Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia techniczna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Testowanie w procesie Scrum Przewodnik po zarządzaniu jakością oprogramowania w świecie programowania zwinnego

Testowanie w procesie Scrum Przewodnik po zarządzaniu jakością oprogramowania w świecie programowania zwinnego

69.30zł
55.44zł
Termodynamika chemiczna stosowana 68.25zł 51.87zł
Termodynamika chemiczna stosowana

Autor: Józef Szarawara

ISBN: 978-83-204-3370-8

Ilość stron: 636

Data wydania: 2007

W książce omówiono, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, termodynamikę roztworów, modele roztworów ciekłych, metody obliczeń objętości ułamkowej. Według własnej koncepcji Autora zinterpretowano zagadnienie równowag chemicznych, fazowych i jonowych.

Wnikliwie przedyskutowano też obliczenia stanu równowagowego w układach wielofazowych i roztworach elektrolitów. Tablice i wykresy tworzą bazę danych ułatwiającą wykonanie obliczeń, a przykłady rachunkowe służą do ilustracji praktycznego zastosowania wyprowadzonych zależności.

Obecne wydanie uzupełniono o wykresy logarytmiczne będące podstawą skutecznej metody szacowania stężeń składników jonowych w roztworach wodnych, w których ustalają się równowagi protolizy.

Z podręcznika skorzystają studenci specjalizujący się w technologii i inżynierii chemicznej oraz pracownicy instytutów naukowych i biur konstrukcyjnych zawodowo związani z zagadnieniami analizy termodynamicznej procesów chemicznych.

Rozdziały:

1. Pojęcia podstawowe
1.1. Wprowadzenie
1.2. Układ
1.3. Parametry stanu
1.4. Funkcje stanu
1.5. Równowaga termodynamiczna
1.6. Procesy rzeczywiste, kwazistatystyczne i odwracalne
1.7. Reakcje chemiczne
1.8. Reakcje niezależne
1.9. Bilanse stechiometryczne
1.10. Przykłady obliczeniowe

2. Pierwsza zasada termodynamiki
2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki
2.2. Energia wewnętrzna
2.3. Praca i ciepło
2.4. Entalpia
2.5. Praca i ciepło w przemianie kwazistatycznej
2.6. Bilans energii układu otwartego
2.7. Przykłady obliczeniowe

3. Druga zasada termodynamiki
3.1. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki
3.2. Produkcja entropii w procesach nieodwracalnych
3.3. Energia swobodna i entalpia swobodna
3.4. Kryteria równowagi układu
3.5. Egzergia
3.6. Przykłady obliczeniowe

4. Trzecia zasada termodynamiki
4.1. Postulat Plancka
4.2. Entropia a prawdopodobieństwa

5. Równania termodynamiczne
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe równania termodynamiczne

6. Gazy doskonałe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Równanie stanu gazu doskonałego
6.3. Funkcje termodynamiczne gazu doskonałego
6.4. Ciepło molowe gazu doskonałego
6.5. Przemiany charakterystyczne gazu doskonałego
6.6. Przykłady obliczeniowe

7. Gazy rzeczywiste
7.1. Odchylenia od stanu doskonałego
7.2. Równanie wirialne
7.3. Kubiczne równania stanu
7.4. Złożone równania stanu
7.5. Zasada stanów odpowiadających sobie
7.6. Funkcje termodynamiczne, przyblizona metoda Watsona-Hougena
7.7. Przemiany charakterystyczne
7.8. Skraplanie powietrza
7.9. Funkcje residualne gazów rzeczywistych
7.10. Przykłady obliczeniowe

8. Fazy skondensowane
8.1. Wprowadzenie
8.2. Opis stanu
8.3. Ciepło molowe, entalpia i entropia ciał stałych i ciekłych
8.4. Stan krytyczny materii
8.5. Przykłady obliczeniowe

9. Termodynamika roztworów
9.1. Wprowadzenie
9.2. Wielkości cząstkowe molowe
9.3. Potencjał chemiczny
9.4. Aktywność
9.5. Funkcje mieszania i funkcje nadmiarowe
9.6. Klasyfikacja roztworów
9.7. Przykłady obliczeniowe

10. Roztwory gazów
10.1. Reguły mieszania
10.2. Parametry pseudokrytyczne
10.3. Wielkości cząstkowe Vi i pi mieszaniny gazów
10.4. Współczynnik aktywności ciśnieniowej-ujęcie teoretyczne
10.5. Zestawienie wzorów na 1n φol i  1n φi
10.6. Reguła Lewisa-Randalla
10.7. Cząstkowe molowe funkcje stanu składnika roztworu
10.8. Roztwór gazów doskonałych
10.9. Ograniczona rozpuszczalność gazów
10.10. Przykłady obliczeniowe

11. Roztwory cieczy
11.1. Wprowadzenie
11.2. Równania postaci wielomianowej
11.3. Równania Wilsona, NRTL, UNIQUAC
11.4. Równania Scatcharda-Hildebranda
11.5. Metody oparte na udziałach grupowych
11.6. Zgodność termodynamiczna wyników
11.7. Obliczanie cząstkowych molowych funkcji stanu składnika roztworu
11.8. Stan krytyczny roztworów
11.9. Przykłady obliczeniowe

12. Obliczenia termochemiczne
12.1. Wprowadzenie
12.2. Standardowe funkcje termodynamiczne substancji czystych i jonów
12.3. Funkcje termodynamiczne reakcji chemicznych
12.4. Ciepło reakcji
12.5. Ciepło spalania
12.6. Ciepło rozpuszczania
12.7. Bilans cieplny procesu chemicznego
12.8. Przykłady obliczeniowe

13. Powinowactwo chemiczne, kryteria równowagi, stabilność
13.1. Wprowadzenie
13.2. Powinowactwo chemiczne
13.3. Kryteria równowagi procesów
13.4. Stabilność termodynamiczna
13.5. Reguła faz Gibbsa
13.6. Przykłady obliczeniowe

14. Równowaga chemiczna
14.1. Prawo równowagi chemicznej
14.2. Przybliżone stałe równowagi
14.3. Zależność stałych równowagi od temperatury i ciśnienia
14.4. Związek powinowactwa chemicznego ze stałą równowagi
14.5. Przesunięcie stanu równowagi
14.6. Obliczanie stałych równowagi
14.7. Skład równowagowy mieszaniny reakcyjnej
14.8. Wydajność termodynamiczna, wykresy równowagi
14.9. Równowaga procesów nieizotermicznych
14.10. Stan równowagi z narzuconymi warunkami
14.11. Przykłady obliczeniowe

15. Równowagi fazowe
15.1. Wprowadzenie
15.2. Entalpia i entropia przemian fazowych
15.3. Zależność temperatury od ciśnienia na liniach równowagi
15.4. Przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju
15.5. Prawo równowagi fazowej
15.6. Ciśnienie pary nasyconej
15.7. Równowaga rozpuszczania ciał stałych
15.8. Równowaga rozpuszczania cieczy
15.9. Równowaga destylacyjna
15.10. Równowaga fazowa z reakcją chemiczną
15.11. Równowaga absorpcyjna
15.12. Przykłady obliczeniowe

16. Równowagi jonowe
16.1. Wprowadzenie
16.2. Aktywność jonów elektrolitów
16.3. Równania Debye’a-Huckla
16.4. Metoda Pitzera
16.5. Równowaga rozpuszczania soli
16.6. Równowagi kwasowo-zasadowe
16.7. Reakcje utleniania-redukcji
16.8. Przykłady obliczeniowe

17. Uzupełnienia
17.1. Wyprowadzenie wzorów na 1n φ 0i  i 1n φi  z kubicznych równań stanu
17.2. Metoda Newtona
17.3. Podstawy algorytmu metody niestechiometrycznej obliczeń składu równowagowego

18. Tablice i wykresy

Termodynamika chemiczna stosowana
Tytuł książki: "Termodynamika chemiczna stosowana"
Autor: Józef Szarawara
Wydawnictwo: WNT
Cena: 68.25zł 51.87zł
Klienci, którzy kupili „Termodynamika chemiczna stosowana”, kupili także:
<b>Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla szukających pracy i zmieniających zawód</b>, <font color="navy">Richard N. Bolles</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Emka</font>
Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla szukających pracy i zmieniających zawód, Richard N. Bolles, Wydawnictwo Emka
<b>Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe, Praca zbiorowa, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych Tom 4 Konstrukcje budowlane</b>, <font color="navy">Wojciech Włodarczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych Tom 4 Konstrukcje budowlane, Wojciech Włodarczyk, Wydawnictwo WSiP
<b>JavaScript krok po kroku</b>, <font color="navy">Steve Suehring</font>, <font color="green"> Wydawnictwo RM</font>
JavaScript krok po kroku, Steve Suehring, Wydawnictwo RM
<b>Granice i pochodne Metody rozwiązywania zadań + CD</b>, <font color="navy">Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Granice i pochodne Metody rozwiązywania zadań + CD, Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Astronomia Przewodnik Jak poznać tajemnice nocnego nieba</b>, <font color="navy">Will Gater , Anton Vamplew</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Astronomia Przewodnik Jak poznać tajemnice nocnego nieba, Will Gater , Anton Vamplew, Wydawnictwo Arkady
<b>Język angielski w warsztacie samochodowym</b>, <font color="navy">Janina Jarocka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Język angielski w warsztacie samochodowym, Janina Jarocka, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Zdobywanie pracy. Odkryj klucz do sukcesu zawodowego</b>, <font color="navy">Bartosz Nestorowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zdobywanie pracy. Odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Bartosz Nestorowicz, Wydawnictwo Onepress
<b>Czytanie kodu Punkt widzenia twórców oprogramowania Open Source</b>, <font color="navy">Diomidis Spinellis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Czytanie kodu Punkt widzenia twórców oprogramowania Open Source, Diomidis Spinellis, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Fizyka
Fascynująca fizyka

Fascynująca fizyka

35.00zł
28.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Access programowanie w VBA Charles E. Brown HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Podstawy fizyki Tom 1 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION

sobota, 23 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami