Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Technologia transportu kolejowego

Technologia transportu kolejowego

56.00zł
42.00zł
Podstawy biotechnologii przemysłowej 79.00zł 63.99zł
Podstawy biotechnologii przemysłowej

Tytuł: Podstawy biotechnologii przemysłowej
Autor: Włodzimierz Bednarski, Jan Fiedurek
ISBN: 978-83-63623-42-5
Ilość stron: 530
Data wydania: 04/2017
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł 63.99zł


Książka dotyczy poprawnej realizacji procesów i operacji biotechnologicznych, a przede wszystkim optymalizacji oraz doboru warunków technicznych i technologicznych decydujących o jakości gotowych bioproduktów.

Najwięcej miejsca poświęcono inżynierii bioprocesowej, w tym inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, fizycznych i chemicznych. Wiele zajmuje miejsca opis metod wydzielania, oczyszczania i utrwalania bioproduktów odprowadzanych z bioreaktorów.

Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w książce przedstawiono ogólne zasady  procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( mikrobiologicznych, biochemicznych, a także fizycznych), następnie omówiono metody  wydzielania, oczyszczania i utrwalania   bioproduktów odprowadzanych  z bioreaktorów oraz  rolę i  zastosowanie enzymów w technologii bio.

Na zakończenie  podano przykłady  technologii wybranych bioproduktów, takich jak preparaty enzymatyczne, lipidy, kwasy organiczne, alkohole, polisacharydy, aminokwasy, witaminy, biosurfaktanty, a także nośniki energii (np. biogaz).

Podręcznik jest kierowany do studentów biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, farmacji, inżynierii chemicznej i procesowej, a także dla pracowników naukowych i inżynieryjnych, zajmujących się praktyczną realizacją procesów biotechnologicznych.

Rozdziały:

1.  Informacje wstępne
1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym
1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna
1.3. Rozwój biotechnologii: aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne oraz ochrona własności intelektualnej
1.3.1. Aspekty ekonomiczno-społeczne
1.3.2. Aspekty ekologiczne i etyczne
1.3.3. Ochrona własności intelektualnej
1.4. Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Podstawowe pojęcia

2.  Biologiczne podstawy procesów mikrobiologicznych               
2.1. Dobór mikroorganizmów stosowanych w biotechnologii
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Charakterystyka oraz kryteria doboru organizmów
2.1.3. Deponowanie, utrwalanie i przechowywanie czystych kultur
2.2. Doskonalenie biotechnologicznych cech organizmów
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Adaptacja organizmów do różnorodnych warunków hodowli
2.2.3. Mutageneza
2.2.4. Rekombinacja genetyczna
2.2.5. Ekologiczne i prawne skutki przenoszenia materiału genetycznego
2.2.6. Skrining metabolitów wytwarzanych przez drobnoustroje
2.2.7. Nadprodukcja metabolitów wytwarzanych przez drobnoustroje
2.3. Podstawy bioenergetyki (Włodzimierz Bednarski)
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Charakterystyka procesów energetycznych organizmów żywych
2.3.3. Transport energii w organizmach żywych
2.3.4. Energetyka procesów beztlenowych
2.3.5. Energetyka procesów biosyntezy

3.  Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach
3.1. Wstęp
3.2. Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Bilans elementarny wzrostu
3.2.3. Bilans cieplny wzrostu mikroorganizmów
3.2.4. Bilanse różniczkowe. Przemiana podstawowa
3.3. Kinetyka wzrostu drobnoustrojów
3.3.1. Niestrukturalne modele wzrostu ustalonego
3.3.2. Strukturalne modele wzrostu
3.4. Techniki hodowli drobnoustrojów
3.4.1. Klasyfikacja technik hodowli drobnoustrojów
3.4.2. Hodowla okresowa
3.4.3. Hodowla okresowa z ciągłym dozowaniem
3.4.4. Hodowla ciągła
3.4.5. Hodowla ciągła z recyrkulacją biomasy
3.5. Bioreaktory
3.5.1. Klasyfikacja bioreaktorów
3.5.2. Bioreaktory do hodowli w podłożach ciekłych z napowietrzaniem
3.5.3. Bioreaktory zintegrowane
3.5.4. Bioreaktory do hodowli mikroorganizmów w stałym podłożu
3.5.5. Bioreaktory do procesów z biokatalizatorami unieruchomionymi
3.6. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii
3.6.1. Wyjaławianie, pasteryzacja, sterylizacja
3.6.2. Mechanizmy sterylizacji
3.6.3. Kinetyka sterylizacji termicznej
3.6.4. Praktyczne realizacje sterylizacji
3.6.5. Infekcje fagowe i ich zwalczanie
3.7. Optymalizacja warunków prowadzenia procesów
3.7.1. Optymalizacja składu pożywki i warunków hodowli
3.7.2. Kontrola procesów biotechnologicznych
3.7.3. Regulacja i automatyzacja procesów biotechnologicznych
3.7.4. Powiększenie skali procesów biotechnologicznych

4.  Wydzielanie, oczyszczanie i utrwalanie bioproduktów
4.1. Wprowadzenie
4.2. Separacja części nierozpuszczonych
4.2.1. Filtracja konwencjonalna
4.2.2. Mikrofiltracja
4.2.3. Wirowanie
4.3. Dezintegracja ścian komórkowych
4.4. Separacja bioproduktów
4.4.1. Ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi
4.4.2. Ekstrakcja nadkrytyczna
4.4.3. Adsorpcja
4.5. Techniki membranowe
4.5.1. Ultrafiltracja
4.5.2. Dializa
4.5.3. Elektrodializa
4.5.4. Perwaporacja
4.6. Techniki chromatograficzne
4.6.1. Chromatografia adsorpcyjna i podziałowa
4.6.2. Chromatografia jonowymienna
4.6.3. Chromatografia żelowa
4.6.4. Chromatografia powinowactwa
4.7. Elektroforeza
4.8. Precypitacja
4.9. Krystalizacja
10.Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów
4.10.1. Wprowadzenie
10.2.  Metody dehydratacji biopreparatów bez zmiany stanu fizycznego wody
4.10.3. Suszenie biopreparatów
4.10.4. Zamrażanie biopreparatów

5.  Biokataliza i jej zastosowanie
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy biokatalizy
5.3. Skrining enzymów
5.4. Doskonalenie właściwości enzymów
5.4.1. Chemiczna modyfikacja właściwości enzymów
5.4.2. Immobilizacja enzymów
5.4.3. Bioimprinting
5.4.4. Pokrywanie enzymów lipidami lub surfaktantami
5.4.5. Zastosowanie technik inżynierii genetycznej
5.4.6. Inżynieria środowiska reakcji
5.4.7. Inne metody doskonalenia właściwości enzymów
5.5. Biokataliza w środowisku wodnym
5.6. Biokataliza w mediach niekonwencjonalnych
5.6.1. Biokataliza w rozpuszczalnikach organicznych
5.6.2. Biokataliza ekstrakcyjna
5.6.3. Biokataliza w płynach nadkrytycznych
5.6.4. Biokataliza w cieczach jonowych
5.7. Kierunki zastosowania biokatalizy
5.7.1. Przemysłowe zastosowania biotransformacji mikrobiologicznej
5.7.2. Przemysłowe zastosowania biokatalizy

6.  Podstawy technologu wybranych bioproduktów
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ogólne zasady procesów biotechnologicznych
6.3. Otrzymywanie białka
6.4. Otrzymywanie preparatów enzymatycznych
6.4.1. Otrzymywanie preparatów amylaz
6.4.2. Otrzymywanie preparatów lipaz
6.4.3. Otrzymywanie preparatów proteaz
6.4.4. Otrzymywanie preparatów innych enzymów
6.5. Otrzymywanie lipidów
6.6. Otrzymywanie kwasów organicznych
6.6.1. Otrzymywanie kwasu cytrynowego
6.6.2. Otrzymywanie kwasu mlekowego
6.6.3. Otrzymywanie kwasu propionowego
6.6.4. Otrzymywanie kwasu octowego.
6.6.5. Otrzymywanie innych kwasów organicznych
6.7. Otrzymywanie alkoholi
6.7.1. Otrzymywanie etanolu
6.7.2. Otrzymywanie ksylitolu
6.7.3. Otrzymywanie glicerolu
6.8. Otrzymywanie polisacharydów
6.8.1. Otrzymywanie pululanu
6.8.2. Otrzymywanie kurdlanu
6.8.3. Otrzymywanie dekstranu
6.8.4. Otrzymywanie gelanu
6.8.5. Otrzymywanie ksantanu
6.9. Otrzymywanie aminokwasów
6.9.1. Metaboliczne warunki nadprodukcji aminokwasów
6.9.2. Izolowanie L-aminokwasów z mieszanin racemicznych
6.9.3. Otrzymywanie kwasu L-glutaminowego
6.9.4. Otrzymywanie L-lizyny
6.9.5. Otrzymywanie L-tryptofanu
6.10.  Otrzymywanie witamin
6.10.1. Otrzymywanie witaminy
6.10.2. Otrzymywanie witaminy
6.10.3. Otrzymywanie witaminy B2
6.10.4. Otrzymywanie witaminy B12
6.10.5. Otrzymywanie biotyny
6.10.6. Otrzymywanie witaminy B13
6.10.7. Witamina C
6.11. Otrzymywanie biosurfaktantów
6.12. Otrzymywanie nośników energii
6.12.1. Otrzymywanie biogazu
6.12.2. Otrzymywanie biodiesli
6.12.3. Otrzymywanie wodoru
6.12. Otrzymywanie bioproduktów przy użyciu mikroorganizmów ze zrekombinowanym DNA
6.12.1. Otrzymywanie antybiotyków
6.12.2. Otrzymywanie hormonów sterydowych
6.12.3. Otrzymywanie leków o strukturze białkowej
6.12.4. Otrzymywanie szczepionek

7.  Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej
7.1. Usuwanie związków organicznych ze ścieków
7.2. Biologiczne usuwanie związków azotu
7.3. Biologiczne usuwanie związków fosforu
7.4. Biologiczne oczyszczanie gazów
7.5. Biologiczna degradacja odpadów stałych
7.6. Bioremediacja gleb i wód

Słowniczek wybranych terminów z dziedziny biotechnologii

Podstawy biotechnologii przemysłowej
Tytuł książki: "Podstawy biotechnologii przemysłowej"
Autor: Włodzimierz Bednarski, Jan Fiedurek
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 79.00zł 63.99zł
Klienci, którzy kupili „Podstawy biotechnologii przemysłowej”, kupili także:
<b>Pascal Ćwiczenia praktyczne Wydanie III</b>, <font color="navy">Andrzej Kierzkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Pascal Ćwiczenia praktyczne Wydanie III, Andrzej Kierzkowski, Wydawnictwo HELION
<b>Peter Higgs Poszukiwania boskiej cząstki</b>, <font color="navy">Ian Sample</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Peter Higgs Poszukiwania boskiej cząstki, Ian Sample, Wydawnictwo Prószyński
<b>Atomy i kwanty Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej</b>, <font color="navy">Haken Hermann, Wolf Hans Christoph</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Atomy i kwanty Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, Haken Hermann, Wolf Hans Christoph, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>VirtueMart Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla!</b>, <font color="navy">Marcin Żmudziński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
VirtueMart Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla!, Marcin Żmudziński, Wydawnictwo HELION
<b>Galileusz</b>, <font color="navy">Jerzy Kierul</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PIW</font>
Galileusz, Jerzy Kierul, Wydawnictwo PIW
<b>Wzorcowanie aparatury pomiarowej Wydanie II</b>, <font color="navy">Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Wzorcowanie aparatury pomiarowej Wydanie II, Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
SAP Zrozumieć system ERP

SAP Zrozumieć system ERP

69.00zł
55.89zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński WNT
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION
Zarządzanie jakością żywności Ujęcie technologiczno-menedżerskie Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. WNT
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION

czwartek, 20 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami