Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Języki programowania » Python Django » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
  Ajax
  Asembler
  ASP ASP.NET
  C
  C#
  C++
  C++ Builder
  CGI Perl
  Chmura obliczeniowa
  CVS
  Delphi
  Eclipse
  Fortran
  Java Hibernate GWT
  JavaScript
  JBuilder
  JSP JavaServlet
  PHP
  Programowanie mobilne
  Programowanie w Windows
  Prolog
  Python Django
  Ruby Rails
  Turbo Pascal
  Visual Studio
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Spal pracownię matematyczną... i sam sobie wymyśl matematykę

Spal pracownię matematyczną... i sam sobie wymyśl matematykę

54.00zł
40.50zł
Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II 59.00zł 43.07zł
Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II

Tytuł: Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II
Tytuł oryginalny Python Data Science Essentials - Second Edition
Autor: Alberto Boschetti , Luca Massaron
ISBN: 978-83-283-3423-6
Ilość stron: 320
Data wydania: 05/2017
Oprawa: Miękka
Format: 170x230
Wydawnictwo: HELION
Cena: 59.00zł 43.07zł


Nauka o danych jest nową, interdyscyplinarną dziedziną, funkcjonującą na pograniczu algebry liniowej, modelowania statystycznego, lingwistyki komputerowej, uczenia maszynowego oraz metod akumulacji danych. Jest przydatna między innymi dla analityków biznesowych, statystyków, architektów oprogramowania i osób zajmujących się sztuczną inteligencją.

Szczególnie praktycznym narzędziem dla tych specjalistów jest język Python, który zapewnia doskonałe środowisko do analizy danych, uczenia maszynowego i algorytmicznego rozwiązywania problemów.

Niniejsza książka jest doskonałym wprowadzeniem do nauki o danych. Jej autorzy wskażą Ci prostą i szybką drogę do rozwiązywania różnych problemów z tego obszaru za pomocą Pythona oraz powiązanych z nim pakietów do analizy danych i uczenia maszynowego.

Dzięki lekturze przejdziesz przez kolejne etapy modyfikowania i wstępnego przetwarzania danych, poznając przy tym podstawowe operacje związane z wczytywaniem danych, przekształcaniem ich, poprawianiem na potrzeby analiz, eksplorowaniem i przetwarzaniem. Poza podstawami opanujesz też zagadnienia uczenia maszynowego, w tym uczenia głębokiego, techniki analizy grafów oraz wizualizacji danych.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce:
• konfiguracja środowiska Jupyter Notebook
• najważniejsze operacje stosowane w nauce o danych
• potoki danych i uczenie maszynowe
• wprowadzenie do grafów i wizualizacje
• biblioteki i pakiety Pythona służące do badań danych

Nauka o danych - fascynujące algorytmy i potężne grafy!

Alberto Boschetti specjalizuje się w przetwarzaniu sygnałów i statystyce. Jest doktorem inżynierii telekomunikacyjnej. Zajmuje się przetwarzaniem języków naturalnych, analityką behawioralną, uczeniem maszynowym i przetwarzaniem rozproszonym.

Luca Massaron specjalizuje się w statystycznych analizach wieloczynnikowych, uczeniu maszynowym, statystyce, eksploracji danych i algorytmice. Pasjonuje się potencjałem, jaki drzemie w nauce o danych.

Spis treści:

Rozdział 1. Pierwsze kroki (15)
• Wprowadzenie do nauki o danych i Pythona (16)
• Instalowanie Pythona (17)
 Python 2 czy Python 3? (18)
 Instalacja krok po kroku (19)
 Instalowanie pakietów (20)
 Aktualizowanie pakietów (22)
 Dystrybucje naukowe (22)
 Środowiska wirtualne (25)
 Krótki przegląd podstawowych pakietów (28)
• Wprowadzenie do środowiska Jupyter (37)
 Szybka instalacja i pierwsze testowe zastosowanie (41)
 Magiczne polecenia w Jupyterze (42)
 W jaki sposób notatniki Jupytera mogą być pomocne dla badaczy danych? (44)
 Zastępniki Jupytera (49)
• Zbiory danych i kod używane w książce (50)
 Proste przykładowe zbiory danych z pakietu scikit-learn (50)
• Podsumowanie (59)

Rozdział 2. Przekształcanie danych (61)
• Proces pracy w nauce o danych (62)
• Wczytywanie i wstępne przetwarzanie danych za pomocą biblioteki pandas (64)
 Szybkie i łatwe wczytywanie danych (64)
 Radzenie sobie z problematycznymi danymi (67)
 Radzenie sobie z dużymi zbiorami danych (70)
 Dostęp do danych w innych formatach (73)
 Wstępne przetwarzanie danych (75)
 Wybieranie danych (78)
• Praca z danymi kategorialnymi i tekstowymi (81)
 Specjalny rodzaj danych - tekst (83)
 Scraping stron internetowych za pomocą pakietu Beautiful Soup (89)
• Przetwarzanie danych za pomocą pakietu NumPy (92)
 N-wymiarowe tablice z pakietu NumPy (92)
 Podstawowe informacje o obiektach ndarray z pakietu NumPy (93)
• Tworzenie tablic z pakietu NumPy (95)
 Przekształcanie list w jednowymiarowe tablice (95)
 Kontrolowanie ilości zajmowanej pamięci (96)
 Listy niejednorodne (98)
 Od list do tablic wielowymiarowych (99)
 Zmiana wielkości tablic (100)
 Tablice generowane przez funkcje z pakietu NumPy (101)
 Pobieranie tablicy bezpośrednio z pliku (102)
 Pobieranie danych ze struktur z biblioteki pandas (103)
• Szybkie operacje i obliczenia z użyciem pakietu NumPy (104)
 Operacje na macierzach (106)
 Tworzenie wycinków i indeksowanie tablic z pakietu NumPy (108)
 Dodawanie "warstw" tablic z pakietu NumPy (110)
• Podsumowanie (112)

Rozdział 3. Potok danych (113)
• Wprowadzenie do eksploracji danych (113)
• Tworzenie nowych cech (117)
• Redukcja liczby wymiarów (120)
 Macierz kowariancji (120)
 Analiza głównych składowych (121)
 Analiza głównych składowych dla big data - typ RandomizedPCA (125)
 Analiza czynników ukrytych (126)
 Liniowa analiza dyskryminacyjna (127)
 Analiza ukrytych grup semantycznych (128)
 Analiza składowych niezależnych (129)
 Analiza głównych składowych oparta na funkcji jądra (129)
 Algorytm t-SNE (131)
 Ograniczone maszyny Boltzmanna (132)
• Wykrywanie i traktowanie wartości odstających (133)
 Wykrywanie obserwacji odstających za pomocą technik jednoczynnikowych (134)
 Klasa EllipticEnvelope (136)
 Klasa OneClassSVM (140)
• Miary używane do walidacji (144)
 Klasyfikacja wieloklasowa (144)
 Klasyfikacja binarna (147)
 Regresja (148)
• Testy i walidacja (148)
• Walidacja krzyżowa (153)
 Iteratory walidacji krzyżowej (155)
 Próbkowanie i bootstrapping (157)
• Optymalizacja hiperparametrów (159)
 Tworzenie niestandardowych funkcji oceny (162)
 Skracanie czasu przeszukiwania siatki parametrów (164)
• Wybór cech (166)
 Wybór na podstawie wariancji cech (167)
 Wybór za pomocą modelu jednoczynnikowego (168)
 Rekurencyjna eliminacja (169)
 Wybór na podstawie stabilności i regularyzacji L1 (171)
• Opakowywanie wszystkich operacji w potok (173)
 Łączenie cech i tworzenie łańcuchów transformacji (174)
 Tworzenie niestandardowych funkcji transformacji (176)
• Podsumowanie (177)

Rozdział 4. Uczenie maszynowe (179)
• Przygotowywanie narzędzi i zbiorów danych (179)
• Regresja liniowa i logistyczna (181)
• Naiwny klasyfikator bayesowski (184)
• Algorytm kNN (187)
• Algorytmy nieliniowe (188)
 Stosowanie algorytmu SVM do klasyfikowania (190)
 Stosowanie algorytmów SVM do regresji (192)
 Dostrajanie algorytmu SVM (193)
• Strategie oparte na zestawach algorytmów (195)
 Pasting z użyciem losowych próbek (196)
 Bagging z użyciem słabych klasyfikatorów (196)
 Podprzestrzenie losowe i obszary losowe (197)
 Algorytmy Random Forests i Extra-Trees (198)
 Szacowanie prawdopodobieństwa na podstawie zestawów (200)
 Sekwencje modeli - AdaBoost (202)
 Metoda GTB (202)
 XGBoost (203)
• Przetwarzanie big data (206)
 Tworzenie przykładowych dużych zbiorów danych (207)
 Skalowalność ze względu na ilość danych (208)
 Radzenie sobie z szybkością napływu danych (210)
 Radzenie sobie z różnorodnością (211)
 Przegląd algorytmów z rodziny SGD (213)
• Wprowadzenie do uczenia głębokiego (214)
• Krótkie omówienie przetwarzania języka naturalnego (221)
 Podział na tokeny (221)
 Stemming (222)
 Oznaczanie części mowy (223)
 Rozpoznawanie nazw własnych (224)
 Stop-słowa (225)
 Kompletny przykład z obszaru nauki o danych - klasyfikowanie tekstu (225)
• Przegląd technik uczenia nienadzorowanego (227)
• Podsumowanie (237)

Rozdział 5. Analizy sieci społecznościowych (239)
• Wprowadzenie do teorii grafów (239)
• Algorytmy dla grafów (244)
• Wczytywanie grafów, zapisywanie ich w pliku i pobieranie z nich podpróbek (252)
• Podsumowanie (255)

Rozdział 6. Wizualizacje, wnioski i wyniki (257)
• Wprowadzenie do pakietu Matplotlib (257)
 Rysowanie krzywych (259)
 Stosowanie paneli (260)
 Wykresy punktowe określające relacje w danych (262)
 Histogramy (263)
 Wykresy słupkowe (264)
 Wyświetlanie rysunków (265)
 Wybrane przykłady graficzne z użyciem pakietu pandas (268)
 Wykresy punktowe (271)
 Metoda współrzędnych równoległych (273)
• Opakowywanie poleceń z pakietu Matplotlib (274)
 Wprowadzenie do biblioteki seaborn (274)
 Wzbogacanie możliwości z zakresu eksploracji danych (279)
• Interaktywne wizualizacje z użyciem pakietu Bokeh (284)
• Zaawansowane reprezentacje dotyczące uczenia się na podstawie danych (288)
 Krzywe uczenia (288)
 Krzywe walidacji (290)
 Znaczenie cech w algorytmie Random Forests (292)
 Wykresy częściowej zależności oparte na drzewach GBT (293)
 Budowanie serwera predykcji w modelu ML-AAS (294)
• Podsumowanie (299)

Dodatek A. Utrwalanie podstaw Pythona (301)
• Lista zagadnień do nauki (302)
 Listy (302)
 Słowniki (304)
 Definiowanie funkcji (305)
 Klasy, obiekty i programowanie obiektowe (307)
 Wyjątki (308)
 Iteratory i generatory (309)
 Instrukcje warunkowe (310)
 Wyrażenia listowe i słownikowe (311)
• Nauka przez obserwację, lekturę i praktykę (311)
 Masowe otwarte kursy online (311)
 PyCon i PyData (312)
 Interaktywne sesje w Jupyterze (312)
 Nie wstydź się - podejmij wyzwanie (312)

Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II
Tytuł książki: "Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II"
Autor: Alberto Boschetti , Luca Massaron
Wydawnictwo: HELION
Cena: 59.00zł 43.07zł
Klienci, którzy kupili „Python Podstawy nauki o danych. Wydanie II”, kupili także:
<b>Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II</b>, <font color="navy">Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II, Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Wydawnictwo HELION
<b>Amunicja i jej elaboracja Praktyczny poradnik Wydanie II uaktualnione i rozszerzone</b>, <font color="navy">Jerzy A. Ejsmont</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Amunicja i jej elaboracja Praktyczny poradnik Wydanie II uaktualnione i rozszerzone, Jerzy A. Ejsmont, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Data Science i uczenie maszynowe</b>, <font color="navy">Marcin Szeliga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Data Science i uczenie maszynowe, Marcin Szeliga, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Wydanie II</b>, <font color="navy">Douglas McIlwraith, Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Wydanie II, Douglas McIlwraith, Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko, Wydawnictwo HELION
<b>React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych</b>, <font color="navy">Stoyan Stefanov</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych, Stoyan Stefanov, Wydawnictwo HELION
<b>Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych</b>, <font color="navy">Antonio Melé</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych, Antonio Melé, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo HELION
 Kategoria:
 Energetyka
Konsument na rynku energii elektrycznej

Konsument na rynku energii elektrycznej

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom II Leszek Litwin HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
Jądro Linuksa Przewodnik programisty Robert Love HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION

poniedziałek, 22 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami