Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Elektronika Elektrotechnika » Elektronika » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
  Anteny Fale
  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  Dźwięk cyfrowy
  Elektronika
  Elektrotechnika
  Optoelektronika
  Przetwarzanie obrazów
  Systemy czasu rzeczywistego
  Układy cyfrowe Mikrokontrolery
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Kosmiczne liczby. Liczby, które definiują naszą rzeczywistość

Kosmiczne liczby. Liczby, które definiują naszą rzeczywistość

35.00zł
28.00zł
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komentarz 99.00zł 81.18zł
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komentarz

Autor: Maria Duczmal, Emilia Kozakiewicz, Małgorzata Tomczak, Grzegorz Wiśniewski

ISBN: 978-83-7526-561-3

Ilość stron: 576

Data wydania: 11/2009

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza rozszerzoną odpowiedzialność przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny, która polega na obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania/odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dalszego jego przetwarzania.

W określonych sytuacjach odpowiedzialność ta przechodzi na podmioty sprowadzające sprzęt elektryczny lub elektroniczny - importerów lub wewnątrzwspólnotowych nabywców, a także na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Nie oznacza to jednak zwolnienia z odpowiedzialności za właściwe postępowanie z odpadami wytwórców tego typu odpadów (użytkowników sprzętu) oraz podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem - zbierających zużyty sprzęt (w tym sprzedawców, nie wyłączając sklepów internetowych) czy prowadzących zakłady przetwarzania.

Na te podmioty ustawa nakłada określone obowiązki, niezależnie od obowiązków, które ciążą na nich na mocy ustawy o odpadach. Pewne obowiązki ustawa nakłada nawet na podmioty, które nie gospodarują odpadami w postaci zużytego sprzętu, tylko odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia, w tym demontażu zużytego sprzętu.

Odrębną kategorię podmiotów stanowią organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Komentarz jest adresowany do wszystkich wskazanych kategorii podmiotów, na które ustawa nakłada obowiązki, jak również do organów administracji publicznej.

Publikacja uwzględnia dwie nowelizacje ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz niektórych innych ustaw, oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Komentarz podejmuje próbę wyjaśnienia nie zawsze jednoznacznych przepisów ustawy, odwołując się do odnośnego orzecznictwa, piśmiennictwa i przyjętej praktyki stosowania tych przepisów, także z uwzględnieniem dokumentów Unii Europejskiej.

Stan prawny na 1.10.2009 r.

Rozdziały:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne 17
Art. 1. Zakres normowania  17
Art. 1a. Stosowanie ustawy o bateriach i akumulatorach do sprzętu . 23
Art. 2. Sprzęt podlegający ustawie  24
Art. 3. Definicje . 35
Art. 3a. Przeniesienie obowiązków wprowadzającego sprzęt na wewnątrzwspólnotowego nabywcę  77
Art. 3b. Data wprowadzenia sprzętu . 88
Art. 4. Ustalanie ilości i masy sprzętu wprowadzonego do obrotu  90
Art. 5. Nakaz demontażu w zakładzie przetwarzania  91

Rozdział 2. Zadania inspekcji Ochrony środowiska 94
Art. 6. Rejestr  94
Art. 7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru . 98
Art. 8. Zawartość wniosku . 102
Art. 9. Opłata rejestrowa i opłata roczna  117
Art. 10. Numer rejestrowy  121
Art. 11. Zawartość rejestru  124
Art. 12. Czynności GIOŚ związane z prowadzeniem rejestru  127
Art. 13. Wniosek o wykreślenie z rejestru  130
Art. 14. Wykreślenie przedsiębiorcy z urzędu  132
Art. 14a. Wykreślenie organizacji odzysku z urzędu . 135
Art. 15. Weryfikacja sprawozdań, baza danych i raport GIOŚ . 136
Art. 16. Kontrola zakładu przetwarzania  141
Art. 17. Powierzenie zadań przez GIOŚ . 144

Rozdział 3. Zabezpieczenie finansowe 147
Art. 18. Wniesienie zabezpieczenia finansowego. 147
Art. 19. Formy zabezpieczenia finansowego  155
Art. 20. Rozliczenie zabezpieczenia finansowego  160

Rozdział 4. Obowiązki wprowadzającego sprzęt 166
Art. 21. Umieszczanie numeru rejestrowego . 166
Art. 22. Dołączanie informacji . 173
Art. 23. Oznakowanie . 179
Art. 23a. Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający sprzęt . 186
Art. 24. Sprawozdanie o wprowadzonym sprzęcie . 192
Art. 25. Koszty gospodarowania odpadami  196
Art. 26. Informacja dotycząca ponownego użycia i przetwarzania. 209
Art. 27. Zorganizowanie i sfinansowanie gospodarowania zużytym sprzętem z gospodarstw domowych . 216
Art. 27a. Poziomy zbierania . 223
Art. 28. Zakres obowiązku zbierania zużytego sprzętu . 230
Art. 29. Zorganizowanie i sfinansowanie gospodarowania zużytym sprzętem od innych użytkowników . 233
Art. 30. Poziomy odzysku i recyklingu  238
Art. 31. Sprawozdania wprowadzającego sprzęt o zużytym sprzęcie i osiągniętych poziomach  247
Art. 32. Dodatkowa ewidencja. 255
Art. 33. Umowa z prowadzącym zakład przetwarzania . 260
Art. 34. Przymus zawarcia umowy z organizacją odzysku . 275

Rozdział 5. Obowiązki użytkownika sprzętu 278
Art. 35. Obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu . 278
Art. 36. Zakaz łącznego umieszczania  281

Rozdział 6. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt .284
Art. 37. Selektywne zbieranie i nieodpłatne odbieranie 284
Art. 37a. Obowiązek przyjęcia każdego sprzętu  293
Art. 37b. Sposób transportu zużytego sprzętu  299
Art. 38. Obowiązek przekazania zużytego sprzętu  303
Art. 39. Informacja o działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu . 306
Art. 40. Sprawozdanie o zebranym zużytym sprzęcie  309
Art. 41. Obowiązki sprzedawcy sprzętu  314
Art. 42. Obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu przez sprzedawcę . 319
Art. 42a. Obowiązki prowadzącego punkt serwisowy  324

Rozdział 7. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania .330
Art. 43. Bezpieczne przetwarzanie odpadów . 330
Art. 44. Nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu i usunięcie określonych składników i elementów . 337
Art. 45. Wyposażenie miejsca magazynowania  347
Art. 46. Wyposażenie zakładu przetwarzania . 353
Art. 47. Przekazanie odpadów z przetworzenia zużytego sprzętu  359
Art. 48. Dodatkowe wymagania dla wniosku i decyzji w zakresie gospodarki odpadami . 370
Art. 49. Dodatkowe wymagania dotyczące ewidencji i zbiorczych zestawień danych. 373
Art. 50. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie  376
Art. 51. Sprawozdanie prowadzącego zakład przetwarzania  392
Art. 52. Przechowywanie zaświadczeń i sprawozdań . 398

Rozdział 8. Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku .402
Art. 53. Zaświadczenie potwierdzające recykling  402
Art. 54. Zaświadczenie potwierdzające inne procesy odzysku . 411
Art. 55. Upoważnienie do określenia wzorów zaświadczeń  419
Art. 56. Sprawozdanie o odpadach poddanych recyklingowi lub innemu odzyskowi  421

Rozdział 9. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 426
Art. 57. Pojęcie organizacji odzysku i przejmowanie przez nią obowiązków . 426
Art. 58. Przedmiot działania organizacji odzysku  439
Art. 58a. Publiczne kampanie edukacyjne  441
Art. 59. Kapitał zakładowy i akcje . 443
Art. 60. Złożenie kopii statutu i odpisu z KRS  447
Art. 61. Obowiązek zachowania tajemnicy . 448
Art. 62. Pokrycie kosztów gospodarowania zużytym sprzętem przez organizację odzysku . 451
Art. 63. Powrót obowiązków do wprowadzającego sprzęt  452

Rozdział 10. Opłata produktowa .457
Art. 64. Podleganie opłacie produktowej 457
Art. 65. Obliczanie opłaty produktowej  465
Art. 66. Stawka opłaty produktowej  466
Art. 67. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej . 468
Art. 68. Wpłacanie opłaty produktowej  472
Art. 69. Decyzje w sprawie opłaty produktowej . 474

Rozdział 11. Przepisy karne i kary pieniężne .480
Art. 70. Demontaż poza zakładem przetwarzania . 480
Art. 71. Naruszenie obowiązków dotyczących wpisu do rejestru . 481
Art. 72. Naruszenie obowiązków wprowadzającego sprzęt . 482
Art. 73. Nieprzekazanie zużytego sprzętu zbierającemu . 484
Art. 74. Łączne umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami  486
Art. 75. Naruszenie obowiązków zbierającego zużyty sprzęt  487
Art. 76. Naruszenie obowiązków sprzedawcy sprzętu . 490
Art. 77. Naruszenie obowiązków prowadzącego zakład przetwarzania . 491
Art. 78. Naruszenie obowiązków prowadzącego recykling lub inny odzysk  493
Art. 79. Zastosowanie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia . 494
Art. 80. Kary pieniężne . 496

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących 521
Art. 81. Zmiana ustawy o IOŚ . 521
Art. 82. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  522
Art. 83. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . 523
Art. 84. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . 524
Art. 85. Zmiana ustawy o finansach publicznych . 526
Art. 86. Zmiana ustawy o Inspekcji Handlowej . 527
Art. 87. Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska . 528
Art. 88. Zmiana ustawy o odpadach  531
Art. 89. Zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej . 532

Rozdział 13. Orzepisy przejściowe i końcowe .533
Art. 90. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność  533
Art. 91. Złożenie informacji o działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu . 535
Art. 92. Dostosowanie zakładu przetwarzania . 536
Art. 93. Przeznaczenie środków z opłaty produktowej od wprowadzania lamp wyładowczych  540
Art. 94. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów do starego sprzętu  541
Art. 95. Termin stosowania pokazywania kosztów gospodarowania odpadami  542
Art. 95a. Miarkowanie opłaty produktowej  543
Art. 96. Wejście w życie  545

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 549

Bibliografia 557
Wykaz aktów prawnych.561

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komentarz
Tytuł książki: "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komentarz"
Autor: Maria Duczmal, Emilia Kozakiewicz, Małgorzata Tomczak, Grzegorz Wiśnie
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 99.00zł 81.18zł
Klienci, którzy kupili „Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komentarz”, kupili także:
<b>NLP w biznesie Techniki skutecznego przekonywania Wydanie 2</b>, <font color="navy">Sue Knight</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
NLP w biznesie Techniki skutecznego przekonywania Wydanie 2, Sue Knight, Wydawnictwo Onepress
<b>Sztuka afirmacji. Uwolniona potęga podświadomości</b>, <font color="navy">Dr. Joseph Murphy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Sztuka afirmacji. Uwolniona potęga podświadomości, Dr. Joseph Murphy, Wydawnictwo Sensus
<b>3ds Max 2010 ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Joanna Pasek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
3ds Max 2010 ćwiczenia praktyczne, Joanna Pasek, Wydawnictwo HELION
<b>Deep Learning Systemy uczące się</b>, <font color="navy">Ian Goodfellow , Yoshua Bengio , Aaron Courville</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Deep Learning Systemy uczące się, Ian Goodfellow , Yoshua Bengio , Aaron Courville, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zrównoleglanie i automatyczne dostosowanie algorytmów numerycznych do architektur hybrydowych z akceleratorami GPU</b>, <font color="navy">Krzysztof Rojek, Łukasz Szustak, Roman Wyrzykowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zrównoleglanie i automatyczne dostosowanie algorytmów numerycznych do architektur hybrydowych z akceleratorami GPU, Krzysztof Rojek, Łukasz Szustak, Roman Wyrzykowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ilustrowany podręcznik strzelca wyborowego</b>, <font color="navy">Mark Spicer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Bellona</font>
Ilustrowany podręcznik strzelca wyborowego, Mark Spicer, Wydawnictwo Bellona
<b>Bezkrwawe łowy Fotografia przyrodnicza okiem Ralpha Clevengera</b>, <font color="navy">Ralph A. Clevenger</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Bezkrwawe łowy Fotografia przyrodnicza okiem Ralpha Clevengera, Ralph A. Clevenger, Wydawnictwo HELION
<b>Rajska dieta Jak żyć, gotować i szczupleć we dwoje</b>, <font color="navy">Jörg Zittlau</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Rajska dieta Jak żyć, gotować i szczupleć we dwoje, Jörg Zittlau, Wydawnictwo Onepress
<b>Biologia Encyklopedia szkolna PWN</b>, <font color="navy">red. Wojciech Baturo</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Biologia Encyklopedia szkolna PWN, red. Wojciech Baturo, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Chemia
Chemia związków koordynacyjnych

Chemia związków koordynacyjnych

79.00zł
59.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION

wtorek, 18 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami