temperatura       19
2.1.2. Gęstość, pojemność cieplna i lepkość
2.1.3. Stężenie substancji rozpuszczonych
2.1.4. Przewodność elektryczna   21
2.1.5. Unosiny i zawiesiny     22
2.1.6. Odczyn (pH)       22
2.1.7. Kwasowość i zasadowość   23
2.1.8. Potencjał utleniająco-redukcyjny (redox – Eh)
2.1.9. Twardość        23
2.1.10. Barwa, smak i zapach    24
2.1.11. Gazy         24
2.1.12. Najważniejsze jony i makropierwiastki
2.1.13. Metale ciężkie       30
2.1.14. Substancje radioaktywne   32
2.1.15. Związki organiczne     33
2.2. Biologiczne właściwości wody    34
2.2.1. Patogeny        35
2.2.2. Glony         35
2.3. Wskaźniki jakości wody      36
2.3.1. Skażenie, zanieczyszczenie, zatrucie
2.3.2. Wskaźniki fizyczno-chemiczne  37
2.3.3. Wskaźniki tlenowe     38
2.3.4. Wskaźniki biologiczne    39
2.3.5. Indeksy        42
2.4. Kryteria i normy jakości wody    45

3. Zasoby wodne
3.1. Podstawowe pojęcia       50
3.1.1. Zasoby wód powierzchniowych . 50
3.1.2. Zasoby wód podziemnych   53
3.1.3. Zasoby wodne zlewni    55
3.2. Zasoby wodne Polski       57

4. Procesy hydrologiczne i czynniki je kształtujące
4.1. Podstawowe procesy i ich badanie   59
4.2. Opady atmosferyczne       60
4.2.1. Czynniki naturalne     60
4.2.2. Czynniki antropogeniczne   62
4.3. Topnienie pokrywy śnieżnej     69
4.3.1. Czynniki naturalne     69
4.3.2. Czynniki antropogeniczne   70
4.4. Infiltracja i spływ powierzchniowy   72
4.4.1. Czynniki naturalne     72
4.4.2. Czynniki antropogeniczne   75
4.5. Retencja powierzchniowa i podziemna . 78
4.5.1. Czynniki naturalne     78
4.5.2. Czynniki antropogeniczne   81
4.6. Parowanie terenowe       82
4.6.1. Czynniki naturalne     82
4.6.2. Czynniki antropogeniczne   84

5. Zmiany wielkości zasobów wodnych
5.1. Rodzaje antropogenicznych oddziaływań 89
5.2. Oddziaływania bezpośrednie i ich skutki 90
5.2.1. Pobór i przerzuty wody    90
5.2.2. Odwodnienia górnicze    97
5.2.3. Retencja zbiornikowa     105
5.2.4. Melioracje        106
5.3. Oddziaływania pośrednie i ich skutki  110
5.3.1. Zabudowa i przekształcanie koryt rzecznych
5.3.2. Eksploatacja rumowiska korytowego
5.3.3. Zmiany użytkowania ziemi   114
5.3.4. Globalne zmiany klimatyczne a zasoby wodne
5.3.5. Wpływ zanieczyszczenia atmosfery 127

6. Ochrona zasobów wodnych
6.1. Ochrona przez retencję      129
6.2. Ochrona przez zmianę użytkowania ziemi 132
6.3. Sztuczne zasilanie wód podziemnych  132
6.3.1. Metody sztucznego zasilania  133
6.3.2. Znaczenie sztucznego zasilania w gospodarowaniu wodą
6.4. Ochrona wód podziemnych w obszarach górniczych
6.5. Oszczędność wody       137
6.5.1. Wodooszczędne systemy melioracyjne
6.5.2. Obieg zamknięty      140
6.5.3. Oszczędność wody w gospodarce komunalnej i przemyśle
6.5.4. Wykorzystanie wód kopalnianych 145

7. Źródła zanieczyszczenia wody
7.1. Źródła obszarowe        146
7.1.1. Zanieczyszczone opady atmosferyczne
7.1.2. Rolnictwo i leśnictwo     152
7.1.3. Wysypiska i składowiska    153
7.1.4. Obszary zurbanizowane    155
7.2. Źródła punktowe        155
7.2.1. Zrzuty ścieków      156
7.2.2. Wycieki z przewodów i zbiorników 156
7.3. Źródła liniowe         157
7.3.1. Linie komunikacyjne     157
7.3.2. Rzeki i kanały       157

8. Zmiany jakości wód rzecznych
8.1. Przyczyny zanieczyszczenia rzek   159
8.1.1. Ścieki         160
8.1.2. Spływ powierzchniowy i spłukiwanie
8.1.3. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt na jakość wód rzecznych
8.2. Eutrofizacja i acidofizacja      169
8.3. Normy dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w ściekach
8.4. Samooczyszczanie rzek      173
8.4.1. Działalność mikroorganizmów  173
8.4.2. Sedymentacja zawiesin    176
8.4.3. Adsorpcja        177
8.4.4. Rozcieńczanie      177
8.4.5. Fotosynteza       177
8.4.6. Strefy samooczyszczania   178
8.5. Klasyfikacje jakości (czystości) rzek   180
8.5.1. Klasyfikacja jakości rzek w Polsce 180
8.5.2. Przykłady dotychczas stosowanych klasyfikacji za granicą
8.5.3. Propozycja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
8.5.4. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej

9. Zmiany jakości wód jeziornych
9.1. Fizyczne cechy jezior       193
9.1.1. Morfologia i morfometria misy jeziornej
9.1.2. Stratyfikacja termiczna    195
9.1.3. Stratyfikacja tlenowa     196
9.2. Trofia jezior i proces eutrofizacji    197
9.2.1. Czynniki trofii jezior     201
9.2.2. Tempo eutrofizacji     208
9.3. Klasyfikacja jezior ze względu na stan czystości

10. Zmiany jakości wód podziemnych
10.1. Ogniska zanieczyszczeń      213
10.2. Uwarunkowania geologiczne     216
10.3. Uwarunkowania glebowe      217
10.4. Transport zanieczyszczeń     218
10.4.1. Dyfuzja, adwekcja, dyspersja  218
10.4.2. Retardacja        219
10.4.3. Znaczenie rodzaju zanieczyszczeń 219
10.4.4. Schematy migracji zanieczyszczeń 219
10.5. Przemiany fizyczno-chemiczne w wodach podziemnych
10.6. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
10.7. Mapy zagrożeń i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
10.8. Zanieczyszczenie wód podziemnych w Polsce
10.9. Przykłady zanieczyszczenia wód podziemnych na świecie

11. Ochrona wód powierzchniowych przed degradacją
11.1. Zapobiegać czy leczyć?      232
11.2. Ochrona bierna i ochrona czynna   233
11.3. Ograniczenia dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód
11.4. Strefy ochronne        235
11.5. Monitoring wód płynących     235
11.6. Oceny oddziaływania na środowisko  237
11.7. Wspomaganie naturalnych procesów oczyszczania wód powierzchniowych
11.8. Sztuczne uzdatnianie i oczyszczanie wody 240
11.8.1. Uzdatnianie       241
11.8.2. Oczyszczanie       245
11.8.3. Oczyszczanie ścieków w Polsce 251
11.9. Ochrona jezior         251
11.9.1. Ograniczanie dostawy nutrientów 251
11.9.2. Rekultywacja jezior     253

12. Ochrona wód podziemnych przed degradacją
12.1. Monitoring wód podziemnych    259
12.2. Wskazanie działań ochronnych    265
12.3. Strefy ochronne        266
12.4. Ochrona czynna        267
12.4.1. Usuwanie ognisk zanieczyszczeń 268
12.4.2. Zabezpieczanie wysypisk i składowisk
12.4.3. Usuwanie zanieczyszczeń i rekultywacja wód podziemnych

13. Ekonomiczne skutki degradacji

14. Gospodarowanie wodą
14.1. Zlewnia jako obiekt gospodarowania wodą 277
14.2. Systemy wodno-gospodarcze

Woda Zasoby, degradacja, ochrona
Tytuł książki: "Woda Zasoby, degradacja, ochrona"
Autor: Wojciech Chełmicki
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 49.90zł 34.93zł
Wszystkie dostępne w tej chwili książki z kategorii: Ochrona środowiska
• Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin  Kazimierz M. Romaniszyn  WNT 29.40zł 21.76zł
•••
• Biotechnologia roślin  Stefan Malepszy  Naukowe PWN 79.90zł 55.93zł
•••
• Biotechnologia ścieków  Korneliusz Miksch, Jan Sikora  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Dzieje życia na Ziemi Wprowadzenie do paleobiologii  Jerzy Dzik  Naukowe PWN 69.90zł 48.93zł
•••
• Ekologia  David Peterson del Mar  Zysk i S-ka 27.00zł 22.95zł
•••
• Ekologia  Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz  PWE 59.90zł 47.92zł
•••
• Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej  Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski  WKiŁ 54.60zł 40.95zł
•••
• Gleboznawstwo  Andrzej Mocek  Naukowe PWN 89.90zł 62.93zł
•••
• Globalne ocieplenie Zrozumieć prognozę  David Archer  Naukowe PWN 44.90zł 31.43zł
•••
• Gospodarowanie odpadami komunalnymi Poradnik dla gmin  Jędrzej Klatka , Michał Kuźniak  Wolters Kluwer 59.00zł 44.25zł
•••
• Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + CD  Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak  C.H. BECK 149.00zł 126.65zł
•••
• Handel emisjami w teorii i praktyce  Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko  CEDEWU 55.00zł 46.75zł
•••
• Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków  Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Krótkie wykłady Ekologia  Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee  Naukowe PWN 44.90zł 31.43zł
•••
• Logistyka odzysku w opakowalnictwie  Katarzyna Michniewska  Difin 42.00zł 35.70zł
•••
• Mikrobiologia środowisk  Mieczysław K. Błaszczyk  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Mikrobiologia techniczna Tom 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania  Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska  Naukowe PWN 59.90zł 41.93zł
•••
• Mikrobiologia techniczna Tom 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności  Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska  Naukowe PWN 59.90zł 41.93zł
•••
• Mikroorganizmy w ochronie środowiska  Mieczysław K. Błaszczyk  Naukowe PWN 29.90zł 20.93zł
•••
• Ochrona środowiska glebowego  Piotr Kowalik  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Ochrona środowiska przyrodniczego  Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu  Molenda Jacek, Steczko Katarzyna  WNT 31.50zł 23.31zł
•••
• Oczyszczanie ścieków przemysłowych Wydanie 2  Bronisław Bartkiewicz, Katarzyna Umiejewska  Naukowe PWN 44.90zł 31.43zł
•••
• Odory  Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Opłaty i podatki ekologiczne po polsku  Barbara Kryk, Lidia Kłos, Irena Agata Łucka  CEDEWU 40.95zł 34.81zł
•••
• Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji Poradnik  Alfred Podniało  WNT 68.25zł 48.46zł
•••
• Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów  Jan Górzyński  WNT 60.90zł 43.24zł
•••
• Podstawy biotechnologii  Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen  Naukowe PWN 99.00zł 69.30zł
•••
• Podstawy biotechnologii przemysłowej  Włodzimierz Bednarski, Jan Fiedurek  WNT 70.00zł 49.70zł
•••
• Podstawy gospodarki odpadami Wydanie 6  Czesława Rosik-Dulewska  Naukowe PWN 59.90zł 41.93zł
•••
• Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych Wydanie 2  Jan Fiedurek  UMCS 35.70zł 30.35zł
•••
• Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska Zarys encyklopedyczny  Piotr Korzeniowski  Difin 110.00zł 96.80zł
•••
• Prawne podstawy ochrony środowiska  Aleksander Lipiński  Wolters Kluwer 59.00zł 49.56zł
•••
• Promieniowanie UV a środowisko  Lidia Latanowicz, Jolanta N. Latosińska  Naukowe PWN 39.90zł 27.93zł
•••
• Rachunek kosztów w ochronie środowiska  Beata Filipiak, Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska, Adam Niew  CEDEWU 35.00zł 29.75zł
•••
• Rerafinacja olejów przepracowanych  Janusz Magiera  WNT 40.95zł 30.30zł
•••
• Toksykologia środowiska Aspekty chemiczne i biochemiczne  Stanley E. Manahan  Naukowe PWN 79.90zł 55.93zł
•••
• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena  Maciej Nowak, Bartosz Dąbrowski  CEDEWU 62.00zł 49.60zł
•••
• Woda Zasoby, degradacja, ochrona  Wojciech Chełmicki  Naukowe PWN 49.90zł 34.93zł
•••
• Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska  Andrzej Graczyk, Alicja Graczyk  PWE 54.90zł 46.67zł
•••
• Wprowadzenie do ekologii behawioralnej  John R. Krebs, Nicholas B. Davies  Naukowe PWN 59.90zł 41.93zł
•••
• Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska Część 1 Ochrona środowiska naturalnego, Część 2 Fizykochemiczne podstawy  Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski  WNT 87.15zł 61.88zł
•••
• Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska Wydanie 2  Roman Zarzycki  WNT 73.00zł 51.83zł
•••
• Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji  Ryszard Marian Janka  Naukowe PWN 54.90zł 38.43zł
•••
• Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin  Bell J.N.B., Treshow M.  WNT 49.35zł 35.04zł
•••
• Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe  Jaromir Mysłowski  WKiŁ 46.20zł 34.65zł
•••
• Zarządzanie środowiskowe  Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek  PWE 59.90zł 47.92zł
•••
• Zielony rynek finansowy Ekologiczna ewolucja rynku finansowego  Leszek Dziawgo  PWE 52.90zł 44.97zł
•••
• Zintegrowane zarządzanie środowiskiem  Matthias Kramer, Andrzej Kryński, Aime F. Caekelbergh  Wolters Kluwer 99.00zł 79.20zł
•••
• Zmiany klimatyczne Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka  Jonathan Cowie  WUW 59.00zł 51.92zł
•••
• Życie i ewolucja biosfery Podręcznik ekologii ogólnej  January Weiner  Naukowe PWN 59.90zł 41.93zł
•••
Klienci, którzy kupili „Woda Zasoby, degradacja, ochrona”, kupili także:
<b>Poradnik frezera Wydanie 8</b>, <font color="navy">Eugeniusz Górski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Poradnik frezera Wydanie 8, Eugeniusz Górski, Wydawnictwo WNT
<b>Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie</b>, <font color="navy">Anna Kosieradzka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo C.H. BECK</font>
Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Anna Kosieradzka, Wydawnictwo C.H. BECK
<b>Jak działa giełda Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących</b>, <font color="navy">Michael Becket</font>, <font color="green"> Wydawnictwo K.E. LIBER</font>
Jak działa giełda Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, Michael Becket, Wydawnictwo K.E. LIBER
<b>Ostateczne wyjaśnienia wszechświata</b>, <font color="navy">Michał Heller</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Universitas</font>
Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Michał Heller, Wydawnictwo Universitas
<b>Rowery Regulacja naprawa konserwacja Wydanie 3</b>, <font color="navy">Mark Storey</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Alma-Press</font>
Rowery Regulacja naprawa konserwacja Wydanie 3, Mark Storey, Wydawnictwo Alma-Press
<b>Filozofia i wszechświat</b>, <font color="navy">Michał Heller</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Universitas</font>
Filozofia i wszechświat, Michał Heller, Wydawnictwo Universitas
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWN
 Kategoria:
 Energetyka
Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów

Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów

48.00zł
36.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Zestaw do programowania gier (Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom 6) Mark DeLoura, Dante Treglia, Mike Dickheiser HELION
Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Jolanta Pokorska HELION
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION

niedziela, 05 lipiec 2015   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami