Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Zaawansowany Python. Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie

Zaawansowany Python. Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie

149.00zł
119.20zł
Odnawialne źródła energii Wydanie V 44.00zł
Odnawialne źródła energii Wydanie V

Tytuł: Odnawialne źródła energii Wydanie V
Autor: Ryszard Tytko
ISBN: 978-83-928382-2-7
Ilość stron: 576
Data wydania: 12/2011 (wydanie 5)
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: OWG
Cena: 44.00zł
Jest już nowe (zmienione) wydanie tej książki (pod nowym tytułem):

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnejNowe, piąte wydanie książki Ryszarda Tytko szeroko traktuje o zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym wydaniu dokonano szeregu korzystnuch zmian w stosounku do poprzedniego wydania.

Zmiany dotyczą m.in. uwzględnienia najnowszych rozwiązań technicznych w urządzeniach zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii OŹE.

Książka stanowi niezwykle cenny wkład w problematykę związaną z wykorzystaniem odnawialnych form energii. Ostatni rozdział książki dotyczący optymalizacji wykorzystania urządzeń zasilanych z OŹE w rolnictwie, jest niezwykle cenny, zw względu na cora szersze wykorzystanie tych urządzeń na obszarch wiejskich.

Przedstawiono w niej w sposób kompleksowy problematykę związaną z wykorzystaniem energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej, energii wodnej i energii pochodzącej z biomasy.

Główny nacisk położono na:
• wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach solarnych;
• wykorzystanie energii geotermalnej którą wykorzystują pompy ciepła;
• wykorzystanie energii wiatru w małych elektrowniach wiatrowych;
• wykorzystanie energii wody w małych elektrowniach wodnych;
• wykorzystanie energii biomasy poprzez spalanie drewna w kominkach z płaszczem wodnym;
• wytwarzanie biodiesla
• wykorzystanie energii wodoru w ogniwach paliwowych;
• wpływ wykorzystania OŹE na środowisko
• optymalizację pracy urządzeń zasilanych z OŹE w rolnictwie

Podręcznik ten nie tylko stanowi integralną część programów nauczania, przygotowujących do zawodu technik elektryk o specjalności: budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, ale również jest cennym źródłem informacji, popularyzacji i podwyższenia świadomości społecznej w zakresie energetyki niekonwencjonalnej.

Popularyzacja treści zawartych w książce winna w konsekwencji przyczynić się do wzrostu udziału energii niekonwencjonalnej w całkowitym bilansie energetycznym naszego kraju. Stanowi to bowiem szansę na niezależność energetyczną, szczególnie dla lokalnych społeczności, a w konsekwencji na rozwój regionalny i nowe miejsca pracy.

Rozdziały:

I. Energia słoneczna
1. Sposoby produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej
2. Rozwiązania przyszłościowe wykorzystania energii elektrycznej
3. Światowy rozwój fotoogniw i kolektorów słonecznych
4. Fotoogniwa
5. Analiza pracy fotoogniwa
6. Przykłady zastosowania fotoogniw
7. Wybrane przykłady instalacji fotowoltaicznych
8. Parametry osprzętu dodatkowego
9. Dobór i montaż baterii fotowoltaicznych
10. Wybrane układy połączeń fotoogniw
11. Obliczenia wstępne dotyczące doboru baterii fotoogniw do zasilania domu
12. Montaż instalacji fotowoltaicznej
13, Kolektory słoneczne komputeks.pl
14. Słoneczne instalacje grzewcze
15. Parametry techniczne instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u., c.o., schematy
16. Typowe elementy słonecznej instalacji grzewczej
17. Pompowe stacje solarne
18. Regulatory
19. Zasilacz bezprzerwowy, awaryjny, UPS
20. Czujniki temperatury
21. Wymiennik basenowy
22. Grzałka elektryczna
23. Odpowietrznik instalacji solarnej
24. Złączka kompencjacyjna
25. Uchwyty dachowe kolektora i konstrukcje wolnostojące
26. Oblachowania kolektorów
27. Naczynie wyrównawcze - naczynie przeponowe - wzbiorcze
28. Zawór bezpieczeństwa
29. Wykonanie instalacji rurowej
30. Izolacja cieplna instalacji solarnej
31. Układ hydrauliczny instalacji solarnej
32. Montaż i instalacja kolektorów
33. Wpływ ustawienia kolektora na jego parametry energetyczne
34. Instalacje do ciepłej wody użytkowej w budynkach indywidualnych
35. Instalacja do podgrzewania wody basenowej
36. Łączenie kolektorów w instalacje o dużej powierzchni czynnej
37. Zalecenia eksploatacyjne
38. Przykłady montazu kolektorów słonecznych
39. Dobór wielkości instalacji
40. Dobór wielkości kolektora i zasobnika
41. Lokalizacja zasobników wody użytkowej i zbiorników akumulacyjnych
42. Instalacje do c.w.u. oraz wspomagania c.o. w budynkach
43. Napełnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej
44. Instalacje wielkogabrytowe
45. Płaskie kolektory powietrzne
46. Badania nad wykorzystaniem energii słonecznej w instalacjach solarnych w ZSE nr. 1
47. Symulacyjne programy komputerowe
48. Bilans energetyczny wydajności instalacji solarnej na podstawie symulacji
49. Informacje techniczne oraz zasady BHP obowiązujące przy montażu
50. Instrukcja montażu kolektorów próżniowych na dachu spadzistym i na poweirzchni płaskiej
51. Instalacje o większych powierzchniach
52. Treść przykładowej dokumentacji projektowej instalacji solarnej
53. Podsumowanie
54. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii słonecznej

II. Energia geotermalna
1. Wstęp
2. Przykłady Wykorzystania energii geotermalnej
3. Elektrociepłownie geotermalne
4. Wielkość i rozmieszczenie w Polsce zasobów wód geotermalnych
5. Przykładowe instalacje geotermalne w Polsce
6. Wnioski
7. Pompy ciepła
8. Dobór pompy ciepła (WP) dla c.o. (systemu grzewczego)
9. Instalacja dolnego źródła ciepła WQA
10. Górne źródło ciepła WNA
11. Wybrane przykłady urządzeń do instalacji pomp ciepła
12. Aspekty ekonomiczne zastosowania pomp ciepła
13. Wizualizacja pracy instalacji z pompa ciepła
14. Absoprcyjne pompy ciepła
15. Wady i zalety pomp ciepła
16. Podsumowanie zagadnień związanych z pompami ciepła
17. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii geotermalnej

III. Energia wiatru
1. Wstęp
2. Wiatr i jego zasoby energetyczne
3. Podstawa działania elektrowni wiatrowej
4. Budowa elektrowni wiatrowej
5. Zainstalowana moc i sposób montażu elektrowni wiatrowych
6. Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej
7. Rozmieszczenie elektrowni pracujących w Polsce
8. Optymalizacja warunków pracy silnika wiatrowego
9. Systemy sterowania w elektrowni wiatrowej
10. Małe elektrownie wiatrowe - charakterystyka
11. Wybrane wyniki badań elektrowni wiatrowej ECO-H-1.5kW
12. Mikroelektrownie wiatrowe z pioniową osią obrotu
13. Wybrane wyniki badań małej elektrowni wiatrowej
14. Programy do symulacji pracy elektrowni wiatrowych
15. Podsumowanie
16. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii wiatru

IV. Energia wody
1. Wstęp
2. Parametry elektrowni wodnych
3. Rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wodnych
4. Mała energetyka wodna
5. Zasada działania i budowy turbin wodnych
6. Prądnice elektryczne
7. Regulatory turbin wodnych
8. Procesy ruchowe w MEW
9. Sposoby automatyzacji procesów ruchowych MEW
10. Sposoby przekazywania napędu z turbiny na prądnice
11. Pomocnicze wyposażenie mechaniczne
12. Systemy pracy, zabezpieczeń, pomiary w MEW
13. Wybrane elementy dokumentacji małej elektrowni wodnej Zakopane-Olcza
14. Mikro elektrownie wodne
15. Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wodnych
27. Podsumowanie
18. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii wody

V. Energia biomasy
1. Pojęcie biomasy
2. Drewno jako biopaliwo
3. Piece kominkowe
4. Słoma jako biopaliwo
5. Osady ściekowe (analog torfu) i kotły na osady ściekowe
6. Biogaz komputeks.pl
7. Biogaz z oczyszczalni ścieku
8. Biogaz wysypiskowy z odpadów
9. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwo biogazowe
10. Wzbogacanie i oczyszczanie biogazu
11. Główne zalety wykorzystania biogazu
12. Problemy wynikające z produkcji biogazu
13. Biopaliwa płynne komputeks.pl
14. Współspalanie biomasy i paliw kopalnych
15. Elektrownie wykorzystujące do spalania biomasę
16. Efekty ekonomiczne stosowania biomasy w energetyce
17. Możliwości produkcji energii z biomasy
18. Podsumowanie
19. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii biomasy

VI. Energia wodoru
1. Wykorzystanie energii elektrycznej z fotoogniw do eleltrolizy wody
2. Ogniwa paliwowe
3. Wyniki pomiarów uzyskane w laboratorium OŹE w ZSE nr 1
4. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii z wodoru

VII. Wpływ wykorzystania OŹE na środowisko
1. Zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na klimat
2. Zanieczyszczenie powietrza
3. Emisja dwutlenku węgla w Europie
4. Magazynowanie dwutlenku węgla
5. prognozy dotyczące globalnego ocieplenie
6. Spsosoby ogranizcenia efelektu cieplarnianego
7. Porozumienia międzynarodowe dotyczące zapobiegania globalnego ocieplenia
8. Wnioski
9. Pytania i zadania kontrolne dotyczące ochrony środowiska

VII. Optymalizacja pracy urządzeń zasilanych z OŹE w rolnictwie
1. Charakterystyka urządzeń i sposób ich zasilania
2. Analiza teoretyczna pracy urządzeń
3. Sposoby optymalizacji pracy urządzeń
4. Mteody badań
5. Potencjał OŹE w rolnictwie
6. Przykłady wykorzystania urządzeń zasilanych energią z OŹE w rolnictwie
7. Wykorzystanie biomasy do spalania
8. Mała biogazownia rolnicza
9. Wykorzystanie OŹE do ogrzewania i zasilania w energię elektryczną gospodarstwa
10. Ocena dotychczasowego stanu wiedzy i wnioski dotyczące dalszych badań
11. Przykład badań komputeks.pl
12. Algorytm pracy sterownika elektronicznego optymalizującego pracę w/w/ urządzeń
13. Optymalizacja pracy urządzeń z OŹE dla gospodarstwa rolnego
14. Propozycja modernizacji gospodarstwa w zakresie racjonalnej gospodarki energią
15. Koszt montażu urządzeń OŹE w gospodarstwie rolnym
16. Zysk po zainstalowaniu urządzeń zasilanych z OŹE w gospodarstwie rolnym
17. Czas zwrotu z proponowanej inwestycji
18. Współpraca z gminną biogazownią
19. Zagospodarowanie nieużytków rolnych - nasadzenie plantacji wierzby energetycznej
20. Efekt ekologiczny po modernizacji gospodarstwa
21. Przeciwdziałanie bezrobociu
22. Wnioski
23. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania OŻE w rolnictwie

Odnawialne źródła energii Wydanie V
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Odnawialne źródła energii Wydanie V”, kupili także:
<b>Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów</b>, <font color="navy">Jerzy Chodura</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Instalacje słoneczne Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów, Jerzy Chodura, Wydawnictwo DW Medium
<b>Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4</b>, <font color="navy">Witold M. Lewandowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie 4, Witold M. Lewandowski, Wydawnictwo WNT
<b>Energetyka a społeczeństwo</b>, <font color="navy">Zbigniew Łucki, Władysław Misiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Energetyka a społeczeństwo, Zbigniew Łucki, Władysław Misiak, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach</b>, <font color="navy">Janusz Kwaśniewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach, Janusz Kwaśniewski, Wydawnictwo BTC
<b>Joomla! 1.5 Prosty przepis na własną stronę WWW</b>, <font color="navy">Marcin Lis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Joomla! 1.5 Prosty przepis na własną stronę WWW, Marcin Lis, Wydawnictwo HELION
<b>Wprowadzenie do metod numerycznych Wydanie 2</b>, <font color="navy">Jurij Povstenko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Wprowadzenie do metod numerycznych Wydanie 2, Jurij Povstenko, Wydawnictwo EXIT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo OWG
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim HELION
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Bionika Wydanie 2 Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys WNT
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Blender Podstawy modelowania Bogdan Bociek HELION

piątek, 24 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami