Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Zasoby ludzkie HR » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach

Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach

95.00zł
80.75zł
Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły 59.00zł 50.15zł
Szkolne prawo pracy  Poradnik dyrektora szkoły

Autor: Teresa Konarska

ISBN: 978-83-264-0195-4

Ilość stron: 360

Data wydania: 03/2010

Celem książki pt. "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły" jest wyposażenie dyrektorów, kadrowców, osób zajmujących się zarządzaniem oświatą, pracowników kuratorium, nauczycieli i związkowców w praktyczną i szczegółową wiedzę z zakresu szkolnego prawa pracy.

Wiedzy, która umożliwi rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych pojawiających się w codziennej praktyce. W sposób systematyczny i komplementarny Czytelnicy zostają zapoznani ze wszystkimi instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników oświaty w bardzo szerokim kontekście.

Należy podkreślić, że w tej książce akcent kładziemy na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie "krok po kroku" postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego rozwiązanie.

Stan prawny na 1.03.2010 r.

Rozdziały:
Wykaz skrótów  17

Rozdział I. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY: RODZAJ, TRYB, WARUNKI  21
1. Zawarcie umowy o pracę – rokowania i oferta 21
2. Szkoła – pracodawca – dyrektor 22
3. Rozróżnienie pojęć: „umowa o pracę” a „umowa cywilna”  22
4. Warunki, w jakich umowa dochodzi do skutku 23
5. Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka  24
5.1. Umowy zawarte na podstawie Karty Nauczyciela  25
5.2. Umowa na czas określony jednego roku szkolnego (tzw. stażowa)  25
5.3. Umowa na czas nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze26
5.4. Umowa o pracę na czas określony wynikająca z potrzeb organizacyjnych szkoły lub zastępstwa  27
5.5. Umowa na czas określony z osobami bez kwalifikacji za zgodą kuratora 28
5.6. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem z osobami posiadającymi znaczący dorobek zawodowy 28
5.7. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem dla nauczycieli akademickich 28
5.8. Umowy zawarte na podstawie ustawy o systemie oświaty i kodeksu pracy z aplikacją przepisów Karty Nauczyciela  29
5.9. Umowa o pracę na podstawie ustawy o systemie oświaty i kodeksu pracy dla prowadzących zajęcia z kształcenia zawodowego  30
6. Umowa o pracę w kilku szkołach 30
7. Uzupełnienie etatu przez organ prowadzący (art. 22 KN)  32
8. Mianowanie  32
8.1. Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie  33
8.2. Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony 33
8.3. Warunek niekaralności  35
8.4. Przerwa w zatrudnieniu36
8.5. Ślubowanie po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego 36
8.6. Dodatkowe zatrudnienie także na podstawie mianowania 37
8.7. Ustalanie przez dyrektora formy nawiązania stosunku pracy: mianowanie czy umowa o pracę 37
8.8. Warunki do mianowania 38
9. Warunki zatrudnienia bibliotekarza szkolnego 40
10. Skierowanie do nauczania religii  43
11. Szczególna ochrona nauczyciela 44

Rozdział II. USTALANIE KWALIFIKACJI 46
1. Kalendarium zmian 47
2. Charakterystyka i zmiany kwalifikacji w latach 1982–2009  48
2.1. Od wejścia w życie Karty Nauczyciela z 1982 r 48
2.2. Kwalifikacje od 28 września 1982 r. do 5 czerwca 1989 r 49
2.3. Kwalifikacje od 6 czerwca 1989 r. do 30 października 1991 r  54
2.4. Kwalifikacje od 31 października 1991 r. do 7 października 2002 r.  57
2.5. Kwalifikacje od 8 października 2002 r. do 31 sierpnia 2009 r.  67 2.6. Kwalifikacje od 1 września 2009 r. i aktualnie  73
2.6.1. Przepisy przejściowe 74
2.6.2. Zbliżenie w nowej formule 75
2.6.3. Kwalifikacje według rodzajów szkół  75
2.6.4. Kwalifikacje nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradców zawodowych 78
2.6.5. Inne stanowiska 80
2.6.6. Szkolnictwo specjalne 82
2.6.7. Nauczanie języków obcych 84

Rozdział III. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 87
1. Terminy związane z poszczególnymi etapami awansu  87
2. Zasady awansowania 89
2.1. Szczególne warunki formalne odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego  89
2.2. Procedura awansowa pozostałych nauczycieli  90
2.2.1. Konsekwencje przerwania stażu  91
2.3. Niezbędna dokumentacja 92
3. Eksperci w komisji 95
4. Formalna analiza wniosku i dokumentacji  96
4.1. Przechowywanie dokumentacji  96
5. Postępowanie w komisji kwalifikacyjnej  97
6. Wydanie aktu nadania 98
6.1. Nakaz wydania decyzji  99

Rozdział IV. OCENA PRACY 100
1. Ocena pracy nauczyciela 100
1.1. Przedmiot oceny  101
1.2. Procedura oceniania  104
1.3. Odwołanie od oceny  106
2. Ocena pracy dyrektora  107
2.1. Ocena cząstkowa dokonana przez organ prowadzący 108
2.2. Ocena cząstkowa organu sprawującego nadzór pedagogiczny  108
2.3. Wspólna ocena organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny  109
2.4. Ponowne ustalenie oceny  109

Rozdział V. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY  111
1. Zakaz wypowiadania  111
2. Sposób wypowiadania  112
8 SPIS TREŚCI
2.1. Okres i termin wypowiedzenia 114
2.2. Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy 114
2.3. Uzasadnienie 115
3. Kryteria do zwolnienia  116
3.1. Tożsamość przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu  116
3.2. Konieczne pouczenie  116
4. Odwołanie od wypowiedzenia i żądanie przywrócenia do pracy 117
5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 KN  118
6. Rozwiązanie umowy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN  118
7. Rozwiązanie umowy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN  119
8. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem niemianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN  120
9. Przeniesienie w stan nieczynny 121
9.1. Pozew o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy  122
9.2. Pozew o przywrócenie do pracy 123
10. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron 123
11. Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami mianowanymi na podstawie art. 23 KN  124
11.1. Na wniosek nauczyciela  124
11.2. Z przyczyn zdrowotnych 124
11.3. Utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy  125
11.4. Niezgłoszenie się na badania  125
11.5. Ukończenie 65. roku życia  126
11.6. Negatywna ocena 126
11.7. Cofnięcie skierowania do nauczania religii 126
12. Wygaśnięcie stosunku pracy  127
13. Świadectwo pracy 128
13.1. Odwołanie i sprostowanie 129

Rozdział VI. PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY  131
1. Ograniczenie etatu 131
2. Porozumienie zmieniające  133
3. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy  134

Rozdział VII. PRZENIESIENIE  138
1. Na wniosek nauczyciela i z urzędu za zgodą nauczyciela 138
2. Na wniosek i z urzędu za zgodą nauczyciela 138
3. Przeniesienie z urzędu, bez zgody przez organ prowadzący  139
4. Przeniesienie się ze współmałżonkiem 141

Rozdział VIII. KONSULTACJA ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM 143
1. Obowiązek konsultacji. Reprezentacja związkowa 143
1.1. Opinia związku w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  145
1.2. Reprezentacja przez związek zawodowy 145
1.3. Informacja o pracownikach korzystających z obrony związków zawodowych 146
2. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę  147

Rozdział IX. WYNAGRODZENIE   150
1. Ochrona wynagrodzenia  150
1.1. Odsetki i odszkodowanie  152
1.2. Zasady potrącania. Ochrona minimalnej pensji 153
2. Wynagrodzenie całkowite 154
2.1. Ograniczenie wynagrodzenia całkowitego  154
3. Wynagrodzenie zasadnicze 155
3.1. Wynagrodzenie zasadnicze z rozszerzonego pensum  156
4. Dodatki 156
4.1. Dodatek funkcyjny  157
4.2. Dodatek motywacyjny 157
4.3. Dodatek za wysługę lat 158
4.3.1. Ustalenie pracy w gospodarstwie rolnym 158
4.4. Praca w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunkach 161
5. Godzina ponadwymiarowa  161
6. Zastępstwo doraźne 163
7. Dodatek za pracę w nocy 163
8. Wynagrodzenie lub rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy i święto  163
9. Przeszeregowanie 164
10. Likwidacja i obowiązek wierzytelności 164
11. Odprawy  167
12. Prawo do „dwóch” odpraw  170

Rozdział X. CZAS PRACY 173
1. Pensum i pozostałe składowe czasu pracy 173
1.1. Pensum łączone 176
1.2. Różny wymiar zajęć w pewnych okresach roku  177
1.3. Obniżenie pensum 177
1.4. Praca w porze nocnej  178
1.5. Pięciodniowy tydzień pracy 179
2. Zwolnienia od pracy  179
2.1. Terminy i tryb zawiadomienia  182
2.2. Dowody potwierdzające nieobecność  183
3. Wynagrodzenie lub rekompensata za zwolnienie od pracy 184
3.1. Zwolnienie, za które płaci dyrektor 184
3.2. Rekompensata wypłacana przez organ wzywający do stawienia się 186

Rozdział XI. ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY  188
1. Zasiłek na zagospodarowanie 188
1.1. Przesłanki i terminy 188
1.2. Ustalanie i wypłata zasiłku przy zatrudnianiu w kilku szkołach  190
1.3. Realizowanie uprawnienia  191
2. Urlop zdrowotny  192
2.1. Wydanie orzeczenia193
2.2. Odwołanie od orzeczenia.194
2.3. Decyzja o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia  194
2.4. Zakaz zatrudnienia i prowadzenia działalności  195
2.5. Orzeczenie o urlopie a wypowiedzenie umowy o pracę196
2.6. Inne zasady udzielania urlopu  197
3. Świadczenie urlopowe 198
4. Dodatek wiejski  198
5. Prawo do lokalu i dodatku mieszkaniowego 199
5.1. Prawo do dwóch dodatków 202
6. Nagroda jubileuszowa 203
6.1. Zasady ustalania i wypłacania nagrody jubileuszowej.203
7. Nagrody za osiągnięcia  206
7.1. Nagroda dyrektora  207
7.2. Nagroda „wójta, burmistrza, prezydenta” 208
8. Pomoc zdrowotna 211
9. Świadczenia dla studiujących  216
9.1. Skierowanie na studia 217
9.2. Zwolnienia i urlopy 218
9.3. Administrowanie pomocą 220
9.4. Studia podyplomowe i kursy 220
9.5. Urlopy naukowe udzielane przez dyrektora 221
10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 221

Rozdział XII. ZASADY USTALANIA I UDZIELANIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO  225
1. Zatrudnieni w placówkach feryjnych 225
1.1. Siedem dni urlopu do dyspozycji szkoły  226
1.2. Zatrudnienie w dwóch szkołach 227
1.3. Zasady i terminy ustalania i udzielania urlopu uzupełniającego 227
1.4. Ekwiwalent zamiast urlopu zwyczajnego i uzupełniającego 228
1.5. Wysokość ekwiwalentu a okres świadczenia pracy 230
1.6. Zastosowanie zasady proporcjonalności a zatrudnienie w trakcie roku szkolnego 231
2. Zatrudnieni w placówkach nieferyjnych  232
2.1. Stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy 233
2.2. Udzielanie i wymiar urlopu dla osób niepełnozatrudnionych 234
2.3. Urlop uzupełniający i zaległy – różnice 235
2.4. Udzielanie i wykorzystanie urlopu 236
2.4.1. Plan urlopu albo umowa z pracodawcą  236
2.4.2. Przesunięcie terminu urlopu  236
2.4.3. Wypowiedzenie a wykorzystanie urlopu 237
2.4.4. Zawiadomienie pracodawcy 237
2.4.5. Odwołanie z urlopu  238
2.4.6. Urlop wypoczynkowy na wniosek nauczyciela po urlopie macierzyńskim i ojcowskim 240
2.4.7. Wykroczenia przeciwko prawom urlopowym 240
3. Urlop na żądanie  240
3.1. Bez konieczności skonsumowania urlopu 241
3.2. Prawo do urlopu w każdej szkole 241
3.3. Rozliczanie urlopu na żądanie w przypadku niepełnozatrudnionych 241
3.4. Zgoda pracodawcy242

Rozdział XIII. WSPÓŁPRACA DYREKTORA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI 244
1. Kogo reprezentują i chronią związki zawodowe 244
2. Współpraca z zakładową organizacją związkową  245
3. Reprezentowanie interesów zbiorowych.246
4. Konsultacje w konkretnych sprawach  247
5. Konsultacja w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy  250
6. Realizowanie uprawnień związkowych  252

Rozdział XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA  255
1. Wszczęcie postępowania. Postępowanie wyjaśniające  256
2. Orzekanie w komisji dyscyplinarnej w pierwszej instancji przy wojewodzie 259
3. Orzekanie w komisji dyscyplinarnej w drugiej instancji przy właściwym ministrze  263
4. Wykonanie orzeczenia przez dyrektora szkoły  265
5. Odwołanie do sądu apelacyjnego (sądu pracy) 266
6. Zawieszenie nauczyciela (dyrektora) w pełnieniu obowiązków  266

Rozdział XV. KARA PORZĄDKOWA 269
1. Katalog kar 270
2. Procedura stosowania kary.271
2.1. Zawiadomienie o zastosowanej karze 272
2.2. Przesłanki wymierzenia kary  273
2.3. Wniesienie sprzeciwu. Uwzględnienie lub odrzucenie przez pracodawcę  274
2.4. Zatarcie kary  276

Rozdział XVI. OCHRONA RODZICIELSTWA 277
1. Szczególna ochrona stosunku pracy 277
2. Urlop macierzyński  281
2.1. Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą 282
2.2. Urlop zwykły i dodatkowy z tytułu przysposobienia 282
2.3. Cesja urlopu macierzyńskiego na ojca 284
2.4. Urlop ojcowski 285
3. Przerwa na karmienie  286
4. Dopuszczenie do pracy  286
5. Urlop wychowawczy 286
5.1. Podjęcie pracy i nauki 289
5.2. Dwa dni opieki nad dzieckiem 291

Rozdział XVII. WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA  292
1. Najważniejsze obowiązki pracodawcy  292
2. Najważniejsze obowiązki pracownika  293
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu  294
3.1. Dyskryminacja bezpośrednia  294
3.2. Dyskryminacja pośrednia  295
3.3. Zachęcanie i nakazywanie dyskryminacji  296
3.4. Mobbing 296
3.5. Przeciwdziałanie mobbingowi  297
3.6. Pieniężne zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia297
3.7. Rozwiązanie umowy i odszkodowanie w związku z mobbingiem  298
4. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika 299
4.1. Naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy 300
4.2. Odmowa ponownego przyjęcia do pracy 300
4.3. Naruszanie prawa o ubezpieczeniach społecznych302
4.4. Przestępstwa przeciwko bhp 302
4.5. Obowiązek dokumentacji i powiadomienia o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej  303
5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika 303
5.1. Niewypełnianie obowiązków związanych ze stosunkiem pracy  304
5.2. Niewypełnianie innych obowiązków związanych z zatrudnieniem 309
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  314
6.1. Bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych 315
7. Ubezpieczenia  317

Rozdział XVIII. EMERYTURY 319
1. Emerytury wcześniejsze 319
1.1. Emerytura bez względu na wiek 320
1.2. Praca w szczególnym charakterze przesłanką do wcześniejszej emerytury 321
1.3. Przejście z art. 184 ustawy emerytalnej 321
1.4. Zaliczenie do stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym. 322
2. Emerytura mieszana  323
2.1. Obliczanie emerytury  323
3. Emerytury pomostowe325
3.1. Świadczenie rekompensacyjne 327
4. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne  328

Rozdział XIX. STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE 333
1. Sposób nawiązania stosunku pracy  333
2. Zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela.334
3. Regulamin pracy  336
4. Treść stosunku pracy  336
5. Rozwiązanie stosunku pracy 337

Rozdział XX. STOSUNEK PRACY NIENAUCZYCIELI  338
1. Zawieranie i rozwiązywanie umów 338
1.1. Okres próbny 340
1.2. Umowa na czas określony i nieokreślony  341
1.2.1. Wypowiedzenie dwutygodniowe  342
1.3. Skrócenie okresu wypowiedzenia  342
1.4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy 343
1.5. Umowa na zastępstwo 345
1.6. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron  346
1.7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika  347
2. Stanowiska pracy i wynagrodzenie 348
2.1. Zasady i wysokość innych składników wynagrodzenia 349
2.1.1. Dodatek za wieloletnią pracę  349
2.1.2. Nagroda jubileuszowa  350
2.1.3. Odprawa emerytalna  351
2.1.4. Stawka godzinowa i proporcjonalność wynagrodzenia 351
2.1.5. Zatrudnienie małżonka i osób bliskich 351
3. Nabór na stanowiska urzędnicze oraz ocena pracy  352
4. Wymiar urlopu i ekwiwalent dla nienauczycieli  353
5. Czas pracy 355
5.1. Systemy i rozkład czasu pracy 355
5.1.1. Zadaniowy czas pracy 355
5.1.2. Równoważny czas pracy 356
5.1.3. Praca w ruchu ciągłym  356
5.1.4. Indywidualny czas pracy 356
5.1.5. Przerywany czas pracy  357
5.1.6. Praca w weekendy 357
5.1.7. Pilnowanie mienia, dozór urządzeń  357
5.2. Godziny nadliczbowe  357
5.2.1. Wysokość dodatków za godziny nadliczbowe 358
5.2.2. Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta  358
5.2.3. Prawo do odpoczynku 359
5.2.4. Prawo do przerwy  359
5.2.5. Dzień wolny za święto  359

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły
Tytuł książki: "Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły"
Autor: Teresa Konarska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 59.00zł 50.15zł
Klienci, którzy kupili „Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły”, kupili także:
<b>API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP</b>, <font color="navy">Lorna Jane Mitchell</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP, Lorna Jane Mitchell, Wydawnictwo HELION
<b>Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość</b>, <font color="navy">Marta Jerzak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość, Marta Jerzak, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Komputer (laptop też) z Windows 7 Samouczek za dychę nie tylko dla seniorów</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELP</font>
Komputer (laptop też) z Windows 7 Samouczek za dychę nie tylko dla seniorów, Praca zbiorowa, Wydawnictwo HELP
<b>Zmień swoje ciało z najsprawniejszą parą świata Tajemnice dojścia do wspaniałej formy ujawniają Matt Thom i Monica Wrigh</b>, <font color="navy">Matt Thom, Monica Wright</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Poligraf</font>
Zmień swoje ciało z najsprawniejszą parą świata Tajemnice dojścia do wspaniałej formy ujawniają Matt Thom i Monica Wrigh, Matt Thom, Monica Wright, Wydawnictwo Poligraf
<b>Wzorce projektowe Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku</b>, <font color="navy">Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wzorce projektowe Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides, Wydawnictwo HELION
<b>Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu</b>, <font color="navy">Alice H. Eagly, Linda L. Carli</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu, Alice H. Eagly, Linda L. Carli, Wydawnictwo Onepress
<b>Ilustrowany podręcznik strzelca wyborowego</b>, <font color="navy">Mark Spicer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Bellona</font>
Ilustrowany podręcznik strzelca wyborowego, Mark Spicer, Wydawnictwo Bellona
<b>Podstawy fizyki Zbiór zadań</b>, <font color="navy">Jearl Walker</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy fizyki Zbiór zadań, Jearl Walker, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zarządzanie relacjami z klientem CRM a postępowanie nabywców na rynku usług</b>, <font color="navy">Wioletta Wereda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Zarządzanie relacjami z klientem CRM a postępowanie nabywców na rynku usług, Wioletta Wereda, Wydawnictwo Difin
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Matematyka
Matematyka dla studentów ekonomii Wykłady z ćwiczeniami

Matematyka dla studentów ekonomii Wykłady z ćwiczeniami

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowan Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION

sobota, 20 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami