Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Office » SharePoint Services » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
  Excel
  MS Office
  OpenOffice
  Outlook
  PowerPoint
  Project
  SharePoint Services
  Visio
  Word
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

63.00zł
53.55zł
Microsoft SharePoint 2010 Rozwiązania oparte na chmurze 92.40zł
Microsoft SharePoint 2010 Rozwiązania oparte na chmurze

Tytuł: Microsoft SharePoint 2010 Rozwiązania oparte na chmurze
Autor: Phillip Wicklund
ISBN: 978-83-7541-096-9
Ilość stron: 498
Data wydania: 04/2012
Format: 16.0x23.0cm
Wydawnictwo: Microsoft Press
Cena: 92.40zł


Przenieś wykorzystywane rozwiązania Microsoft SharePoint do chmury. Uzyskasz lepsze możliwości skalowania i wyższy poziom dostępności tych rozwiązań, a jednocześnie zmniejszysz koszty operacyjne. Ekspert SharePoint w przystępny sposób podpowie Ci, jak dostosować i utrzymywać rozwiązania SharePoint.

Uzyskasz także praktyczne porady dotyczące przeprowadzenia migracji rozwiązań biznesowych do usług Microsoft SharePoint Online lub do chmury prywatnej, wykorzystującej własne centrum danych. Niniejsza książka to idealny poradnik dla specjalistów IT, architektów i osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji.

Rozszerzaj i wzbogacaj rozwiązania SharePoint – w chmurze
• Ocena współczynnika ROI stosowanych rozwiązań w chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej
• Konstruowanie rozwiązań w chmurze publicznej w oparciu o współużytkowany lub dedykowany serwer
• Korzystanie z usług Microsoft Office 365 dla poczty elektronicznej, komunikacji, tworzenia dokumentów i wielu innych funkcji
• Dostosowywanie usług SharePoint Online przy użyciu rozwiązań izolowanych i programu SharePoint Designer
• Zarządzanie tożsamościami i uwierzytelnieniem za pomocą narzędzia Windows PowerShell®
• Instalowanie SharePoint w chmurze prywatnej przy użyciu Hyper-V® i Microsoft System Center
• Usprawnienie automatyzacji chmury prywatnej, dostępności i izolacji danych za pomocą funkcji wielokrotnego najmu

Phillip Wicklund jest konsultantem w zakresie produktu SharePoint, który zaprojektował dziesiątki korporacyjnych środowisk SharePoint i nimi zarządzał. Wielokrotnie wypowiadał się w kwestiach technologii i produktów SharePoint, a także jest autorem książek dla projektantów i specjalistów IT.

Rozdziały:

Część I Wprowadzenie do SharePoint w chmurze

Rozdział 1 Wprowadzenie do SharePoint Online
Czym jest chmura?       4
Uruchamianie aplikacji w siedzibie       6
Model ASP (Application Service Provider)        6
Model IaaS       8
Model PaaS (Platforma jako usługa)        8
Model SaaS (Oprogramowanie jako usługa)       9
Powody przenoszenia instalacji do chmury       11
Obsługa zmiennego obciążenia       11
Koszt posiadania        13
Elastyczność biznesu       14
Stabilność biznesu       15
SharePoint w chmurze       16
SharePoint w chmurze publicznej       17
SharePoint w chmurze prywatnej       22
Omówienie funkcji SharePoint Online       28
Witryny       28
Społeczności       31
Zawartość       32
Wyszukiwanie       34
Podpowiedzi       36
Komponenty       36
Konfigurowanie i dostosowywanie oprogramowania
SharePoint Online       37
Rozwiązania izolowane       39
Zarządzanie użytkownikami i zabezpieczenia
w SharePoint Online       41
Użytkownicy anonimowi       42
Tożsamość bazująca na chmurze i synchronizacja       42
Tożsamości w siedzibie i rejestracja jednokrotna       43
Dostęp dla partnerów i dostęp zewnętrzny       44
Autoryzacja w Office 365 i SharePoint Online       45
Migracja z instalacji w siedzibie do SharePoint Online       47
Przygotowanie migracji        48
Opcje migracji zawartości        50
Poruszanie się w SharePoint Online       51

Rozdział 2 Omówienie funkcji Office 365
Office 365       58
Omówienie czterech najważniejszych produktów Office 365       59
Wymagania systemowe usługi Office 365       59
Dostępność na poziomie 99,9%       61
Recovery Time Objective/Recovery Point Objective       61
Dostępność w poszczególnych krajach       61
Administracja usługi       62
Tożsamości sfederowane i rejestracja jednokrotna        63
Usługa Microsoft Office 365 Desktop Setup       63
Dostęp z każdego miejsca       64
Współtworzenie dokumentów        65
Dostęp z urządzeń przenośnych       66
Spotkania online        67
Cztery produkty w jednym        68
Exchange Online       68
Microsoft Outlook       71
Wdrożenie funkcji prawnego obowiązku przechowywania dokumentów (przywracanie pojedynczego elementu)
Lync Online       76
SharePoint Online       81
Microsoft Office Professional       82
Licencjonowanie i zakup Office 365       84
Office 365 dla specjalistów i małych firm (P1)       85
Office 365 dla średniej wielkości firm i przedsiębiorstw       86
Office 365 for Education (EDU)       90
Podsumowanie opcji licencjonowania       91
Administrowanie usługą Office 365       93
Zarządzanie licencjami       93
Tworzenie użytkowników       94
Edytowanie użytkowników       95
Usuwanie użytkowników        96
Administrowanie SharePoint Online       96
Administrowanie usługą Exchange Online       97
Opcje instalacji Office Professional Plus       98
Remote PowerShell       102

Rozdział 3 Planowanie usługi SharePoint Online
Planowanie najważniejszych możliwości usługi SharePoint Online
Administracja       107
Witryny i zbiory witryn       109
Szablony witryn       110
Przydział przestrzeni dla zbioru witryn       114
Języki       116
User Profiles       119
Odbiorcy       123
Funkcje społecznościowe usługi SharePoint Online        124
InfoPath Forms Services (Usługi formularzy InfoPath)        130
Zarządzane metadane        131
Office Web Apps       133
Publiczne witryny sieci Web        133
Planowanie architektury informacji       135
Podstawy architektury informacji: witryny i podwitryny       136
Przechowywanie informacji w listach i bibliotekach       138
Tworzenie kategorii informacji za pomocą typów zawartości  141
Możliwości znajdowania informacji w usłudze SharePoint Online
Planowanie zarządzania i zabezpieczeń       152
Konta użytkowników w usłudze Office 365        152
Dostęp zewnętrzny za pomocą Share Site        153
Dostęp do witryny zespołu       153
Rejestracja jednokrotna        153
Poziomy uprawnień i członkostwo w grupie        154
Planowanie dostosowań       156
Obsługiwane narzędzia Planowanie kreowania wizerunku firmy
Planowanie dostosowań strony       158
Planowanie przepływów pracy       158
Planowanie szkoleń użytkowników        159
Kto?        159
Co?       159
Gdzie?       160
Kiedy?       161
Planowanie stałej konserwacji i zarządzania
Stała konserwacja        161
Nadzór       161

Część II Instalowanie SharePoint w chmurze publicznej

Rozdział 4 Administrowanie SharePoint Online
Zarządzanie zbiorami witryn       170
Tworzenie nowego prywatnego zbioru witryn       171
Tworzenie nowej publicznej witryny sieci Web       175
Usuwanie zbioru witryn lub witryny sieci Web       176
Wyświetlanie właściwości witryny sieci Web       177
Zarządzanie administratorami zbioru witryn       178
Zarządzanie przydziałami dysku i zasobów zbioru witryn       180
Włączanie dostępu zewnętrznego dla zbiorów witryn       182
Konfigurowanie Usług formularzy InfoPath       184
InfoPath Forms Services       184
InfoPath Web Service Proxy       186
Konfigurowanie profilów użytkowników       187
Spis treści vii
Zarządzanie uprawnieniami użytkownika       187
Profile, właściwości profilów i zasady profilów       188
Odbiorcy       189
Zarządzanie witrynami My Sites       189
Konfigurowanie zarządzanych metadanych magazynu terminów
Czym są metadane?        194
Typy zawartości i kolumny witryny       195
Zarządzane metadane        198
Zarządzanie magazynem terminów       202

Rozdział 5 Uwierzytelnienie i zarządzanie tożsamością
Technologie i metody zarządzania tożsamościami       212
Źródła uwierzytelnienia        213
Tworzenie kont użytkowników tożsamości w chmurze dla usługi Office 365
Konfiguracja pulpitu dla usługi Office 365 i asystent rejestrowania
Dwuskładnikowe uwierzytelnienie       219
DirSync       220
Usługi ADFS 2.0 i rejestracja jednokrotna       222
Dostęp dla partnerów i udostępnianie zewnętrzne       223
Zarządzanie hasłami       226
Konfigurowanie federacji tożsamości i synchronizacji        229
Mapa drogowa federacji        229
Planowanie instalacji usług ADFS 2.0       230
Zarządzanie tożsamościami za pomocą narzędzia Remote PowerShell
Tworzenie nowych użytkowników        243
Przypisywanie licencji do użytkownika        243
Usuwanie użytkownika       244
Resetowanie hasła użytkownika       244
Blokowanie użytkownika        245
Wyłączanie funkcji wygasania ważności hasła dla użytkownika
Wyłączanie wymagania stosowania silnych haseł       245
Dodawanie nowych grup zabezpieczeń        245
Dodanie użytkowników do grupy zabezpieczeń       245
Usuwanie grupy zabezpieczeń        246

Rozdział 6 Migracja do usług SharePoint Online
Scenariusze migracji       248
Metody migracji        250
Ręczna migracja przy użyciu interfejsu użytkownika        251
Poczta i odtwarzanie bazy danych zawartości       258
Agenci migracji używani dla wersji SharePoint Online Dedicated
Usługi sieci Web SharePoint        260
Obsługiwane elementy i pułapki migracji       262
Ścieżki zarządzane       262
Ograniczenia związane z pojemnością i progami       262
Dostawcy uwierzytelnienia       264
Nieobsługiwane dostosowania       265
Nieobsługiwane funkcje SharePoint 2010       266
Planowanie okresu przerw w pracy w trakcie migracji       267

Rozdział 7 Wprowadzenie do projektowania i dostosowywania rozwiązań SharePoint Online
Porównanie projektowania w chmurze i w siedzibie
Projektowanie w siedzibie       272
Projektowanie dla usług SharePoint Online Standard       273
Projektowanie dla usług SharePoint Online Dedicated       274
Narzędzia dostosowań       274
Narzędzia dostosowywania: przeglądarka        275
Narzędzia dostosowywania: SharePoint Designer       275
Narzędzia dostosowywania: Office InfoPath       283
Narzędzia dostosowywania: Visual Studio        290
Rozwiązania izolowane – wprowadzenie       292
Rozwiązania izolowane: co działa, a co nie działa       294
Inne ograniczenia rozwiązań izolowanych        296
Wskazówki i sposoby stosowania rozwiązań izolowanych       297
Tworzenie i instalowanie izolowanego składnika Web Part       300
Instalowanie w pełni zaufanego kodu w wersji
SharePoint Online Dedicated       305
Microsoft SharePoint Online Code Analysis Framework       305
Sprawdzenie dedykowanego kodu i proces instalacji       305
Poradniki instalacji       307
Omówienie modelu obiektu klienta       313
Architektura modelu obiektu klienta       313
Model obiektu klienta: co działa, a co nie działa       314
Stosowanie modelu obiektu klienta Silverlight
Stosowanie modelu obiektu klienta .NET       316
Stosowanie modelu obiektu klienta JavaScript
Uwierzytelnienie w modelu obiektu klienta       317
Integracja SharePoint Online z programem Azure       318
Integracja SharePoint Online i Silverlight z usługami Azure        318
Integracja wersji SharePoint Online Dedicated z usługą Azure       319

Część III Instalowanie programu SharePoint w chmurze prywatnej

Rozdział 8 Tworzenie chmury prywatnej – wprowadzenie
Zalety chmury prywatnej       325
Niezawodność i możliwości przewidywania       325
Wysoki poziom automatyzacji, elastyczność i samoobsługa       326
Elastyczność pozwalająca zapewnić różnorodne możliwości       327
Jak tworzona jest chmura prywatna?       330
Fundament zasobów       330
Fundament działania       331
Fundament usługi       336
Warstwa samoobsługi: SCSM       339
Przygotowanie wirtualizacji za pomocą platformy Hyper-V       340
Wirtualizacja SharePoint       342
Microsoft Assessment and Planning Toolkit       346
Program SVVP (Server Virtualization Validation Program)       348
Analizy dotyczące wydajności w środowisku wirtualnym       349
Rozpoczęcie wykorzystywania technologii Hyper-V       355
Automatyzowanie SharePoint w chmurze prywatnej przy użyciu platformy Opalis
Scenariusz przykładowy: Rozwiązywanie rzeczywistych problemów SharePoint za pomocą Opalis

Rozdział 9 Wprowadzenie do technologii wielokrotnego najmu w SharePoint 2010
Dlaczego stosować funkcje wielokrotnego najmu w IT w siedzibie?       370
Ułatwienie pobierania opłat        370
Obsługa wielu numerów SKU licencji w tej samej farmie       371
Obsługa wielu opisowych adresów URL        371
Delegowanie tworzenia zbiorów witryn i zarządzania nimi       372
Delegowanie administracji aplikacji usługi       372
Opcje witryn najemców w programie SharePoint       372
Przydzielenie każdemu najemcy własnej, dedykowanej aplikacji sieci Web
Przydzielenie każdemu najemcy jednego lub wielu zbiorów witryn we współdzielonej aplikacji sieci Web
Przydzielanie najemcy jednego lub wielu zbiorów witryn powiązanych z unikalną subskrypcją witryny we współużytkowanej aplikacji sieci Web
Architektura wielokrotnego najmu       378
Partycjonowanie aplikacji usługi       380
Subskrypcja witryny        383
Administracja najemcy       385
Zbiory witryn nagłówka hosta        386
Pakiety funkcji       387
Dziesięć prostych kroków skonfigurowania funkcji wielokrotnego najmu w SharePoint

Rozdział 10 Konfigurowanie aplikacji usług korzystających z najmu
Omówienie aplikacji usług       392
Usługa współużytkowana – podstawy       392
Tworzenie aplikacji usługi
Wykorzystywanie aplikacji usług       396
Etap 1: Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny       399
Konfigurowanie wymagań wstępnych       400
Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny       401
Etap 2: Tworzenie aplikacji usługi obsługującej najemców       402
Tworzenie usługi łączności z danymi biznesowymi       403
Tworzenie usługi bezpiecznego magazynu       403
Tworzenie usługi zarządzanych metadanych       405
Tworzenie usługi profilu użytkownika       406
Tworzenie usługi Word Conversion       408
Tworzenie usługi wyszukiwania       409
Tworzenie usługi stanu       413
Tworzenie usługi używania        413
Tworzenie usługi dla programu Access       414
Tworzenie usługi obliczeń dla programu Excel        414
Tworzenie usługi grafik programu Visio       414
Tworzenie usługi Performance Point       415
Tworzenie usługi funkcji Web Analytics       415

Rozdział 11 Konfigurowanie zbiorów witryn obsługujących najemców
Etap 3: Tworzenie pakietów funkcji       418
Etap 4: Tworzenie nowej subskrypcji witryny       421
Etap 5: Przypisywanie najemcy pakietu funkcji       423
Etap 6: Zawężanie zakresu modułu selektora osób do jednostki organizacyjnej usług Active Directory
Etap 7: Konfigurowanie ścieżek zarządzanych obsługujących najemców
Etap 8: Tworzenie zbiorów witryn najemcy        431
Tworzenie głównego zbioru witryn       432
Tworzenie witryny administracji najemcy       433
Tworzenie witryny My Site Host       434
Włączenie samoobsługowego tworzenia witryn       435
Tworzenie nazwanych witryn hosta przy użyciu SSL       436
Etap 9: Powiązanie najemcy z aplikacją usługi profilu użytkownika
Etap 10: Konfigurowanie koncentratora typu zawartości       441

Dodatek Wersje Server, SharePoint Online i SharePoint
Online Dedicated – porównanie       445
Możliwości SharePoint Online       445
Usługi i aplikacje usług w SharePoint Online       446
Dostosowania w SharePoint Online       447
Funkcje i możliwości SharePoint Online       448
Społeczności       448
Komponenty       449
Zawartość       451
Podpowiedzi       452
Wyszukiwanie       453
Witryny       455

Microsoft SharePoint 2010 Rozwiązania oparte na chmurze
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Microsoft SharePoint 2010 Rozwiązania oparte na chmurze”, kupili także:
<b>MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko</b>, <font color="navy">Piotr Wróblewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, Piotr Wróblewski, Wydawnictwo HELION
<b>Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku</b>, <font color="navy">Olga M. Londer, Penelope Coventry</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku, Olga M. Londer, Penelope Coventry, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010</b>, <font color="navy">Geoff Evelyn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010, Geoff Evelyn, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze</b>, <font color="navy">Brett Hill</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze, Brett Hill, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Projektowanie rozwiązań dla Microsoft SharePoint 2010</b>, <font color="navy">Jason Lee, Chris Keyser, Robert Bogue, Todd Baginski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Projektowanie rozwiązań dla Microsoft SharePoint 2010, Jason Lee, Chris Keyser, Robert Bogue, Todd Baginski, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Jak nauczyć fizyki swojego psa</b>, <font color="navy">Chad Orzel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Jak nauczyć fizyki swojego psa, Chad Orzel, Wydawnictwo Prószyński
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Microsoft Press
 Kategoria:
 Chemia
Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie Wydanie 2

Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie Wydanie 2

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Sass. Nowoczesne arkusze stylów Bartosz Chucherko HELION
Android Programowanie aplikacji Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
SQL Rusz głową (Head first) Lynn Beighley HELION

środa, 20 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami