Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Programy matematyczne » Metody numeryczne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
  Mathcad Mathematica
  Matlab Labview Scilab
  Metody numeryczne
  Symulacje komputerowe
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Microsoft SQL Server 2012 Integration Services

Microsoft SQL Server 2012 Integration Services

92.40zł
69.30zł
Metody numeryczne w Delphi 4 90.00zł 65.70zł
Metody numeryczne w Delphi 4

Autor: Bernard Baron

ISBN: 83-7197-141-9

Ilość stron: 584

Data wydania: 11/1999

W książce przedstawiono szereg najpopularniejszych algorytmów metod numerycznych oraz ich implementacje w języku Object Pascal, stanowiącym podstawę zintegrowanego środowiska programowania Delphi dla Windows95/98/NT. Każda z prezentowanych metod została dokładnie opisana i zilustrowana przykładowym programem, co umożliwia Czytelnikowi dogłębne prześledzenie zamieszczonych konstrukcji, jak również wprowadzanie własnych udoskonaleń.

Książka może być pomocna dla studentów, pracowników naukowych i programistów, którzy w codziennej praktyce stykają się z koniecznością rozwiązywania zagadnień obliczeniowych. Na dołączonej do książki dyskietce zamieszczono kody źródłowe wszystkich omawianych programów i bibliotek.

Rozdziały:

Wstęp. Definicja klas macierzowych - moduł Macierze4 (14)

Rozdział 1. Algebra macierzy i równania liniowe - moduł AlgeLin4 (19)

 • 1.1. Suma macierzy - procedura ADDMAC (21)
 • 1.2. Różnica macierzy - funkcja SubMac (21)
 • 1.3. Mnożenie macierzy przez liczbę - funkcja MulMacR (22)
 • 1.4. Iloczyn dwóch macierzy - funkcja MulMac (23)
 • 1.5. Macierz jednostkowa - funkcja MacJeden (24)
 • 1.6. Norma macierzy - funkcja NorMac (24)
 • 1.7. Funkcja macierzowa eB - funkcja ExpMac (25)
 • 1.8. Metoda bezpośredniego rozwiązywania układu równań macierzowych metodą eliminacji Gaussa -funkcja RRMAD1 (27)
 • 1.9. Skalowanie układu równań liniowych - funkcja SkalRowMac (32)
 • 1.10. Rozwiązywanie układu równań liniowych wg algorytmu Crouta - funkcja RRMAD2 (34)
 • 1.11. Obliczanie macierzy odwrotnej metodą eliminacji Gaussa - funkcja OdwMac1 (39)
 • 1.12. Obliczanie macierzy odwrotnej metodą Crouta - funkcja OdwMac2 (44)
 • 1.13. Obliczanie wyznacznika macierzy kwadratowej - funkcja DET (49)
 • 1.14. Wskaźnik uwarunkowania macierzy - funkcja WUMac (51)
 • 1.15. Obliczanie wartości własnej macierzy kwadratowej A o największym module - funkcja MWWM (52)
 • 1.16. Obliczanie wartości własnej macierzy 1-aA o największym module - funkcja MWWMA (54)
 • 1.17. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą iteracji Jacobiego oraz Richardsona - funkcja RRMAIRich (55)
 • 1.18. Rozwiązywanie układu równań metodą Gaussa-Seidela oraz metodą nadrelaksacji - funkcja RRMAIGS (58)
 • 1.19. Pseudorozwiązanie układu nadokreślonego - funkcja PseRoz - funkcja OdwMac3 (61)
 • 1.20. Metoda najmniejszych kwadratów - funkcja PseRozNK (67)
 • 1.21. Algorytm Crouta rozwiązywania rzadkich układów równań liniowych - klasa TRozRowMacRzadkaCrout (70)
 • 1.22. Algorytmy iteracyjne Richardsona oraz Gaussa-Seidela dla macierzy rzadkich - klasa TRozRowMacRzadkaIter (78)

Przykłady zastosowań procedur i funkcji z modułu AlgeLin4 (83)

 • Przykład 1.1. (83)
 • Przykład 1.2. (89)
 • Przykład 1.3. (89)
 • Przykład 1.4. (90)
 • Przykład 1.5. (91)
 • Przykład 1.6. (92)
 • Przykład 1.7. (93)
 • Przykład 1.8. (96)

Rozdział 2. Liczby zespolone i równania liniowe o współczynnikach zespolonych - moduły AlgeZes4, AlgMZes4 (97)

 • 2.1. Stałe i typy zmiennych dla modułu AlgeZes4 (98)
 • 2.2. Dodawanie liczb zespolonych - funkcja FAdd (99)
 • 2.3. Mnożenie liczb zespolonych - funkcja FMul (99)
 • 2.4. Odejmowanie liczb zespolonych - funkcja FSub (99)
 • 2.5. Dzielenie liczb zespolonych - funkcja FDiw (100)
 • 2.6. Iloczyn liczby zespolonej i rzeczywistej - funkcja FMulrz (101)
 • 2.7. Iloraz liczby zespolonej przez rzeczywistą - funkcja FDiwzr (101)
 • 2.8. Iloraz liczby rzeczywistej przez zespoloną - funkcja FDiwrz (102)
 • 2.9. Odwrotność liczby zespolonej - funkcja FOdw (102)
 • 2.10. Liczby sprzężone - funkcja FSprz (103)
 • 2.11. Moduł liczby zespolonej - funkcja Modul (103)
 • 2.12. Argument liczby zespolonej - funkcja Arg (103)
 • 2.13. Kwadrat modułu liczby zespolonej - funkcja KwModul (105)
 • 2.14. Macierze zespolone - klasa TMacierzZ (105)
 • 2.15. Macierz zespolona transponowana - funkcja TranMacZ (106)
 • 2.16. Suma macierzy zespolonych - funkcja AddMacZ (106)
 • 2.17. Różnica macierzy zespolonych - funkcja SubMacZ (107)
 • 2.18. Iloczyn dwóch macierzy zespolonych - funkcja MulMacZ (108)
 • 2.19. Iloczyn macierzy zespolonej przez liczbę zespoloną - funkcja MulMacZz (109)
 • 2.20. Macierz zespolona jednostkowa - funkcja MacJedenZ (109)
 • 2.21. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodą eliminacji Gaussa - funkcja RRMaZ1 (110)
 • 2.22. Skalowanie równania macierzowego zespolonego - funkcja SkalRowMacZ (112)
 • 2.23. Obliczanie macierzy odwrotnej macierzy zespolonej według algorytmu Gaussa - funkcja OdwMacZ1 (112)
 • 2.24. Rozwiązanie równania macierzowego zespolonego metodą Crouta-Doolittle'a - funkcja RRMaZ2 (114)
 • 2.25. Obliczanie macierzy odwrotnej macierzy zespolonej metodą Crouta - funkcja OdwMacZ2 (117)
 • 2.26. Obliczanie wyznacznika macierzy zespolonej - funkcja DetZ (119)
 • 2.27. Norma macierzy zespolonej - funkcja NorMacZ (121)
 • 2.28. Wskaźnik uwarunkowania macierzy zespolonej - funkcja WUMacZ (122)
 • 2.29. Wartość własna macierzy zespolonej o największym module - funkcja MWWMZ (122)
 • 2.30. Wartość własna macierzy zespolonej 1-aA o największym module - funkcja MWWMZA (123)
 • 2.31. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodami Gaussa-Seidela oraz nadrelaksacji - funkcja RRMAZIGS (125)
 • 2.32. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodami iteracyjnymi Jacobiego oraz Richardsona - funkcja RRMAZIRich (127)
 • 2.33. Algorytm Crouta rozwiązywania rzadkich układów równań liniowych zespolonych - klasa TRozRowMacRzadkaZespolCrout (129)
 • 2.34. Metody iteracyjne rozwiązywania rzadkich układów równań liniowych zespolonych - klasa TRozRowMacRzadkaZespolIter (134)

Przykłady zastosowań procedur i funkcji z modułów AlgeZes4 i AlgMZes4 (140)

 • Przykład 2.1. (140)
 • Przykład 2.2. (144)
 • Przykład 2.3. (150)
 • Przykład 2.4. (150)
 • Przykład 2.5. (152)
 • Przykład 2.6. (158)

Rozdział 3. Wybrane metody poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych - moduł MinFun4 (162)

 • 3.1. Wyznaczenie minimum funkcji wielu zmiennych bezgradientową metodą poszukiwań prostych Hooke'a-Jeevesa jako metoda klasy TMinFunMetBezGrad - funkcja TMinFunMetBezGrad.MinFunHJ (167)
 • 3.2. Bezgradientowa metoda "złotego podziału" poszukiwania minimum w kierunku jako metoda prywatna klasy TMinFunMetBezGrad - funkcja TMinFunMetBezGrad.MinKierrzp (170)
 • 3.3. Bezgradientowa metoda Powella poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych jako metoda publiczna klasy TMinFunMetBezGrad - funkcja TMinFunMetBezGrad .MinFunPo (178)
 • 3.4. Wyznaczanie gradientu funkcji rzeczywistej wielu zmiennych jako metoda prywatna klasy TMinFunMetGradient -funkcja TMinFunMetGradient.GradF (182)
 • 3.5. Metoda ekspansji i kontrakcji geometrycznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku jako metoda prywatna klasy TMinFunMetGradient - funkcja TMinFunMetGradient.MiniKier1 (184)
 • 3.6. Metoda aproksymacji parabolicznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku jako metoda prywatna klasy TMinFunMetGradient - funkcja TMinFunMetGradient.MiniKier2 (187)
 • 3.7. Algorytm największego spadku jako metody klasy TMinFunMetGradient - funkcja TMinFunMetGradient. MinFunNajSpadku1 - funkcja TMinFunMetGradient. MinFunNajSpadku2 (191)
 • 3.8. Hesjan funkcji rzeczywistej wielu zmiennych jako metoda klasy TMinFunMetGradient - funkcja MinFunMetGradient.HesjanFun (195)
 • 3.9. Zmodyfikowany algorytm Newtona jako metody publiczne klasy TMinFunMetGradient - funkcja TMinFunMetGradient.MiniFunZmodNewton1 - funkcja TMinFunMetGradient.MiniFunZmodNewton2 (199)
 • 3.10. Metoda sympleksowa obliczania minimum liniowej funkcji wielu zmiennych z ograniczeniami liniowymi (202)

Przykłady zastosowań metod klas z modułu MinFun4 (216)

 • Przykład 3.1. (216)
 • Przykład 3.2. (219)

Rozdział 4. Równania nieliniowe, zera wielomianów, wartości własne macierzy - moduł RoNieLin4 (225)

 • 4.1. Algorytmy rozwiązywania układów równań nieliniowych jako metody klasy TRozRowNielin (226)
  • 4.1.1. Macierz Jacobiego funkcji wektorowej F(X) jako metoda prywatna klasy TRozRowNielin - funkcja TRozRowNielin.GeneracjaMacierzyJacobiego (227)
  • 4.1.2. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona jako metoda publiczna klasy TRozRowNielin - funkcja TRozRowNielin.MetodaNewtona (228)
  • 4.1.3. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą gradientową w ramach klasy TRozRowNielin - funkcja TRozRowNielin.MetodaGradientowa (230)
  • 4.1.4. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych zmodyfikowaną metodą Newtona (234)
  • 4.1.5. Metody prywatne klasy TRozRowNielin: iloczyn skalarny funkcji wektorowych - funkcja TRozRowNielin.FU gradient funkcji skalarnej - procedura TRozRowNielin.GradFU (235)
  • 4.1.6. Metoda prywatna klasy TRozRowNielin: generacja macierzy hesjanu - funkcja TRozRowNielin.HesjanFU (236)
  • 4.1.7. Zmodyfikowana metoda Newtona jako metoda publiczna klasy TRozRowNielin - funkcja TRozRowNielin.ZmodyfikowanaMetodaNewtona (237)
  • 4.1.8. Rozwiązywania układów nieliniowych metodą iteracyjną w ramach klasy TRozRowNielin - funkcja TRozRowNielin.MetodaIteracyjna (238)
 • 4.2. Wyznaczanie zer wielomianów metodą Bairstowa i Laguerre'a w ramach klasy TZeraWielomianow (240)
  • 4.2.1. Dzielenie wielomianów o współczynnikach rzeczywistych przez czynnik liniowy według algorytmu Hornera jako metoda prywatna klasy TZeraWielomianow (243)
  • 4.2.2. Dzielenie wielomianu przez czynnik kwadratowy jako metoda prywatna klasy TZeraWielomianow - procedura TZeraWielomianow.Div2 (245)
  • 4.2.3. Wyznaczanie dzielników wielomianu stopnia N>2 w postaci trójmianu kwadratowego metodą Bairstowa jako metoda prywatna klasy TZeraWielomianow - funkcja TZeraWielomianow.Bairstow (246)
  • 4.2.4. Wyznaczanie zer wielomianów o współczynnika rzeczywistych jako metoda publiczna klasy TZeraWielomianow - funkcja TZeraWielomianow.ZeraWielBairstow (251)
  • 4.2.5. Wyznaczanie zer wielomianu metodą Laguerre'a jako metoda prywatna klasy TZeraWielomianow - funkcja TZeraWielomianow.Laguerre (252)
  • 4.2.6. Wyznaczanie zer wielomianu metodą Laguerre'a jako metoda publiczna klasy TZeraWielomianow - funkcja TZeraWielomianow.ZeraWielLaguerre (254)
 • 4.3. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodami Bairstowa i Laguerre'a w ramach klasy TWartosciWlasneMac (257)
  • 4.3.1. Wyznaczanie współczynników wielomianu charakterystycznego macierzy kwadratowej metodą Kryłowa jako metoda prywatna klasy TWartosciWlasneMac - funkcja TWartosciWlasneMac.WspWielChar (259)
  • 4.3.2. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Bairstowa jako metoda publiczna klasy TWartosciWlasneMac - funkcja TWartosciWlasneMac.WartosciWlasneMacierzyBairstow (261)
  • 4.3.3. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Laguerre'a jako metoda publiczna klasy TWartosciWlasneMac- funkcja TWartosciWlasneMac.WartosciWlasneMacierzyLaguerre (264)
 • 4.4. Wyznaczanie zer funkcji jednej zmiennej metodą połowienia przedziału - funkcja ZeraFun (265)

Przykłady zastosowań metod klas z modułu RoNieLin4 (266)

 • Przykład 4.1. (266)
 • Przykład 4.2. (269)
 • Przykład 4.3. (272)
 • Przykład 4.4. (273)
 • Przykład 4.5. (274)

Rozdział 5. Układy zwyczajnych równań różniczkowych nieliniowych - moduł RoRoNl4 (275)

 • 5.1. Układ równań różniczkowych jako klasa programowania obiektowego (277)
  • 5.1.1. Definicje typów dla modułu RoRoNl4 (277)
  • 5.1.2. Definicja klasy prototypowej dla klas potomnych dotyczących metod rozwiązywania układu równań różniczkowych (278)
  • 5.1.3. Procedury pomocnicze dla modułu RoRoNl4 (283)
 • 5.2. Metody Rungego-Kutty - metoda TRungeKutty (284)
 • 5.3. Rozwiązywanie układu równań różniczkowych zwyczajnych metodą Rungego-Kutty z automatycznym doborem kroku całkowania - metoda TRungeKutty.Obliczaj - metoda TRoRoNl.Rozwiaz (288)
 • 5.4. Metody Fehlberga - metoda Fehlberg (292)
 • 5.5. Rozwiązanie układu równań różniczkowych nieliniowych zwyczajnych metodą Fehlberga z automatycznym doborem kroku całkowania - metoda TFehlberg.Obliczaj - metoda TRoRoNL.Rozwiaz (297)
 • 5.6. Metoda wielokrokowa rozwiązywania układu równań różniczkowych nieliniowych z członem przewidywania AdamsaBashforta oraz członem korekcyjnym Adamsa-Multona z automatycznym doborem kroku i rzędu (301)
  • 5.6.1. Algorytm Adamsa - Bashfortha (302)
  • 5.6.2. Algorytm Adamsa-Multona (303)
  • 5.6.3. Algorytm przewidywania i korekcji wyrażone przez macierz Nordsiecka (307)
  • 5.6.4. Faza wstępna obliczeń (319)
  • 5.6.5. Blok główny procedury MetAdamsMul - metoda TAdamsMulton.Obliczaj - metoda TRoRoNl.Rozwiaz (324)
 • 5.7. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą sztywno stabilnych algorytmów Geara - metoda TGeara.Obliczaj- metoda TRoRoNl.Rozwiaz (328)

Przykłady zastosowań metod klas z modułu RoRoNl4 (339)

 • Przykład 5.1. (339)
 • Przykład 5.2. (343)
 • Przykład 5.3. (345)
 • Przykład 5.4. (350)
 • Przykład 5.5. (352)
 • Przykład 5.6. (366)
 • Przykład 5.7. (377)

Rozdział 6. Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach - moduł RoRoLin4 (381)

 • 6.1. Równania różnicowe dla różnych aproksymacji funkcji wymuszających (386)
  • 6.1.1. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami stałymi (387)
  • 6.1.2. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami liniowymi (388)
  • 6.1.3. Wymuszenie aproksymowane wielomianem stopnia drugiego (389)
  • 6.1.4. Dobór kroku całkowania T ze względu na dobór górnej granicy błędu obliczania macierzy eAT oraz ze względu na numeryczną stabilność rozwiązania (391)
 • 6.2. Definicje typów dla modułu RoRoLin4 (393)
 • 6.3. Formowanie macierzy pomocniczych (398)
 • 6.4. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami stałymi - metoda TRoRoLinAprSta.Obliczaj (401)
 • 6.5. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami liniowymi - metoda TRoRoLinAprLin.Obliczaj (402)
 • 6.6. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami kwadratowymi - metoda TRoRoLinAprKwa.Obliczaj (403)

Przykłady zastosowań metod klasy TRoRoLin z modułu RoRoLin4 (404)

 • Przykład 6.1. (404)
 • Przykład 6.2. (412)
 • Przykład 6.3. (414)

Rozdział 7. Praktyka przekształceń Fouriera - moduł Fourier4 (417)

 • 7.1. Dyskretna transformacja Fouriera według algorytmu Hornera (425)
 • 7.2. Szybkie przekształcenie Fouriera wg algorytmu Cooleya-Tukeya (425)
 • 7.3. Szybkie przekształcenie Fouriera według algorytmu Sande'a-Tukeya (435)
 • 7.4. Definicja klasy do wyznaczania dyskretnej, prostej i odwrotnej transformacji Fouriera - klasa DyskretnaTransformFouriera (438)
 • 7.5. Obliczanie współczynników zespolonego szeregu Fouriera dla dowolnej funkcji okresowej - klasa WspolSzereguFourieraFunOkres (443)
 • 7.6. Obliczanie odwrotnej transformacji Fouriera dla dowolnej transformaty (446)

Przykłady zastosowań metod klas z modułu Fourier4 (451)

 • Przykład 7.1. (451)
 • Przykład 7.2. (457)
 • Przykład 7.3. (468)
 • Przykład 7.4. (470)
 • Przykład 7.5. (473)

Rozdział 8. Praktyka przekształceń Laplace'a - moduł Laplace4 (485)

 • 8.1. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasu z zastosowaniem szeregów Fouriera (487)
 • 8.2. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasowej z zastosowaniem szeregów Laguerre'a (491)
 • 8.3. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasowej wg algorytmu Valsa (493)
 • 8.4. Definicja klasy do obliczania odwrotnej transformacji Laplace'a (497)
 • 8.5. Obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a funkcji wymiernej w oparciu o jej pozostałości w biegunach (508)
 • 8.6. Definicja klasy do obliczania odwrotnej transformacji Laplace'a funkcji wymiernej w oparciu o jej pozostałości w biegunach (512)

Przykłady zastosowań metod klas z modułu Laplace4 (520)

 • Przykład 8.1. (520)
 • Przykład 8.2. (526)
 • Przykład 8.3. (527)
 • Przykład 8.4. (531)
 • Przykład 8.5. (534)
 • Przykład 8.6. (536)

Dodatek (538)

Metody numeryczne w Delphi 4
Tytuł książki: "Metody numeryczne w Delphi 4"
Autor: Bernard Baron
Wydawnictwo: HELION
Cena: 90.00zł 65.70zł
Klienci, którzy kupili „Metody numeryczne w Delphi 4”, kupili także:
<b>Słownik techniczny polsko-hiszpański REA</b>, <font color="navy">Tadeusz Weroniecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo REA</font>
Słownik techniczny polsko-hiszpański REA, Tadeusz Weroniecki, Wydawnictwo REA
<b>Wprowadzenie do matematyki dyskretnej</b>, <font color="navy">Joanna Grygiel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Wprowadzenie do matematyki dyskretnej, Joanna Grygiel, Wydawnictwo EXIT
<b>CSS według Erica Meyera Kolejna odsłona</b>, <font color="navy">Eric A. Meyer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
CSS według Erica Meyera Kolejna odsłona, Eric A. Meyer, Wydawnictwo HELION
<b>Inteligencja emocjonalna 2.0 Wydanie udoskonalone</b>, <font color="navy">Travis Bradberry, Jean Greaves, Patrick M. Lencioni</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Inteligencja emocjonalna 2.0 Wydanie udoskonalone, Travis Bradberry, Jean Greaves, Patrick M. Lencioni, Wydawnictwo Onepress
<b>Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1 Wydanie 6</b>, <font color="navy">Adam Bielański</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1 Wydanie 6, Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Biała śmierć</b>, <font color="navy">Ken McClure</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Biała śmierć, Ken McClure, Wydawnictwo Amber
<b>Opel Vectra i Calibra</b>, <font color="navy">Hans-Rüdiger Etzold</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Opel Vectra i Calibra, Hans-Rüdiger Etzold, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Informatyka Europejczyka Podręcznik dla gimnazjum (scalenie)</b>, <font color="navy">Jolanta Pańczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla gimnazjum (scalenie), Jolanta Pańczyk, Wydawnictwo HELION
<b>Wartości estetyczne w metrologii</b>, <font color="navy">Jan Malinowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wartości estetyczne w metrologii, Jan Malinowski, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo HELION
 Kategoria:
 Fizyka
Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami

Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami

47.25zł
35.91zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION

piątek, 19 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami