Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Synteza

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Synteza

52.50zł
39.38zł
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone 55.00zł
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone

Tytuł: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone
Autor: Renata Markowska, Andrzej W. Sowa
ISBN: 978-83-64094-20-0
Ilość stron: 196
Data wydania: 08/2014 (wydanie 2)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x24.5cm
Wydawnictwo: DW Medium
Cena: 55.00zł


W chwili obecnej można zaobserwować gwałtowny postęp w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ochrony instalacji niskonapięciowych i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego i przepięciami atmosferycznymi. Informacje o nowych rozwiązaniach ochrony odgromowej zawierają normy serii EN 62305, które w 2008 roku zaczęto wprowadzać w Polsce.

W nowych normach szczególną uwagę zwrócono na:
• zasady określania ryzyka stwarzanego podczas wyładowań piorunowych bezpośrednio w obiekty budowlane oraz w instalacje do nich dochodzące oraz wyładowań w sąsiedztwie tych obiektów i instalacji,
• kompleksowe podejście do zagadnień ochrony odgromowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych,
• ocenę zagrożenia stwarzanego przez rozpływający się prąd piorunowy podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt.
• Zgodnie z wymaganiami wprowadzonych norm, projektowanie i wykonanie urządzeń piorunochronnych powinny stanowić integralną część całej inwestycji we wszystkich fazach jej wykonania.

Przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń piorunochronnych należy również przestrzegać określonych procedur postępowania. Wymagane są:
• podział prowadzonej pracy na odpowiednie etapy postępowania,
• ścisła współpraca pomiędzy projektantem urządzenia piorunochronnego a właścicielem (inwestorem), architektem,instytucjami użyteczności publicznej, służbami pożarnictwa oraz wykonawcami zarówno prac budowlanych, jak i instalacji wewnątrz obiektu.

Tworząc warunki zapewniające skuteczną ochronę przed narażeniami piorunowymi należy rozwiązać szereg problemów dotyczących:
• eliminacji niekontrolowanego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia i instalacje,
• wyrównania potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego oraz ułożonych wewnątrz tego obiektu,
• doboru i rozmieszczania urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu sygnałów,
• koordynacji rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego względem innych instalacji przewodzących na zewnątrz i wewnątrz obiektu,
• wykorzystania naturalnych i sztucznych ekranów do ograniczania natężenia pola elektromagnetycznego wewnątrz obiektów budowlanych,
• zasad tworzenia systemów uziomowych oraz ograniczania niebezpieczeństwa stwarzanego przez napięcia dotykowe i krokowe.

We współczesnych obiektach budowlanych coraz częściej instalowane są systemy informatyczne, telekomunikacyjne lub kontrolno-pomiarowe, które są wrażliwe na oddziaływanie różnorodnych narażeń impulsowych wywołanych przez wyładowania piorunowe. Obserwacje wykazują, że obecnie szkody wywołane przez piorunowe impulsy elektromagnetyczne są wielokrotnie większe od zniszczeń powstających podczas bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty budowlane (pożary, uszkodzenia budynków, uszkodzenia instalacji itp.).

Szczególną ochroną przed narażeniami piorunowymi powinny być objęte urządzenia pracujące w rozbudowanych systemach elektrycznych i elektronicznych. W takich systemach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić cały system. Należy również zauważyć, że dla rozbudowanych systemów elektronicznych groźne są nie tylko bezpośrednie wyładowania piorunowe w obiekt, w którym są one zainstalowane, ale również wyładowania w sąsiedztwie tego obiektu. Wszystko to wpływa na gwałtowny wzrost zainteresowania problematyką ochrony odgromowej.

Dotyczy to szczególnie stosowania kompleksowych rozwiązań ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania zagrożeń stwarzanych przez rozpływający się prąd piorunowy. Stosując zasady kompleksowej ochrony odgromowej można stworzyć warunki zapewniające bezawaryjne i niezawodne działanie urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych.

Niniejsze wydanie książki zostało opracowane na krótko przed tragiczną śmiercią jej współautora, profesora Andrzeja Witolda Sowy. Jest to jedna z ostatnich jego publikacji, której wydania drukiem już nie doczekał. Profesor Andrzej Witold Sowa był niekwestionowanym autorytetem w środowisku naukowym i akademickim oraz wśród kadry inżynieryjnej przedsiębiorstw, wnosząc istotny wkład w rozwój nowoczesnej ochrony odgromowej, w szczególności ochrony różnorodnych urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych pracujących w obiektach budowlanych. Takim też niewątpliwie pozostanie we wdzięcznej pamięci czytelników, dzięki licznym swoim publikacjom.

Spis treści:

1. Wstęp 7

2. Normy i zalecenia 8
2.1. Podstawowe zmiany wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305 11
2.2. Etapy postępowania przy projektowaniu urządzenia piorunochronnego 12
2.3. Wymagana wiedza techniczna w dziedzinie ochrony odgromowej 13

3. Zagrożenia stwarzane przez prąd piorunowy 14
3.1. Prądy udarowe stosowane w badaniach zagrożeń piorunowych 14
3.2. Oddziaływanie prądu piorunowego na elementy przewodzące 16
3.2.1. Przewody 17
3.2.2. Erozja termiczna blachy 18
3.2.3. Siły elektrodynamiczne działające pomiędzy przewodami z prądem udarowym 21
3.3. Badania elementów urządzenia piorunochronnego 23

4. Ryzyko szkód piorunowych 25
4.1. Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń 33
4.2. Prawdopodobieństwa uszkodzeń 42
4.3. Straty w obiekcie 48
4.4. Komponenty ryzyka 52
4.4.1. Wolno stojący dom jednorodzinny 52
4.4.2. Stacja telekomunikacyjna 55
4.4.3. Hala przemysłowa 62

5. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej 68
5.1. Podział obiektu na strefy zagrożenia 68
5.2. Charakterystyka poszczególnych stref 69
5.3. Badania odporności udarowej urządzeń 71
5.3.1. Udary 72
5.3.2. Przebiegi oscylacyjne tłumione 74
5.3.3. Serie szybkich zakłóceń impulsowych 75
5.3.4. Poziomy odporności udarowej przyłączy urządzeń 77
5.4. Bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego 79

6. Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych 80
6.1. Zwody 81
6.1.1. Zwody na rozległych dachach płaskich 83
6.1.2. Dachy wielospadowe 85
6.1.2.1. Dachy kryte dachówką 85
6.1.3. Metalowe pokrycia dachowe 87
6.1.4. Pokrycia z materiałów łatwopalnych 90
6.1.5. Podstawowe zasady montażu 91
6.2. Ochrona odgromowa obiektów wysokich 92
6.3. Ochrona w strefach zagrożonych wybuchem 93
6.4. Ochrona przed przeskokami iskrowymi 95
6.4.1. Odstępy izolacyjne 96 
6.4.2. Przewody odprowadzające o izolacji wysokonapięciowej 103
6.5. Ochrona odgromowa urządzeń umieszczonych na dachach obiektów budowlanych 104
6.6. Przestrzenie chronione 107
6.6.1. Kąty ochronne 108
6.6.2. Zwody pionowe 110
6.7. Ochrona odgromowa anten 112
6.7.1. Ochrona masztów antenowych 115
6.7.2. Anteny na ścianach obiektów budowlanych 116
6.7.3. Anteny na dachach obiektów bez urządzenia piorunochronnego 117
6.8. Przewody odprowadzające i uziemiające 119
6.8.1. Przewody uziemiające 120
6.9. Zagrożenia stwarzane przez impulsowe pole magnetyczne wewnątrz stref ochronnych 120
6.10. Instalacja uziemiająca 124
6.10.1. Uziomy naturalne 125
6.10.2. Uziomy sztuczne 125
6.10.2.1. Uziomy pionowe 128
6.10.2.2. Uziomy poziome 128
6.10.2.3. Uziom fundamentowy sztuczny 129
6.10.2.4. Wyznaczanie wymiarów układów uziomowych 131
6.10.2.5. Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia 133
6.11. Napięcia dotykowe i krokowe 136
6.12. Typowe badania urządzeń piorunochronnych 138
6.12.1. Konserwacja i przegląd urządzenia piorunochronnego      138

7. Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu 141

8. Ochrona instalacji elektrycznych przed oddziaływaniem prądu piorunowego 146
8.1. SPD typu 1 146
8.1.1. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 V 149
8.1.2. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 2500 V 150
8.1.3. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1500 V151
8.2. Zasady doboru i montażu SPD typu 1 153
8.2.1. Układy połączeń SPD 153
8.2.2. Podstawowe zasady montażu 157
8.3.  Eksploatacja i konserwacja SPD 162

9. Ochrona systemów przesyłu sygnałów przed oddziaływaniem prądu piorunowego 163
9.1. Iskierniki gazowe 164
9.1.1. Zasady doboru iskierników gazowych 167
9.2. Urządzenia ograniczające przepięcia 168
9.2.1. Badania właściwości urządzeń ograniczających przepięcia 169
9.2.2. Zasady doboru 171
9.2.3. Zasady poprawnego montażu 174
9.2.3.1. Spadki napięć na przewodach stosowanych do połączenia SPD 175 
9.2.3.2. Koordynacja współdziałania ochrony podstawowej z dodatkową 178
9.2.3.3. Różnice potencjałów pomiędzy instalacjami dochodzącymi do urządzenia 178
9.3. Urządzenia abonenckie 179
9.4. Ograniczanie przepięć w obwodach wysokiej częstotliwości 181

10. Uzupełniające zalecenia dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych 183
10.1. Analiza ryzyka oraz ocena uszkodzeń 183
10.2. Podstawowe zmiany w wymaganiach technicznych 186
11. Podsumowanie 191
Literatura 192

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wydanie II rozszerzone”, kupili także:
<b>C# Rusz głową! Wydanie III</b>, <font color="navy">Jennifer Greene, Andrew Stellman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
C# Rusz głową! Wydanie III, Jennifer Greene, Andrew Stellman, Wydawnictwo HELION
<b>Świat druku 3D. Przewodnik</b>, <font color="navy">Anna Kaziunas France</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Świat druku 3D. Przewodnik, Anna Kaziunas France, Wydawnictwo HELION
<b>Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj własne środowisko do testów</b>, <font color="navy">Thomas Wilhelm</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj własne środowisko do testów, Thomas Wilhelm, Wydawnictwo HELION
<b>Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykładach</b>, <font color="navy">Thoriq Firdaus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykładach, Thoriq Firdaus, Wydawnictwo HELION
<b>Anatomia dla artystów</b>, <font color="navy">Sarah Simblet</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Anatomia dla artystów, Sarah Simblet, Wydawnictwo Arkady
<b>Visual Studio 2013 Podręcznik programowania w C# z zadaniami</b>, <font color="navy">Jacek Matulewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Visual Studio 2013 Podręcznik programowania w C# z zadaniami, Jacek Matulewski, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo DW MEDIUM
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-411: Administrowanie systemem Windows Server 2012 R2

Egzamin 70-411: Administrowanie systemem Windows Server 2012 R2

98.70zł
78.96zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wydanie II John Walkenbach, Michael Alexander HELION
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION

poniedziałek, 17 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami