Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Technika » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Geniusz biznesu Kreatywne podejście do rozwoju firmy

Geniusz biznesu Kreatywne podejście do rozwoju firmy

69.00zł
51.75zł
Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne 59.00zł
Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Tytuł: Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne
Autor: Henryk Palarz
ISBN: 978-83-264-8272-4
Ilość stron: 292
Data wydania: 07/2015
Oprawa: Miękka
Format: 14.5x20.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 59.00zł


Przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ciągły proces zmagania się ze spełnieniem ustawowego obowiązku przyłączenia każdego podmiotu, który o nie się ubiega, a także zapewnieniem niezbędnego finansowania tego procesu, zwłaszcza wtedy, gdy plany inwestora sieci wykraczają poza możliwości finansowe gminy. Powoduje to wiele kontrowersji - strony umów o przyłączenie pozostają w sporze, a zasady przejmowania sieci przez zobligowane do tego przedsiębiorstwa rodzą liczne próby pozbycia się roszczeń.

W książce szczególny nacisk został położony na problemy budzące duże wątpliwości w praktyce inwestorów zwracających się do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o wydanie warunków przyłączenia oraz o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do których należą m.in. zagadnienia:
• przyłączeniowe w regulaminie zaopatrzenia w wodę,
• odmowy wydania warunków przyłączenia i odmowy przyłączenia,
• charakterystyki umów przyłączeniowych oraz
• decyzji administracyjnej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) orzekającej o obowiązku przyłączenia.

Książka przeznaczona jest dla członków zarządów i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników gmin oraz radców prawnych je obsługujących. Może okazać się przydatna także w pracy prokuratorów, sędziów i inwestorow budujących przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Spis treści:

Rozdział I Definicje    19
1. Przyłącze wodociągowe    19
2. Przyłącze kanalizacyjne    21
3. Granica przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego - literalna wykładnia linii orzeczniczej    27
4. Przyłącze tylko dla jednego odbiorcy    29
5. Sieć    30
6. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne    34
7. "Wcinka" i "nawiertka"    35
8. Zagadnienie studzienki    37
9. Przyłącza de lege ferenda    38
10. Przyłącza de lege ferenda - przepisy przejściowe    43

Rozdział II Wieloletni plan rozwoju i modernizacji    45
1. Uwagi ogólne    45
2. Rola studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    47
3. Uchwalanie planu a uchwalanie taryf    49
4. Obowiązek realizacji planu i jego niezrealizowanie    51
5. Wpływ zainteresowanych podmiotów na kształt planu    53

Rozdział III Zagadnienia przyłączeniowe w regulaminie    56
1. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług    57
2. Warunki przyłączania do sieci i warunki przyłączenia jako dokument przedsiębiorstwa    61
2.1. Zakres danych zawartych we wniosku    62
2.2. Treść warunków przyłączenia    65
2.3. Termin wydania i okres ważności    66
2.4. Utrata ważności przez wygaśnięcie    68
2.5. Wstępne warunki przyłączenia    69
2.6. Odpłatność za wydanie warunków    71
2.7. Charakter prawny    74
2.8. Warunkowy charakter warunków przyłączenia    76
2.9. Warunki przyłączenia jako propozycja zawarcia umowy, wedle której budowę sieci zapewni podmiot przyłączany    78
2.10. Warunki przyłączania sieci do innej sieci    82
2.11. Cofnięcie lub modyfikacja warunków przyłączenia w trakcie ich obowiązywania    83
2.12. Warunki przyłączenia a oświadczenie o zapewnieniu dostaw    84
3. Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza    86
3.1. Czynności przed odbiorem    86
3.2. Odbiór przyłącza przez przedsiębiorstwo    90
4. Dodatkowe warunki przyłączenia nieujęte w regulaminie    93
5. Skutki spełnienia warunków przyłączenia    94
6. Postulaty de lege ferenda    95

Rozdział IV Odmowa wydania warunków przyłączenia, odmowa przyłączenia    98
1. Niewydanie warunków przyłączenia    98
2. Odmowa wydania warunków przyłączenia    100
2.1. Odmowa z uwagi na względy techniczne    101
2.2. Przyczyny ekonomiczne    102
2.3. Przyczyny prawne    104
3. Odmowa przyłączenia do sieci po zrealizowaniu przyłącza    106
4. Odmowa wydania warunków przyłączenia a kontrola ich legalności    108

Rozdział V Opłata przyłączeniowa    110
1. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej w taryfie    110
2. Skutki braku bądź nieprawidłowej kalkulacji opłaty    114
3. Termin płatności    116
4. Opłata za ponowne przyłączenie    118

Rozdział VI Umowa o przyłączenie - uwagi ogólne    120
1. Strony umowy o przyłączenie    120
1.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne    120
1.2. Gmina    121
1.3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, podmiot przyłączany    123
1.4. Umowy trójstronne    125
2. Nieruchomość    126
3. Obowiązek przedsiębiorstwa przyłączenia nieruchomości do sieci    128
4. Fakultatywność a obligatoryjność umów przyłączeniowych    132
5. Charakter prawny umowy o przyłączenie    134
6. Ekwiwalentność świadczeń    136
7. Wzór umowy o przyłączenie w prawie miejscowym    138
8. Określenie wzorca przez przedsiębiorstwo    140
9. Przyłączenie odbiorcy lub dostawcy hurtowego    142
10. Projekt nowelizacji ustawy z 2008 r.    144

Rozdział VII Przypadki zawierania umów przyłączeniowych    147
1. Umowa o przyłączenie - przyłącze buduje podmiot przyłączany    148
2. Budowa przyłącza przez przedsiębiorstwo jako inwestora zastępczego    149
3. Budowa przyłącza i sieci przez podmiot przyłączany    153
4. Budowa sieci przez inwestora na podstawie umowy przedwstępnej    156
4.1. Umowa przedwstępna    157
4.2. Niewykonanie umowy ostatecznej    160
4.3. Podważanie niekorzystnych umów przedwstępnych    162
5. Alternatywy dla umowy przedwstępnej    163
6. Budowa sieci i nieodpłatne jej przekazanie przedsiębiorstwu    165
7. Umowa infrastrukturalna w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego    167

Rozdział VIII Postanowienia umowne wspólne dla różnych typów umów przyłączeniowych    169
1. Terminy    169
2. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości i uregulowanie prawa do gruntu    172
2.1. Przyłącze    172
2.2. Budowa przez przedsiębiorstwo sieci na gruncie podmiotu przyłączanego    172
2.3. Budowa sieci przez podmiot przyłączany na gruncie osób trzecich    173
3. Miejsce rozgraniczenia własności oraz eksploatacji    175
3.1. Tożsamość tych miejsc    175
3.2. Wyjątek: przyłącze eksploatuje przedsiębiorstwo    177
3.3. Przyłącze wykraczające poza nieruchomość gruntową eksploatuje odbiorca    179
3.4. Sieć eksploatuje odbiorca    180
3.5. Ukryte przeniesienie własności    181
4. Nadzór inwestorski    182
5. Postanowienia o odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania umowy    183
6. Okres obowiązywania umowy    185
7. Warunki rozwiązania umowy    187
8. Inne kwestie    189
9. Cechy wszystkich wariantów umów przyłączeniowych    190

Rozdział IX Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    191
1. Powstanie obowiązku przyłączenia    191
2. Decyzja administracyjna wójta orzekająca o obowiązku przyłączenia    194
3. Współdziałanie przedsiębiorstwa    198
4. Egzekucja obowiązku przyłączenia    200
5. Udział gminy w budowie przyłącza kanalizacyjnego    201

Rozdział X Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy i rozbudowy sieci lub urządzeń    205
1. Uwagi wstępne    205
2. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci a opłaty adiacenckie    207
3. Ustalenie zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji gminnych zadań inwestycyjnych    209
4. Samoopodatkowanie się mieszkańców w drodze referendum    211
5. Darowizna    212
6. Budowa sieci jako inicjatywa mieszkańców a koszty partycypacji nowego przyłączonego    214
7. Budowa sieci w ramach "inicjatywy lokalnej"    217
8. Zwrot opłat partycypacyjnych pobieranych do 2006 r.    219

Rozdział XI Przyłączenie i "przekazanie" sieci wybudowanych przez prywatnego inwestora    224
1. Artykuł 31 ust. 1 u.z.z.w. i jego derogacja    224
2. Status urządzeń przed przyłączeniem i po przyłączeniu    227
3. Strony "postanawiają inaczej"    232
4. Przyłączenie jako chwila powstania roszczenia o przekazanie    234
5. Podmiot ubiegający się o przeniesienie własności urządzeń    236
6. Przesłanka odpowiadania warunkom technicznym    238
7. Odpowiadanie warunkom prawnym    241
8. Roszczenie o przeniesienie własności przyłączy    243
9. Sądowe przeniesienie własności urządzeń    244
10. Retroaktywność i przedawnienie roszczenia    246

Rozdział XII Kwestia odpłatności za przeniesienie własności urządzeń    248
1. Nieodpłatne przeniesienie własności    248
2. Przekazanie w formie użyczenia    249
3. Częściowa odpłatność i metoda dochodowa    252
4. Obniżenie wynagrodzenia o koszty doprowadzenia sieci do zgodności z przepisami    254
5. Pełna odpłatność    255
6. Opóźniona odpłatność    256
7. Dzierżawa sieci    257

Rozdział XIII Umowa przyłączeniowa a prawo do gruntu    259
1. Warianty uzgodnień    259
2. Korzystanie z cudzego gruntu przez przedsiębiorstwo bez służebności przesyłu    262
3. Przebieg sieci i przyłączy przez teren współwłaścicieli    264
4. Kierunek orzecznictwa Prezesa UOKiK    265
5. Próby uregulowania zagadnienia dostępu do gruntu w regulaminie    268
6. Dostęp przedsiębiorstwa do urządzeń w (na) gruncie odbiorcy usług na podstawie art. 7 u.z.z.w.    269

Rozdział XIV Opłata adiacencka związana ze stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych    272
1. Stworzenie warunków podłączenia    272
1.1. Poglądy nieaktualne    272
1.2. Pogląd aktualny    274
2. Ustalenie daty stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do sieci    275
3. Współpraca gminy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym    278
4. Błędy popełniane przez organy gminy

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne”, kupili także:
<b>Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce</b>, <font color="navy">Maciej Bennewicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce, Maciej Bennewicz, Wydawnictwo Onepress
<b>Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Z przykładami i ćwiczeniami Tom 1 Konfiguracja sieci LAN</b>, <font color="navy">Marek Smyczek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ITSTART</font>
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Z przykładami i ćwiczeniami Tom 1 Konfiguracja sieci LAN, Marek Smyczek, Wydawnictwo ITSTART
<b>ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie</b>, <font color="navy">Adam Freeman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie, Adam Freeman, Wydawnictwo HELION
<b>Poradnik montera elektryka Tom 1 Wydanie V</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Poradnik montera elektryka Tom 1 Wydanie V, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności</b>, <font color="navy">Tomasz Ciborski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności, Tomasz Ciborski, Wydawnictwo HELION
<b>Packet Tracer 6 dla kursów CISCO z przykładami i ćwiczeniami Tom 2 Podstawy konfiguracji IOS</b>, <font color="navy">Marek Smyczek, Robert Wszelaki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ITSTART</font>
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO z przykładami i ćwiczeniami Tom 2 Podstawy konfiguracji IOS, Marek Smyczek, Robert Wszelaki, Wydawnictwo ITSTART
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

98.70zł
78.96zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
SQL Rusz głową (Head first) Lynn Beighley HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Zarządzanie jakością żywności Ujęcie technologiczno-menedżerskie Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. WNT
Algorytmy i struktury danych Helion Alfred V. Aho, John E. Hopcroft. Jeffrey D. Ullman HELION
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION

niedziela, 21 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami