Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Skutery francuskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie i japońskie Poradnik obsługi i naprawy

Skutery francuskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie i japońskie Poradnik obsługi i naprawy

96.60zł
72.45zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych 99.00zł 84.15zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Tytuł: Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
ISBN: 978-83-255-2615-3
Ilość stron: 588
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł


• Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie?
• Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich?
• Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu?
• W jaki sposób uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania budżetu projektu?
• Jak należy przygotować projekt, aby uniknąć problemów na etapie jego wdrażania?
• Jak należy wdrażać projekty europejskie, aby nie zwracać dofinansowania?

Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu.

W publikacji omówiono metodologię przygotowania projektu zgodnie z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności czy dokonać oceny oddziaływania projektu na środowisko. W książce wyjaśniono także niejednoznaczne zasady dotyczące pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.

Rozdziały:
Wykaz skrótów  IX

Rozdział 1. Projekt i jego cechy – o potrzebie i istocie projektowania  1
1.1. Operacjonizacja pojęcia projektu  3
1.2. Projekt i jego elementy składowe  5
1.3. Elementy planowania projektu  11
1.4. Pojęcie zarządzania projektem 15
1.5. Projekty europejskie  18

Rozdział 2. Planowanie projektu – od pomysłu do projektu  23
2.1. Cykl życia projektu – metoda zarządzania cyklem projektu  24
2.1.1. Faza programowania  29
2.1.2. Faza identyfikacji  29
2.1.3. Faza formułowania  30
2.1.4. Faza finansowania, wdrożenia i ewaluacji  31
2.2. Narzędzia metody zarządzania cyklem projektu  36
2.2.1. Analiza interesariuszy  36
2.2.2. Potrzeba realizacji projektu – drzewo problemów  41
2.2.3. Czemu służą projekty? Drzewo celów  52
2.2.4. Analiza strategii  58
2.2.5. Matryca logiczna  61
2.2.6. Formułowanie działań  75
2.2.7. Harmonogram realizacji  81

Rozdział 3. Finansowanie projektu – od projektu do realizacji finansowej  103
3.1. Metody szacowania budżetu projektu. 104
3.1.1. Budżet projektu  104
3.1.2. Ogólne zasady w zakresie szacowania kosztów projektu  105
3.1.3. Metody szacowania kosztów  107
3.1.4. Znaczenie właściwego szacowania kosztów dla powodzenia projektu europejskiego
3.2. Budżetowanie kosztów projektu (budżet zadaniowy)  115
3.2.1. Koszty w projekcie  115
3.2.2. Przygotowanie budżetu  116
3.2.3. Budżet zadaniowy  120
3.2.4. Koszty bezpośrednie i pośrednie w projekcie  127
3.3. Zarządzanie finansowe projektem  129
3.3.1. Zarządzanie finansowe projektem i jego rola  130
3.3.2. Montaż finansowy  132
3.3.3. Zaliczka czy refundacja kosztów?  136
3.3.4. System przepływów środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych
3.3.5. Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności  145
3.3.6. Zakaz podwójnego finansowania  147
3.3.7. Różnice kursowe  148
3.4. Kontrola zarządzania finansowego  149
3.4.1. Kontrola realizacji budżetu  150
3.4.2. Monitorowanie finansowe  151
3.4.3. Zmiany w budżecie projektu  155
3.5. Typy wydatków i ich kwalifikowalność w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
3.5.1. Kwalifikowalność – pojęcie, warunki  158
3.5.2. Zasady kwalifikowalności wydatków  160
3.5.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne z podziałem na typy  162
3.6. Budżetowanie projektów miękkiego i inwestycyjnego  177

Rozdział 4. Formalne elementy składowe projektu  185
4.1. Fiszka projektowa  186
4.2. Wniosek o dofinansowanie  191
4.2.1. Nabór wniosków oraz ogólne informacje o formie wniosku o dofinansowanie
4.2.2. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie  195
4.2.3. Elementy wniosku o dofinansowanie projektu miękkiego oraz projektu inwestycyjnego
4.3. Załączniki – biznesplan, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko
4.3.1. Biznesplan  213
4.3.2. Studium wykonalności  221
4.3.3. Ocena oddziaływania na środowisko  231
4.4. Umowa partnerska (porozumienie)  249
4.4.1. Partnerstwo projektowe  249
4.4.2. Wybór partnera  253
4.4.3. Rola oraz zakres przedmiotowy umowy partnerskiej (porozumienia)  257
4.4.4. Lider partnerstwa  261
4.5. Promocja projektu  263
4.5.1. Zakres obowiązków informacyjnych i promocyjnych  264
4.5.2. Obowiązek oznaczania projektów  267
4.5.3. Narzędzia i metody promocji  273
4.5.4. Upowszechnianie oraz mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL
4.6. Odwołanie od negatywnego wyniku oceny projektu  284

Rozdział 5. Od oceny do ewaluacji projektów  311
5.1. Ocena projektów europejskich  312
5.2. Kryteria oceny i ich znaczenie  314
5.2.1. Kryteria horyzontalne  315
5.2.2. Kryteria formalne  321
5.2.3. Kryteria merytoryczne  324
5.3. Metody analizy danych w kontekście oceny projektów europejskich  329
5.4. Ewaluacja, definicja, znaczenie  333
5.5. Rodzaje ewaluacji  337

Rozdział 6. Wdrażanie projektów – od podpisania umowy do rozliczenia  341
6.1. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu  342
6.1.1. Kwestie, jakie reguluje umowa o dofinansowanie projektu  343
6.1.2. Załączniki do umowy  346
6.2. Aspekty organizacyjne (kierownik zespołu, budowanie zespołu projektowego)
6.2.1. Kierownik zespołu  349
6.2.2. Struktura organizacyjna  351
6.2.3. Budowanie zespołu projektowego  353
6.2.4. Rozwój zespołu projektowego  358
6.3. Zarządzanie ryzykiem  363
6.3.1. Źródła i rodzaje ryzyka w projekcie  363
6.3.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie  367
6.3.3. Ryzyko w projekcie europejskim  372
6.4. Zarządzanie zmianą (zmiany w projekcie)  374
6.4.1. Przyczyny zmian w projekcie  374
6.4.2. Rola kierownika projektu we wprowadzaniu zmiany  376
6.4.3. Zarządzanie zmianą  377
6.4.4. Zmiany w projekcie europejskim  379
6.5. Monitoring 385
6.5.1. Cele i korzyści z monitoringu  385
6.5.2. Wskaźniki monitorowania  388
6.5.3. Narzędzia monitorowania  390
6.6. Rozliczanie rzeczowe i finansowe  395
6.6.1. Wniosek beneficjenta o płatność – ogólne informacje  396
6.6.2. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013  397
6.6.3. Sprawozdawczość rzeczowa  399
6.6.4. Sprawozdawczość finansowa  404
6.7. Kontrola i audyt  420

Rozdział 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja projektów europejskich
7.1. Definicja pomocy publicznej  436
7.2. Klasyfikacja rodzajów pomocy publicznej  443
7.3. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  447
7.3.1. Kryteria konstrukcyjne definicji MŚP  448
7.3.2. Kryterium niezależności  451
7.3.3. Kryterium pułapu zatrudnienia  462
7.4. Wspólne zasady dotyczące pomocy publicznej  473
7.4.1. Efekt zachęty  473
7.4.2. Kumulacja pomocy publicznej  479
7.4.3. Przejrzystość pomocy  482
7.5. Warunki dopuszczalności wybranych typów pomocy publicznej  484
7.5.1. Pomoc regionalna  485
7.5.2. Pomoc de minimis  493

Aneks  501
Wzór protestu/odwołania  501
Wzór protestu  503
Wzór odwołania  505
Wzór skargi  507
Opis faktury. 509
Umowa partnerska (porozumienie)  511
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. (poz. 312)  527
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  538
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku (poz. 311)  543
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis  550
Bibliografia  555
Spis tabel  573
Spis rysunków  575

Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Tytuł książki: "Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych"
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł
Klienci, którzy kupili „Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych”, kupili także:
<b>Excel 2003 PL ilustrowany przewodnik</b>, <font color="navy">Krzysztof Masłowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Excel 2003 PL ilustrowany przewodnik, Krzysztof Masłowski, Wydawnictwo HELION
<b>Niedomknięty bilans wszechświata</b>, <font color="navy">Tadeusz Pabjan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Copernicus Center Press</font>
Niedomknięty bilans wszechświata, Tadeusz Pabjan, Wydawnictwo Copernicus Center Press
<b>Zawód inwestor giełdowy</b>, <font color="navy">Alexander Elder</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Zawód inwestor giełdowy, Alexander Elder, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Podstawy programowania systemów SCADA</b>, <font color="navy">Ryszard Jakuszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SKALMIERSKI</font>
Podstawy programowania systemów SCADA, Ryszard Jakuszewski, Wydawnictwo SKALMIERSKI
<b>Word 2010 PL Pierwsza pomoc</b>, <font color="navy">Magdalena Gunia</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Word 2010 PL Pierwsza pomoc, Magdalena Gunia, Wydawnictwo HELION
<b>Broń myśliwska i sportowa Katalog strzelb i karabinów</b>, <font color="navy">Chris McNab</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Muza</font>
Broń myśliwska i sportowa Katalog strzelb i karabinów, Chris McNab, Wydawnictwo Muza
<b>SUSE Linux zaczynamy od podstaw</b>, <font color="navy">Keir Thomas</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
SUSE Linux zaczynamy od podstaw, Keir Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Harvard Business Review Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów</b>, <font color="navy">Harvard Business School Press</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Harvard Business Review Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Onepress
<b>Visual C# 2005 Zapiski programisty</b>, <font color="navy">Jesse Liberty</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Visual C# 2005 Zapiski programisty, Jesse Liberty, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo C.H. BECK
 Kategoria:
 Matematyka
Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1

Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowan Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT

wtorek, 21 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami