Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Usługi Microsoft Azure Programowanie aplikacji

Usługi Microsoft Azure Programowanie aplikacji

69.30zł
51.98zł
Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego 89.00zł 75.65zł
Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Tytuł: Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego
Autor: Iwona Chojecka
ISBN: 978-83-255-5542-9
Ilość stron: 320
Data wydania: 11/2013
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x24.5cm
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 89.00zł 75.65zł


Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Tematem analizy są zasady uczciwego obrotu giełdowego (zwane dalej ZUOG), które oznaczają takie działanie lub zaniechanie, które – pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami ekonomicznymi – spełnia jednocześnie wymogi w sferze etycznej działania rynków kapitałowych. Granica między poszanowaniem i naruszeniem ZUOG może pozostawać płynna i zależeć od indywidualnej analizy danego przypadku. Rolę decyzyjną w tym zakresie oraz rolę równoważącą interesy uczestników rynków kapitałowych pełnią podmioty organizujące rynki kapitałowe, tj. giełdy papierów wartościowych, centralne rejestry depozytowo-rozliczeniowe papierów wartościowych oraz organy nadzorcze nad rynkami finansowymi.

Publikacja prezentuje wnikliwą analizę niniejszej problematyki w zakresie:
• funkcjonowania rynków kapitałowych,
• identyfikacji naruszeń ZUOG w działaniu spółek publicznych, inwestorów i firm inwestycyjnych,
• przedstawienia działań o charakterze uprzednim i następczym podejmowanych przez organizatorów rynków kapitałowych wobec naruszeń ZUOG,
• kreacji i rozwoju zasad corporate governance jako odpowiedzi na naruszenia ZUOG,
• prezentacji wyników badania w zakresie wpływu wdrożenia zasad corporate governance przez spółki publiczne na występowanie naruszeń ZUOG będących ich udziałem oraz na osiągane przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji w te spółki.

Spis treści:

1. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego a funkcjonowanie rynku kapitałowego
1.1. Relacje wynikające z naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego z perspektywy funkcjonowania rynków kapitałowych. 15
1.2. Procesy integracyjne zachodzące na rynkach kapitałowych a naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego     21
1.3. Tendencje zmian legislacyjnych na rynkach kapitałowych wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego     27
1.4. Zjawiska kryzysowe z punktu widzenia naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego     30
1.5. Efektywność rynków kapitałowych a naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego     37

2. Organizatorzy rynku kapitałowego wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
2.1. Miejsce organizatorów rynku kapitałowego w strukturze rynku kapitałowego     41
2.2. Giełdy papierów wartościowych wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego     44
2.2.1. Giełdy papierów wartościowych w ujęciu instytucjonalnym     44
2.2.2. Funkcje giełd papierów wartościowych w gospodarce     47
2.2.3. Działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w kierunku zapobiegania naruszeniom zasad uczciwego obrotu giełdowego     50
2.3. Działania centralnych rejestrów depozytowo‑‑rozliczeniowych papierów wartościowych w kierunku zapobiegania naruszeniom zasad uczciwego obrotu giełdowego     61
2.3.1. Centralne rejestry depozytowo-rozliczeniowe papierów wartościowych     61
2.3.2. System rekompensat jako zabezpieczenie przed naruszeniami zasad uczciwego obrotu giełdowego     63
2.4. Organy nadzoru nad rynkami kapitałowymi wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
2.4.1. Organy nadzoru jako ochrona instytucjonalna rynku kapitałowego
2.4.2. Działania prewencyjne organów nadzoru wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego (a priori)
2.4.3. Działania następcze organów nadzoru wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego (a posteriori)
2.4.4. Działania arbitralne organów nadzoru     81

3. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego przez spółki publiczne
3.1. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego w zakresie ofert publicznych akcji
3.1.1. Oferta publiczna – informacje ogólne     95
3.1.2. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego na poszczególnych etapach przeprowadzania oferty publicznej
3.2. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego odnośnie do sprawozdawczości finansowej w spółkach publicznych
3.2.1. Wiarygodność danych finansowych w dokumentach informacyjnych a zasady uczciwego obrotu giełdowego – zagadnienie rachunkowości kreatywnej i agresywnej
3.2.2. Przykłady naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych
3.2.3. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego impulsem twórczym dla regulacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej
3.2.4. Rola biegłego rewidenta i etyka wykonywania zawodu wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego w spółkach giełdowych
3.3. Obowiązki informacyjne spółek publicznych przez pryzmat naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
3.3.1. Geneza obowiązków informacyjnych     127
3.3.2. Ratio obowiązków informacyjnych 129
3.3.3. Charakterystyka obowiązków informacyjnych 131
3.3.4. Obszary naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego w zakresie obowiązków informacyjnych
3.4. Rola relacji inwestorskich wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
3.4.1. Charakterystyka pojęcia relacji inwestorskich     139
3.4.2. Geneza relacji inwestorskich poprzez pryzmat naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
3.4.3. Rola relacji inwestorskich w ujęciu zasad uczciwego obrotu giełdowego
3.4.4. Rola relacji inwestorskich w sytuacjach kryzysowych 146
3.5. Prognozy finansowe     149

4. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego przez inwestorów i firmy inwestycyjne
4.1. Charakterystyka inwestorów na rynku kapitałowym 153
4.1.1. Struktura inwestorów 153
4.1.2. Znaczenie inwestorów dla rynku kapitałowego 157
4.1.3. Organizacje inwestorów 158
4.1.4. Akcjonariusz mniejszościowy     160
4.1.5. Inwestor etyczny 161
4.2. Działania mające na celu manipulację kursem rynkowym akcji jako naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego
4.2.1. Charakterystyka zjawisk manipulacji na rynku akcji 162
4.2.2. Manipulacja na rynkach akcji – studia przypadków     170
4.2.3. Wpływ manipulacji na rynkach akcji na działania uczestników rynku
4.3. Wykorzystanie i ujawnienie informacji poufnej (insider trading)     179
4.3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji poufnych     179
4.3.2. Wykorzystanie i ujawnienie informacji poufnej (insider trading)     183
4.3.3. Linie obrony rynku kapitałowego przed insider trading     184
4.3.4. Przykłady naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego w zakresie insider trading
4.4. Linie obrony przed naruszeniami zasad uczciwego obrotu giełdowego według kryterium udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej
4.4.1. Znaczne pakiety akcji 193
4.4.2. Wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji     194
4.4.3. Działania podejmowane w porozumieniu 203
4.5. Działania firm inwestycyjnych wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego
4.5.1. Działania firm inwestycyjnych na podstawie zasady know your client
4.5.2. Przypadki naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego przez firmy inwestycyjne
4.5.3. Linie obrony tworzone przez firmy inwestycyjne przed naruszeniami zasad uczciwego obrotu giełdowego

5. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego w zakresie corporate governance
5.1. Zasady corporate governance jako odpowiedź na naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego
5.1.1. Zakres pojęciowy corporate governance     217
5.1.2. Geneza corporate governance 223
5.1.3. Corporate governance w ujęciu modelowym     228
5.1.4. Globalizacja systemów corporate governance 236
5.2. Organizatorzy rynku wobec naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego w zakresie corporate governance
5.2.1 Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego w sferze dominium funkcjonowania państwa
5.2.2. Organizatorzy rynku wobec skandali korporacyjnych     239
5.2.3. Weryfikacja implementacji kodeksów dobrych praktyk     241
5.3. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego w relacjach spółki publicznej z otoczeniem
5.3.1. Naruszenia w relacjach ze stakeholders     243
5.3.2. Nieprzejrzysta polityka informacyjna 245
5.4. Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego wynikające z konfliktów interesów
5.4.1. Niezależność członków organów nadzorczych 249
5.4.2. Teoria agencji     253
5.4.3. Wynagrodzenia     256
5.4.4. Audyt 259
5.5. Corporate performance jako zależność pomiędzy implementacją zasad corporate governance a wynikami finansowymi spółki
5.6. Deklaracje niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN) przez spółki publiczne a występowanie i rodzaj naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego oraz osiągany przez inwestorów poziom stóp zwrotu z inwestycji
5.6.1. Opis badania     266
5.6.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego
Tytuł książki: "Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego"
Autor: Iwona Chojecka
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 89.00zł 75.65zł
Klienci, którzy kupili „Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego”, kupili także:
<b>Abduzeedo Inspirujący przewodnik po świecie grafiki</b>, <font color="navy">Fábio Sasso</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Abduzeedo Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, Fábio Sasso, Wydawnictwo HELION
<b>Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz</b>, <font color="navy">Włodzimierz Kramarz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz, Włodzimierz Kramarz, Wydawnictwo Difin
<b>Cyfrowa demencja W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci</b>, <font color="navy">Spitzer Manfred</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Dobra Literatura</font>
Cyfrowa demencja W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Spitzer Manfred, Wydawnictwo Dobra Literatura
<b>Materiały poliuretanowe</b>, <font color="navy">Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Materiały poliuretanowe, Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Możliwości i pułapki pomnażania pieniędzy</b>, <font color="navy">Paweł Zaremba-Śmietański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Możliwości i pułapki pomnażania pieniędzy, Paweł Zaremba-Śmietański, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Jak zbudować dom Poradnik prawny</b>, <font color="navy">Maciej Nowak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Jak zbudować dom Poradnik prawny, Maciej Nowak, Wydawnictwo CEDEWU
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo C.H. BECK
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Informatyka gospodarcza Tom 4

Informatyka gospodarcza Tom 4

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Edgecam Wieloosiowe frezowanie CNC Przemysław Kochan HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik info Piotr Siewniak HELION
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION

wtorek, 18 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami