Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Elektronika Elektrotechnika » Elektrotechnika » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
  Anteny Fale
  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  Dźwięk cyfrowy
  Elektronika
  Elektrotechnika
  Optoelektronika
  Przetwarzanie obrazów
  Systemy czasu rzeczywistego
  Układy cyfrowe Mikrokontrolery
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Bestsellery
Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków Wydanie 6 Hemprowicz Paweł, Kiełsznia Robert, Piłatowicz Andrzej WNT
Windows PowerShell 3.0 Krok po kroku Ed Wilson Microsoft Press
Thinking in Java Edycja polska Wydanie 4 Bruce Eckel HELION
Instalacje elektryczne Wydanie 8 Henryk Markiewicz WNT
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku Stacia Misner Microsoft Press
 Wydawnictwo:
 WNT
Chemia i technologia żywic epoksydowych

Chemia i technologia żywic epoksydowych

49.35zł
35.04zł
Teoria obwodów elektrycznych 60.00zł 42.60zł
Teoria obwodów elektrycznych

Autor: Stanisław Bolkowski

ISBN: 978-83-63623-28-9

Ilość stron: 584

Data wydania: 10/2014 (wydanie 9, dodruk)

Wydawnictwo: WNT

W dziewiątym wydaniu podręcznika z teorii obwodów elektrycznych przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych.

Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.

Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: „Teoria obwodów elektrycznych. Zadania”.

Polecamy tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.

Spis treści:

1. Wiadomości wstępne
  1.1. Wielkości i jednostki używane w elektrotechnice
  1.2. Pojęcia podstawowe elektrotechniki

2. Elementy obwodów elektrycznych
  2.1. Klasyfikacja elementów
  2.2. Elementy pasywne
  2.3. Elementy aktywne

3. Podstawowe prawa i właściwości obwodu elektrycznego
  3.1. Pojęcia podstawowe
  3.2. Właściwości obwodu elektrycznego
  3.3. Prawa  Kirchhoffa

4. Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
  4.1. Klasyfikacja sygnałów
  4.2. Wielkości charakteryzujące sygnały okresowe
  4.3. Sygnał wykładniczy
  4.4. Sygnał sinusoidalny
  4.5. Sygnał jednostkowy i impulsowy

5. Obwody liniowe prądu stałego
  5.1. Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa
  5.2. Przekształcanie schematów zastępczych źródeł energii
  5.3. Moc prądu stałego i bilans mocy
  5.4. Dopasowanie odbiornika do źródła i sprawności źródeł
  5.5. Metoda charakterystyk

6. Obwody jednofazowe nierozgałęzione prądu sinuso­idalnego
  6.1. Zastosowanie metody liczb zespolonych
  6.2. Wykresy wektorowe
  6.3. Analiza dwójników zawierających elementy RLC
  6.4. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego
  6.5. Schematy zastępcze kondensatora rzeczywistego
  6.6. Schematy zastępcze cewki rzeczywistej

7. Metody obliczania obwodów rozgałęzionych
  7.1. Pojęcia podstawowe z dziedziny topologii obwodów
  7.2. Macierze strukturalne
  7.3. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w postaci macierzowej
  7.4. Metoda oczkowa
  7.5. Metoda węzłowa
  7.6. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł napięcia
  7.7. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł prądu
  7.8. Twierdzenie o wzajemności
  7.9. Przekształcanie i upraszczanie obwodów rozgałęzionych

8. Rezonans w obwodach elektrycznych
  8.1. Rezonans napięć
  8.2. Rezonans prądów
  8.3. Rezonans w układach równoległo-szeregowych
  8.4. Charakterystyki częstotliwościowe idealnych układów rezonansowych
  8.5. Znaczenie praktyczne zjawiska rezonansu

9. Obwody z indukcyjnością wzajemną
  9.1. Zjawiska fizyczne  przy sprzężeniu magnetycznym  elementów obwodów
  9.2. Zaciski jednoimienne i ich oznaczanie
  9.3. Połączenie szeregowe elementów sprzężonych magnetycznie
  9.4. Połączenie równoległe elementów sprzężonych magnetycznie
  9.5. Zastępowanie układu ze sprzężeniem układem bez sprzężenia
 9.6. Rozwiązywanie obwodów rozgałęzionych prądu sinusoidalnego zawierających elementy sprzężone magnetycznie

10. Transformatory
  10.1. Zasada działania transformatora
  10.2. Transformator powietrzny
  10.3. Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym

11. Układy trójfazowe
  11.1. Klasyfikacja układów trójfazowych i pojęcia podstawowe
  11.2. Obliczanie układów trójfazowych symetrycznych
  11.3. Obliczanie układów trójfazowych niesymetrycznych
  11.4. Pomiar mocy w układach trójfazowych
  11.5. Pole magnetyczne wirujące
  11.6. Metoda składowych symetrycznych
  11.7. Składowe α, β, 0

12. Obliczanie obwodów elektrycznych przy przebiegach niesinusoidalnych
  12.1. Rozwinięcie funkcji okresowej w szereg Fouriera
  12.2. Postacie szeregu Fouriera i obliczanie współczynników szeregu
  12.3. Rodzaje symetrii sygnałów okresowych odkształconych
  12.4. Twierdzenie Parsevala
  12.5. Wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego
  12.6. Moc przy przebiegach niesinusoidalnych
  12.7. Rozwiązywanie obwodów jednofazowych przy wymuszeniach okresowych niesinusoidalnych
  12.8. Zależność krzywej prądu od charakteru obwodu
  12.9. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych

13. Analiza częstotliwościowa
  13.1. Przekształcenie Fouriera i całka Fouriera
  13.2. Widmo amplitudowe i widmo fazowe

14. Stany nieustalone w obwodach liniowych
  14.1. Pojęcia podstawowe
  14.2. Warunki początkowe, prawa komutacji
  14.3. Metody analizy obwodów liniowych w stanie nieustalonym
  14.4. Metoda klasyczna analizy stanów nieustalonych
  14.5. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych
  14.6. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym metodą klasyczną i operatorową łącznie
  14.7. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym z zastosowaniem twierdzenia Thevenina i twierdzenia Nortona
  14.8. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym przy zastosowaniu całki splotowej i całki Duhamela
  14.9. Metoda zmiennych stanu

15. Schematy blokowe i grafy przepływu sygnałów
  15.1. Elementy schematu blokowego
  15.2. Tworzenie schematu blokowego obwodu elektrycznego
  15.3. Reguły upraszczania schematów blokowych
  15.4. Wyznaczanie transmitancji zastępczej układu równoważnego
  15.5. Grafy przepływu sygnałów Masona. Pojęcia podstawowe
  15.6. Tworzenie grafu przepływowego obwodu elektrycznego
  15.7. Reguły redukcji grafów
  15.8. Reguła ogólna Masona
  15.9. Grafy wzmacniacza operacyjnego

16. Czwórniki
  16.1. Określenia i właściwości n-wrotnika
  16.2. Pojęcia podstawowe dotyczące czwórników
  16.3. Równania czwórnika
  16.4. Warunki symetrii i odwracalności czwórnika
  16.5. Stany pracy czwórnika
  16.6. Impedancja wejściowa czwórnika
  16.7. Sens fizyczny parametrów łańcuchowych A, B, C, D
  16.8. Czwórniki  pasywne
  16.9. Czwórniki aktywne
  16.10. Połączenia czwórników

17. Filtry częstotliwościowe
  17.1. Określenia podstawowe i klasyfikacja filtrów
  17.2. Zależności ogólne dotyczące filtrów typu k
  17.3. Filtr dolnoprzepustowy
  17.4. Filtr górnoprzepustowy
  17.5. Filtr pasmowy i filtr zaporowy
  17.6. Filtry aktywne

18. Synteza dwójników pasywnych
  18.1. Przedmiot syntezy obwodów
  18.2. Właściwości funkcji opisującej dwójnik
  18.3. Sprawdzanie warunków realizowalności immitancji
  18.4. Metoda Fostera realizacji dwójnika
  18.5. Metoda Cauera realizacji dwójnika

19. Teoria linii długich
  19.1. Pojęcie linii długiej
  19.2. Parametry linii długiej
  19.3. Równania linii długiej jednorodnej
  19.4. Stan ustalony w linii długiej jednorodnej przy wymuszeniu sinusoidalnym
  19.5. Wartości chwilowe napięcia i prądu w linii długiej
  19.6. Prędkość fazowa i długości fali
  19.7. Parametry falowe linii długiej i ich zależność od częstotliwości
  19.8. Impedancja wejściowa linii długiej
  19.9. Praca linii długiej przy dopasowaniu falowym
  19.10. Linia bez strat
  19.11. Linia niezniekształcająca
  19.12. Zastępowanie linii długiej czwórnikiem
  19.13. Stany nieustalone w liniach długich

20. Obwody nieliniowe prądu stałego
  20.1. Elementy nieliniowe i ich charakterystyki
  20.2. Obliczanie obwodów nieliniowych prądu stałego metodami graficznymi
  20.3. Obliczanie obwodów nieliniowych na podstawie twierdzenia Thevenina

21. Obwody magnetyczne
  21.1. Definicje podstawowe
  21.2. Podstawowe pojęcia magnetyzmu i prawa obwodów magnetycznych
  21.3. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego nierozgałęzionego ze szczeliną  powietrzną
  21.4. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego rozgałęzionego
  21.5. Obwód magnetyczny magnesu trwałego

22. Obwody nieliniowe prądu zmiennego
  22.1. Opis elementów w obwodach nieliniowych prądu zmiennego
  22.2. Aproksymacja charakterystyk nieliniowych
  22.3. Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi
  22.4. Obwody nieliniowe z elementami elektronicznymi
  22.5. Drgania w układach nieliniowych
  22.6. Metoda płaszczyzny fazowej

Teoria obwodów elektrycznych
Tytuł książki: "Teoria obwodów elektrycznych"
Autor: Stanisław Bolkowski
Wydawnictwo: WNT
Cena: 60.00zł 42.60zł
Klienci, którzy kupili „Teoria obwodów elektrycznych”, kupili także:
<b>Teoria obwodów elektrycznych Zadania</b>, <font color="navy">Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Henryk Rawa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Teoria obwodów elektrycznych Zadania, Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Henryk Rawa, Wydawnictwo WNT
<b>Skąd się wziął kot Schrödingera Geniusz z Wiednia i kwantowa rewolucja</b>, <font color="navy">John Gribbin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Skąd się wziął kot Schrödingera Geniusz z Wiednia i kwantowa rewolucja, John Gribbin, Wydawnictwo Prószyński
<b>Elektronika ależ to bardzo proste!</b>, <font color="navy">Andrzej Dobrowolski, Zbigniew Jachna, Ewelina Majda, Mariusz Wierzbows</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Elektronika ależ to bardzo proste!, Andrzej Dobrowolski, Zbigniew Jachna, Ewelina Majda, Mariusz Wierzbows, Wydawnictwo BTC
<b>Sztuka elektroniki Tom 1 + 2 Wydanie 10</b>, <font color="navy">Paul Horowitz, Winfield Hill</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Sztuka elektroniki Tom 1 + 2 Wydanie 10, Paul Horowitz, Winfield Hill, Wydawnictwo WKiŁ
<b>AVR i ARM7 Programowanie mikrokontrolerów dla każdego</b>, <font color="navy">Paweł Borkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
AVR i ARM7 Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, Paweł Borkowski, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy teorii obwodów tom 3</b>, <font color="navy">J. Osiowski, J. Szabatin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Podstawy teorii obwodów tom 3, J. Osiowski, J. Szabatin, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Chemia
Chemia ogólna Cząsteczki, materia, reakcje

Chemia ogólna Cząsteczki, materia, reakcje

199.00zł
139.30zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
SQL Rusz głową (Head first) Lynn Beighley HELION
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION
Nie bój się pochodnej Jerzy Ginter WNT
Idealna reklama Sztuka promowania aplikacji w internecie Erica Sadun, Steve Sande HELION
Android w praktyce Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler HELION
Bluetooth. Uwolnij się od kabli Brent A. Miller, Chatschink Bisdikian, Ph. D. HELION

wtorek, 01 grudzień 2015   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami