Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM

92.40zł
69.30zł
Ruchome obciążenia obiektów mostowych 42.00zł
Ruchome obciążenia obiektów mostowych

Tytuł: Ruchome obciążenia obiektów mostowych
Autor: Czesław Machelski
ISBN: 978-83-7125-258-7
Ilość stron: 274
Data wydania: 12/2015
Oprawa: Miękka
Format: 17.0x23.5cm
Wydawnictwo: DWE
Cena: 42.00zł


W książce przedstawiono i omówiono obciążenia użytkowe mostów drogowych i kolejowych. Celowo pominięto w tej tematyce obciążenia kładek dla pieszych, bowiem oddziaływanie tłumu i środowiska, np. wiatru, powinny być traktowane w tych konstrukcjach w odmienny, szczególny sposób. W rozdziale 4 wykazano, że mosty drogowe i kolejowe charakteryzują się zbliżoną sztywnością, natomiast kładki dla pieszych są od nich znacznie podatniejsze, co wskazuje na dużą rolę oddziaływań dynamicznych w ich projektowaniu. W monografi i oddziaływania dynamiczne wynikające z obciążeń ruchomych mostów drogowych i kolejowych są sprowadzone do normowych współczynników stosowanych w projektowaniu.

Podstawową metodą stosowaną w niniejszej monografi i jest algorytm porównawczy ujęty w trzech grupach: obciążenia zastępczego, mnożnika obciążenia i sztywności konstrukcji. W takim ujęciu analizy porównawczej możliwe jest określenie skuteczności różnych obciążeń użytkowych: projektowych, normowych, wzorcowych, eksploatacyjnych, budowlanych, specjalnych, a w tym wojskowych.

Obciążenia zastępcze i mnożniki obciążenia służą do bezpośredniego porównywania obciążeń bez uwzględnienia rodzaju i konstrukcji mostu. Dzięki obciążeniom zastępczym możliwe jest bezpośrednie porównanie skuteczności składników siły wewnętrznej pochodzących od ciężaru własnego i obciążeń użytkowych. W przypadku sztywności konstrukcji istotne znaczenie ma układ nośny mostu i sposób jego użytkowania.

W książce i podano wiele przykładów analiz porównawczych dających Czytelnikowi gotowe rozwiązania problemów skuteczności obciążeń użytkowych. Na podstawie tych przykładów można również zbudować własny algorytm porównawczy w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione zadanie techniczne. Ogólne ujęcie algorytmu porównawczego pozwoli na wykorzystanie wyników zawartych w monografi i również po wielu latach, gdy zmienią się obecne zalecenia projektowe. Istotne znaczenie ma w tym przypadku baza danych mostów wybudowanych XX wieku.

Z obecnej ewidencji mostów na kolei wynika, że ponad 50% obiektów ma obecnie powyżej 100 lat. Znaczny wpływ na dopuszczalne obciążenie użytkowe, czyli nośność mostu, ma stan techniczny jego konstrukcji i wyposażenia. W monografi i podano algorytm z przykładami obliczeń służący do uwzględnienia degradacji obiektu oraz skuteczności modernizacji lub wzmocnienia konstrukcji. W ostatnim rozdziale przedstawiono ujęcie losowe bezpieczeństwa użytkowania mostów.

Spis treści:

1. Rodzaje obiektów mostowych    15
1.1. KlasyÞ kacja obiektów mostowych  15
1.1.1. Budowa konstrukcji  15
1.1.2. Schematy statyczne    18
1.1.3. Konstrukcja przęsła    22
1.1.4. Sposób użytkowania    23
1.2. Nawierzchnie pomostów    24
1.2.1. Pomosty kolejowe    24
1.2.2. Podłoża pod nawierzchnię mostów drogowych  25
1.3. Konstrukcje zintegrowane    26

2. Rodzaje obciążeń mostów    29
2.1. KlasyÞ kacja obciążeń  29
2.2. Obciążenia zmienne    30
2.3. Układy obciążeń normowych  33
2.4. Normowe obciążenia ruchome  34
2.4.1. Schemat obciążenia taborem kolejowym  34
2.4.2. Schematy obciążeń obiektów drogowych    35
2.4.3. Europejskie przepisy normowe    37
2.5. Udział obciążeń stałych i zmiennych w siłach wewnętrznych  38
2.6. Stany graniczne 41

3. Funkcje wpływu    43
3.1. Rodzaje funkcji wpływu  43
3.2. Geometryczne formy funkcji wpływu    45
3.2.1. Modele geometrii obiektu    45
3.2.2. Wymuszenie kinematyczne funkcji wpływu  47
3.2.3. Przykład modelu konstrukcji  53
3.3. Linie wpływu rozdziału poprzecznego obciążenia  56
3.3.1. Parametry rozdziału poprzecznego    56
3.3.2. Model płyty ortotropowej    57
3.3.3. Model rusztu płaskiego    61
3.3.4. ProÞ l poprzeczny powierzchni wpływu  65
3.4. Przykłady wykorzystania funkcji wpływu  68
3.4.1. System monitorowania mostu    68
3.4.2. Obciążenia od pojazdów    69
3.4.3. Czułość systemu monitorowania sił w wantach    72
3.5. Skutki przemieszczeń pionowych podparcia    74
3.5.1. Przetwarzanie wyników systemu monitorowania    74
3.5.2. Osiadanie podpór  74
3.5.3. Podniesienie przęsła podczas prac naprawczych  78

4. Sztywność konstrukcji    80
4.1. Sztywność konstrukcji o schemacie belkowym  80
4.2. Parametry charakterystyczne sztywności mostu    83
4.3. Zmiana sztywności obiektu podczas budowy    89
4.4. Badania sztywności kolejowych obiektów gruntowo-powłokowych    91
4.5. Sztywność obiektów drogowych    96
4.5.1. Badania odbiorcze mostów    96
4.5.2. Mosty dużych rozpiętości    96
4.5.3. Monolityczne przęsła płytowe  99
4.5.4. Przęsła z belek prefabrykowanych  101
4.6. Badania efektów dynamicznych mostów  105
4.6.1. Charakterystyki statyczne obiektów    105
4.6.2. Mosty drogowe    105
4.6.3. Kładki dla pieszych    106
4.7. Normowe obciążenia mostów    106
4.7.1. Normowa sztywność obiektu kolejowego  106
4.7.2. Normowa sztywność mostów drogowych  109

5. Metodyka porówywania obciążeń  112
5.1. Bezpośrednie porównywanie efektów obciążenia    112
5.2. Obciążenia zastępcze mostów kolejowych 113
5.2.1. Parametry obciążeń ruchomych  113
5.2.2. Kryterium reakcji podporowej  114
5.2.3. Kryterium momentu zginającego  116
5.2.4. Kryterium ugięcia    118
5.2.5. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych  121
5.2.6. Schematy wieloprzęsłowe    124
5.3. Obciążenia zastępcze mostów drogowych  128
5.4. Obciążenia płyt pomostowych obiektów drogowych  134
5.4.1. Intensywność obciążenia  134
5.4.2. Rozkład obciążenia    135
5.4.3. Obciążenie zastępcze  137
5.5. Mnożnik obciążenia    138
5.5.1. Ustawienia układów obciążenia  138
5.5.2. Zależności pomiędzy mnożnikami obciążenia    142
5.6. Związek mnożnika obciążenia z obciążeniem zastępczym    143

6. Obciążenia wzorcowe  145
6.1. Metodyka analizy porównawczej  145
6.2. Mosty kolejowe    146
6.2.1. Modele taboru kolejowego    146
6.2.2. Analiza porównawcza obciążenia normowego i obciążeń wzorcowych  148
6.2.3. Analiza porównawcza lokomotyw i wagonów    151
6.2.3.1. Charakterystyki statyczne  151
6.2.3.2. Skrajne ustawienia obciążenia    152
6.2.3.3. Centralne ustawienia obciążenia  158
6.2.3.4. Pośrednie ustawienia obciążenia    160
6.3. Mosty drogowe  163
6.3.1. Modele pojazdów samochodowych  163
6.3.2. Analiza porównawcza    164

7. Obciążenia projektowe  168
7.1. Metodyka porównywania obciążeń kolejowych    168
7.1.1. Założenia ogólne    168
7.1.2. Podział konstrukcji przęseł    169
7.1.3. Schematy obciążeń  169
7.1.4. Ustawienia sił w układach obciążeń    172
7.2. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych    176
7.2.1. Skrajne ustawienie obciążenia  176
7.2.2. Ustawienie centralne obciążeń  178
7.2.3. Obciążenia elementów pomostów i małe mosty    180
7.2.3.1. Ustawienie pośrednie obciążenia    181
7.2.3.2. Ustawienie skrajne obciążenia    184
7.2.4. Porównanie obciążeń normowych, projektowych i wzorcowych    186
7.3. Analiza porównawcza obciążeń drogowych    187
7.4. Porównanie nośności elementu    190

8. Obciążenia eksploatacyne    197
8.1. Mosty kolejowe    197
8.1.1. Charakterystyki taboru kolejowego  197
8.1.2. Analiza porównawcza taboru kolejowego  199
8.2. Mosty drogowe  207
8.2.1. Obciążenia eksploatacyjne  207
8.2.2. Obciążenia budowlane  210
8.2.3. Pociągi drogowe  213
8.2.4. Transporty wojskowe  215
8.2.5. Obciążenia wyjątkowe w transportach nienormatywnych    217
8.2.6. Obciążenia odbiorcze  220
8.3. Efekt rozdziału poprzecznego obciążenia    223

9. Zmiany nośności użytkowej  226
9.1. Szacowanie nośności użytkowej    226
9.1.1. Założenia    226
9.1.2. Nośność użytkowa obiektu w stanie projektowym    227
9.1.3. Analiza parametryczna mostów kolejowych  231
9.1.4. Analiza parametryczna mostu drogowego  233
9.2. Zmiany nośności użytkowej  236
9.3. Efekty degradacji i wzmacniania konstrukcji  240
9.3.1. Algorytm obliczeń  240
9.3.2. Most drogowy    243
9.3.3. Most kolejowy  248

10. Bezpieczeństwo użytkowania mostów  250
10.1. Miara niezawodności w użytkowaniu mostów  250
10.2. Szacowanie bezpieczeństwa elementów mostu    252
10.3. Bezpieczne obciążenia ruchome  254
10.4. Analiza parametryczna  256
10.5. Niezawodność dźwigara sprężonego z uwagi na zarysowanie    261
10.5.1. Mechanizm zniszczenia  261
10.5.2. Dźwigar jednorodny  261
10.5.3. Dźwigar zespolony  264

Ruchome obciążenia obiektów mostowych
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ruchome obciążenia obiektów mostowych”, kupili także:
<b>Mathcad ćwiczenia wydanie II</b>, <font color="navy">Jacek Pietraszek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Mathcad ćwiczenia wydanie II, Jacek Pietraszek, Wydawnictwo HELION
<b>Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha</b>, <font color="navy">Michael Alexander, Richard Kusleika</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Michael Alexander, Richard Kusleika, Wydawnictwo HELION
<b>Mechanika ogólna Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em Wydanie 2</b>, <font color="navy">Tomasz Kucharski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Mechanika ogólna Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em Wydanie 2, Tomasz Kucharski, Wydawnictwo WNT
<b>VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przykłady</b>, <font color="navy">Witold Wrotek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przykłady, Witold Wrotek, Wydawnictwo HELION
<b>PTC Mathcad Prime 3.0 Obliczenia i programowanie</b>, <font color="navy">Robert Gajewski, Marcin Jaczewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
PTC Mathcad Prime 3.0 Obliczenia i programowanie, Robert Gajewski, Marcin Jaczewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Beton towarowy</b>, <font color="navy">Mariusz Januszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Beton towarowy, Mariusz Januszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
 Kategoria:
 Ekonometria
Prognozowanie Teoria przykłady zadania

Prognozowanie Teoria przykłady zadania

39.00zł
33.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
Jądro Linuksa Przewodnik programisty Robert Love HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION

sobota, 24 sierpień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami