Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

89.00zł
75.65zł
Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5 189.00zł
Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5

Tytuł: Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5
Autor: Julian Wiatr, Marcin Orzechowski
ISBN: 978-83-919132-3-9
Ilość stron: 1200
Data wydania: 10/2012 (wydanie V)
Oprawa: Twarda (zawiera CD)
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: DW Medium
Cena: 189.00zł


W związku z dużym zainteresowaniem Czytelników poprzednimi wydaniami Poradnika, zdecydowaliśmy się na kolejne, które zostało uaktualnione i rozszerzone.

Podobnie jak w poprzednich wydaniach, zamieściliśmy w nim podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, tymczasowego zasilania imprezy masowej, terenu budowy oraz zasilania gwarantowanego. Naszym celem było stworzenie podręcznego poradnika, w którym zostałyby zamieszczone zasady projektowania zasilania obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej – zarówno z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, jak i z zespołu prądotwórczego i innych dostępnych na rynku źródeł zasilania.

Mamy nadzieję, że piąte wydanie książki okaże się równie interesujące jak wydania poprzednie. W tym wydaniu oprócz uaktualnienia treści, zamieściliśmy szereg wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która stanowi jeden z najważniejszych elementów każdego budynku lub obiektu budowlanego.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego spowodował wiele zmian w podejściu do projektowania zasilania budynków mieszkalnych. Jedną z nich jest coraz częstsze podejmowanie decyzji o zabudowie szeregowej zlokalizowanej po obu stronach ulicy. Takie rozwiązanie architektoniczne pozwala bowiem na wypracowanie nowego modelu zasilania poszczególnych budynków – modelu o zwiększonej niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych często projektuje się obiekty użyteczności publicznej, takie jak: banki, przychodnie lekarskie i inne. Większość z nich wymaga, poza zasilaniem podstawowym, zasilania rezerwowego, a niektóre – również zasilania awaryjnego (często zasilania gwarantowanego). Dla wygody naszych Czytelników zamieściliśmy podstawowe informacje dotyczące projektowania i budowy stacji transformatorowych, linii elektroenergetycznych nn oraz sposobów projektowania układów pomiarowych.

Omówiliśmy również zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej. W poradniku znajdą też Państwo zasady prowadzenia podstawowych obliczeń zwarciowych. Oprócz omówienia zasilania z sieci elektroenergetycznej nn, znaczną uwagę poświęciliśmy systemom zasilania gwarantowanego obiektów użyteczności publicznej. Zostały opisane, pominięte w innych publikacjach, kryteria doboru zespołu prądotwórczego, UPS-ów oraz siłowni telekomunikacyjnych.

Opisano także zasady projektowania  zasilania oświetlenia ulic światłem elektrycznym. Zamieściliśmy również podstawową wiedzę z zakresu wyższych harmonicznych i stwarzanego przez nie zwiększonego zagrożenia pożarowego oraz ich wpływu na pracę różnych odbiorników energii elektrycznej. Opisaliśmy podstawowe wymagania w stosunku do osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych oraz związanych z nim zmian, wynikających ze znowelizowanej Ustawy Prawo energetyczne.

Zaktualizowaliśmy również wymagania dotyczące przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznej i jakości dostarczanej energii elektrycznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W związku z dostrzeganiem przez spółki dystrybucyjne znacznego poboru mocy biernej przez budynki użyteczności publicznej oraz budynki wielorodzinne coraz częściej zachodzi konieczność jej kompensowania w tych budynkach.

Problem kompensacji mocy biernej wyjaśniliśmy w osobnym rozdziale, a na płycie CD zamieściliśmy projekt instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, w którym zastosowano kompensację mocy biernej indukcyjnej. W poradniku znalazły się również wymagania dotyczące zasilania imprezy masowej z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych oraz zasad ochrony przeciwporażeniowej w strefach nieobjętych połączeniami wyrównawczymi.

W końcowej części książki znajdą Państwo dodatki, w których między innymi omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwprzepięciową oraz zasadami i sposobami oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynkach objętych pożarem. Znajdują się tam również wymagania dotyczące odległości linii elektroenergetycznych od budynków, które nie zostały określone w normach, a wynikają z różnych aktów prawnych, a także podstawowe wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego budynków, pompowni ppoż. oraz szeregu innych wymagań techniczno-budowlanych.

Korzystając z charakterystyk zamieszczonych w poradniku należy mieć świadomość, że stanowią one tylko przykłady i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy korzystać z katalogów producentów. Mamy świadomość, że niejednokrotnie zastosowane słownictwo jest niezgodne z aktualnie obowiązującym, co wynika z faktu, iż w dalszym ciągu trwają prace Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nad nazewnictwem. Ponieważ większość Czytelników w swojej pracy najczęściej posługuje się starym nazewnictwem – postanowiliśmy używać go w książce.

Uzupełnieniem poradnika jest zbiór uproszczonych projektów różnych obiektów, które znacznie ułatwią zrozumienie treści zawartych w książce, zamieszczonych na dołączonej do książki płycie CD. Zwracamy jednak uwagę na to, że projekty te nie stanowią pełnej dokumentacji budowlanej i mogą być traktowane jako zbiór przykładowych rozwiązań. Nie zostały one również poprawione zgodnie z wymaganiami norm, które uległy zmianie. Prezentowane rozwiązania zostały opracowane na mocy norm i przepisów obowiązujących w 2008 roku i zgodnie z nimi powinny być rozpatrywane. W przypadku konieczności wykorzystania tych opracowań w obecnej chwili, należy wprowadzić w nich korektę wynikającą ze zmienionych norm lub przepisów techniczno-prawnych.

Rozdziały:

1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania
1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 13
1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego 15
1.3 Dane wyjściowe do projektowania   37
1.4 Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej 38

2. Podstawy zasilania budynków nieprzemysłowych
2.1 Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających   43
2.2 Charakterystyka systemu zasilania budynków użyteczności publicznej   44
2.3 Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej 46
2.4 Jakość energii elektrycznej. 51
2.4.1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców energii elektrycznej   51
2.4.2 Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach56
2.4.2.1 Wpływ wahania napięcia na pracę wybranych odbiorników 60
2.4.2.2 Harmoniczne, interharmoniczne i subharmoniczne oraz ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji elektrycznych
2.4.2.2.1 Harmoniczne 63
2.4.2.2.2 Interharmoniczne i subharmoniczne78
2.5 Taryfy za energię elektryczną   81
2.6 Niezawodność zasilania   84
2.7 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 92
2.7.1 Układy sieci średniego napięcia   93
2.7.2 Układy sieci niskiego napięcia. 96
2.7.3 Układy zasilania w sieciach elektroenergetycznych nn   101
2.8 Odbiorniki energii elektrycznej 103
2.9 Zasady obliczania mocy zapotrzebowanej 131
2.9.1 Budynki mieszkalne   131
2.9.2 Budynki użyteczności publicznej. 133
2.9.3 Wyznaczanie mocy szczytowych w elementach sieci osiedlowej   136
2.9.4 Współczynnik jednoczesności i współczynnik zapotrzebowania 137
2.10 Układy pomiarowe do rozliczeń zużytej energii elektrycznej 138
2.10.1 Układy pomiarowe 138
2.10.2 Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych półpośrednich 148
2.10.3 Dobór przekładników napięciowych do układów pomiarowych 157
2.11 Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania instalacji elektrycznych. 162

3. Sieciowe urządzenia zasilające
3.1 Rozdzielnice niskiego napięcia175
3.2 Stacje transformatorowe SN/nn   191
3.3 Dobór stacji transformatorowej203
3.4 Zabezpieczenia transformatorów średniego napięcia 206
3.5 Zabezpieczenie stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn 209
3.6 Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż
3.7 Optymalizacja położenia pojedynczej stacji transformatorowej 217

4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć
4.1 Linie kablowe   227
4.2 Linie napowietrzne   256
4.2.1 Wymagania dla linii z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi 267
4.3 Ochrona odgromowa linii kablowych i napowietrznych 277
4.4 Przejście z układu TN-C na układ TN-C-S (rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N)   278

5. Zwarcia
5.1 Obliczanie zwarć. Początkowy prąd zwarciowy. 283
5.2 Parametry elementów obwodu zwarciowego 287
5.2.1 Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego   287
5.2.2 Parametry zwarciowe pozostałych elementów obwodu zwarciowego288
5.3 Obliczanie prądów zwarciowych 293
5.3.1 Prąd zwarciowy udarowy   293
5.3.2 Prąd zwarciowy wyłączeniowy. 294
5.3.3 Prąd zwarciowy zastępczy cieplny   295
5.4 Udział silników w prądzie zwarciowym   303

6. Dobór przewodów i ich zabezpieczeń
6.1 Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych 309
6.1.1 Nagrzewanie kabli i przewodów   309
6.1.2 Zasady doboru przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych316
6.1.3 Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową   317
6.1.4 Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunki zwarciowe   328
6.1.5 Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunek spadku napięcia 337
6.1.6 Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników 340
6.1.7 Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia 342
6.1.8 Przewody ochronne   345
6.1.9 Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe. 351
6.1.10 Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru   355
6.2 Dobór zabezpieczeń 369
6.2.1 Zasady zabezpieczania przetężeniowego369
6.2.2 Zabezpieczenia przewodów. 370
6.2.3 Wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom 376
6.3 Zabezpieczanie silników   378
6.3.1 Zabezpieczenie zwarciowe   378
6.3.2 Zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 378
6.3.3 Zabezpieczenie przeciążeniowe   380
6.3.4 Zabezpieczenie zanikowe 381
6.4 Selektywność zabezpieczeń388
6.4.1 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpieczników topikowych   388
6.4.2 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym
6.4.3 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych 394
6.4.4 Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników różnicowoprądowych
6.5 Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle   403

7. Układy i urządzenia zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
7.1 Samoczynne załączanie rezerwy SZR 417
7.2 SZR sieć/sieć418
7.3 Źródła zasilania gwarantowanego i awaryjnego oraz zasady ich doboru 433
7.3.1 Zasilacze bezprzerwowe (UPS) 433
7.3.2 UPS pracujący w trybie VFD (off-line)   435
7.3.3 UPS pracujący w trybie VI (line interactive – sieciowo interaktywny). 436
7.3.4 UPS pracujący w trybie VFI (on-line)436
7.3.5 Układy redundantne UPS 438
7.3.6 Karta synchroniczna X-Slot Hot Sync – instalacja i oprzewodowanie 442
7.3.7 Hot Sync™ – system pracy równoległej UPS Powerware442
7.3.8 Technologia Hot Sync™ – zasada działania 444
7.3.9 ABM™ (Advanced Battery Management) – system nieciągłego ładowania baterii 447
7.3.10 Dobór mocy zasilacza UPS   450
7.3.11 Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności   454
7.4 Problemy z zasilaniem i rozwiązania UPS   459
7.4.1 Wykaz danych technicznych UPS-a deklarowanych przez producenta 461
7.5 Podstawy funkcjonalne zasilaczy UPS Eaton serii Powerware   465
7.5.1 Funkcje elektryczne   465
7.5.2 Działanie w warunkach normalnych 466
7.5.3 Przerwa w zasilaniu sieciowym/praca autonomiczna z akumulatorów   466
7.5.4 Przerwa normalna/ładowanie baterii 466
7.5.5 Przełączenie na wewnętrzny tor obejściowy – włączony przełącznik statyczny 466
7.5.6 Przełączenie na pracę normalną UPS-a   467
7.5.7 Podwójne źródła energii w zasilaczach UPS   467
7.5.8 Falownik 467
7.5.9 Prostownik 468
7.6 Opis pracy UPS-a w technologii beztransformatorowej 471
7.6.1 Budowa wewnętrzna systemu UPS. 471
7.6.2 Tryby pracy472
7.6.3 Ręczny przełącznik toru obejściowego EBS475
7.6.4 Ręczny przełącznik toru obejściowego MBS   475
7.7 Algorytm doboru zasilaczy UPS. 483
7.7.1 Algorytm postępowania 483
7.7.2 Procedura doboru zasilaczy UPS 485
7.7.3 Wybór UPS-a 489
7.8 Zasilacze dc – siłownie telekomunikacyjne (STK)   494
7.9 Baterie kwasowo-ołowiowe. 499
7.9.1 Budowa akumulatora bezobsługowego VRLA 500
7.10 Porównanie baterii klasycznych VLA i baterii z regulowanym zaworem VRLA. 501
7.10.1 Porównanie baterii VRLA w wykonaniu AGM i żelowych 501
7.10.2 Zastosowania akumulatorów VRLA   502
7.10.3 Ładowanie baterii   503
7.10.4 Rozładowanie baterii 503
7.10.5 Warunki pracy akumulatorów VRLA 505
7.10.6 Procesy cieplne w akumulatorach VRLA. 505
7.10.7 Problemy występujące przy eksploatacji akumulatorów VRLA   505
7.10.8 Składowanie   506
7.11 Dobór baterii akumulatorów do zasilacza UPS   507
7.11.1 Elementy wpływające na dobór baterii akumulatorów 507
7.12 Wymagania techniczne wyboru baterii akumulatorów (diagram)   510
7.13 Dobór baterii do systemu UPS511
7.14 Dobór wentylacji pomieszczenia systemu baterii VRLA 516
7.14.1 Lista kontrolna systemu wentylacji baterii VRLA. 516
7.14.2 Obliczenia wentylacji pomieszczenia baterii VRLA   517
7.14.3 Wyznaczenie bezpiecznej odległości od źródeł inicjacji wybuchu 519
7.15 Zespoły prądotwórcze (ZP) 520
7.15.1 Dobór mocy zespołu prądotwórczego 527
7.15.2 Tandem UPS – zespół prądotwórczy531
7.15.3 Rodzaje mocy zespołów prądotwórczych533
7.15.4 Układy współpracy ZP z siecią elektroenergetyczną   536
7.15.4.1 SZR sieć/ZP 536
7.15.4.2 Ręczny przełącznik sieć/ZP536
7.15.4.3 Automatyka SZR sieć/ZP z układem obejściowym   537
7.15.4.4 Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego 537
7.15.5 Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwórczych 542
7.15.5.1 Warunki przyłączania. 542
7.15.5.2 Warunki zabudowy 542
7.15.5.3 Projekt budowlany instalacji   542
7.15.5.4 Instrukcja ruchu i eksploatacji zespołu prądotwórczego (współpracy z siecią energetyki zawodowej)
7.15.5.5 Odbiór techniczny   544
7.15.6 Przykładowa instrukcja współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną

8. Kompensacja mocy biernej
8.1 Kompensacja mocy biernej indukcyjnej. 553
8.2 Kompensacja mocy biernej pojemnościowej. 576

9. Zasilanie terenu budowy i rozbiórki

10. Zasilanie tymczasowe imprezy masowej

11. Wymagania stawiane obiektom budowlanym łączności – zasilanie

12. Zasilanie oświetlenia ulicznego

13. Ochrona przeciwporażeniowa (zagadnienia wybrane)
13.1 Działanie prądów na organizmy żywe 633
13.2 Ochrona przeciwporażeniowa przy napięciu U ≤ 1 kV 638
13.2.1 Ochrona podstawowa   641
13.2.2 Ochrona przy uszkodzeniu   641
13.2.2.1 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN 642
13.2.2.2 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TT 646
13.2.2.3 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT   647
13.2.3 Wyłącznik różnicowoprądowy   655
13.2.4 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia 659
13.2.5 Przewody PEN i PE w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia662
13.2.6 Uziemienia w sieciach TN i TT. 662
13.2.7 Punkty neutralne sieci niskiego napięcia łączone z uziomami stacji zasilających 674
13.2.8 Połączenia wyrównawcze ochronne 680
13.2.9 Zasilanie urządzeń w strefach nieobjętych połączeniami wyrównawczymi 687
13.3 Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego (ZP) 690
13.4 Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS 697
13.5 Ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (zagadnienia wybrane)
13.5.1 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach kąpielowych oraz baseny pływackie i inne 704
13.5.2 Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych   709
13.5.2.1 Pomieszczenia użytkowane medycznie 711
13.5.2.2 Koncepcja ochrony przeciwporażeniowej 711
13.5.2.3 Układ IT   712
13.5.2.4 Elektryczność statyczna 715
13.5.2.5 Ochrona przeciwprzepięciowa   715
13.5.2.6 Pola elektromagnetyczne (PEM)715
13.6 Ochrona przeciwporażeniowa przy napięciu U > 1 kV719

14. Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane)
14.1 Rodzaj i terminy badań725
14.1.1 Wymagania określone w normie PN-HD 60364-6725
14.1.2 Wymagania odnośnie dokładności pomiarów 728
14.1.3 Prawna kontrola metrologiczna 728
14.1.4 Częstość wykonywania okresowych badań na terenach budowy. 730
14.2 Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych 730
14.3 Pomiary rezystancji izolacji   731
14.4 Badanie samoczynnego wyłączenia w instalacjach   735
14.4.1 Badanie samoczynnego wyłączenia zwarcia w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi bez wyłączników różnicowoprądowych
14.5 Ogólne warunki wykonywania badań instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi   737
14.6 Pomiar prądów upływowych w instalacji elektrycznej   741
14.7 Pomiar rezystancji podłogi i ścian 741
14.8 Spadek napięcia 742
14.9 Pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu. 743
14.10 Badania zespołów prądotwórczych (ZP)   746
14.11 Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla transformatorów elektroenergetycznych   752
14.12 Pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów statycznych w układach kompensacji mocy biernej o napięciu znamionowym do 1 kV
14.13 Pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych o napięciu znamionowym do 1 kV   758
14.14 Badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach zasilanych przez UPS
14.15 Badanie i pomiary baterii akumulatorów   762

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Tabele doboru kabli i przewodów 775
Załącznik 2 Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych i mapach geodezyjnych (wybrane)   811
Załącznik 3 Tabele rezystancji i reaktancji transformatorów, linii napowietrznych i kabli (wybranych) 825
Załącznik 4 Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku
Załącznik 5 Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy. Kodowanie barwami elementów manipulacyjnych
Załącznik 6 Wybrane definicje z zakresu elektryki 845
Załącznik 7 Zasady udzielania świadectw kwalifikacyjnych D i E   854
Załącznik 8 Charakterystyki wybranych aparatów elektrycznych   861
Załącznik 9 Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych   880
Załącznik 10 Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania   890

DODATKI
Dodatek 1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych oraz ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych (zagadnienia wybrane)
Dodatek 2 Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych   938
Dodatek 3 Podstawy projektowania ogrzewania elektrycznego   979
Dodatek 4 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz wentylacja w pomieszczeniach ładowania akumulatorów
Dodatek 5 Pożary w pomieszczeniach i krzywe symulujące pożary   1045
Dodatek 6 Wymagania dotyczące instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu 1057
Dodatek 7 Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz wymagania dotyczące zasilania awaryjnego w tunelach komunikacyjnych
Dodatek 8 Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)   1081
Dodatek 9 Zasady projektowania sterowań instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła   1092
Dodatek 10 Ochrona pożarowa kanałów i tuneli kablowych 1116
Dodatek 11 Zasilanie pompowni przeciwpożarowych   1142
Dodatek 12 Wyłącznik selektywny   1160
Dodatek 13 Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane dla potrzeb charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Dodatek 14 Zasady opracowywania instrukcji techniczno-ruchowej dla rozdzielnic SN i WN 1186
Dodatek 15 Przykłady specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – płyta CD

Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Poradnik projektanta elektryka Wydanie 5”, kupili także:
<b>Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia</b>, <font color="navy">Julian Wiatr, Marcin Orzechowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia, Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Wydawnictwo DW Medium
<b>Instalacje elektryczne we współczesnych domach jednorodzinnych</b>, <font color="navy">Janusz Strzyżewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wiedza i Praktyka</font>
Instalacje elektryczne we współczesnych domach jednorodzinnych, Janusz Strzyżewski, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
<b>Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów</b>, <font color="navy">Andrzej Hoły</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych Mechanika przewodów, Andrzej Hoły, Wydawnictwo DW Medium
<b>Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 Wydanie 2</b>, <font color="navy">Mieczysław Nowak, Roman Barlik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Poradnik inżyniera energoelektronika Tom 1 Wydanie 2, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Bionika Wydanie 2</b>, <font color="navy">Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Bionika Wydanie 2, Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys, Wydawnictwo WNT
<b>17 równań, które zmieniły świat</b>, <font color="navy">Ian Stewart</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
17 równań, które zmieniły świat, Ian Stewart, Wydawnictwo Prószyński
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo DW MEDIUM
 Kategoria:
 Algorytmy
Algorytmy - Sysło

Algorytmy - Sysło

49.00zł
35.77zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION

sobota, 21 wrzesień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami