Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Excel 2016. VBA i makra

Excel 2016. VBA i makra

98.70zł
78.96zł
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie 67.00zł 47.57zł
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie

Tytuł: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie
Autor: Maciej Skudlik
ISBN: 978-83-246-9434-1
Ilość stron: 376
Data wydania: 10/2014
Format: 168x237
Wydawnictwo: Onepress
Cena: 67.00zł 47.57zł


Zrozumieć przyczyny, znaleźć rozwiązania

Niniejsza książka traktuje o międzynarodowych standardach rachunkowości jako pewnej idei oraz kierunku, w którym powinna zmierzać ta dziedzina. Traktuje również o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej jako źródłach prawa (obowiązującego niektóre podmioty prowadzące działalność w Polsce). Adresowana jest do ludzi, którzy pracują w rachunkowości, oraz dla tych, którzy się tą dziedziną po prostu interesują. Jest to jednak książka zupełnie inna, niż się Czytelnik spodziewa.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wprowadzane zostały po to, by uprościć i ujednolicić działanie firmy na wielu rynkach oraz ułatwić współpracę działów księgowości i controllingu w różnych krajach. W teorii wszystko ma być prostsze, bardziej spójne, łatwo przeliczalne. W praktyce jednak okazuje się to często niemożliwe. Ludzie w różnych częściach świata myślą i żyją inaczej, inne rzeczy są dla nich istotne, mają różną mentalność i odmienne podejścia do pieniędzy i biznesu. Dlatego w tej książce obok twardych danych, wzorów i tabel Czytelnik znajdzie sporo przykładów z życia wziętych oraz zagadnień z zakresu psychologii. Wszystko po to, by móc najpierw zrozumieć ludzi, z którymi przychodzi nam pracować, potem zaś przyjąć wspólne rozwiązania, czyli standardy rachunkowości, działające jako ewidencja stanu faktycznego i wzorzec postępowania.

Ta książka jest wyjątkowa także z innych względów. Można dziś znaleźć na rynku kilka pozycji o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, napisanych przez zagranicznych ekspertów. Jednak każda taka książka ma istotną wadę — nie w każdym aspekcie przystaje do naszej rodzimej rzeczywistości. Natomiast niniejsza pozycja została napisana z punktu widzenia doradcy polskich przedsiębiorstw i zawiera szereg przykładów z naszego podwórka. Jest adresowana do naszych biznesmenów i księgowych oraz oparta na standardowych problemach, z którymi właśnie oni najczęściej się stykają.

Spis treści:

Wstęp (7)

 • Adresat (7)
 • Styl pisania książki i związek jej tematu z psychologią (7)
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości jako idea (16)
 • Czym jest księgowość? (19)
 • Odpowiedzialność za prawidłową ewidencję (25)
 • MSR-y jako obowiązujące w Polsce prawo (25)
 • Czy MSR-y stworzyli typowi księgowi? Czy mam prawo pisać o MSR-ach? (26)
 • Clou (31)

Rozdział 1. Źródła i intencje prawa w zakresie rachunkowości (33)

 • Źródło prawa rachunkowego w Polsce (33)
 • Podstawowe zasady rachunkowości bez względu na źródło prawa (42)
  • Przykłady zastosowania zasady memoriałowej (42)
  • Przykłady zastosowania zasady współmierności (55)
  • Przykłady zastosowania zasad ostrożności i istotności (61)
  • Przykłady zastosowania zasady wyższości treści nad formą (65)
 • Specyfika MSR-ów (67)
 • W tle istnieje jeszcze rachunkowość zarządcza (71)
 • Co jest istotniejsze: wynik czy sytuacja majątkowa ukazana w bilansie? US GAAP jako pierwotny przykład ujednolicenia klasyfikacji (72)
 • Specyficzny problem GAAP z metodą LIFO (73)
 • GAAP a "sprawa polska" (76)
 • MSR-y jako kopia idei GAAP. Zastosowanie MSR-ów w Polsce (76)
 • Podsumowanie rozdziału (77)

Rozdział 2. Podstawowe założenia MSR-ów jako prawa oraz ich przyczyny (79)

 • Ochrona wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy głównym motywem postępowania w legislacji (79)
 • Świat strachu przed realną wyceną aktywów (81)
 • Mała lekcja podstaw księgowości z rozwiązaniami według MSR-ów (84)
 • Sposób i tempo wprowadzania zmian oraz szczególne koniki MSR-ów (96)
 • Praktyczne problemy przy wdrażaniu i stosowaniu MSR-ów (98)
 • Dowolność kształtowania raportów, kształt rachunków w sprawozdaniach, kształt powszechnie i łatwo dostępnej informacji o spółkach giełdowych (98)
 • Czy polska giełda jest w ogóle przewidywalna? (102)
 • Podsumowanie rozdziału (105)

Rozdział 3. Wycena aktywów (107)

 • Definicja, warunki uznania i klasyfikacja aktywów (107)
 • Skutki przeszacowań aktywów (110)
 • Metody wyceny aktywów (110)
 • O metodzie DCF i o metodzie kapitalizacji prostej (124)
 • Inne zastosowania metody DCF (142)
 • Wartość firmy (153)
  • Postępowanie według Ustawy o rachunkowości (153)
  • Postępowanie według MSR-ów (156)
 • Inne wartości niematerialne i prawne (163)
 • Prawa do zawodników (166)
 • Inwestycje (174)
 • Środki trwałe w budowie, dotacje z nimi związane, należności długoterminowe, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne aktywa trwałe (181)
  • Środki trwałe w budowie (181)
  • Dotacje do środków trwałych w budowie (181)
  • Należności długoterminowe (182)
  • Długoterminowe aktywo powstałe wskutek nabycia certyfikatów pochodzenia w ilości przekraczającej roczną sprzedaż energii elektrycznej (185)
  • Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego (185)
 • Postępowanie z aktywami przeznaczonymi do zbycia (187)
 • Utrata wartości aktywów (190)
  • Wartość wynikająca z dalszego użytkowania (194)
  • Wartość uzyskana ze sprzedaży (194)
  • Wartość uzyskana z testu (194)
 • Zapasy jako szczególnie trudny element klasyfikacji i wyceny, w tym metody odnoszenia w koszty (195)
 • Udzielony kredyt kupiecki (należności) i metody zabezpieczenia kredytu kupieckiego (196)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (200)
 • Czy pieniądze są "pełnowartościowe"? (200)
  • Kwestia 1: skąd się biorą pieniądze? (201)
  • Kwestia 2: do czego służą pieniądze? (206)
 • Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe (208)
 • Podsumowanie rozdziału (209)

Rozdział 4. Ewidencja źródeł finansowania aktywów (211)

 • Zobowiązania (211)
 • Rezerwy (225)
 • Rezerwy aktuarialne (227)
 • Rezerwa czy odpis? (234)
 • Kapitał akcyjny czy zysk? (239)
  • Kiedy i czy w ogóle mamy zysk? (239)
  • Czym w ogóle jest zysk? Czy skutki wyceny aktywów i zobowiązań powinny zawsze kreować zysk? (240)
  • Czy zysk danego roku jest cząstką kapitału należącego do właścicieli, czy zobowiązaniem przedsiębiorstwa, czy czymś pomiędzy? (241)
 • Ewidencja rachunku wyników (241)
 • Trochę kontrolingu w rachunkowości - segmenty działalności (245)
 • Kapitały własne, czyli wartość przedsiębiorstwa (246)
 • Agio emisyjne (249)
 • Akcje własne (251)
 • Ewidencja zmian w kapitale własnym (252)
 • Podsumowanie rozdziału (252)

Rozdział 5. Konsolidacja (261)

 • Pojęcie grupy kapitałowej (261)
 • Zastosowanie MSR-ów po raz pierwszy (265)
 • Przejęcia (266)
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa (269)
 • Kto dokonuje wyceny przedsiębiorstwa? (274)
 • Wycena uproszczona KGHM-u, Orlenu i JSW (277)
 • Okazje na rynku M&A (279)
 • Kapitał międzynarodowy. Opłaty za logo "hitem na rynku" w Polsce (280)
 • Konsolidacja. Ujęcie zasad w legislacji (281)
 • Konsolidacja. Jak to się robi w praktyce? Przykłady (288)
 • Podsumowanie rozdziału (296)

Rozdział 6. Inne kwestie (299)

 • Ewidencja certyfikatów pochodzenia (299)
 • Leasing (305)
  • Ujęcie leasingu u leasingobiorców. Leasing finansowy - początkowe ujęcie (308)
  • Leasing finansowy - późniejsza wycena (308)
  • Tłumaczenie na język polski (309)
  • Dlaczego powstały szczegółowe przepisy dotyczące leasingu? (309)
 • Kontrakty długoterminowe (311)
  • Możliwość 1. Kontrakt koszt plus marża (316)
  • Możliwość 2. Kontrakt ze stałą ceną realizacji (317)
  • Możliwość 3. Kontrakt, w którym nie da się ustalić stopnia zaawansowania prac (318)
  • Skutki ewidencyjne (319)
  • Co wliczamy do kosztów kontraktu? (320)
 • Podsumowanie rozdziału (321)

Rozdział 7. Zakończenie (323)

 • Specyfika polskiego biznesu (323)
 • Im więcej środków władujesz w dany projekt, tym większego gniota otrzymasz w zamian - piłka nożna, projekty naukowe, inne (324)
 • Duży może wszystko, mały może godnie umrzeć (326)
 • Wysokie bezrobocie i brak wykwalifikowanych pracowników - pomysły na walkę z problemem i poziom szkolnictwa w Polsce (328)
 • Polska polem eksperymentów kadrowo-organizacyjnych zachodnich koncernów (332)
 • Naiwność i stosowanie krajowych standardów w kontaktach z przedsiębiorstwami z innych krajów (335)
 • Szalone pomysły urzędu skarbowego (339)
 • Czytaj literaturę, bo warto (340)
 • Wątki poboczne (344)
  • Ekonomia to nie matematyka. Historia biznesu to opowieść o błędach, ale i niespodziewanych sukcesach (345)

Materiały źródłowe - akty prawne i literatura (349)

 • Niestandardowe materiały źródłowe (350)

Podziękowania i prośby o wybaczenie (353)

Informacje dodatkowe (355)

Spis rysunków (359)

Spis tabel (363)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie
Tytuł książki: "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie"
Autor: Maciej Skudlik
Wydawnictwo: Onepress
Cena: 67.00zł 47.57zł
Klienci, którzy kupili „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Praktyczne zastosowanie w biznesie”, kupili także:
<b>Informatyka śledcza Przewodnik po narzędziach open source</b>, <font color="navy">Cory Altheide, Harlan Carvey</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Informatyka śledcza Przewodnik po narzędziach open source, Cory Altheide, Harlan Carvey, Wydawnictwo HELION
<b>O negocjacjach i negocjatorach Poradnik praktyka</b>, <font color="navy">Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
O negocjacjach i negocjatorach Poradnik praktyka, Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski, Wydawnictwo Onepress
<b>Metrologia</b>, <font color="navy">Władysław Jakubiak, Sławomir Zator, Paweł Majda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Metrologia, Władysław Jakubiak, Sławomir Zator, Paweł Majda, Wydawnictwo PWE
<b>Java Ćwiczenia praktyczne Wydanie IV</b>, <font color="navy">Marcin Lis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java Ćwiczenia praktyczne Wydanie IV, Marcin Lis, Wydawnictwo HELION
<b>Przyszłość umysłu Dążenie nauki do zrozumienia i udoskonalenia naszego umysłu</b>, <font color="navy">Michio Kaku</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Przyszłość umysłu Dążenie nauki do zrozumienia i udoskonalenia naszego umysłu, Michio Kaku, Wydawnictwo Prószyński
<b>Modele biznesu w Internecie Teoria i studia przypadków polskich firm</b>, <font color="navy">Tymoteusz Doligalski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Modele biznesu w Internecie Teoria i studia przypadków polskich firm, Tymoteusz Doligalski, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Onepress
 Kategoria:
 Fizyka
Feynmana wykłady z fizyki Wydanie 7 Tom 2 część 2 Elektrodynamika Fizyka ośrodków ciągłych

Feynmana wykłady z fizyki Wydanie 7 Tom 2 część 2 Elektrodynamika Fizyka ośrodków ciągłych

64.00zł
48.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Chemia organiczna Część IV J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Chemia organiczna Część III Clayden J., Greeves N.,. Warren S., Wothers S WNT
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem Wzorce projektowe Martin Fowler HELION

piątek, 22 luty 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami