Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Motoryzacja » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Czarne dziury bez tajemnic

Czarne dziury bez tajemnic

36.00zł
28.80zł
Przewóz towarów niebezpiecznych Poradnik kierowcy z uzupełnieniem Wydanie 19 72.45zł 54.34zł
Przewóz towarów niebezpiecznych Poradnik kierowcy z uzupełnieniem Wydanie 19

Autor: Tadeusz Pusty

ISBN: 978-83-206-1739-9

Ilość stron: 816

Data wydania: 09/2009 (wydanie 19)

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które należy podjąć w razie wypadku, ponadto określające zasady wyposażenia i oznakowania pojazdu.

Praktyczne wskazówki, umożliwiające kierowcom przestrzeganie przepisów, a organom skuteczne kontrolowanie kierowców.

Odbiorcy poradnika: kierowcy, funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i placówek kontroli celnej, pracownicy stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostki prowadzące kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Opracowano na podstawie aktualnych przepisów ADR, obowiązujących od 2009 roku. Do książki załączono uzupełnienie obejmujące zmiany przepisów w 2011 roku.

Spis treści:

WSTĘP 12
1.Cel i przeznaczenie poradnika 12
2.Określenie obowiązujących przepisów 13
3.Podstawowe pojęcia 15
4.Właściwe władze 25

ROZDZIAŁ I. KIEROWCA 27
1.Instruktaż 27
2.Dokształcanie 28
3.Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu 32
a. Przewoźnik - kierowca 32
b. Nadawca 34
c. Odbiorca 35
d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu 35
4.Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych 36
5.Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia 39
6.Szkolenie osób innych niż kierowcy 40
7.Doradca do spraw bezpieczeństwa 40
8.Ochrona towarów niebezpiecznych 44
Pytania kontrolne 47

ROZDZIAŁ II. TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS 48
1.Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 48
2.Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas 50
Klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe 50
Klasa 2 - gazy 67
Klasa 3 - materiały ciekłe, zapalne 77
Klasa 4.1 - materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone 84
Klasa 4.2 - materiały samozapalne 91
Klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 95
Klasa 5.1 - materiały utleniające 98
Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne 104
Klasa 6.1 - materiały trujące 112
Klasa 6.2 - materiały zakaźne 123
Klasa 7 - materiały promieniotwórcze 124
Klasa 8 - materiały żrące 143
Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne 152
3.Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych 155
Pytania kontrolne 184

ROZDZIAŁ III. NALEPKI OSTRZEGAWCZE 186
1.Wzory i objaśnienia nalepek 186
2.Oznakowanie sztuk przesyłek 195
3.Oznakowanie opakowań zbiorczych 198
4.Strzałki kierunkowe 199
5.Oznakowanie sztuk przesyłek z materiałami szkodliwymi dla środowiska 200
Pytania kontrolne 201

ROZDZIAŁ IV. WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 202
1.Gaśnice 202
2.Trójkąty, pachołki lub lampy 205
3.Kliny do podkładania pod koła pojazdu 207
4.Apteczka 207
5.Urządzenie do uziemiania cystern 208
6.Instalacja elektryczna 210
7.Odłącznik akumulatora 212
8.Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa 213
9.Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz 214
a. Urządzenie przeciwpoślizgowe 214
b. Zwalniacz 215
c. Regulator hamulca 216
10.Ogranicznik prędkości 216
11.Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną 217
12.Kabina kierowcy 218
13.Ogrzewacz spalinowy 218
14.Tachograf 220
15.Telefon komórkowy 220
16.Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy 220
17.Wentylacja 221
18.Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania 221
19.Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek 222
Pytania kontrolne 223

ROZDZIAŁ V. OZNAKOWANIE POJAZDÓW 225
1.Cel oznakowania 225
2.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej 226
3.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi 228
4.Nalepki ostrzegawcze 235
a. Warunki ogólne 235
b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi 236
c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach 237
d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwóczymi 238
e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem 239
5.Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9 239
6.Oznakowanie pojazd i kontenerów poddanych gazowaniu 240
Pytania kontrolne 241

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW 242
1.Rodzaje pojazdów 242
a. Cysterny 242
b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki 243
c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej(klas 4.1 i 5.2) 244
2.Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać 246
3.Badanie techniczne pojazdów 248
4.Dodatkowe wymagania dla kompletnych i skompletowanych MEMU 249
Pytania kontrolne 250

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANE DOKUMENTY 251
1.Obowiązki przewoźnika 251
2.Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego Policji 252
3.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego 253
4.Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 253
5.Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 253
6.Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych 257
7.Instrukcje pisemne dla kierowcy 265
8.Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym 267
9.Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych 268
a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym 268
b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym 268
10.Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7 268
Pytania kontrolne 272

ROZDZIAŁ VIII. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI NIŻ CYSTERNY 273
1.Zakazy ładowania razem 273
2.Czyszczenie skrzyni ładunkowej 273
a. Przed załadunkiem 273
b. Po wyładunku 276
3.Środki ostrożności 277
4.Układanie i mocowanie sztuk przesyłki 282
5.Przewóz towarów 286
a. Przewóz sztuk przesyłki 286
b. Przewóz w kontenerach 290
c. Przewóz luzem 291
d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem 294
6.Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 295
a. Przewóz sztuk przesyłki 295
b. Przewóz luzem 296
c. Przewóz w kontenerach 296
7.Przewo´zgazo´wklasy2 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
8.Przewóz materiałów klasy 3 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
9.Przewóz materiałów klasy 4.1 298
a. Przewóz sztuk przesyłki 298
b. Przewóz luzem 298
c. Przewóz w kontenerach 299
10.Przewóz materiałów klas 4.2 do 9 299
11.Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3,
5.1,6.2,7i 8 300
Pytania kontrolne 301

ROZDZIAŁ IX. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH 302
1.Rodzaje i konstrukcje cystern 302
2.Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu 304
3.Napełnianie i opróżnianie cystern 308
a. Napełnianie cystern gazami 309
b. Napełnianie cystern cieczami 311
c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie 313
d. Instrukcje cystern przenośnych 317
4.Przewóz materiałów klasy 1 317
5.Przewóz gazów klasy 2 317
6.Przewóz cieczy klasy 3 318
7.Przewóz materiałów klas 4.1 do 9 319
Pytania kontrolne 320

ROZDZIAŁ X. RUCH POJAZDÓW 321
1.Przewóz osób 321
2.Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów 322
3.Predkość pojazdu 325
4.Trasa przejazdu 327
5.Postój pojazdu 327
6.Odłączenie przyczepy 330
7.Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi – wzory i objaśnienia znaków 330
8.Jazda w kolumnie 333
9.Kontrola przewozów 333
10.Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne 334
11.Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne 335
a. Obowiązki właściwej władzy 335
b. Oznaczenie kategorii tuneli 335
c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach 337
d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne 338
e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele 339
Pytania kontrolne 341

ROZDZIAŁ XI. PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR 343
1.Ograniczone ilości towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki 343
a. Ilości ograniczone 343
b. Ilości wyłączone 346
2.Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej 348
3.Zwolnienia z przepisów ADR 352
4. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR 353
5.Zwolnienia przejściowe 354
Pytania kontrolne 355

ROZDZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA 356
1.Rodzaje zagrożeń 356
2.Doraźne usuwanie zagrożeń 358
Pytania kontrolne 360

ROZDZIAŁ XIII. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 361
1.Przewóz drogowy 361
2.Przewóz w transporcie kombinowanym 363
3.Przewóz inny niż drogowy 363
Pytania kontrolne 363

ROZDZIAŁ XIV. KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 364
Pytania kontrolne 369

ROZDZIAŁ XV. WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN 370
Pytania kontrolne 732

ROZDZIAŁ XVI. WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 734
Pytania kontrolne 813

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 814
 
UZUPEŁNIENIE do 19. wydania

Przewóz towarów niebezpiecznych Poradnik kierowcy z uzupełnieniem Wydanie 19
Tytuł książki: "Przewóz towarów niebezpiecznych Poradnik kierowcy z uzupełnieniem Wydanie 19"
Autor: Tadeusz Pusty
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 72.45zł 54.34zł
Klienci, którzy kupili „Przewóz towarów niebezpiecznych Poradnik kierowcy z uzupełnieniem Wydanie 19”, kupili także:
<b>JavaScript Aplikacje dla Windows 8</b>, <font color="navy">Chris Sells, Brandon Satrom, Don Box</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
JavaScript Aplikacje dla Windows 8, Chris Sells, Brandon Satrom, Don Box, Wydawnictwo HELION
<b>Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej</b>, <font color="navy">Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik, Wydawnictwo Difin
<b>Cyfrowy świat seniora Smartfon, tablet i nie tylko</b>, <font color="navy">Alicja Żarowska-Mazur</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Cyfrowy świat seniora Smartfon, tablet i nie tylko, Alicja Żarowska-Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Język inżynierii systemów SysML Architektura i zastosowania Profile UML 2.x w praktyce</b>, <font color="navy">Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Język inżynierii systemów SysML Architektura i zastosowania Profile UML 2.x w praktyce, Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Wydawnictwo HELION
<b>Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy E-biznes na twoich zasadach</b>, <font color="navy">Scott Fox</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy E-biznes na twoich zasadach, Scott Fox, Wydawnictwo HELION
<b>Modelowanie danych</b>, <font color="navy">Sharon Allen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Modelowanie danych, Sharon Allen, Wydawnictwo HELION
<b>Noc w obiektywie Kreatywna fotografia</b>, <font color="navy">Harold Davis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Noc w obiektywie Kreatywna fotografia, Harold Davis, Wydawnictwo HELION
<b>Komunikacja językowa w Internecie</b>, <font color="navy">Jan Grzenia</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Komunikacja językowa w Internecie, Jan Grzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>CVS bez tajemnic</b>, <font color="navy">Jennifer Vesperman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
CVS bez tajemnic, Jennifer Vesperman, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 Fizyka
Podstawy fizyki Zbiór zadań

Podstawy fizyki Zbiór zadań

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
CATIA v5 przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Andrzej Wełyczko HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus
Python rozmówki Brad Dayley HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION

piątek, 18 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami