Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Języki programowania » C# » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
  Ajax
  Asembler
  ASP ASP.NET
  C
  C#
  C++
  C++ Builder
  CGI Perl
  Chmura obliczeniowa
  CVS
  Delphi
  Eclipse
  Fortran
  Java Hibernate GWT
  JavaScript
  JBuilder
  JSP JavaServlet
  PHP
  Programowanie mobilne
  Programowanie w Windows
  Prolog
  Python Django
  Ruby Rails
  Turbo Pascal
  Visual Studio
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Giełdowy rynek akcji a gospodarka Ujęcie funkcyjne

Giełdowy rynek akcji a gospodarka Ujęcie funkcyjne

53.00zł
45.05zł
C# receptury wydanie II 99.00zł
C# receptury wydanie II

Autor: Jay Hilyard, Stephen Teilhet

ISBN: 83-246-0476-6

Ilośc stron: 1064

Data wydania: 11/2006

C# to jeden z języków programowania przeznaczonych dla platformy .NET. Został tak skonstruowany, że programiści, którzy wcześniej korzystali z języków Java bądź C++, bez problemu opanują zasady programowania w C#. Według twórcy C# - firmy Microsoft - język ten jest nowatorskim narzędziem programowania na platformie .NET, niesprawiającym kłopotów programistom znającym inne języki, a jednocześnie zapewniającym większą kontrolę nad działającym kodem w fazie wykonywania. W nowej wersji platformy .NET, oznaczonej numerem 2.0, wprowadzono również nową wersję języka C#, oferującą dodatkowe możliwości.

Książka "C#. Receptury. Wydanie II" to zbiór ponad 300 porad, które programistom C# pomogą rozwiązać zadania programistyczne, z jakim spotykają się w codziennej pracy. Przedstawiono w niej metody przetwarzania danych tekstowych i liczbowych, zasady korzystania z wyrażeń regularnych oraz typów generycznych - nowości w C# 2.0. Omówiono sposoby przetwarzania plików XML, obsługę wyjątków oraz reguły tworzenia aplikacji sieciowych ASP.NET i aplikacji dla systemu Windows.

Zbiór gotowych rozwiązań dla programistów C# i .NET 2.0. Przyspiesz tempo swojej pracy - korzystaj z gotowych rozwiązań.

Rozdziały:

1. Liczby i typy wyliczeniowe (27)

 • 1.0. Wprowadzenie (27)
 • 1.1. Określanie przybliżonej równości pomiędzy wartością ułamkową a zmiennoprzecinkową (28)
 • 1.2. Konwersja stopni na radiany (30)
 • 1.3. Konwersja radianów na stopnie (31)
 • 1.4. Zastosowanie operatora negacji bitowej do danych różnych typów (31)
 • 1.5. Sprawdzenie, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta (33)
 • 1.6. Uzyskanie bardziej znaczącego i mniej znaczącego słowa liczby (34)
 • 1.7. Konwersja liczby z innego systemu liczbowego na dziesiętny (35)
 • 1.8. Sprawdzenie, czy ciąg znaków reprezentuje prawidłową liczbę (37)
 • 1.9. Zaokrąglanie wartości zmiennoprzecinkowych (37)
 • 1.10. Wybór algorytmu zaokrąglania (38)
 • 1.11. Zamiana stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita (39)
 • 1.12. Zamiana stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza (40)
 • 1.13. Bezpieczna konwersja liczb do mniejszego rozmiaru (40)
 • 1.14. Wyznaczanie długości dowolnego z trzech boków trójkąta prostokątnego (43)
 • 1.15. Obliczanie kątów trójkąta prostokątnego (44)
 • 1.16. Wyświetlanie wartości typu wyliczeniowego w postaci tekstowej (45)
 • 1.17. Konwersja zwykłego tekstu na odpowiedniki w postaci wartości typu wyliczeniowego (47)
 • 1.18. Sprawdzanie poprawności wartości typu wyliczeniowego (48)
 • 1.19. Sprawdzanie poprawności typu wyliczeniowego z atrybutem Flags (50)
 • 1.20. Zastosowanie elementów typu wyliczeniowego w masce bitowej (52)
 • 1.21. Sprawdzanie, czy ustawiono jedną czy kilka flag w danych typu wyliczeniowego (55)
 • 1.22. Wyznaczanie części całkowitej zmiennej typu decimal lub double (58)

2. Znaki i ciągi znaków (59)

 • 2.0. Wprowadzenie (59)
 • 2.1. Określenie rodzaju znaku w zmiennej char (59)
 • 2.2. Sprawdzanie, czy znak znajduje się w określonym zakresie (62)
 • 2.3. Porównywanie znaków z rozróżnianiem wielkości liter i bez niego (63)
 • 2.4. Wyszukiwanie wszystkich wystąpień znaku w ciągu (65)
 • 2.5. Wyszukiwanie wszystkich wystąpień jednego ciągu znaków w innym (67)
 • 2.6. Implementacja prostego analizatora dzielącego tekst na słowa (71)
 • 2.7. Zarządzanie rozróżnianiem wielkich i małych liter podczas porównywania dwóch ciągów znaków (73)
 • 2.8. Porównywanie jednego ciągu znaków z początkiem lub końcem innego (74)
 • 2.9. Wstawianie tekstu do ciągu znaków (75)
 • 2.10. Usuwanie lub zastępowanie znaków w ciągu (76)
 • 2.11. Kodowanie danych binarnych w formacie Base64 (78)
 • 2.12. Dekodowanie danych binarnych zakodowanych w formacie Base64 (79)
 • 2.13. Konwersja obiektu String zwróconego w formacie Byte[] na postać String (80)
 • 2.14. Przekazywanie ciągu znaków do metody, która akceptuje wyłącznie dane typu byte[] (82)
 • 2.15. Konwersja ciągów znaków na dane innych typów (83)
 • 2.16. Formatowanie danych w ciągach znaków (86)
 • 2.17. Tworzenie ciągu znaków rozdzielanego separatorami (89)
 • 2.18. Wyodrębnianie elementów z tekstu rozdzielanego separatorami (90)
 • 2.19. Ustawienie maksymalnej liczby znaków dla obiektów klasy StringBuilder (91)
 • 2.20. Przetwarzanie w pętli wszystkich znaków w ciągu (92)
 • 2.21. Poprawa wydajności porównywania ciągów znaków (94)
 • 2.22. Poprawa wydajności aplikacji wykorzystujących klasę StringBuilder (97)
 • 2.23. Usuwanie znaków z początku i (lub) końca ciągu (100)
 • 2.24. Sprawdzanie, czy ciąg znaków jest pusty lub zawiera wartość null (101)
 • 2.25. Dołączanie wiersza (101)
 • 2.26. Kodowanie danych przekazywanych porcjami (102)

3. Klasy i struktury (109)

 • 3.0. Wprowadzenie (109)
 • 3.1. Tworzenie struktur działających jak unie (111)
 • 3.2. Wyprowadzanie wartości typu w postaci ciągu znaków (113)
 • 3.3. Konwersja znakowej reprezentacji obiektu na obiekt (118)
 • 3.4. Implementacja polimorfizmu za pomocą abstrakcyjnych klas bazowych (122)
 • 3.5. Zapewnienie możliwości sortowania danych zdefiniowanego typu (127)
 • 3.6. Zapewnienie możliwości wyszukiwania danych typu (132)
 • 3.7. Pośrednie przeciążanie operatorów +=, -=, /= i *= (136)
 • 3.8. Pośrednie przeciążanie operatorów &&, || i ?: (139)
 • 3.9. Włączanie i wyłączanie bitów (141)
 • 3.10. Tworzenie bezbłędnych wyrażeń (145)
 • 3.11. Upraszczanie wyrażeń logicznych (147)
 • 3.12. Konwersja prostych typów danych w sposób niezależny od języka (150)
 • 3.13. Kiedy należy używać operatora cast, a kiedy as lub is? (156)
 • 3.14. Konwersja za pomocą operatora as (157)
 • 3.15. Sprawdzanie typu zmiennej za pomocą operatora is (159)
 • 3.16. Implementacja polimorfizmu za pomocą interfejsów (162)
 • 3.17. Wywoływanie tej samej metody dla wielu typów obiektowych (165)
 • 3.18. Implementacja wywoływanej zwrotnie metody powiadamiającej z wykorzystaniem interfejsów (167)
 • 3.19. Wykorzystanie wielu punktów wejścia w celu stworzenia kilku wersji aplikacji (175)
 • 3.20. Zapobieganie tworzeniu częściowo zainicjowanych obiektów (176)
 • 3.21. Zwracanie wielu elementów przez metodę (178)
 • 3.22. Analiza parametrów wiersza polecenia (181)
 • 3.23. Przystosowanie klasy do współpracy z obiektami COM (188)
 • 3.24. Inicjowanie stałej w fazie wykonywania programu (192)
 • 3.25. Pisanie kodu zgodnego z jak największą liczbą zarządzanych języków (195)
 • 3.26. Tworzenie klas, które można klonować (196)
 • 3.27. Zapewnienie niszczenia obiektu (199)
 • 3.28. Zwalnianie obiektu COM z poziomu zarządzanego kodu (202)
 • 3.29. Tworzenie pamięci podręcznej obiektów (203)
 • 3.30. Wycofywanie zmian wprowadzonych w obiektach (212)
 • 3.31. Zwalnianie niezarządzanych zasobów (218)
 • 3.32. Wyszukiwanie operacji pakowania i rozpakowania (224)

4. Typy generyczne (227)

 • 4.0. Wprowadzenie (227)
 • 4.1. Gdzie i kiedy korzystać z typów generycznych? (227)
 • 4.2. Podstawowe wiadomości o typach generycznych (228)
 • 4.3. Odczytywanie obiektu Type dla danych typu generycznego (235)
 • 4.4. Zastępowanie typu ArrayList jego generycznym odpowiednikiem (236)
 • 4.5. Zastąpienie obiektów Stack i Queue ich generycznymi odpowiednikami (240)
 • 4.6. Implementacja powiązanych list (244)
 • 4.7. Tworzenie typu wartości, który można zainicjować wartością null (247)
 • 4.8. Odwrócenie porządku posortowanej listy (249)
 • 4.9. Tworzenie kolekcji tylko do odczytu z wykorzystaniem typów generycznych (271)
 • 4.10. Zastąpienie typu Hashtable jego generycznym odpowiednikiem (273)
 • 4.11. Korzystanie z pętli foreach dla generycznego typu Dictionary (276)
 • 4.12. Ograniczenia dla argumentów opisujących typy (277)
 • 4.13. Inicjowanie zmiennych generycznych na ich wartości domyślne (279)

5. Kolekcje (281)

 • 5.0. Wprowadzenie (281)
 • 5.1. Zamiana miejscami dwóch elementów w tablicy (283)
 • 5.2. Szybkie odwracanie tablicy (284)
 • 5.3. Odwracanie tablic dwuwymiarowych (286)
 • 5.4. Odwracanie tablic postrzępionych (288)
 • 5.5. Bardziej uniwersalna klasa StackTrace (289)
 • 5.6. Określanie liczby wystąpień elementu na liście List (294)
 • 5.7. Wyodrębnianie wszystkich egzemplarzy określonego elementu z listy List (297)
 • 5.8. Wstawianie i usuwanie elementów z tablicy (300)
 • 5.9. Utrzymywanie listy List w stanie posortowanym (302)
 • 5.10. Sortowanie indeksów i (lub) wartości obiektu klasy Dictionary (304)
 • 5.11. Tworzenie obiektu Dictionary z ograniczeniami dla wartości minimalnej i maksymalnej (307)
 • 5.12. Wyświetlanie danych z tablicy w postaci ciągu znaków rozdzielanych separatorami (310)
 • 5.13. Zapisywanie migawek list w tablicy (311)
 • 5.14. Utrzymywanie kolekcji pomiędzy sesjami aplikacji (312)
 • 5.15. Sprawdzanie wszystkich elementów tablicy Array bądź List (314)
 • 5.16. Wykonywanie operacji dla każdego elementu danych typu Array bądź List (315)
 • 5.17. Tworzenie obiektów tylko do odczytu typu Array lub List (317)

6. Iteratory i typy częściowe (319)

 • 6.0. Wprowadzenie (319)
 • 6.1. Implementacja zagnieżdżonych pętli foreach dla klasy (320)
 • 6.2. Tworzenie własnej obsługi pętli foreach (324)
 • 6.3. Tworzenie iteratorów dla typu generycznego (327)
 • 6.4. Tworzenie iteratora dla typu niegenerycznego (329)
 • 6.5. Tworzenie iteratorów z parametrami (331)
 • 6.6. Definiowanie wielu iteratorów dla jednego typu (333)
 • 6.7. Implementacja iteratorów jako operatorów przeciążonych (336)
 • 6.8. Wymuszone zatrzymywanie iteratora (342)
 • 6.9. Obsługa bloku finally w iteratorach (344)
 • 6.10. Organizacja implementacji interfejsów (347)
 • 6.11. Generowanie kodu spoza głównej ścieżki (351)

7. Obsługa wyjątków (355)

 • 7.0. Wprowadzenie (355)
 • 7.1. Weryfikacja parametrów kluczowych (361)
 • 7.2. Gdzie należy przechwytywać i ponawiać zgłaszanie wyjątków? (364)
 • 7.3. Identyfikacja wyjątków i ich zastosowanie (365)
 • 7.4. Indywidualna obsługa wyjątków pochodnych (365)
 • 7.5. Jak zapewnić, aby wyjątki nie były tracone w przypadku wykorzystania bloków finally? (369)
 • 7.6. Obsługa wyjątków zgłaszanych przez metody wywoływane za pomocą odbić (372)
 • 7.7. Diagnozowanie problemów podczas ładowania kompilatów (374)
 • 7.8. Odwzorowania pomiędzy zarządzanymi wyjątkami a wartościami HRESULT (376)
 • 7.9. Obsługa wartości HRESULT definiowanych przez użytkownika (379)
 • 7.10. Przeciwdziałanie nieobsłużonym wyjątkom (380)
 • 7.11. Uzyskiwanie informacji o wyjątkach (382)
 • 7.12. Jak szybko dostać się do meritum problemu? (385)
 • 7.13. Tworzenie własnych typów opisu wyjątków (386)
 • 7.14. Odczytywanie obrazu stosu (397)
 • 7.15. Ustawienie pułapki w miejscu, gdzie może wystąpić wyjątek "pierwszej szansy" (399)
 • 7.16. Zapobieganie wyjątkowi TypeInitializationException (401)
 • 7.17. Obsługa wyjątków zgłaszanych przez delegaty asynchroniczne (405)
 • 7.18. Przekazywanie do wyjątków dodatkowych informacji za pośrednictwem pola Exception.Data (406)
 • 7.19. Prezentacja wyjątków w sposób niestandardowy za pomocą wizualizatorów (408)
 • 7.20. Postępowanie z nieobsłużonymi wyjątkami w aplikacjach WinForms (414)

8. Diagnostyka (417)

 • 8.0. Wprowadzenie (417)
 • 8.1. Zarządzanie wynikami diagnostycznymi we wdrożonych aplikacjach (418)
 • 8.2. Szczegółowe zarządzanie wynikami debugowania (śledzenia) (421)
 • 8.3. Tworzenie własnych klas przełączników (424)
 • 8.4. Warunkowa kompilacja bloków kodu (428)
 • 8.5. Jak sprawdzić, czy proces przestał odpowiadać? (430)
 • 8.6. Wykorzystanie dzienników zdarzeń w aplikacji (432)
 • 8.7. Modyfikacja maksymalnego rozmiaru niestandardowego dziennika zdarzeń (438)
 • 8.8. Wyszukiwanie zapisów w dzienniku zdarzeń (439)
 • 8.9. Obserwacja specyficznego zapisu w dzienniku zdarzeń (443)
 • 8.10. Wyszukiwanie wszystkich źródeł należących do określonego dziennika zdarzeń (444)
 • 8.11. Implementacja prostego licznika wydajności (446)
 • 8.12. Implementacja liczników wydajności, które wymagają liczników bazowych (449)
 • 8.13. Włączanie i wyłączanie złożonego kodu śledzenia (452)
 • 8.14. Przechwytywanie standardowego wyniku procesu (455)
 • 8.15. Tworzenie niestandardowego wyjścia debugowania dla klas użytkownika (457)
 • 8.16. Odczytywanie ustawień bieżącej domeny AppDomain (459)
 • 8.17. Programowe podwyższanie priorytetu procesu (462)
 • 8.18. Analiza środowiska wykonawczego w celu diagnozowania problemów (463)

9. Delegaty, zdarzenia i metody anonimowe (465)

 • 9.0. Wprowadzenie (465)
 • 9.1. Zarządzanie czasem i miejscem uruchomienia delegatu w obrębie delegatu multicast (466)
 • 9.2. Odczytywanie zwracanych wyników każdego z delegatów wchodzących w skład delegatu multicast (469)
 • 9.3. Indywidualna obsługa wyjątków dla każdego z delegatów w obrębie delegatu multicast (471)
 • 9.4. Konwersja wywołania delegatu z synchronicznego na asynchroniczne (474)
 • 9.5. Opakowywanie zapieczętowanych klas w celu dodawania zdarzeń (477)
 • 9.6. Przekazywanie specjalizowanych parametrów do zdarzenia i ze zdarzenia (483)
 • 9.7. Zaawansowany mechanizm wyszukiwania interfejsów (488)
 • 9.8. Zaawansowany mechanizm wyszukiwania składowych (491)
 • 9.9. Obserwacja dodawania i modyfikowania elementów w tablicy Hashtable (495)
 • 9.10. Wykorzystanie "haków" do klawiszy Windows (502)
 • 9.11. Śledzenie operacji wykonywanych myszą i reagowanie na nie (508)
 • 9.12. Zastosowanie metod anonimowych (509)
 • 9.13. Lepsza konfiguracja metod obsługi zdarzeń (513)
 • 9.14. Wykorzystywanie różnych modyfikatorów parametrów w metodach anonimowych (516)
 • 9.15. Zastosowanie domknięć w języku C# (519)
 • 9.16. Wykonywanie wielu operacji na liście z wykorzystaniem funktorów (523)

10. Wyrażenia regularne (527)

 • 10.0. Wprowadzenie (527)
 • 10.1. Przetwarzanie ciągów spełniających warunki wyrażenia regularnego (528)
 • 10.2. Wyodrębnianie grup z obiektu MatchCollection (531)
 • 10.3. Weryfikacja składni wyrażenia regularnego (533)
 • 10.4. Szybki sposób wyszukiwania ostatniego podciągu spełniającego kryteria (535)
 • 10.5. Zastępowanie znaków lub słów w ciągu znaków (536)
 • 10.6. Ulepszanie prostej funkcji do zastępowania ciągów znaków (539)
 • 10.7. Implementacja lepszego tokenizera (542)
 • 10.8. Kompilacja wyrażeń regularnych (543)
 • 10.9. Zliczanie wierszy tekstu (545)
 • 10.10. Zwracanie całych wierszy w przypadku znalezienia podciągu pasującego do wzorca (548)
 • 10.11. Wyszukiwanie określonego wystąpienia pasującego podciągu (551)
 • 10.12. Wykorzystanie często używanych wzorców (553)
 • 10.13. Dokumentowanie wyrażeń regularnych (556)
 • 10.14. Zastosowanie wbudowanych wyrażeń regularnych do analizy stron ASP.NET (557)

11. Algorytmy i struktury danych (563)

 • 11.0. Wprowadzenie (563)
 • 11.1. Tworzenie skrótów dla typów danych (563)
 • 11.2. Tworzenie kolejek z priorytetami (571)
 • 11.3. Tworzenie kolejek dwukierunkowych (578)
 • 11.4. Sprawdzanie zrównoważenia znaków lub ciągów (584)
 • 11.5. Tworzenie odwzorowania jeden do wielu (588)
 • 11.6. Tworzenie drzew binarnych (596)
 • 11.7. Tworzenie drzewa n-arnego (608)
 • 11.8. Tworzenie obiektu Set (619)

12. Operacje wejścia-wyjścia w systemie plików (631)

 • 12.0. Wprowadzenie (631)
 • 12.1. Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie pliku (632)
 • 12.2. Operacje na atrybutach plików (634)
 • 12.3. Zmiana nazwy pliku (637)
 • 12.4. Ustalanie, czy plik istnieje (638)
 • 12.5. Wybór metody otwarcia pliku lub strumienia dla zapisu i (lub) odczytu (639)
 • 12.6. Losowy dostęp do części pliku (645)
 • 12.7. Generowanie znaku EOL niezależnego od platformy (649)
 • 12.8. Tworzenie pliku, zapisywanie do niego i odczytywanie z niego (650)
 • 12.9. Ustalanie, czy istnieje katalog (657)
 • 12.10. Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie katalogu (657)
 • 12.11. Operacje na atrybutach katalogów (659)
 • 12.12. Zmiana nazwy katalogu (662)
 • 12.13. Wyszukiwanie katalogów lub plików przy użyciu symboli wieloznacznych (663)
 • 12.14. Odczytywanie drzewa katalogów (667)
 • 12.15. Parsowanie ścieżki dostępu (669)
 • 12.16. Parsowanie ścieżek dostępu w zmiennych środowiskowych (671)
 • 12.17. Weryfikacja ścieżki dostępu (672)
 • 12.18. Używanie w aplikacji pliku tymczasowego (676)
 • 12.19. Otwieranie strumienia pliku przy użyciu jedynie uchwytu pliku (677)
 • 12.20. Jednoczesne zapisywanie do wielu plików wyjściowych (679)
 • 12.21. Uruchamianie i używanie narzędzi konsoli (682)
 • 12.22. Blokowanie części pliku (683)
 • 12.23. Wyszukiwanie w systemie plików konkretnych zmian w jednym lub więcej plikach lub katalogach (686)
 • 12.24. Oczekiwanie na wykonanie określonej czynności w systemie plików (691)
 • 12.25. Porównywanie wersji dwóch modułów wykonywalnych (694)
 • 12.26. Uzyskiwanie informacji o wszystkich napędach obecnych w systemie (697)
 • 12.27. Szyfrowanie i deszyfracja istniejącego pliku (700)
 • 12.28. Kompresowanie i dekompresja plików (701)

13. Odzwierciedlanie (705)

 • 13.0. Wprowadzenie (705)
 • 13.1. Odczytywanie listy podzespołów zależnych (705)
 • 13.2. Odczytywanie listy eksportowanych typów (708)
 • 13.3. Odnajdywanie metod pokrytych (709)
 • 13.4. Odnajdywanie składowych w podzespole (713)
 • 13.5. Odnajdywanie składowych w interfejsie (715)
 • 13.6. Ustalanie i odczytywanie typów zagnieżdżonych znajdujących się w podzespole (716)
 • 13.7. Wyświetlanie hierarchii dziedziczenia typu (718)
 • 13.8. Odnajdywanie podklas typu (720)
 • 13.9. Odnajdywanie w podzespole wszystkich typów, które można serializować (721)
 • 13.10. Filtrowanie danych w trakcie odczytywania składowych (723)
 • 13.11. Dynamiczne wywoływanie składowych (727)
 • 13.12. Definiowanie wskazówek dla zaciemniaczy kodu (730)
 • 13.13. Ustalanie, czy typ lub metoda ma charakter ogólny (732)
 • 13.14. Odczytywanie manifestu zasobów w kodzie źródłowym (734)
 • 13.15. Odczytywanie informacji o zmiennych lokalnych (735)
 • 13.16. Tworzenie typu ogólnego (737)

14. Sieć WWW (739)

 • 14.0. Wprowadzenie (739)
 • 14.1. Odczytywanie nazwy komputera na podstawie adresu IP (739)
 • 14.2. Odczytywanie adresu IP komputera o podanej nazwie (740)
 • 14.3. Parsowanie URI (741)
 • 14.4. Formowanie i weryfikacja URI bezwzględnego (744)
 • 14.5. Obsługa błędów serwera WWW (746)
 • 14.6. Komunikacja z serwerem WWW (748)
 • 14.7. Przesyłanie żądań przez serwer proxy (750)
 • 14.8. Odczytywanie kodu HTML z podanego adresu URL (751)
 • 14.9. Wykorzystanie nowej kontrolki przeglądarki internetowej (753)
 • 14.10. Wiązanie tabel baz danych z pamięcią podręczną (755)
 • 14.11. Zapisywanie w pamięci podręcznej danych z wieloma powiązaniami (756)
 • 14.12. Prekompilacja strony ASP.NET z poziomu kodu źródłowego (758)
 • 14.13. Uwzględnianie i pomijanie sekwencji ucieczki w danych dla sieci WWW (761)
 • 14.14. Wykorzystanie klasy UriBuilder (763)
 • 14.15. Analiza i zmiana konfiguracji aplikacji sieciowej (765)
 • 14.16. Praca z kodem HTML (767)
 • 14.17. Zwiększanie wydajności pracy z HTTP przez zapisywanie wyników w pamięci podręcznej (770)
 • 14.18. Sprawdzanie własnych stron obsługi błędów używanych przez serwer (771)
 • 14.19. Odczytywanie odwzorowań aplikacji dla ASP.NET zdefiniowanych na serwerze IIS (774)

15. XML (777)

 • 15.0. Wprowadzenie (777)
 • 15.1. Wczytywanie i dostęp do danych XML w kolejności wyznaczonej w dokumencie (777)
 • 15.2. Odczyt dokumentu XML z sieci WWW (780)
 • 15.3. Wyszukiwanie informacji w dokumencie XML (782)
 • 15.4. Weryfikacja poprawności danych XML (784)
 • 15.5. Tworzenie dokumentu XML z poziomu kodu źródłowego (789)
 • 15.6. Wykrywanie zmian w dokumencie XML (791)
 • 15.7. Obsługa niedozwolonych znaków w ciągu znaków XML (794)
 • 15.8. Przekształcanie danych XML (796)
 • 15.9. Dzielenie dokumentu XML na części (800)
 • 15.10. Składanie dokumentu XML z części (804)
 • 15.11. Weryfikacja poprawności zmienionego dokumentu XML bez jego ponownego ładowania (808)
 • 15.12. Rozszerzanie przekształceń XSLT (810)
 • 15.13. Odczytywanie schematu z istniejących plików XML (813)
 • 15.14. Przekazywanie parametrów do transformacji XSLT (815)

16. Praca w sieci (819)

 • 16.0. Wprowadzenie (819)
 • 16.1. Tworzenie serwera TCP (819)
 • 16.2. Tworzenie klienta TCP (824)
 • 16.3. Symulowanie przetwarzania formularza (827)
 • 16.4. Pobieranie danych z serwera (830)
 • 16.5. Komunikacja przy użyciu potoków nazwanych (831)
 • 16.6. Pingowanie z poziomu kodu źródłowego (850)
 • 16.7. Wysyłanie poczty SMTP przy użyciu usługi SMTP (852)
 • 16.8. Sprawdzanie parametrów dostępu do sieci (856)
 • 16.9. Skanowanie portów komputera przy użyciu gniazd (861)
 • 16.10. Używanie bieżących ustawień połączenia z Internetem (865)
 • 16.11. Pobieranie pliku za pośrednictwem FTP (871)

17. Bezpieczeństwo (873)

 • 17.0. Wprowadzenie (873)
 • 17.1. Kontrola dostępu do typów w podzespole lokalnym (873)
 • 17.2. Szyfrowanie i rozszyfrowywanie ciągu znaków (881)
 • 17.3. Szyfrowanie i rozszyfrowywanie pliku (885)
 • 17.4. Usuwanie danych dotyczących szyfrowania (889)
 • 17.5. Sprawdzenie, czy ciąg znaków nie uległ uszkodzeniu w trakcie transmisji (892)
 • 17.6. Przesłanianie mechanizmu dodającego wartość mieszającą do ciągu znaków (895)
 • 17.7. Ulepszony generator liczb losowych (900)
 • 17.8. Bezpieczne przechowywanie danych (901)
 • 17.9. Zabezpieczanie asertacji bezpieczeństwa (907)
 • 17.10. Zapobieganie niepożądanym zmianom w podzespole (909)
 • 17.11. Sprawdzanie, czy podzespołowi nadano odpowiednie uprawnienia (912)
 • 17.12. Minimalizowanie zakresu uprawnień podzespołu umożliwiających przeprowadzenie ataku (913)
 • 17.13. Uzyskiwanie informacji dotyczących monitorowania i zabezpieczeń (914)
 • 17.14. Nadawanie i odbieranie dostępu do pliku lub klucza rejestru (919)
 • 17.15. Zabezpieczanie danych w postaci ciągów znaków (921)
 • 17.16. Zabezpieczanie strumienia danych (924)
 • 17.17. Szyfrowanie danych w pliku web.config (931)
 • 17.18. Rozpoznawanie pełnej przyczyny zgłoszenia wyjątku SecurityException (933)
 • 17.19. Zabezpieczanie procesu kodowania Unicode (935)
 • 17.20. Pozyskiwanie bezpieczniejszego uchwytu pliku (936)

18. Wątki i synchronizacja (939)

 • 18.0. Wprowadzenie (939)
 • 18.1. Tworzenie pól statycznych dla konkretnych wątków (939)
 • 18.2. Zapewnianie dostępu o bezpiecznych wątkach do składowych klasy (942)
 • 18.3. Zapobieganie cichemu zakończeniu wątków (947)
 • 18.4. Odpytywanie asynchronicznej metody delegowanej (949)
 • 18.5. Definiowanie czasu wygasania asynchronicznej metody delegowanej (952)
 • 18.6. Uzyskiwanie powiadomienia o zakończeniu działania asynchronicznej metody delegowanej (954)
 • 18.7. Ustalanie, czy żądanie skierowane do puli wątków zostanie zakolejkowane (957)
 • 18.8. Konfigurowanie licznika czasu (959)
 • 18.9. Bezpieczne przechowywanie danych wątku (962)
 • 18.10. Przydzielanie dostępu do zasobu więcej niż jednemu klientowi przy użyciu semafora (965)
 • 18.11. Synchronizowanie wielu procesów przy użyciu muteksu (969)
 • 18.12. Zapewnianie współpracy między wątkami za pomocą zdarzeń (979)
 • 18.13. Uzyskiwanie możliwości nadawania nazw własnym zdarzeniom (981)
 • 18.14. Wykonywanie operacji atomowych wśród wątków (984)

19. Kod niezabezpieczony (987)

 • 19.0. Wprowadzenie (987)
 • 19.1. Kontrolowanie zmian we wskaźnikach przekazywanych do metod (988)
 • 19.2. Porównywanie wskaźników (991)
 • 19.3. Nawigowanie po tablicach (992)
 • 19.4. Operacje na wskaźniku na tablicę stałą (994)
 • 19.5. Zwracanie wskaźnika na konkretny element tablicy (995)
 • 19.6. Tworzenie i używanie tablicy wskaźników (996)
 • 19.7. Zamiana nieznanych typów wskaźników (998)
 • 19.8. Przekształcanie ciągu znaków w char* (1000)
 • 19.9. Deklarowanie struktury o stałym rozmiarze z osadzoną tablicą (1001)

20. Przybornik (1003)

 • 20.0. Wprowadzenie (1003)
 • 20.1. Obsługa procesów zamknięcia systemu, zarządzania mocą lub zmian w sesji użytkownika (1003)
 • 20.2. Sterowanie usługą (1007)
 • 20.3. Uzyskiwanie listy procesów, w których załadowano podzespół (1010)
 • 20.4. Używanie kolejek komunikatów na lokalnej stacji roboczej (1012)
 • 20.5. Odnajdywanie ścieżki do bieżącej wersji .NET Framework (1015)
 • 20.6. Ustalanie wersji zarejestrowanych w globalnej pamięci podręcznej podzespołów (1015)
 • 20.7. Odczytywanie ścieżki do katalogu Windows (1018)
 • 20.8. Przechwytywanie danych wyjściowych ze standardowego strumienia wyjścia (1018)
 • 20.9. Uruchamianie kodu w jego własnej domenie AppDomain (1021)
 • 20.10. Ustalanie wersji systemu operacyjnego oraz pakietu Service Pack (1022)
C# receptury wydanie II
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „C# receptury wydanie II”, kupili także:
<b>Sztuka bycia twardym. Jak obudzić się do życia i zadowolić partnerkę</b>, <font color="navy">Michael E. Metz, Barry W. McCarthy</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Sztuka bycia twardym. Jak obudzić się do życia i zadowolić partnerkę, Michael E. Metz, Barry W. McCarthy, Wydawnictwo Sensus
<b>Biznesplan Co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan</b>, <font color="navy">Kevan Williams</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Biznesplan Co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan, Kevan Williams, Wydawnictwo PWE
<b>Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik</b>, <font color="navy">John Viescas, Michael J. Hernandez</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik, John Viescas, Michael J. Hernandez, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy techniki cyfrowej wydanie II</b>, <font color="navy">Andrzej Skorupski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Podstawy techniki cyfrowej wydanie II, Andrzej Skorupski, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Visual Basic 2005 Programowanie</b>, <font color="navy">Jesse Liberty</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Visual Basic 2005 Programowanie, Jesse Liberty, Wydawnictwo HELION
<b>Uzdatnianie wody Procesy fizyczne chemiczne i biologiczne Tom 1 Wydanie 2</b>, <font color="navy">Jacek Nawrocki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Uzdatnianie wody Procesy fizyczne chemiczne i biologiczne Tom 1 Wydanie 2, Jacek Nawrocki, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Abduzeedo Inspirujący przewodnik po świecie grafiki</b>, <font color="navy">Fábio Sasso</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Abduzeedo Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, Fábio Sasso, Wydawnictwo HELION
<b>Pozyskaj klientów premium. Poradnik nowoczesnego sprzedawcy usług</b>, <font color="navy">Justyna Fabijańczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Pozyskaj klientów premium. Poradnik nowoczesnego sprzedawcy usług, Justyna Fabijańczyk, Wydawnictwo Onepress
<b>Twórcza odwaga Wyzwól własny twórczy potencjał</b>, <font color="navy">Tom Kelley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo MT Biznes</font>
Twórcza odwaga Wyzwól własny twórczy potencjał, Tom Kelley, Wydawnictwo MT Biznes
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo HELION
 Kategoria:
 Ekonometria
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL

50.00zł
40.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Zarządzanie jakością żywności Ujęcie technologiczno-menedżerskie Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. WNT
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem Wzorce projektowe Martin Fowler HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION

środa, 24 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami