Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Fizyka » Fizyka współczesna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
  Fizyka ogólna
  Fizyka współczesna
  Mechanika
  Wszechświat
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

34.90zł
25.83zł
Teoria pola 89.90zł
Teoria pola

Autor: Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

ISBN: 978-83-01-15957-3

Ilość stron: 468

Data wydania: 2009 (wydanie 4)

Twarda oprawa

Legendarny podręcznik – nowa edycja!

Po latach nieobecności na rynku polskim w ręce czytelników trafia kolejny podręcznik z serii FIZYKA TEORETYCZNA. Autorzy w sposób systematyczny prowadzą wykład z teorii pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego, czyli elektrodynamiki i ogólnej teorii względności. Za punkt wyjścia przyjęli zasady wariacyjne, dzięki czemu wykład jest prowadzony w sposób możliwie najogólniejszy i jednolity.

W książce są m.in. omówione:
• zasada względności i mechanika relatywistyczna,
• równania pola elektromagnetycznego,
• fale elektromagnetyczne, rozchodzenie się światła,
• równania pola grawitacyjnego i fale grawitacyjne,
• kosmologia relatywistyczna.

Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

Rozdziały:
Niektóre oznaczenia                             

I. Zasada względności                           
§ 1. Prędkośćr ozchodzenia się fal                         
§ 2. Interwał                                  
§ 3. Czas własny                                
§ 4. Przekształcenie Lorentza                            
§ 5. Przekształcenie prędkości                           
§ 6. Wektory czterowymiarowe                          
§ 7. Prędkośćczter owymiarowa                           

II. Mechanika relatywistyczna                        
§ 8. Zasada najmniejszego działania                        
§ 9. Energiaipęd                                
§ 10. Przekształcenie funkcji rozkładu                      
§ 11. Rozpad cząstek                                
§ 12. Niezmienniczy przekrój                         
§ 13. Sprężyste zderzenia cząstek                      
§ 14. Moment pędu                                 

III. Ładunek w polu elektromagnetycznym                 
§ 15. Cząstki elementarne w teorii względności              
§ 16. Czterowymiarowy potencjał pola                        
§ 17. Równania ruchu ładunku w polu                      
§ 18. Niezmienniczośćcec howania                        
§ 19. Stałe pole elektromagnetyczne .                       
§ 20. Ruch w stałym jednorodnym polu elektrycznym              
§ 21. Ruch w stałym jednorodnym polu magnetycznym               
§ 22. Ruch ładunku w stałym jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym    
§ 23. Tensor pola elektromagnetycznego                      
§ 24. Przekształcenie Lorentza wielkości charakteryzujących pole        
§ 25. Niezmienniki pola                              

IV. Równania pola elektromagnetycznego               
§ 26. Pierwsza para równań Maxwella                      
§ 27. Działanie dla pola elektromagnetycznego          
§ 28. Czterowymiarowy wektor prądu                     
§ 29. Równanie ciągłości                             
§ 30. Druga para równań Maxwella                        
§ 31. Gęstośći strumień energii                        
§ 32. Tensor energii pędu                             
§ 33. Tensor energii pędu pola elektromagnetycznego        
§ 34. Twierdzenie o wiriale                        
§ 35. Tensor energii pędu ciał makroskopowych       

V. Stałe pole elektromagnetyczne                   
§ 36. Prawo Coulomba                               
§ 37. Energia elektrostatyczna ładunków                      
§ 38. Pole ładunku poruszającego się ruchem jednostajnym   
§ 39. Ruch w polu coulombowskim                    
§ 40. Moment dipolowy                         
§ 41. Momenty multipolowe                          
§ 42. Układ ładunków w polu zewnętrznym         
§ 43. Stałe pole magnetyczne                       
§ 44. Moment magnetyczny                      
§ 45. Twierdzenie Larmora                   

VI. Fale elektromagnetyczne                  
§ 46. Równanie falowe                         
§ 47. Fale płaskie                               
§ 48. Monochromatyczna fala płaska                 
§ 49. Rozkład widmowy                             
§ 50. Światło częściowo spolaryzowane                      
§ 51. Rozkład pola elektrostatycznego                    
§ 52. Drgania własne pola                           

VII. Rozchodzenie się światła                        
§ 53. Optyka geometryczna                         
§ 54. Natężenie                                
§ 55. Eikonał kątowy                              
§ 56. Wąskie wiązki promieni                          
§ 57. Odwzorowanie za pomocą szerokich wiązek promieni      
§ 58. Granice stosowalności optyki geometrycznej           
§ 59. Dyfrakcja                            
§ 60. Dyfrakcja Fresnela                        
§ 61. Dyfrakcja Fraunhofera                      

VIII. Pole poruszających się ładunków                    
§ 62. Potencjały opóźnione                        
§ 63. Potencjały Li´enarda–Wiecherta                       
§ 64. Rozkład widmowy potencjałów opóźnionych                  
§ 65. Funkcja Lagrange’a z dokładnością do wyrazów drugiego rzędu     

IX. Promieniowanie fal elektromagnetycznych               
§ 66. Pole układu ładunków w dalekich odległościach           
§ 67. Promieniowanie dipolowe                        
§ 68. Promieniowanie dipolowe przy zderzeniach         
§ 69. Promieniowanie hamowania o małych częstościach          
§ 70. Promieniowanie przy oddziaływaniu coulombowskim       
§ 71. Promieniowanie kwadrupolowe i promieniowanie magnetyczne dipolowe 
§ 72. Pole promieniowania w bliskich odległościach              
§ 73. Promieniowanie szybko poruszającego się ładunku   
§ 74. Magnetyczne promieniowanie hamowania             
§ 75. Hamowanie w wyniku promieniowania                  
§ 76. Hamowanie promieniste w przypadku relatywistycznym         
§ 77. Rozkład widmowy promieniowania w przypadku skrajnie relatywistycznym
§ 78. Rozpraszanie na ładunkach swobodnych               
§ 79. Rozpraszanie fal o małych częstościach              
§ 80. Rozpraszanie fal o dużych częstościach             

X. Cząstka w polu grawitacyjnym                   
§ 81. Pole grawitacyjne w mechanice nierelatywistycznej        
§ 82. Pole grawitacyjne w mechanice relatywistycznej       
§ 83. Współrzędne krzywoliniowe                      
§ 84. Odległości przestrzenne i czasowe              
§ 85. Pochodna kowariantna                        
§ 86. Związek symboli Christoffela z tensorem metrycznym         
§ 87. Ruch cząstki w polu grawitacyjnym                
§ 88. Stałe pole grawitacyjne                         
§ 89. Ruch obrotowy                              
§ 90. Równania elektrodynamiki w obecności pola grawitacyjnego 

XI. Równania pola grawitacyjnego                 
§ 91. Tensor krzywizny                             
§ 92. Własności tensora krzywizny                     
§ 93. Działanie dla pola grawitacyjnego                 
§ 94. Tensor energii pędu                            
§ 95. Równania Einsteina                         
§ 96. Pseudotensor energii pędu pola grawitacyjnego            
§ 97. Synchroniczny układ odniesienia                    
§ 98. Przedstawienie tetradowe równań Einsteina                

XII. Pole ciał ciężkich                          
§ 99. Prawo Newtona                              
§100. Pole grawitacyjne o symetrii centralnej                   
§101. Ruch w centralnie symetrycznym polu grawitacyjnym       
§102. Zapadanie grawitacyjne ciała kulistego                 
§103. Zapadanie grawitacyjne kuli utworzonej z pyłu                
§104. Zapadanie grawitacyjne ciał niekulistych i obracających się    
§105. Pole grawitacyjne z dala od ciał                    
§106. Równania ruchu układu ciał w drugim przybliżeniu         
XIII. Fale grawitacyjne                          
§107. Słabe fale grawitacyjne                          
§108. Fale grawitacyjne w czasoprzestrzeni zakrzywionej  
§109. Silna fala grawitacyjna                  
§110. Wypromieniowanie fal grawitacyjnych         
XIV. Kosmologia relatywistyczna                 
§111. Przestrzeń izotropowa                    
§112. Zamknięty model izotropowy                 
§113. Otwarty model izotropowy                     
§114. Przesunięcie ku czerwieni                      
§115. Grawitacyjna stabilnośćś wiata izotropowego   
§116. Przestrzenie jednorodne                       
§117. Płaski model anizotropowy                     
§118. Reżim drgający przybliżania się do punktu osobliwego             
§119. Osobliwośćw czasie w ogólnym rozwiązaniu kosmologicznym równań Einsteina

Teoria pola
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Teoria pola”, kupili także:
<b>Tablice informatyczne DOS</b>, <font color="navy">Radosław Sokół</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tablice informatyczne DOS, Radosław Sokół, Wydawnictwo HELION
<b>Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych</b>, <font color="navy">Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Dariusz Mikułowski, Marek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Ontologie i planowanie w elektronicznych procesach biznesowych, Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Dariusz Mikułowski, Marek, Wydawnictwo EXIT
<b>Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości</b>, <font color="navy">Anna Żebruń</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Anna Żebruń, Wydawnictwo Difin
<b>Corel Paint Shop Pro X Obróbka zdjęć cyfrowych ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Roland Zimek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Corel Paint Shop Pro X Obróbka zdjęć cyfrowych ćwiczenia praktyczne, Roland Zimek, Wydawnictwo HELION
<b>Algorytmy sterowania wielostadialnymi procesami deskryptorowymi</b>, <font color="navy">Paweł Drąg</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Algorytmy sterowania wielostadialnymi procesami deskryptorowymi, Paweł Drąg, Wydawnictwo EXIT
<b>Twórcza odwaga Wyzwól własny twórczy potencjał</b>, <font color="navy">Tom Kelley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo MT Biznes</font>
Twórcza odwaga Wyzwól własny twórczy potencjał, Tom Kelley, Wydawnictwo MT Biznes
<b>Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku</b>, <font color="navy">Jonathan Gordon, Rob Schwartz, Cari Jansen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku, Jonathan Gordon, Rob Schwartz, Cari Jansen, Wydawnictwo HELION
<b>Jak pisać efektywne przypadki użycia</b>, <font color="navy">Cockburn Alistair</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Jak pisać efektywne przypadki użycia, Cockburn Alistair, Wydawnictwo WNT
<b>Zadania z matematyki wyższej Część 2 Wydanie III</b>, <font color="navy">Leitner Roman, Matuszewski Wojciech, Rojek Zdzisław</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zadania z matematyki wyższej Część 2 Wydanie III, Leitner Roman, Matuszewski Wojciech, Rojek Zdzisław, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Chemia
Chemia od A do Z Repetytorium Matura Poziom podstawowy i rozszerzony

Chemia od A do Z Repetytorium Matura Poziom podstawowy i rozszerzony

28.90zł
25.72zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Podstawy fizyki Tom 4 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Delphi 7 Kompendium programisty Adam Boduch HELION
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW Jak się to robi Wydanie III Bartosz Danowski, Michał Makaruk HELION

poniedziałek, 19 luty 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami