Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Tajemnica hieroglifów Champollion, Napoleon i odczytanie Kamienia z Rosetty

Tajemnica hieroglifów Champollion, Napoleon i odczytanie Kamienia z Rosetty

35.00zł
28.00zł
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4 64.00zł 51.84zł
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4

Autor: Witold M. Lewandowski

ISBN: 978-83-63623-12-8

Ilość stron: 432

Data wydania: 12/2014 (wydanie 4)

Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

Sposobem na zahamowanie dalszej jego degradacji jest nie tylko modernizacja energetyki konwencjonalnej, lecz przede wszystkim stopniowe eliminowanie paliw naturalnych i wykorzystanie nowych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii: wody, wiatru, biomasy, promieniowania słonecznego, ciepła wnętrza Ziemi, a także wprowadzanie materiało- i energooszczędnych technologii w przemyśle, budownictwie i gospodarstwach domowych.

Zainteresowanego tą tematyką czytelnika książka Proekologiczne odnawialne źródła energii w pełni usatysfakcjonuje. Autor dołożył starań, aby skomplikowane zagadnienia przedstawić w jak najbardziej interesujący sposób. Wiadomości teoretyczne uzupełnił przykładami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rachunkiem ekonomicznym nakładów i zysków, prognozami i kierunkami dalszego rozwoju energetyki niekonwencjonalnej.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały traktujące o wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych, energii słonecznej i geotermalnej w budownictwie mieszkaniowym oraz o farmach energetycznych w Polsce i na świecie, ogniwach paliwowych, biopaliwach i proekologicznych sposobach konwersji energii oraz jej oszczędzania.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wyrażają nadzieję, że książka ta - przeznaczona głównie dla studentów politechnik i innych uczelni technicznych, specjalizujących się w inżynierii i ochronie środowiska, oraz ekologów i inżynierów stykających się w pracy z problemami wykorzystania różnorodnych źródeł energii - zainteresuje również tych czytelników, którym leży na sercu odbudowa mocno już zniszczonego środowiska.

Rozdziały:
Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek

1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska
1.1. Wprowadzenie
1.2. Energetyka konwencjonalna
1.3. Skażenie powietrza spalinami
1.4. Nowe trendy w energetyce konwencjonalnej
1.5. Energetyka jądrowa
1.6. Zalety i wady energetyki konwencjonalnej
1.7. Charakterystyka działań zmierzających do zahamowania dalszej degradacji środowiska

2. Odnawialne źródła energii
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rys historyczny
2.3. Podział źródeł energii
2.4. Charakterystyka pierwotnych odnawialnych źródeł energii
2.5. Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
2.6. Plan działań Unii Europejskiej w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych
2.7. Prognozy rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
2.8. Polskie regulacje prawne w zakresie OŹE
2.9. Podsumowanie

3. Energia wody
3.1. Wprowadzenie
3.2. Hydroenergetyka
3.3. Podstawy teoretyczne
3.4. Duże elektrownie wodne
3.5. Mała energetyka wodna (MEW)
3.6. Energia pływów
3.7. Energia fal
3.8. Energia prądów morskich
3.9. Energia dyfuzji

4. Energia wiatru i jej wykorzystanie
4.1. Rys historyczny
4.2. Charakterystyka energii wiatru
4.3. Zależności opisujące energię wiatru
4.4. Przegląd konstrukcji turbin wiatrowych
4.5. Światowy rozwój energetyki wiatrowej
4.6. Doświadczenia polskie
4.7. Efekt ekologiczny, prognozy i perspektywy aeroenergetyki w Polsce do 2030 roku
4.8. Koncepcje przyszłościowe energetyki wiatrowej
4.9. Morskie farmy wiatrowe (MFW)
4.10. Małe turbiny wiatrowe (MTW)
4.11. Wady i zalety siłowni wiatrowych

5. Energia promieniowania słonecznego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota promieniowania słonecznego
5.3. Budowa atomu i struktura materii
5.4. Podstawy teoretyczne promieniowania słonecznego
5.5. Wymiana ciepła przez promieniowanie
5.6. Charakterystyka promieniowania słonecznego
5.7. Perspektywy wykorzystania energii promieniowania słonecznego do ogrzewania
5.8. Podział metod konwersji i wykorzystania energii promieniowania słonecznego
5.9. Historia rozwoju energetyki słonecznej
5.10. Zalety i wady energii promieniowania słonecznego

6. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej z elementami teorii wymiany ciepła
6.1. Definicja systemów pasywnych
6.2. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła
6.3. Przewodzenie ciepła
6.4. Konwekcja
6.5. Promieniowanie i konwekcja swobodna
6.6. Przenikanie ciepła
6.7. Pasywne ogrzewanie budynków
6.8. Pasywne chłodzenie
6.9. Pasywne systemy magazynowania ciepła w budynkach

7. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej - kolektory słoneczne
7.1. Przegląd aktywnych metod wykorzystania energii słonecznej
7.2. Podstawy teoretyczne kolektorów słonecznych
7.3. Zasoby energii słonecznej w Polsce
7.4. Wartość użyteczna promieniowania słonecznego
7.5. Budowa kolektorów słonecznych
7.6. Obliczanie słonecznego systemu podgrzewania wody użytkowej
7.7. Nowe typy kolektorów słonecznych
7.8. Badanie kolektorów słonecznych

8. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej - stawy i kominy słoneczne
8.1. Wprowadzenie
8.2. Stawy słoneczne
8.3. Kominy słoneczne

9. Podstawy termodynamiki i metody przetwarzania energii słonecznej na pracę
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawy teoretyczne termodynamiki
9.3. Wysokotemperaturowy system zdecentralizowany
9.4. Wysokotemperaturowy system scentralizowany

10. Niskotemperaturowa energia termiczna mórz i oceanów
10.1. Wprowadzenie
10.2. Rys historyczny
10.3. Konwersja energii termicznej oceanu na energię mechaniczną
10.4. Zalety i wady systemu OTEC
10.5. Obecny stan zaawansowania systemu OTEC
10.6. Konwersja energii termicznej oceanu na energię elektryczną

11. Energia geotermalna
11.1. Wprowadzenie
11.2. Rys historyczny i współczesne metody wykorzystania energii geotermalnej
11.3. Natura źródeł geotermalnych
11.4. Sposoby wykorzystania źródeł geotermalnych
11.5. Zasoby geotermalne w Polsce i ich wykorzystanie
11.6. Wnioski końcowe

12. Systemy wspomagające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Różne formy magazynowania energii
12.3. Magazynowanie energii cieplnej
12.4. Magazynowanie energii chemicznej
12.5. Przetwarzanie niskotemperaturowej energii cieplnej
12.6. Przetwarzanie i magazynowanie wysokotemperaturowej energii cieplnej

13. Pompy ciepła
13.1. Wprowadzenie
13.2. Rys historyczny
13.3. Zasada działania pompy ciepła
13.4. Przegląd typów pomp ciepła
13.5. Sprężarkowe pompy ciepła
13.6. Czynniki robocze sprężarkowych pomp ciepła a dziura ozonowa
13.7. Absorpcyjne pompy ciepła
13.8. Pompy ciepła pozostałych typów
13.9. Dolne źródła pomp ciepła
13.10. Pompy ciepła w Polsce
13.11. Podsumowanie

14. Ogniwa fotowoltaiczne
14.1. Historia ogniw fotowoltaicznych
14.2. Mechanizm efektu fotowoltaicznego
14.3. Wpływ temperatury na efekt fotowoltaiczny
14.4. Budowa ogniw słonecznych
14.5. Koncentratory ogniw fotowoltaicznych
14.6. Współpraca ogniw fotowoltaicznych z innymi nośnikami energii
14.7. Perspektywy i strategia rozwoju ogniw fotowoltaicznych
14.8. Znaczenie ogniw fotowoltaicznych w kosmonautyce
14.9. Zalety systemów fotowoltaicznych

15. Biomasa
15.1. Wprowadzenie
15.2. Cechy charakterystyczne biomasy
15.3. Biomasa jako odnawialne źródło energii
15.4. Metody energetycznego wykorzystania biomasy
15.5. Drewno jako proekologiczne odnawialne źródło energii
15.6. Słoma jako proekologiczny surowiec energetyczny
15.7. Biopaliwa
15.8. Podsumowanie

16. Biogaz
16.1. Biogaz jako odnawialne źródło energii
16.2. Mechanizm powstawania biogazu
16.3. Źródła oraz technologie pozyskiwania i zagospodarowania biogazu
16.4. Zagospodarowanie biogazu z oczyszczalni ścieków
16.5. Wykorzystanie biogazu z wysypisk śmieci
16.6. Pozyskiwanie biogazu w gospodarstwach rolnych
16.7. Konwersja biogazu
16.8. Zalety i wady produkcji energii z biogazu

17. Ogniwa paliwowe
17.1. Rys historyczny
17.2. Zasada działania ogniwa paliwowego
17.3. Klasyfikacja ogniw paliwowych
17.4. Ogniwa z polimerową membraną (PEMFC)
17.5. Ogniwa alkaliczne (AFC)
17.6. Ogniwa z fosforanowe (PAFC)
17.7. Ogniwa węglanowe (MCFC)
17.8. Ogniwa tlenkowe (SOFC)
17.9. Ogniwa zasilane metanolem (DMFC) lub kwasem mrówkowym (DFAFC)
17.10. Rozwiązania konstrukcyjne ogniw paliwowych
17.11. Zastosowanie ogniw paliwowych
17.12. Podsumowanie

18. Wodór
18.1. Wprowadzenie
18.2. Właściwości wodoru
18.3. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru
18.4. Metody otrzymywania wodoru w przyszłości
18.5. Magazynowanie wodoru
18.6. Najnowsze zastosowania wodoru
18.7. Wodór jako paliwo obecnego (XXI) wieku

19. Oszczędzanie energii
19.1. Ochrona środowiska przez oszczędzanie energii
19.2. Modyfikacja tradycyjnych systemów energetycznych
19.3. Energooszczędne technologie
19.4. Śmieci jako potencjalne odnawialne źródło energii
19.5. Kierunki oszczędzania energii
19.6. Indywidualne kierunki oszczędzania energii
19.7. Podsumowanie

Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4
Tytuł książki: "Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4"
Autor: Witold M. Lewandowski
Wydawnictwo: WNT
Cena: 64.00zł 51.84zł
Klienci, którzy kupili „Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4”, kupili także:
<b>Spalanie gazów Teoria, praktyka, ekologia Wydanie 2</b>, <font color="navy">Aleksander Szkarowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Spalanie gazów Teoria, praktyka, ekologia Wydanie 2, Aleksander Szkarowski, Wydawnictwo WNT
<b>Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii Analiza kosztów i korzyści</b>, <font color="navy">Magdalena Ligus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii Analiza kosztów i korzyści, Magdalena Ligus, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego</b>, <font color="navy">Franciszek Krawiec</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, Franciszek Krawiec, Wydawnictwo Difin
<b>Zielona energia w Polsce</b>, <font color="navy">Dorota Niedziółka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Zielona energia w Polsce, Dorota Niedziółka, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Świadectwa charakterystyki energetycznej Praktyczny poradnik  Wydanie 2</b>, <font color="navy">Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, ArCADiasoft Chudzik sp. j.</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ArcadiaSoft</font>
Świadectwa charakterystyki energetycznej Praktyczny poradnik Wydanie 2, Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, ArCADiasoft Chudzik sp. j., Wydawnictwo ArcadiaSoft
<b>Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów</b>, <font color="navy">Jerzy Chodura</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów, Jerzy Chodura, Wydawnictwo DW Medium
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Informatyka gospodarcza Tom 2

Informatyka gospodarcza Tom 2

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Blender Podstawy modelowania Bogdan Bociek HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
SQL w Interbase dla Windows i Linuksa Arkadiusz Jakubowski HELION

poniedziałek, 01 czerwiec 2020   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami