Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Sprzedaż » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przykładach

Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przykładach

69.00zł
55.20zł
Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową 59.90zł 49.72zł
Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową

Tytuł: Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową
Autor: Ireneusz P. Rutkowski
ISBN: 978-83-208-1935-9
Ilość stron: 380
Data wydania: 06/2011
Format: 16.0x23.5cm
Wydawnictwo: PWE
Cena: 59.90zł 49.72zł


Zbudowanie właściwej strategii produktu pozwala firmie kształtować swoją teraźniejszość i kreować przyszłość.

Dlatego Autor książki, prof. Ireneusz P. Rutkowski,  skoncentrował swoje rozwiązania na:
• analizie miejsca produktu w marketingu strategicznym,
• elementach strategii produktu,
• metodach analizy i oceny oferty produktowej,
·• strategiach dotychczasowego i nowego produktu.

Zaproponowany układ tematyczny książki ułatwi Czytelnikowi zrozumienie natury strategii produktu oraz procedur jej tworzenia i wdrażania.
 
Książka zainteresuje kadrę kierowniczą firm i menedżerów zajmujących się rozwojem i wprowadzaniem na rynek nowych produktów oraz studentów uczelni ekonomicznych i technicznych, .

Rozdziały:

Część I. PRODUKT W PRZEDSIĘBIORSTWIE I NA RYNKU

Rozdział 1. Produkt jako przedmiot wymiany rynkowej
1.1. Istota produktu i podstawowe pojęcia związane z produktem
1.2. Architektura produktu
1.2.1. Modele projektowania architektury produktu
1.2.2. Architektura seryjna, modułowa, klockowa oraz pakietowa
1.3. Hierarchia, struktury-poziomy, atrybuty i funkcje produktu
1.3.1. Decyzje dotyczące hierarchii produktu
1.3.2. Koncepcje struktury produktu
1.3.3. Atrybuty oraz techniczne, prawne i generowane funkcje produktu
 
Rozdział 2. Produkt nośnikiem wartości dla klienta
2.1. Produkt w procesie wymiany oraz w sieci relacji
2.1.1. Zadowolenie klienta z produktu jako warunek sukcesu
2.1.2. Wyznaczanie i wymiana wartości dla klienta
2.2. Produkt a zaspokajanie potrzeb klientów
2.2.1. Proces zaspokajania potrzeb klienta
2.2.2. Zadowolenie a wartość dla klienta
2.3. Zarządzanie przez wartość dla klienta — wybrane koncepcje
2.4. Współtworzenie wartości — wartości materialne i niematerialne
2.5. Komunikowanie wartości dla klienta
2.5.1. Zaufanie w procesie komunikowania wartości dla klienta
2.5.2. Komunikowanie wartości dla klienta oparte na faktach
 
Rozdział 3. Miejsce i rola produktu w strategiach przedsiębiorstwa
3.1. Produkt w koncepcji marketingu strategicznego
3.2. Normatywne koncepcje strategii produktu w profilu strategicznym przedsiębiorstwa
3.2.1. Strategie H.I. Ansoffa
3.2.2. Strategie ograniczania/konsolidacji
3.2.3. Strategie innowacji — zmodyfikowana macierz Ansoffa
3.3. Pozycja produktu w wybranych strategiach konkurencji
3.3.1. Strategie według kryterium przewagi konkurencyjnej
3.3.2. Strategie według kryterium udziału w rynku
3.3.3. Strategie według relacji jakość produktu – cena
3.4. Proces formułowania strategii produktu
 
Rozdział 4. Klasyfikacje produktów
4.1. Kryteria klasyfikacji produktów
4.1.1. Klasyfikacja produktów według kryterium odbiorcy
4.1.2. Forma własności, konkurencyjność i wyłączalność
4.2. Produkty konsumpcyjne i cechy rynku dóbr konsumpcyjnych
4.2.1. Produkty powszednie oraz wybieralne
4.2.2. Produkty luksusowe — pokusa bez względu na koszt
4.2.3. Produkty niepostrzegalne
4.2.4. Cechy rynku dóbr konsumpcyjnych
4.3. Produkty przemysłowe i cechy rynku dóbr przemysłowych
4.3.1. Produkty inwestycyjne
4.3.2. Surowce jako produkty
4.3.3. Materiały i produkty dodatkowego wyposażenia
4.3.4. Produkty zaopatrzeniowe i usługi profesjonalne
4.3.5. Cechy rynku dóbr przemysłowych
4.4. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
4.5. Klasyfikacje nowych produktów
4.5.1. Klasyfikacja według kryterium oceny stopnia nowości
4.5.2. Klasyfikacja nowych produktów BAH oraz OECD/EUROSTAT
 
Część II. ELEMENTY STRATEGII PRODUKTU

Rozdział 5. Kształtowanie i zachowanie jakości produktu
5.1. Jakość produktu i jakość technologii produktu
5.1.1. Pojęcie jakości w różnych perspektywach i wymiarach
5.1.2. Doktryna jakości A.J. Blikle
5.2. Metody i techniki zapewniania jakości
5.2.1. Cele i metody inżynierii jakości
5.2.2. Kompleksowe zarządzanie jakością a satysfakcja klienta
5.2.3. Koncepcje zapewniania jakości produktu
5.3. Dyrektywy i normy jakości
5.3.1. Normy zharmonizowane
5.3.2. Ocena zgodności — moduły i procedury
 
Rozdział 6. Opakowanie w strategii produktu
6.1. Istota i elementy opakowania — techniczne, informacyjne i graficzne
6.1.1. Cechy dobrego opakowania
6.1.2. Barwa jako właściwość powierzchni opakowania
6.1.3. Opakowania a techniczne wymagania odbiorcy
6.1.4. Strategia downsizing czy upsizing
6.1.5. Informacje oraz oznakowanie opakowania produktu
6.2. Funkcje oraz zadania opakowania
6.2.1. Funkcje opakowania w produkcji, marketingu i logistyce
6.2.2. Opakowanie jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego
6.3. Technologie identyfikacji informacji o produkcie
6.3.1. Kod kreskowo-cyfrowy EAN
6.3.2. Zastosowanie technologii RFID w identyfikacji produktu
6.3.3. Elektroniczny kod produktu (EPC)
 
Rozdział 7. Elementy strategii marki produktu
7.1. Istota marki i sposoby jej definiowania oraz reputacja jako rdzeń strategii marki
7.2. Kreowanie wizerunku marki
7.2.1. Perspektywy wizerunku marki
7.2.2. Nazwa i znak marki
7.2.3. Funkcje marki
7.2.4. Tworzenie kapitału marki
7.3. Warianty strategii marki
7.3.1. Strategia marki indywidualnej
7.3.2. Strategia marki rodzinnej
7.3.3. Strategia marki kombinowanej
7.3.4. Strategia rozciągania marki
7.3.5. Marka producenta oraz pośrednika
7.4. Metody szacowania siły i wartości marki
7.5. Strategie pozycjonowania marki i jej ochrony
7.5.1. Trzy strategie pozycjonowania
7.5.2. Strategie ochrony marki
 
Rozdział 8. Prawne aspekty strategii produktu
8.1. Ochrona praw związanych z jakością produktu — gwarancja i rękojmia
8.1.1. Różnice między gwarancją a rękojmią
8.1.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji
8.1.3. Rodzaje rękojmi
8.2. Zgodność produktów z normami — normalizacja i certyfikacja
8.2.1. System normalizacji i znaki potwierdzenia jakości
8.2.2. Deklaracja zgodności i bezpieczeństwo produktu
8.3. Regulacje prawne obrotu opakowaniami
8.4. Ochrona praw związanych z produktem
8.4.1. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
8.4.2. Wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe
 
Część III. METORY ANALIZY I OCENY SYTUACJI OFERTY PRODUKTOWEJ

Rozdział 9. Decyzje strategiczne dotyczące oferty produktowej
9.1. Decyzje dotyczące asortymentu i jego wymiarów
9.1.1. Asortyment produkcyjny oraz handlowy
9.1.2. Wymiary asortymentu: głębokość, szerokość, pokrewieństwo
9.1.3. Decyzje związane z zarządzaniem kategorią produktu
9.2. Wspomaganie informacyjne decyzji dotyczących oferty produktowej
9.2.1. Zbiory informacji o produkcie i sprzedaży
9.2.2. Udział w rynku i inne mierniki siły konkurencyjnej produktu
9.2.3. Analiza sprzedaży produktu
9.2.4. Źródła informacji o ofercie produktowej
9.3. Technologie informacyjne wspomagające zarządzanie ofertą produktową
 
Rozdział 10. Cykl życia produktu
10.1. Koncepcja zintegrowanego cyklu życia produktu
10.1.1. Model zintegrowanego cyklu życia produktu
10.1.2. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)
10.2. Charakterystyka faz zintegrowanego cyklu życia produktu
10.2.1. Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji
10.2.2. Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu
10.2.3. Produkcja i komercjalizacja
10.2.4. Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek
10.2.5. Fazy rynkowego cyklu życia produktu
10.2.6. Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu
10.3. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu
 
Rozdział 11. Metody portfelowe analizy i oceny dotychczasowych produktów
11.1. Macierz BCG oraz GE/McKinsey
11.1.1. Macierz BCG — macierz udziału/wzrostu
11.1.2. Macierz GE/McKinsey
11.2. Macierz ADL i Hofera–Schendela
11.2.1. Elementy macierzy A.D. Little
11.2.2. Warianty strategii portfelowych proponowane przez Ch.W.Hofera i D. Schendela
11.3. Macierz profilu technologii i mapa wrażliwości–zróżnicowania
11.3.1. Mapa wrażliwości–zróżnicowania
11.3.2. Portfel inwestycyjny badań i rozwoju
 
Część IV. STRATEGIE NOWEGO I DOTYCHCZASOWEGO PRODUKTU

Rozdział 12. Strategie innowacji produktu
12.1. Ergonomia, wzornictwo i stylizacja produktu
12.1.1. Ergonomia w sferze zarządzania produktem
12.1.2. Wspomaganie informatyczne projektowania produktów ergonomicznych
12.2. Normatywne strategie innowacji produktu
12.2.1. Klasyczne warianty strategii nowego produktu
12.2.2. Strategie S.C. Johnsona i C. Jonesa
12.3. Decyzje strategiczne w procesie rozwoju nowego produktu
 
Rozdział 13. Strategie dotychczasowej oferty produktowej
13.1. Strategie związane z rynkowym cyklem życia produktu
13.1.1. Analiza trzech trendów — metoda Scheuinga
13.1.2. Cele strategiczne w rynkowym cyklu życia produktu
13.1.3. Warianty strategii produktu w fazach wprowadzania oraz wzrostu
13.1.4. Warianty strategii produktu w fazach dojrzałości oraz schyłku
13.2. Strategie porządkowania i utrzymania konkurencyjności oferty produktowej
13.2.1. Strategie lidera, następcy oraz asekuranta
13.2.2. Strategie pełnego oraz ograniczonego asortymentu
 
Rozdział 14. Wdrażanie i realizacja strategii produktu
14.1. Rola zarządu przedsiębiorstwa
14.2. Zadania i zakres odpowiedzialności menedżera produktu
14.2.1. Rola specjalisty ds. marketingu w strategii produktu
14.2.2. Zakres odpowiedzialności menedżera produktu
14.3. Nowoczesne struktury organizacyjne w zarządzaniu produktem
14.3.1. Struktura organizacyjna — integracyjna oraz sieciowa
14.3.2. Zakres odpowiedzialności zespołu projektowego
14.4. Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii produktu

Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową
Tytuł książki: "Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową"
Autor: Ireneusz P. Rutkowski
Wydawnictwo: PWE
Cena: 59.90zł 49.72zł
Klienci, którzy kupili „Strategie produktu Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową”, kupili także:
<b>Zarządzanie działem sprzedaży firmy</b>, <font color="navy">Krzysztof Cybulski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Krzysztof Cybulski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>SAP R/3 podręcznik użytkownika</b>, <font color="navy">Jim Mazzullo, Peter Wheatley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
SAP R/3 podręcznik użytkownika, Jim Mazzullo, Peter Wheatley, Wydawnictwo HELION
<b>Decydujący czynnik Analiza podstawą właściwych decyzji</b>, <font color="navy">Larry Rosenberger, John Nash</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
Decydujący czynnik Analiza podstawą właściwych decyzji, Larry Rosenberger, John Nash, Wydawnictwo APN Promise
<b>Logistyka Teoria i praktyka Tom 2</b>, <font color="navy">Stanisław Krawczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Logistyka Teoria i praktyka Tom 2, Stanisław Krawczyk, Wydawnictwo Difin
<b>Logistyka Teoria i praktyka Tom 1</b>, <font color="navy">Stanisław Krawczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Logistyka Teoria i praktyka Tom 1, Stanisław Krawczyk, Wydawnictwo Difin
<b>Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości</b>, <font color="navy">Bronisław Micherda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Bronisław Micherda, Wydawnictwo Difin
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Matematyka
Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca

Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca

59.00zł
47.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
PHP5 tworzenie stron WWW ćwiczenia praktyczne wydanie III Andrzej Kierzkowski HELION
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION

wtorek, 22 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami