Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne

Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne

68.00zł
59.16zł
Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II 69.00zł 55.20zł
Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II

Tytuł: Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II
Autor: Ewa Walińska
ISBN: 978-83-264-3463-1
Ilość stron: 504
Data wydania: 12/2014 (wydanie 2)
Oprawa: Miękka
Format: 176 x 250 mm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 69.00zł 55.20zł


Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów podczas realizacji projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Wykład zastał opatrzony licznymi przykładami.

Każdy szczegółowy problem rachunkowości finansowej jest przedstawiany w sekwencji: zasady pomiaru - zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym - ujęcie ewidencyjne, co pozwala odnieść skutki finansowe zdarzeń gospodarczych bezpośrednio do poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

Adresaci: Podręcznik jest adresowany do wykładowców oraz studentów starszych lat studiów i słuchaczy studiów podyplomowych uczelni ekonomicznych oraz uczestników studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Może być również wykorzystywany w codziennej pracy przez księgowych, biegłych rewidentów, analityków i dyrektorów finansowych.

Ważnym uzupełnieniem niniejszej publikacji jest skrypt Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań (Wolters Kluwer Polska 2010), mający charakter repetytorium i odpowiadający strukturze podręcznika zasadniczego.

Spis treści:
Założenia metodyczne do zadań i przykładów dotyczących ewidencji księgowej
Wykaz stosowanych skrótów

Część I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Rozdział 1. Pojęcie i istota rachunkowości
1.1. Cele, zadania i funkcje rachunkowości
1.2. Użytkownicy informacji
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.4. Rachunkowość a podatki

Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości
2.1. Rachunkowość jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej
2.2. Podstawowe kategorie pomiaru systemu rachunkowości a sprawozdania finansowe
2.2.1. Aktywa i zobowiązania jako podstawowe kategorie pomiaru sytuacji finansowej
2.2.2. Przychody i koszty jako podstawowe kategorie pomiaru dokonań
2.3. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru dokonań
2.3.1. Pomiar sytuacji finansowej a pomiar dokonań
2.3.2. Wycena wstępna aktywów i pasywów a ich wycena na dzień bilansowy
2.3.3. Zasady pomiaru przychodów i kosztów
2.3.4. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria finansowa

Rozdział 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego
3.1. Istota i cel sprawozdania finansowego
3.2. Składniki sprawozdania finansowego i ich charakterystyka
3.2.1. Bilans
3.2.2. Rachunek zysków i strat
3.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych
3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
3.2.5. Informacja dodatkowa
3.3. Model sprawozdawczości polskiej zgodny z ustawą o rachunkowości

Rozdział 4. Ewidencja księgowa
4.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich klasyfikacja
4.2. Teoria konta i podwójnego zapisu księgowego
4.2.1. Istota konta księgowego
4.2.2. Zasada podwójnego zapisu księgowego
4.2.3. Klasyfikacja kont
4.3. Kontrola procesu rejestracji operacji gospodarczych i poprawa błędnych zapisów księgowych
4.4. Zakładowy plan kont
4.4.1. Istota, cele i zadania planu kont
4.4.2. Budowa tradycyjnego planu kont
4.4.3. Przykładowy plan kont - zespoły kont i ich opis

Rozdział 5. Podatki w rachunkowości
5.1. Podatek od towarów i usług (VAT)
5.1.1. Istota i konstrukcja podatku
5.1.2. Powstanie obowiązku podatkowego i odliczenia podatku VAT
5.1.3. Zasady ewidencji podatku od towarów i usług
5.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
5.2.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych
5.2.2. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
5.2.3. Zasady ewidencji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będących pracownikami z tytułu ich wynagrodzeń
5.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.3.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych
5.3.2. Przychody i koszty podatkowe
5.3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych a rachunkowość

Część II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości

Rozdział 6. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
6.1. Definiowanie pojęć
6.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe
6.1.2. Wartości niematerialne i prawne
6.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
6.2.1. Środki trwałe
6.2.2. Wartości niematerialne i prawne
6.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
6.3.1. Środki trwałe
6.3.2. Wartości niematerialne i prawne
6.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 7. Inwestycje a instrumenty finansowe
7.1. Definiowanie pojęć
7.1.1. Inwestycje
7.1.2. Aktywa finansowe
7.1.3. Instrumenty finansowe
7.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
7.2.1. Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych
7.2.2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych
7.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
7.3.1. Inwestycje
7.3.2. Zobowiązania finansowe
7.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 8. Rzeczowe aktywa obrotowe
8.1. Definiowanie pojęć
8.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
8.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
8.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 9. Rozrachunki
9.1. Definiowanie pojęć
9.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
9.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
9.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 10. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
10.1. Definiowanie pojęć
10.1.1. Rozliczenia międzyokresowe
10.1.2. Rezerwy
10.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
10.2.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC)
10.2.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB)
10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP)
10.4. Rezerwy
10.5. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
10.5.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne
10.5.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne
10.5.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
10.5.4. Rezerwy
10.6. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych
10.6.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne
10.6.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne
10.6.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
10.6.4. Rezerwy

Rozdział 11. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11.1. Definiowanie pojęć
11.1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11.1.2. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
11.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
11.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 12. Kapitał własny
12.1. Definiowanie pojęć
12.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru
12.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
12.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 13. Zasady ustalania wyniku finansowego
13.1. Definiowanie pojęć
13.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru przychodów i kosztów
13.2.1. Przychody
13.2.2. Koszty
13.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym
13.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych

Rozdział 14. Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków
14.1. Istota polityki rachunkowości
14.2. Zmiany polityki rachunkowości jednostki - jej przyczyny i skutki
14.3. Zmiany szacunków i błędy lat poprzednich

Rozdział 15. Zadania z rozwiązaniami

Aneks nr 1. Przykładowy plan kont - wykaz kont syntetycznych
Aneks nr 2. Organizacja księgowości w świetle polskiego prawa bilansowego

Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II
Tytuł książki: "Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II"
Autor: Ewa Walińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 69.00zł 55.20zł
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość finansowa Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Podręcznik Wydanie II”, kupili także:
<b>HTML XHTML i CSS praktyczne projekty Wydanie II</b>, <font color="navy">Włodzimierz Gajda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
HTML XHTML i CSS praktyczne projekty Wydanie II, Włodzimierz Gajda, Wydawnictwo HELION
<b>Przestrzeń czasu zerowego Tunelowanie kwantowe i prędkości nadświetlne</b>, <font color="navy">Astrid Haibel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Przestrzeń czasu zerowego Tunelowanie kwantowe i prędkości nadświetlne, Astrid Haibel, Wydawnictwo Prószyński
<b>Internet Ćwiczenia praktyczne Wydanie V</b>, <font color="navy">Maria Sokół, Piotr Rajca</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Internet Ćwiczenia praktyczne Wydanie V, Maria Sokół, Piotr Rajca, Wydawnictwo HELION
<b>Świat poza jQuery Biblioteki: angluarjs, backbone i knockout</b>, <font color="navy">Karol Rogowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Świat poza jQuery Biblioteki: angluarjs, backbone i knockout, Karol Rogowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Inżynieria produkcji</b>, <font color="navy">Tadeusz Karpiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Inżynieria produkcji, Tadeusz Karpiński, Wydawnictwo WNT
<b>Operacja Przystań Charona Wydanie II</b>, <font color="navy">Jack DuBrul</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Operacja Przystań Charona Wydanie II, Jack DuBrul, Wydawnictwo Amber
<b>Projektowanie serwisów WWW Standardy sieciowe Wydanie 3</b>, <font color="navy">Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Projektowanie serwisów WWW Standardy sieciowe Wydanie 3, Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte, Wydawnictwo HELION
<b>ABC VAT-u Wydanie IX</b>, <font color="navy">Włodzimierz Markowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Marcus</font>
ABC VAT-u Wydanie IX, Włodzimierz Markowski, Wydawnictwo Marcus
<b>Postępowanie z uciążliwymi pracownikami 151 błyskotliwych rozwiązań</b>, <font color="navy">Carrie Mason-Draffen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Postępowanie z uciążliwymi pracownikami 151 błyskotliwych rozwiązań, Carrie Mason-Draffen, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Fizyka
Testy maturalne z Fizyki

Testy maturalne z Fizyki

14.90zł
10.88zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 6 Mike Dickheiser HELION
CorelDRAW 12 Oficjalny podręcznik Steve Bain, Nick Wilkinson HELION
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka Wydanie VI Jan Misiak Naukowe PWN
XML na poważnie Przemysław Kozienko, Krzysztof Gwiazda HELION
SQL Rusz głową (Head first) Lynn Beighley HELION
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika Wydanie VI Jan Misiak Naukowe PWN

piątek, 17 listopad 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami