Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa

Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa

99.00zł
79.20zł
Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5 59.90zł 50.92zł
Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5

Tytuł: Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5
Autor: Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-1951-9
Ilość stron: 356
Data wydania: 04/2011 (wydanie 5)
Format: 16.2x23.7cm
Wydawnictwo: PWE
Cena: 59.90zł 50.92zł


Uniwersalny, podstawowy podręcznik przeznaczony dla osób, które chcą poznać problematykę rachunkowości. Autor, Edward Nowak, w książce zawarł tylko rozwiązania obowiązujące w Polsce, w jak największym stopniu aktualne i zgodne z normami krajowymi, w tym zwłaszcza ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

Zostały przy tym uwzględnione regulacje zawarte w Krajowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zawarte rozwiązania odnoszą się do różnych jednostek gospodarczych, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dotyczą one rachunkowości w jednostkach gospodarczych niezależnie od ich form organizacyjno-prawnych (przedsiębiorstwa państwowe, spółki), profilu działalności (produkcja, handel, usługi), skali prowadzonej działalności.

W niniejszej książce zostało przedstawione pełne ujęcie procesu przetwarzania informacji w rachunkowości jako najważniejszego źródła informacji dotyczących przebiegu procesów ekonomicznych i rezultatów działalności jednostek gospodarczych.

Na treść książki składają się trzy umownie wyodrębnione części. Część pierwsza dotyczy ogólnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. W części drugiej przedstawiono rozwiązania związane z księgowym ujęciem składników aktywów i kapitałów oraz podstawowych procesów zachodzących w jednostce gospodarczej. Trzecia część pracy jest poświęcona sprawozdawczości finansowej oraz rewizji i analizie finansowej.

Książka ta jest poświęcona przedstawieniu w najprostszym ujęciu najważniejszych zagadnień prowadzenia rachunkowości zgodnie z normami rachunkowości.
 
Rachunkowość. Kurs podstawowy jest pomocą dla tych wszystkich, którzy pragną poznać podstawy rachunkowości i aktualizować swoją wiedzę z tej dziedziny.

Rozdziały:

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Przetwarzanie danych w systemie rachunkowości
1.4. Części składowe rachunkowości
 
ROZDZIAŁ 2. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
2.1. Zasady prawidłowej rachunkowości
2.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
2.3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości
2.5. Polskie prawo bilansowe
2.6. Krajowe Standardy Rachunkowości
 
ROZDZIAŁ 3. INWENTARZ I BILANS
3.1. Metoda bilansowa
3.2. Aktywa i ich struktura
3.3. Pasywa i ich struktura
3.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
3.5. Bilans. Zasada równowagi bilansowej
 
ROZDZIAŁ 4. OPERACJE GOSPODARCZE I ICH UDOKUMENTOWANIE
4.1. Istota i rodzaje operacji gospodarczych
4.2. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
4.3. Operacje gospodarcze wynikowe
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych
 
ROZDZIAŁ 5. KONTO KSIĘGOWE I JEGO FUNKCJONOWANIE
5.1. Istota konta i jego budowa
5.2. Funkcjonowanie konta. Zasada podwójnego zapisu
5.3. Konta bilansowe i ich funkcjonowanie
5.4. Konta wynikowe i ich funkcjonowanie
5.5. Dzielenie i łączenie kont
5.6. Zestawienie obrotów i sald
5.7. Poprawianie błędów księgowych
 
ROZDZIAŁ 6. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTCE GOSPODARCZEJ
6.1. Istota organizacji i zakres rachunkowości jednostki
6.2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
6.3. Zakładowy plan kont
6.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
6.5. Inwentaryzacja
6.6. Formy i techniki ewidencji księgowej
 
ROZDZIAŁ 7. AKTYWA TRWAŁE I ICH EWIDENCYJNE UJĘCIE
7.1. Struktura aktywów trwałych
7.2. Środki trwałe
7.3. Wartości niematerialne i prawne
7.4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
7.5. Środki trwałe w budowie
7.6. Inwestycje długoterminowe
 
ROZDZIAŁ 8. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE I KREDYTY ORAZ ICH EWIDENCJA
8.1. Istota obrotu środkami pieniężnymi
8.2. Środki pieniężne w kasie
8.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym
8.4. Kredyty bankowe
8.5. Inne aktywa pieniężne
8.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 
ROZDZIAŁ 9. ROZRACHUNKI I ICH KSIĘGOWE UJĘCIE
9.1. Istota rozrachunków
9.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
9.3. Rozrachunki publicznoprawne
9.4. Rozrachunki z pracownikami
9.5. Rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
9.6. Pozostałe rozrachunki
 
ROZDZIAŁ 10. WYCENA I EWIDENCJA MATERIAŁÓW I TOWARÓW
10.1. Materiały i towary oraz ich wycena
10.2. Rozliczenie zakupu materiałów
10.3. Ewidencja rozchodu materiałów
10.4. Ewidencja towarów
 
ROZDZIAŁ 11. KOSZTY. ROZLICZANIE I EWIDENCJA
11.1. Pojęcie kosztów
11.2. Klasyfikacja kosztów
11.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
11.4. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
11.5. Rozliczanie kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
11.6. Ewidencyjne ujęcie procesu rozliczania kosztów
 
ROZDZIAŁ 12. WYCENA I EWIDENCJA PRODUKTÓW
12.1. Obrót produktami pracy
12.2. Kalkulacja kosztów produktów
12.3. Zasady wyceny produktów
12.4. Ewidencja obrotu produktami
 
ROZDZIAŁ 13. USTALANIE I EWIDENCJA WYNIKU FINANSOWEGO
13.1. Wynik finansowy i jego elementy
13.2. Koszty i przychody z podstawowej działalności operacyjnej
13.3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
13.4. Koszty i przychody finansowe
13.5. Straty i zyski nadzwyczajne
13.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
13.7. Ustalanie wyniku finansowego w systemie ewidencyjnym
13.8. Rozliczanie wyniku finansowego
 
ROZDZIAŁ 14. EWIDENCJA KAPITAŁÓW I FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ REZERW
14.1. Kapitały i fundusze własne
14.2. Kapitały (fundusze) podstawowe
14.3. Kapitały (fundusze) samofinansowania
14.4. Fundusze specjalne
14.5. Tworzenie i ewidencja rezerw
14.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 
ROZDZIAŁ 15. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
15.1. System sprawozdawczości jednostki
15.2. Bilans sprawozdawczy
15.3. Rachunek zysków i strat
15.4. Informacja dodatkowa
15.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15.6. Rachunek przepływów pieniężnych
15.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
15.8. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 
ROZDZIAŁ 16. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
16.1. Cel i obowiązek badania sprawozdania finansowego
16.2. Sposób badania, ryzyko i istotność
16.3. Dowody badania i dokumentacja rewizyjna
16.4. Opinia i raport biegłego rewidenta
 
ROZDZIAŁ 17. ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej
17.2. Analiza finansowa. Cele i zakres
17.3. Czytanie sprawozdania finansowego
17.4. Analiza wskaźnikowa
17.5. Analiza przyczynowo-skutkowa

Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5
Tytuł książki: "Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5"
Autor: Edward Nowak
Wydawnictwo: PWE
Cena: 59.90zł 50.92zł
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5”, kupili także:
<b>Inteligencja ryzyka Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym</b>, <font color="navy">David Apgar</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inteligencja ryzyka Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym, David Apgar, Wydawnictwo Onepress
<b>Ukryte wymiary Wszechświata</b>, <font color="navy">Lisa Randall</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Ukryte wymiary Wszechświata, Lisa Randall, Wydawnictwo Prószyński
<b>Opel Vectra III i Signum Wydanie 2</b>, <font color="navy">Hans-Rüdiger Etzold</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Opel Vectra III i Signum Wydanie 2, Hans-Rüdiger Etzold, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Pojmowalny Wszechświat</b>, <font color="navy">George V. Coyne, Michał Heller</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Pojmowalny Wszechświat, George V. Coyne, Michał Heller, Wydawnictwo Prószyński
<b>Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów Wydanie 2</b>, <font color="navy">Jerzy Osiński, Piotr Żach</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów Wydanie 2, Jerzy Osiński, Piotr Żach, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) Teoria i praktyka</b>, <font color="navy">Marek Jabłoński, Adam Jabłoński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) Teoria i praktyka, Marek Jabłoński, Adam Jabłoński, Wydawnictwo Difin
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej Przykłady zastosowań

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej Przykłady zastosowań

69.00zł
55.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski HELION
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION

sobota, 20 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami