Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych Wydanie 2

Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych Wydanie 2

73.50zł
55.13zł
Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5 74.90zł 56.18zł
Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5

Tytuł: Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5
Autor: Wiesław Dębski
ISBN: 978-83-01-16177-4
Ilość stron: 648
Data wydania: 12/2010 (wydanie 5)
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 74.90zł 56.18zł


Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Prezentuje wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym: wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz analizę portfelową.

Opisuje sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:
• studentów wydziałów ekonomicznych,
• szerokiego grona osób pracujących w biurach maklerskich,
• analityków papierów wartościowych,
• osób zarządzających finansami przedsiębiorstw,
• inwestorów giełdowych.

W nowym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także nowe treści dotyczące opcji na akcje spółek notowanych na GPW, kontraktów terminowych na obligacje skarbowe, funduszy hedgingowych oraz rynku akcji NewConnect.

W październiku 2005 roku IV wydanie książki zostało wyróżnione II Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jako najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii.

Rozdziały:
Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego           13

1. Rynek pieniężny   
1.1. Istota rynku pieniężnego                24
1.2. Rynek lokat międzybankowych                26
1.3. Bony skarbowe                   30
1.4. Krótkoterminowe papiery dłużne firm            36
1.5. Sekurytyzacja                     47
1.6. Inne instrumenty                    53

2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej            57
2.1. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym          57
2.1.1. Cele banku centralnego                57
2.1.2. Funkcje banku centralnego               59
2.1.3. Niezależność banku centralnego            62
2.2. Instrumenty polityki monetarnej              66
2.2.1. Klasyfikacja instrumentów               67
2.2.2. Operacje otwartego rynku             68
2.2.3. Polityka refinansowania                74
2.2.4. Polityka rezerw obowiązkowych            82
2.2.5. Inne instrumenty polityki monetarnej            86

3. Rynek kapitałowy                     91
3.1. Istota rynku kapitałowego                91
3.2. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym            94
3.3. Czynniki determinujące stopę procentową           99
3.4. Rynek pierwotny                    103
3.4.1. Określenie ceny emisyjnej waloru            115
3.4.2. Plasowanie emisji w ofercie publicznej            118
3.5. Rynek wtórny                     129

4. Giełda papierów wartościowych                 139
4.1. Pojęcie i organy giełdy                 139
4.2. Uczestnicy giełdy                    142
4.3. Rodzaje zleceñ giełdowych                 145
4.4. Podział rynku                     147
4.4.1. Rynek pozagiełdowy                 148
4.4.2. Rynek giełdowy                 151
4.5. Ustalanie ceny waloru                 154
4.6. Rozliczenia i system informatyczny              156
4.7. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych            158
4.7.1. Organy giełdy                   158
4.7.2. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego 162
4.7.3. Członkowie giełdy                170
4.7.4. Zlecenia maklerskie                 172
4.7.5. Organizacja sesji giełdowej               182
4.7.6. Zasady prowadzenia notowañ             184
4.7.7. Transakcje pakietowe                 188
4.7.8. Publikowanie informacji giełdowych           189
4.7.9. Rynek instrumentów pochodnych            191
4.8. Indeksy giełdowe                    191
4.8.1. Indeksy polskiej giełdy               193
4.8.2. Przykłady indeksów innych giełd            196

5. Akcje                       199
5.1. Określenie akcji                    199
5.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające            201
5.3. Wycena akcji                     210
5.3.1. Istota wyceny akcji                210
5.3.2. Czynniki determinujące wartość akcji            211
5.3.3. Wartość wewnętrzna akcji              214
5.3.4. Modele dyskontowe wyceny akcji            217
5.3.5. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji          227

6. Obligacje                      230
6.1. Istota obligacji                   230
6.2. Podstawowe rodzaje obligacji               234
6.3. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce            242
6.4. Wycena obligacji                    248
6.4.1. Określenie ceny                 248
6.4.2. Podstawowy model wyceny               252
6.4.3. Stopa zwrotu w terminie do wykupu           260
6.4.4. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji       268
6.4.5. średni termin wykupu               273
6.4.6. Procedury klasyfikacji obligacji              279
6.5. Polskie obligacje rządowe                284
6.6. Polskie obligacje komunalne               290
6.7. Listy zastawne                   297

7. Kontrakty terminowe                    300
7.1. Uwagi wprowadzające                 300
7.2. Istota transakcji terminowych               302
7.3. Kontrakty forwards                  305
7.4. Ustalanie ceny kontraktu forward              307
7.5. Kontrakty futures                    317
7.6. Rodzaje finansowych kontraktów futures             326
7.6.1. Walutowe transakcje futures               326
7.6.2. Procentowe transakcje futures             327
7.6.3. Indeksowe transakcje futures             329
7.7. Wycena kontraktów futures                 331
7.7.1. Cena i wartość kontraktów futures             331
7.7.2. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych      332
7.7.3. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się
7.7.3. dywidend                  335
7.7.4. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się
7.7.4. dywidendy w sposób dyskretny            337
7.7.5. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się
7.7.5. dywidendy w sposób ciągły              340
7.7.6. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe         342
7.8. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures        347
7.8.1. Hedging                   348
7.8.2. Arbitraż                   355
7.8.3. Spekulacja                    357
7.9. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
7.9.1. Kontrakt terminowy na WIG20              360
7.9.2. Kontrakt terminowy na kurs USD             369
7.9.3. Kontrakty terminowe na akcje             376
7.9.4. Kontrakty terminowe na obligacje             380
7.9.5. Jednostki indeksowe na WIG20              390

8. Opcje                       394
8.1. Uwagi wprowadzające                 394
8.2. Istota opcji                    395
8.3. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych           402
8.3.1. Transakcje opcyjne kasowe               402
8.3.2. Transakcje opcyjne terminowe              409
8.3.3. Warranty                    411
8.4. Organizacja giełdowego rynku opcji             419
8.4.1. Uczestnicy giełdy opcji               420
8.4.2. Rola izby rozrachunkowej              421
8.4.3. Tabela notowañ                 426
8.5. Wycena opcji                     428
8.5.1. Wartość opcji                   428
8.5.2. Czynniki wpływające na wartość opcji            431
8.5.3. Modele wyceny opcji                 439
8.6. Podstawowe strategie opcyjne               457
8.6.1. Motywy zawierania transakcji opcyjnych          457
8.6.2. Strategie opcyjne                  463
8.7. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie       483
8.7.1. Opcje na indeks WIG20                483
8.7.2. Opcje na akcje spółek               490

9. Analiza portfelowa                     496
9.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych        496
9.2. Portfel dwuskładnikowy                  504
9.3. Portfel wieloskładnikowy                511
9.4. Skłonność do ryzyka                   514
9.5. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka         523
9.6. Inne sposoby tworzenia portfela                526
9.7. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)          532
9.8. Model arbitrażu cenowego (APT)               537
9.9. Ocena efektywności inwestycji                546

10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym            550
10.1. Uwagi wstępne                    550
10.2. Banki komercyjne                   551
10.3. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne          555
10.4. Fundusze inwestycyjne                  569
10.4.1. Istota wspólnego inwestowania            569
10.4.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych             575
10.4.3. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych        581
10.4.4. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych         590
10.4.5. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce      593
10.4.6. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce     608
10.4.7. Jednostki funduszy portfelowych             615
10.4.8. Fundusze hedgingowe                624
10.5. Banki inwestycyjne                   628
10.5.1. Obrót papierami wartościowymi             629
10.5.2. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami         631
10.5.3. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw    634
10.5.4. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem

Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5
Tytuł książki: "Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5"
Autor: Wiesław Dębski
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 74.90zł 56.18zł
Klienci, którzy kupili „Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Wydanie 5”, kupili także:
<b>Niezbędnik karierowicza czyli jak zrobić błyskotliwą karierę w wielkim mieście</b>, <font color="navy">Agnieszka Wiącek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Niezbędnik karierowicza czyli jak zrobić błyskotliwą karierę w wielkim mieście, Agnieszka Wiącek, Wydawnictwo Onepress
<b>FOREX dla bystrzaków Wydanie II</b>, <font color="navy">Mark Galant, Brian Dolan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
FOREX dla bystrzaków Wydanie II, Mark Galant, Brian Dolan, Wydawnictwo Septem
<b>Java Przygotowanie do programowania na platformę Android</b>, <font color="navy">Jeff Friesen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java Przygotowanie do programowania na platformę Android, Jeff Friesen, Wydawnictwo HELION
<b>Karta Prekariatu</b>, <font color="navy">Guy Standing</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Karta Prekariatu, Guy Standing, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii</b>, <font color="navy">Wojtczak Zbigniew, Huppenthal Lesław, Kościelecka Alicja</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK</font>
Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii, Wojtczak Zbigniew, Huppenthal Lesław, Kościelecka Alicja, Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK
<b>Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem</b>, <font color="navy">Krzysztof Zymonik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem, Krzysztof Zymonik, Wydawnictwo Difin
<b>Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu</b>, <font color="navy">Mike Senior</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studiu, Mike Senior, Wydawnictwo HELION
<b>Migrena dla bystrzaków</b>, <font color="navy">Diane Stafford, Jennifer Shoquist</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Migrena dla bystrzaków, Diane Stafford, Jennifer Shoquist, Wydawnictwo Onepress
<b>Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych Elementy analizy matematycznej</b>, <font color="navy">M. Bryński, N. Dróbka, K. Szymański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych Elementy analizy matematycznej, M. Bryński, N. Dróbka, K. Szymański, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

59.90zł
49.12zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++. 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów Scott Meyers HELION
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION

sobota, 19 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami