Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Kubity i kot Schrödingera. Od maszyny Turinga do komputerów kwantowych

Kubity i kot Schrödingera. Od maszyny Turinga do komputerów kwantowych

38.00zł
30.40zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych 99.00zł 84.15zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Tytuł: Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
ISBN: 978-83-255-2615-3
Ilość stron: 588
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł


• Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie?
• Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich?
• Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu?
• W jaki sposób uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania budżetu projektu?
• Jak należy przygotować projekt, aby uniknąć problemów na etapie jego wdrażania?
• Jak należy wdrażać projekty europejskie, aby nie zwracać dofinansowania?

Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu.

W publikacji omówiono metodologię przygotowania projektu zgodnie z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności czy dokonać oceny oddziaływania projektu na środowisko. W książce wyjaśniono także niejednoznaczne zasady dotyczące pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.

Rozdziały:
Wykaz skrótów  IX

Rozdział 1. Projekt i jego cechy – o potrzebie i istocie projektowania  1
1.1. Operacjonizacja pojęcia projektu  3
1.2. Projekt i jego elementy składowe  5
1.3. Elementy planowania projektu  11
1.4. Pojęcie zarządzania projektem 15
1.5. Projekty europejskie  18

Rozdział 2. Planowanie projektu – od pomysłu do projektu  23
2.1. Cykl życia projektu – metoda zarządzania cyklem projektu  24
2.1.1. Faza programowania  29
2.1.2. Faza identyfikacji  29
2.1.3. Faza formułowania  30
2.1.4. Faza finansowania, wdrożenia i ewaluacji  31
2.2. Narzędzia metody zarządzania cyklem projektu  36
2.2.1. Analiza interesariuszy  36
2.2.2. Potrzeba realizacji projektu – drzewo problemów  41
2.2.3. Czemu służą projekty? Drzewo celów  52
2.2.4. Analiza strategii  58
2.2.5. Matryca logiczna  61
2.2.6. Formułowanie działań  75
2.2.7. Harmonogram realizacji  81

Rozdział 3. Finansowanie projektu – od projektu do realizacji finansowej  103
3.1. Metody szacowania budżetu projektu. 104
3.1.1. Budżet projektu  104
3.1.2. Ogólne zasady w zakresie szacowania kosztów projektu  105
3.1.3. Metody szacowania kosztów  107
3.1.4. Znaczenie właściwego szacowania kosztów dla powodzenia projektu europejskiego
3.2. Budżetowanie kosztów projektu (budżet zadaniowy)  115
3.2.1. Koszty w projekcie  115
3.2.2. Przygotowanie budżetu  116
3.2.3. Budżet zadaniowy  120
3.2.4. Koszty bezpośrednie i pośrednie w projekcie  127
3.3. Zarządzanie finansowe projektem  129
3.3.1. Zarządzanie finansowe projektem i jego rola  130
3.3.2. Montaż finansowy  132
3.3.3. Zaliczka czy refundacja kosztów?  136
3.3.4. System przepływów środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych
3.3.5. Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności  145
3.3.6. Zakaz podwójnego finansowania  147
3.3.7. Różnice kursowe  148
3.4. Kontrola zarządzania finansowego  149
3.4.1. Kontrola realizacji budżetu  150
3.4.2. Monitorowanie finansowe  151
3.4.3. Zmiany w budżecie projektu  155
3.5. Typy wydatków i ich kwalifikowalność w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
3.5.1. Kwalifikowalność – pojęcie, warunki  158
3.5.2. Zasady kwalifikowalności wydatków  160
3.5.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne z podziałem na typy  162
3.6. Budżetowanie projektów miękkiego i inwestycyjnego  177

Rozdział 4. Formalne elementy składowe projektu  185
4.1. Fiszka projektowa  186
4.2. Wniosek o dofinansowanie  191
4.2.1. Nabór wniosków oraz ogólne informacje o formie wniosku o dofinansowanie
4.2.2. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie  195
4.2.3. Elementy wniosku o dofinansowanie projektu miękkiego oraz projektu inwestycyjnego
4.3. Załączniki – biznesplan, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko
4.3.1. Biznesplan  213
4.3.2. Studium wykonalności  221
4.3.3. Ocena oddziaływania na środowisko  231
4.4. Umowa partnerska (porozumienie)  249
4.4.1. Partnerstwo projektowe  249
4.4.2. Wybór partnera  253
4.4.3. Rola oraz zakres przedmiotowy umowy partnerskiej (porozumienia)  257
4.4.4. Lider partnerstwa  261
4.5. Promocja projektu  263
4.5.1. Zakres obowiązków informacyjnych i promocyjnych  264
4.5.2. Obowiązek oznaczania projektów  267
4.5.3. Narzędzia i metody promocji  273
4.5.4. Upowszechnianie oraz mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL
4.6. Odwołanie od negatywnego wyniku oceny projektu  284

Rozdział 5. Od oceny do ewaluacji projektów  311
5.1. Ocena projektów europejskich  312
5.2. Kryteria oceny i ich znaczenie  314
5.2.1. Kryteria horyzontalne  315
5.2.2. Kryteria formalne  321
5.2.3. Kryteria merytoryczne  324
5.3. Metody analizy danych w kontekście oceny projektów europejskich  329
5.4. Ewaluacja, definicja, znaczenie  333
5.5. Rodzaje ewaluacji  337

Rozdział 6. Wdrażanie projektów – od podpisania umowy do rozliczenia  341
6.1. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu  342
6.1.1. Kwestie, jakie reguluje umowa o dofinansowanie projektu  343
6.1.2. Załączniki do umowy  346
6.2. Aspekty organizacyjne (kierownik zespołu, budowanie zespołu projektowego)
6.2.1. Kierownik zespołu  349
6.2.2. Struktura organizacyjna  351
6.2.3. Budowanie zespołu projektowego  353
6.2.4. Rozwój zespołu projektowego  358
6.3. Zarządzanie ryzykiem  363
6.3.1. Źródła i rodzaje ryzyka w projekcie  363
6.3.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie  367
6.3.3. Ryzyko w projekcie europejskim  372
6.4. Zarządzanie zmianą (zmiany w projekcie)  374
6.4.1. Przyczyny zmian w projekcie  374
6.4.2. Rola kierownika projektu we wprowadzaniu zmiany  376
6.4.3. Zarządzanie zmianą  377
6.4.4. Zmiany w projekcie europejskim  379
6.5. Monitoring 385
6.5.1. Cele i korzyści z monitoringu  385
6.5.2. Wskaźniki monitorowania  388
6.5.3. Narzędzia monitorowania  390
6.6. Rozliczanie rzeczowe i finansowe  395
6.6.1. Wniosek beneficjenta o płatność – ogólne informacje  396
6.6.2. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013  397
6.6.3. Sprawozdawczość rzeczowa  399
6.6.4. Sprawozdawczość finansowa  404
6.7. Kontrola i audyt  420

Rozdział 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja projektów europejskich
7.1. Definicja pomocy publicznej  436
7.2. Klasyfikacja rodzajów pomocy publicznej  443
7.3. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  447
7.3.1. Kryteria konstrukcyjne definicji MŚP  448
7.3.2. Kryterium niezależności  451
7.3.3. Kryterium pułapu zatrudnienia  462
7.4. Wspólne zasady dotyczące pomocy publicznej  473
7.4.1. Efekt zachęty  473
7.4.2. Kumulacja pomocy publicznej  479
7.4.3. Przejrzystość pomocy  482
7.5. Warunki dopuszczalności wybranych typów pomocy publicznej  484
7.5.1. Pomoc regionalna  485
7.5.2. Pomoc de minimis  493

Aneks  501
Wzór protestu/odwołania  501
Wzór protestu  503
Wzór odwołania  505
Wzór skargi  507
Opis faktury. 509
Umowa partnerska (porozumienie)  511
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. (poz. 312)  527
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  538
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku (poz. 311)  543
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis  550
Bibliografia  555
Spis tabel  573
Spis rysunków  575

Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Tytuł książki: "Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych"
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł
Klienci, którzy kupili „Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych”, kupili także:
<b>Umysł matematyczny</b>, <font color="navy">Bartosz Brożek, Mateusz Hohol</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Copernicus Center Press</font>
Umysł matematyczny, Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Wydawnictwo Copernicus Center Press
<b>Motywacja Droga do skutecznych działań</b>, <font color="navy">Tom Gorman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Motywacja Droga do skutecznych działań, Tom Gorman, Wydawnictwo Onepress
<b>GitHub. Przyjazny przewodnik</b>, <font color="navy">Peter Bell, Brent Beer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
GitHub. Przyjazny przewodnik, Peter Bell, Brent Beer, Wydawnictwo HELION
<b>Marketing Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania</b>, <font color="navy">Lechosław Garbarski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Marketing Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Lechosław Garbarski, Wydawnictwo PWE
<b>Ilustrowana krótka historia czasu</b>, <font color="navy">Stephen Hawking</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Zysk i S-ka</font>
Ilustrowana krótka historia czasu, Stephen Hawking, Wydawnictwo Zysk i S-ka
<b>Free Lunch Ekonomia dobrze przyrządzona</b>, <font color="navy">David Smith</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Free Lunch Ekonomia dobrze przyrządzona, David Smith, Wydawnictwo Onepress
<b>Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn Wydanie II</b>, <font color="navy">Krzysztof Król</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn Wydanie II, Krzysztof Król, Wydawnictwo Sensus
<b>Slow Burn. Kropla draży skałę. Seria Driven</b>, <font color="navy">K. Bromberg</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Editio</font>
Slow Burn. Kropla draży skałę. Seria Driven, K. Bromberg, Wydawnictwo Editio
<b>Marsz ku klęsce Poradnik dla projektanta systemów Wydanie II</b>, <font color="navy">Yourdon Edward</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Marsz ku klęsce Poradnik dla projektanta systemów Wydanie II, Yourdon Edward, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo C.H. BECK
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno - gospodarczych

Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno - gospodarczych

79.00zł
67.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Microsoft Project 2016 Krok po kroku Carl Chatfield, Timothy Johnson APN Promise
Chemia organiczna Część III Clayden J., Greeves N.,. Warren S., Wothers S WNT
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION

niedziela, 16 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami