Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Telekomunikacja » Telekomunikacja » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
  GPS Nawigacja
  Teleinformatyka
  Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Towaroznawstwo dla logistyki

Towaroznawstwo dla logistyki

45.00zł
39.60zł
Systemy teletransmisyjne 50.40zł 37.80zł
Systemy teletransmisyjne

Autor: Sławomir Kula

ISBN: 83-206-1538-0

Ilość stron: 454

Data wydania: 12/2006

Twarda oprawa

Podręcznik poświęcono wszystkim zagadnieniom dotyczącym cyfrowych systemów teletransmisyjnych, poczynając od ich podstaw, przez struktury sieciowe i protekcję, urządzenia, synchronizację i sieci synchronizacyjne, funkcje usługowe, na zarządzaniu i utrzymaniu systemów i sieci kończąc. Książka ma charakter monografii. Omówiono w niej systemy teletransmisyjne hierarchii plezjochronicznej PDH, synchronicznej SDH, SONET, systemy synchroniczne następnej generacji NG SDH, a także systemy hierarchii optycznej OTH.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona osób zajmujących się teletransmisją, zarówno ze środowisk akademickich, w tym studentów i naukowców kierunków telekomunikacja i informatyka, jak instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów pomiarowych, biur projektów, operatorów telekomunikacyjnych i firm teleinformatycznych.

Rozdziały:

1.  Wprowadzenie
1.1. Trochę historii – geneza systemów i sieci teletransmisyjnych
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje
1.3. Media transmisyjne
1.4. Klasyfikacja systemów teletransmisyjnych
Zwielokrotnianie FDM
Zwielokrotniania TDM
Zwielokrotnianie WDM
1.5. Systemy cyfrowe
Klasyfikacja sygnałów cyfrowych
Klasyfikacja systemów cyfrowych
1.6. Sieci teletransmisyjne
1.7. Zawartość tematyczna książki
Pytania i zadania
 
2.  Systemy transmisyjne hierarchii PDH
2.1. Wprowadzenie
2.2. Systemy pierwszego rzędu
Systemy PCM-30
Inne rodzaje multiplekserów pierwszego rzędu
2.3. Systemy wyższych rzędów
Systemy rzędu drugiego
Systemy trzeciego i czwartego rzędu
Nominalna i graniczna częstość dopełniania
Rozmiar pamięci buforowej
2.4. Fazowanie ramki
Uwagi ogólne
Fazowanie w systemie PCM-30
2.5. Fazowanie ramek systemów PDH wyższych rzędów
Wybrane aspekty eksploatacji systemów plezjochronicznych
Nadzór i sygnalizacja alarmowa
Monitorowanie błędów in-service
Pomiary błędów out-of-service
2.6. Wady systemów plezjochronicznych
Pytania i zadania
 
3.  Wprowadzenie do systemów herarchii synchronicznej SDH
3.1. Geneza systemów SDH
3.2. Opis ogólnej koncepcji rozwiązań przyjętych w systemach synchronicznych
3.3. Podstawowe pojęcia sieciowe
3.4. Ogólna struktura  zwielokrotniania
Struktura zwielokrotniania – ITU
Struktura zwielokrotniania – ANSI
Struktura zwielokrotniania – ETSI
Struktura zwielokrotniania przyjęta w Polsce
Interpretacja struktur zwielokrotniania
3.5. Standard SONET
Pytania i zadania
 
4.  Systemowe struktury strumieni binarnych
4.1. Synchroniczny moduł transportowy STM-N
4.2. Nagłówek sekcji
Nagłówek sekcji regeneracji modułu transportowego STM-1
Nagłówek sekcji zwielokrotnienia modułu transportowego STM-1
Nagłówek sekcji modułu transportowego STM-0
Nagłówki sekcji modułów transportowych wyższych rzędów
Skramblowanie
4.3. Kontenery i kontenery wirtualne
Kontenery wirtualne wyższego rzędu
Nagłówki ścieżek wyższego rzędu
Kontenery niższego rzędu
Nagłówki kontenerów niższego rzędu VC-11, VC-12 i VC-2
4.4. Kontenery połączone
4.5. Struktury adaptacyjne
4.6. Struktury pośrednie
Zwielokrotnianie
Dopełnianie stałe
Zwielokrotnienie TU-11
Zwielokrotnienie TU-12
Zwielokrotnienie TU-2
Zwielokrotnianie grup TUG-2
Zwielokrotnienie TUG-3
Zwielokrotnienie AU-3 i AU-4
Zwielokrotnienie AUG-N
4.7. Podsumowanie
Pytania i zadania
 
5.  Wskaźniki i adaptacja
5.1. Adaptacja
5.2. Struktura wskaźnika
Wskaźnik jednostki administracyjnej
Adresowanie
Dopełnianie
Bity flagi nowych danych
Inne zadania wskaźnika
Wskaźnik jednostki AU-3
5.3. Wskaźniki jednostek składowych
Wskaźnik TU-3
Wskaźniki TU-2, TU-12 i TU-11
5.4. Rozmiar pamięci buforowej
Pytania i zadania  
 
6. Urządzenia i struktury sieci SDH
6.1. Ogólna charakterystyka urządzeń synchronicznych
Funkcje urządzeń SDH
Struktura funkcjonalna
6.2. Typy urządzeń synchronicznych
Rodzaje multiplekserów
Rodzaje synchronicznych przełącznic cyfrowych
Regeneratory
Zakończenie
Pytania i zadania
 
7. Struktury pierścieniowe w sieciach SDH (Andrzej Drobnik)
7.1. Wstęp
7.2. Konfiguracje struktur pierścieniowych
Pierścień jednokierunkowy 2-włóknowy
Pierścień dwukierunkowy 2-włóknowy
Pierścień dwukierunkowy 4-włóknowy
7.3. Porównanie własności struktur pierścieniowych
7.4. Sieci wielopierścieniowe
Wprowadzenie
Połączenie dwu struktur pierścieniowych
Struktury pierścieniowe w sieciach zhierarchizowanych
7.5. Obciążenie elementów pierścienia SDH ruchem telekomunikacyjnym
Wprowadzenie
Obciążenie ruchem w pierścieniu jednokierunkowym
Obciążenie ruchem w pierścieniu dwukierunkowym
Porównanie możliwości obsługi zapotrzebowań telekomunikacyjnych przez
pierścienie SDH
Przykład wyznaczenia minimalnej przepustowości pierścienia
7.6. Elementy projektowania sieci pierścieniowych SDH
Wprowadzenie
Projektowanie topologii pierścienia SDH
Projektowanie sieci wielopierścieniowej
Połączenia międzywarstwowe sieci pierścieniowej SDH
 
 
8.  Linie i trakty transmisyjne
8.1. Sygnały liniowe
Parametry i interfejsy sygnałów liniowych PDH
Parametry i interfejsy sygnałów liniowych SDH
8.2. Zwielokrotnianie falowe
8.3. Linie radiowe
Konfiguracje sieciowe
Struktura funkcjonalna urządzeń
Konfiguracje urządzeń
Mechanizmy protekcji
Informacje i sygnały przesyłane w nagłówkach
8.4. Połączenia satelitarne
8.5. Podczerwień
Pytania i zadania
 
9. Transportowe sieci optyczne – hierarchia OTH
9.1. Wprowadzenie
9.2. Światłowód jako medium transmisyjne
9.3. Techniki zwielokrotniania falowego
9.4. Optyczna hierarchia transportowa OTH
Wprowadzenie
Struktury informacyjne OTH
Hierarchiczna struktura zwielokrotniania OTH
Odwzorowanie sygnałów zewnętrznych
Urządzenia i struktury sieci OTH
Wybrane aspekty utrzymania i zarządzania
9.5. Zakończenie
Pytania i zadania
 
10. Synchronizacja urządzeń SDH (Andrzej Dąbrowski i Sławomir Kula)
10.1. Wprowadzenia
10.2. Synchronizacja elementowa
10.3. Synchronizacja bitowa
10.4. Zegary i urządzenia związane z synchronizacją i taktowaniem
Pętle fazowe
Zegary atomowe
Oscylatory kwarcowe
Sygnały z satelitów GPS
10.5. Synchronizacja urządzeń SDH i węzłów sieci telekomunikacyjnych
Pytania i zadania
 
11. Sieci synchronizacyjne
11.1. Wprowadzenie
11.2. Systemy i sieci wymagające synchronizacji
Centrale cyfrowe
Telefonia komórkowa GSM
Urządzenia ATM
11.3. Metody dystrybucji sygnału synchronizacji
Sposoby synchronizowania elementów sieci
11.4. Automatyczne zabezpieczanie sieci synchronizacyjnych
11.5. Przykłady sieci synchronizacyjnych
 Sieć synchronizacyjna TP S.A.
 Sieć synchronizacyjna Telecom Italia
Pytania i zadania
 
12. Funkcje usługowe systemów i sieci transmisyjnych SDH
12.1. Wprowadzenie
Sieci szybkiej transmisji danych
Nowe potrzeby transmisyjne – ewolucja sieci dostępu
Integracja informatyki i telekomunikacji
12.2. Transmisja sygnałów hierarchii plezjochronicznej w sieciach SDH
Odwzorowanie sygnału E4 w kontener VC-4
Odwzorowanie sygnałów E3 w kontener VC-3
Odwzorowanie sygnałów E1 w kontenery VC-12
Podsumowanie
12.3. Transmisja komórek ATM w sieciach SDH
Kilka uwag o technice ATM
Struktura komórek ATM
Odwzorowanie komórek ATM w kontenery hierarchii SDH
12.4. Transmisja sygnałów FDDI
12.5. Transmisja sygnałów z sieci DQDB-MAN
12.6. Wykorzystanie sieci SDH do łączenia sieci IP i LAN
IP over ATM over SDH
IP over SDH
12.7. Efektywne wykorzystanie przepustowości sieci SDH
GFP over SDH
VCAT
Procedura LCAS
RPR over SDH
12.8. OTU over SDH
12.9. Inne funkcje usługowe systemów i sieci SDH
Pytania i zadania

13. Wybrane aspekty uruchamiania i utrzymania systemów i sieci SDH
13.1. Wprowadzenie
13.2. Badania urządzeń i sieci transmisyjnej
Badanie podstawowych funkcji urządzeń
Badanie jakości sieci transmisyjnej
Pomiary wybranych parametrów urządzń i sieci transmisyjnej
13.3. Badania urządzeń i sieci synchronizacyjnej
Przedmiot badań
Parametry sygnałów synchronizacji
Pytania i zadania

Systemy teletransmisyjne
Tytuł książki: "Systemy teletransmisyjne"
Autor: Sławomir Kula
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 50.40zł 37.80zł
Klienci, którzy kupili „Systemy teletransmisyjne”, kupili także:
<b>Fotowoltaika w teorii i praktyce</b>, <font color="navy">Ewa Klugmann-Radziemska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Fotowoltaika w teorii i praktyce, Ewa Klugmann-Radziemska, Wydawnictwo BTC
<b>Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2</b>, <font color="navy">Simon Haykin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2, Simon Haykin, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów Wydanie 2</b>, <font color="navy">Richard G. Lyons</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów Wydanie 2, Richard G. Lyons, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Sieci telekomunikacyjne</b>, <font color="navy">Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Sieci telekomunikacyjne, Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Systemy i sieci dostępowe xDSL</b>, <font color="navy">Sławomir Kula</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Systemy i sieci dostępowe xDSL, Sławomir Kula, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska</b>, <font color="navy">Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

98.70zł
78.96zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
PHP5 tworzenie stron WWW ćwiczenia praktyczne wydanie III Andrzej Kierzkowski HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy opera Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN

sobota, 25 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami