Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Programy matematyczne » Matlab Labview Scilab » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
  Mathcad Mathematica
  Matlab Labview Scilab
  Metody numeryczne
  Symulacje komputerowe
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Teoria doskonała Stulecie geniuszy i bitwa o ogólną teorię względności

Teoria doskonała Stulecie geniuszy i bitwa o ogólną teorię względności

39.90zł
31.92zł
Scilab w przykładach 38.00zł
Scilab w przykładach

Autor: Andrzej Brozi

ISBN: 978-83-89529-26-8

Ilość stron: 260

Data wydania: 02/2007

Scilab jest bardzo rozbudowanym programem przeznaczonym do obliczeń numerycznych. Jego popularność szybko wzrasta z powodu ogromnych możliwości obliczeniowych, niewiele ustępujących Matlabowi.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że jest to program darmowy – zatem całkowicie legalnie możemy nie tylko wykorzystywać go w domu, szkole czy w pracy, ale również nie ponosząc kosztów zakupu licencji rozbudować pracownię szkolną/studencką o kolejnych kilka komputerów, zadać uczniom/studentom pracę domową czy wreszcie "zabrać pracę do domu".

Scilab działa w sposób analogiczny jak Matlab (i tak samo jak on operuje głównie na wektorach i macierzach). Jego efektywne wykorzystanie (tak jak i innych tego typu programów) wymaga opanowania zasad macierzowego zapisu wyrażeń. Wysiłek w to włożony będzie szybko procentować - przede wszystkim ze względu na możliwość bardzo łatwego wykorzystywania wbudowanych w program profesjonalnie opracowanych procedur numerycznych.

Wprawdzie "filozofia" wykorzystywania Scilaba i Matlaba jest praktycznie identyczna, to jednak istniejące różnice w składni poleceń obu programów mogą powodować wystąpienie trudnych do znalezienia błędów (szczególnie dla użytkownika początkującego) - stąd potrzeba napisania podręcznika opisującego konkretnie ten program.

Książka Scilab w przykładach powstała z myślą przede wszystkim o studentach kierunków technicznych, którzy na zajęciach z metod numerycznych po raz pierwszy stykają się z tym programem.

Ze względu na swoją konstrukcję może być także przydatna dla wszystkich osób, które chcą przeprowadzać obliczenia numeryczne, bez konieczności samodzielnego programowania algorytmów.
Przedstawione w książce przykłady nie wymagają zaawansowanej wiedzy matematycznej – już uczeń liceum ogólnokształcącego powinien je bez problemu zrozumieć.

Początkujący użytkownik Scilaba znajdzie tu szczegółowe informacje na temat instalacji i uruchamiania programu, podstawowych zasad działania i tworzenia modelu numerycznego oraz prezentacji jego wyników.

Zaawansowany użytkownik pogłębi wiedzę na temat np. modyfikowania obiektów graficznych nowego typu, zasad deklarowania funkcji, wykorzystywania procedury „ode”, które w plikach pomocy wyjaśniane są często zbyt lakonicznie. Książka zawiera również spis najważniejszych poleceń Scilaba wraz z opisem ich działania i przykładowymi wynikami.

Rozdział 1. zawiera podstawowe informacje o programie Scilab, opis jego instalacji, sposobów wydawania poleceń i uruchamiania programów.
W dalszych podrozdziałach zawiera spis najważniejszych poleceń Scilaba wraz z opisem ich działania i przykładami zastosowań.

Kolejne rozdziały zawierają opisy rozwiązań przykładowych problemów, przy czym każdy z przykładów traktowany jest jako swego rodzaju pretekst do przedstawienia i wyjaśnienia nowych konstrukcji i poleceń Scilaba:

Rozdział 2. – obliczanie wartości liczby pi metodą Monte Carlo.

Rozdział 3. – rozwiązanie układu równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.

Rozdział 4. - obliczenie pola elektrycznego wytwarzanego przez dipol elektryczny.

Rozdział 5. - model rzutu ukośnego. W rozdziale tym przedstawiono proces tworzenia modelu rozpoczynając od rozwiązania przypadku najprostszego - rzutu "szkolnego", a następnie udokładniamy go uwzględniając kolejno opór powietrza, wiatr, zależność gęstości powietrza od wysokości, ruch wirowy pocisku, a wreszcie siłę Coriolisa.

Rozdziały:

Rozdział 1. Podstawy posługiwania się programem Scilab 8
1. Instalacja, uruchomienie i wyjście z programu 8
2. Pomoc 11
3. Pliki, programy i polecenia 16
3.1. "Pamiętnik" 16
3.2. Wprowadzanie poleceń w linii komend 16
3.3. Scipad 17
3.4. Uruchamianie programów 18
3.5. Zmiana aktualnej ścieżki 18
3.6. Zapisywanie zmiennych 19
3.7. Sprawdzanie zmiennych znajdujących się w pamięci 19
3.7.1. Polecenie who 20
3.7.2. Polecenie whos() 20
4. Operatory specyficzne dla Scilaba 22
4.1. Operator przypisania 23
4.2. Wprowadzenie macierzy z linii poleceń 23
4.3. Operator zakresu indeksów 23
4.4. Odwołania do elementów macierzy 24
4.5. Równomierne zapełnienie zakresu 25
4.6. Funkcje tworzące macierze o szczególnej postaci 26
4.6.1. Macierz jednostkowa 26
4.6.2. Macierz zerowa 27
4.6.3. Macierz zapełniona jedynkami 27
4.6.4. Macierz zapełniona liczbami losowymi 27
4.6.5. Macierz zawierająca przekątną 27
4.6.5.1. "Wydobycie" przekątnej z istniejącej macierzy 27
4.6.5.2. Utworzenie macierzy zawierajacej na przekątnej podany wektor wartości 28
4.6.6. Macierze trójkątne 29
4.6.7. Złożenie macierzy z istniejących elementów 30
4.6.8. Zmiana orientacji macierzy 31
4.6.9. Utworzenie macierzy o identycznym rozmiarze 32
4.6.10. Zmiany rozmiaru macierzy 33
4.6.10.1. Polecenie matrix 34
4.6.10.2. Tworzenie macierzy specjalnych 36
4.7. Operatory relacji 37
4.8. Operatory arytmetyczne 37
4.8.1. Dodawanie i odejmowanie 37
4.8.2. Mnożenie 38
4.8.3. Dzielenie 39
4.8.4. Dzielenie modulo 44
4.8.5. Potęgowanie 46
4.8.6. Pierwiastkowanie 47
4.8.7. Inne operacje na macierzach 48
4.8.7.1. Sprawdzenie rozmiaru macierzy 48
4.8.7.2. Wyszukiwanie najmniejszego lub największego elementu 48
4.8.7.3. Sumowanie elementów macierzy 49
4.8.7.4. Mnożenie elementów macierzy 50
4.9. Macierze pełne i rzadkie 51
4.9.1. Polecenie sparse 51
4.9.2. Polecenie full 53
4.10. Operatory logiczne 54
4.10.1. Zaprzeczenie 54
4.10.2. Koniunkcja 54
4.10.3. Alternatywa 54
5. Stałe matematyczne 54
6. Typowe konstrukcje programistyczne 55
6.1. Pętla for 55
6.2. Pętla while 56
6.3. Przerywanie wykonywania pętli 57
6.4. Instrukcja if 57
6.5. Instrukcja select 58
7. "Konwencja" macierzowa 58

Rozdział 2. Przykład pierwszy - obliczenie wartości metodą Monte Carlo 62
1. Metoda 62
2. Realizacja 63
2.1. Komentarze 65
2.2. Usuwanie zmiennych z pamięci 65
2.3. Zamykanie okien graficznych 66
2.4. Inicjalizacja generatora liczb losowych 66
3. Modyfikacje programu 67
4. Wykresy 67
5. Uwagi praktyczne 68
5.1. Czas wykonywania operacji 68
5.2. Formatowanie wykresów 71
5.3. Polecenia plot2dn 75
5.4. Tworzenie nowego okna graficznego 76

Rozdział 3. Przykład drugi rozwiązanie układu równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona 77
1. Metoda Newtona-Raphsona dla funkcji jednej zmiennej 77
1.1. Zasada działania 77
1.2. Realizacja w Scilabie 78
1.3. Czy coś może pójść źle? 81
2. Metoda Newtona-Raphsona dla funkcji dwóch zmiennych 85
2.1. Realizacja w Scilabie 87
2.1.1. Definicje funkcji 87
2.1.2. Program i wykresy 88
2.1.2.1. Położenie legendy 92
2.1.3. Ocena jakości rozwiązania 93
2.1.3.1. Prędkość liczenia norm 94
2.1.4. Wykres konturowy 95
3. Układ trzech równań 100

Rozdział 4. Przykład trzeci - obliczenie pola elektrycznego wytwarzanego przez dipol 103
1. Trochę teorii 103
. 2. Realizacja w Scilabie 104
2.1. Przygotowanie danych 104
2.2. Funkcja licząca potencjał 105
2.2.1. Definiowanie funkcji 107
2.2.2. Problem z dzieleniem przez zero 111
2.3. Druga funkcja licząca potencjał 113
2.3.1. Polecenie msprintf 115
2.3.1.1. Symbole formatujące 116
2.4. Wykres potencjału 117
2.4.1. Eksport grafiki 121
2.5. Obliczenie momentu dipolowego 131
2.6. Obliczenie potencjału pochodzącego od momentu dipolowego 132
2.7. Obliczenie natężenia pola elektrycznego 135
2.7.1. Wzory różnicowe 135
2.7.2. Test dokładności wzoru numerycznego 137
2.7.3. Program w Scilabie 141

Rozdział 5. Przykład budowy modelu 145
1. Rzut ukośny „szkolny” 145
2. Równania ruchu 146
3. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych w programie Scilab 146
3.1. Pierwsze równanie pierwszego rzędu 146
3.2. Wywołanie procedury ode 147
3.3. Pierwsze równanie drugiego rzędu 149
3.4. Układ dwóch równań drugiego rzędu 150
4. Uwzględnienie siły oporu powietrza 153
4.1. Siła oporu według prawa Stokesa 153
4.2. Opór proporcjonalny do v2 156
4.3. Poszukiwanie maksimum zasięgu 159
4.3.1. Obliczenie zasięgu dla danego kąta rzutu 161
4.4. Metoda bisekcji 163
5. Rzut w trzech wymiarach 168
5.1. Zmodyfikowany program 168
6. Uwzględnienie wpływu wiatru na trajektorię 171
7. Uwzględnienie efektu Magnusa 176
7.1. Wyjaśnienie efektu Magnusa 176
7.2. Modyfikacja programu 177
7.3. Wcześniejsze zatrzymanie obliczeń 181
7.4. Wpływ ruchu obrotowego na zasięg 183
7.5. Wpływ gęstości powietrza na zasięg 185
8. Lot piłki golfowej 188
8.1. Wpływ charakteru powierzchni piłki na współczynnik oporu 189
9. Opóźnienie ruchu obrotowego 195
10. „Strzelanie artylerii naziemnej 198
10.1. Trajektoria pocisku artyleryjskiego 199
10.1.1. Wykorzystanie typu „lista” 202
10.1.2. Modyfikacja funkcji poszukującej kąta dającego maksymalny zasięg 204
11. Uwzględnienie ruchu obrotowego Ziemi 206

Scilab w przykładach
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Scilab w przykładach”, kupili także:
<b>Symbioza i parki ekoprzemysłowe</b>, <font color="navy">Andrzej Doniec</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Symbioza i parki ekoprzemysłowe, Andrzej Doniec, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Ukryta rzeczywistość W poszukiwaniu wszechświatów równoległych</b>, <font color="navy">Brian Greene</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Ukryta rzeczywistość W poszukiwaniu wszechświatów równoległych, Brian Greene, Wydawnictwo Prószyński
<b>Tablice informatyczne VBA dla Excela</b>, <font color="navy">Tomasz Fus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tablice informatyczne VBA dla Excela, Tomasz Fus, Wydawnictwo HELION
<b>Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin</b>, <font color="navy">Kazimierz M. Romaniszyn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin, Kazimierz M. Romaniszyn, Wydawnictwo WNT
<b>Łamigłówki Podróże w krainę matematyki rekreacyjnej</b>, <font color="navy">Marek Penszko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Łamigłówki Podróże w krainę matematyki rekreacyjnej, Marek Penszko, Wydawnictwo Prószyński
<b>60-sekundowy lider Wszystko co trzeba wiedzieć na temat przywództwa w jednominutowych odcinkach</b>, <font color="navy">Phil Dourado</font>, <font color="green"> Wydawnictwo APN Promise</font>
60-sekundowy lider Wszystko co trzeba wiedzieć na temat przywództwa w jednominutowych odcinkach, Phil Dourado, Wydawnictwo APN Promise
<b>Sekret przyciągania Poczuj w sobie Wszechświat</b>, <font color="navy">Brenda Barnaby</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Sekret przyciągania Poczuj w sobie Wszechświat, Brenda Barnaby, Wydawnictwo Sensus
<b>Zasilacze urządzeń elektronicznych Przewodnik dla początkujących</b>, <font color="navy">Joseph J. Carr</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Zasilacze urządzeń elektronicznych Przewodnik dla początkujących, Joseph J. Carr, Wydawnictwo BTC
<b>Satelitarne sieci teleinformatyczne</b>, <font color="navy">Ryszard J. Zieliński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Satelitarne sieci teleinformatyczne, Ryszard J. Zieliński, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo NAKOM
 Kategoria:
 Matematyka
Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom rozszerzony

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom rozszerzony

15.00zł
13.50zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION
Android w praktyce Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION

czwartek, 18 styczeń 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami