Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Programy matematyczne » Metody numeryczne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
  Mathcad Mathematica
  Matlab Labview Scilab
  Metody numeryczne
  Symulacje komputerowe
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Jak nauczyć fizyki swojego psa

Jak nauczyć fizyki swojego psa

32.00zł
25.60zł
Metody numeryczne w C++ Builder 64.90zł
Metody numeryczne w C++ Builder

Autor: Bernard Baron, Łukasz Piątek

ISBN: 83-7361-544-X

Ilość stron: 552

Data wydania: 06/2004

Zawiera CD

Metody numeryczne są to sposoby rozwiązywania złożonych problemów matematycznych za pomocą narzędzi obliczeniowych udostępnianych przez popularne języki programowania. Jeden z najpopularniejszych języków - C++, chociaż nie był projektowany z myślą o zastosowaniu go w obliczeniach numerycznych, posiada mechanizmy, które umożliwiają stosunkowo łatwą implementację algorytmów obliczeniowych.

Dzięki uniwersalności mechanizmu szablonów programista może tworzyć procedury numeryczne, w których da się określić precyzję obliczeń zmiennoprzecinkowych. Procedury stworzone w C++ nadają się do przeprowadzania obliczeń zarówno w dziedzinie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych.

Książka „Metody numeryczne w C++Builder” przedstawia najczęściej wykorzystywane algorytmy numeryczne wraz z przykładami ich implementacji w języku C++. Każde zagadnienie jest omówione zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, co ułatwia jego zrozumienie i pozwala na modyfikacje zamieszczonych w książce kodów źródłowych. Książka zawiera również opis zagadnień związanych z językiem C++, niezbędnych do poznania i prawidłowego wykorzystywania biblioteki obliczeń numerycznych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Definicje typów, funkcji, klas i wzorców dla zagadnień numerycznych (9)

 • 1.1. Zastosowanie wzorców C++ w bibliotece obliczeń numerycznych (10)
 • 1.2. Definicja wzorca klasy liczb zespolonych (13)
 • 1.3. Organizacja biblioteki obliczeń numerycznych (15)
 • 1.4. Funkcje konwersji liczb rzeczywistych zespolonych na łańcuch i odwrotnie (16)
 • 1.5. Użycie wzorca klasy vector do implementacji wektorów w języku C++ (18)
  • 1.5.1. Operacje na wektorach zdefiniowanych na bazie konteneru vector (20)
 • 1.6. Macierz jako wektor wektorów (21)
 • 1.7. Zapis i odczyt wektorów oraz macierzy na komponencie TStringGrid (24)
 • 1.8. Funkcje wzorcowe do zapisu i odczytu plików macierzy (24)
 • 1.9. Wykorzystanie funkcji matematycznych zawartych w bibliotece math.h (25)
 • 1.10. Przekazywanie wskaźników funkcji do procedur implementujących algorytmy obliczeń numerycznych (27)
 • 1.11. DynamicArray i wzorzec valarray jako alternatywa dla wzorca klasy vector (29)
 • 1.12. Wyświetlanie komunikatów o błędach i implementacja wskaźników postępu (29)

Rozdział 2. Algebra macierzy i równania liniowe (33)

 • 2.1. Metoda bezpośredniego rozwiązywania układu równań macierzowych metodą eliminacji Gaussa (34)
  • 2.1.1. Skalowanie układu równań liniowych (38)
 • 2.2. Rozwiązywanie układu równań liniowych według algorytmu Crouta (40)
 • 2.3. Obliczanie macierzy odwrotnej metodą eliminacji Gaussa (44)
 • 2.4. Obliczanie macierzy odwrotnej metodą Crouta (48)
 • 2.5. Obliczanie wyznacznika macierzy kwadratowej (53)
 • 2.6. Wskaźnik uwarunkowania macierzy (54)
 • 2.7. Obliczanie wartości własnej macierzy kwadratowej A o największym module (56)
 • 2.8. Obliczanie wartości własnej macierzy 1 - (A o największym module (57)
 • 2.9. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą iteracji Jacobiego oraz Richardsona (59)
 • 2.10. Rozwiązywanie układu równań metodą Gaussa-Seidela oraz metodą nadrelaksacji (62)
 • 2.11. Pseudorozwiązanie układu nadokreślonego (65)
 • 2.12. Metoda najmniejszych kwadratów (71)
 • 2.13. Algorytm Crouta rozwiązywania rzadkich układów równań liniowych (73)
 • 2.14. Algorytmy iteracyjne Richardsona oraz Gaussa-Seidela dla macierzy rzadkich (82)
  • Przykłady (88)

Rozdział 3. Praktyka badania funkcji (111)

 • 3.1. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne (111)
  • 3.1.1. Ekstrapolacja iterowana Richardsona i Aitkena (111)
  • 3.1.2. Całkowanie numeryczne (119)
  • 3.1.3. Różniczkowanie numeryczne (131)
  • 3.1.4. Gradient funkcji wielu zmiennych (142)
  • 3.1.5. Jacobian funkcji wektorowej wielu zmiennych (145)
  • 3.1.6. Hesjan funkcji wielu zmiennych (147)
 • 3.2. Wybrane metody aproksymacji i interpolacji liniowej funkcji jednej zmiennej (149)
  • 3.2.1. Aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów (150)
  • 3.2.2. Aproksymacja funkcji dyskretnej wielomianem (152)
  • 3.2.3. Aproksymacja układami funkcji ortogonalnych (153)
  • 3.2.4. Aproksymacja wielomianami ortogonalnymi (154)
  • 3.2.5. Implementacja metod aproksymacji (156)
  • 3.2.6. Interpolacja funkcji dyskretnej krzywą łamaną (169)
  • 3.2.7. Interpolacja wielomianem potęgowym Lagrange'a (170)
  • 3.2.8. Interpolacja funkcjami sklejanymi (170)
  • 3.2.9. Interpolacja funkcjami i wielomianami ortogonalnymi (172)
  • 3.2.10. Metody interpolacji w ramach klasy TInterpolacja (175)
 • 3.3. Wybrane metody poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych metodami bezgradientowymi (189)
  • 3.3.1. Wyznaczenie minimum funkcji wielu zmiennych bezgradientową metodą poszukiwań prostych Hooke'a-Jeevesa (191)
  • 3.3.2. Bezgradientowa metoda "złotego podziału" poszukiwania minimum (193)
  • 3.3.3. Bezgradientowa metoda Powella poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych (201)
 • 3.4. Wybrane metody poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych metodami gradientowymi (205)
  • 3.4.1. Metoda ekspansji i kontrakcji geometrycznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku (206)
  • 3.4.2. Metoda aproksymacji parabolicznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku (210)
  • 3.4.3. Algorytm największego spadku (214)
  • 3.4.4. Zmodyfikowany algorytm Newtona (217)
  • Przykłady (222)

Rozdział 4. Równania nieliniowe, zera wielomianów, wartości własne macierzy (263)

 • 4.1. Algorytmy rozwiązywania układów równań nieliniowych (264)
  • 4.1.1. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona (265)
  • 4.1.2. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą gradientową (268)
  • 4.1.3. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych zmodyfikowaną metodą Newtona (271)
  • 4.1.4. Rozwiązywanie układów nieliniowych metodą iteracyjną (275)
  • 4.1.5. Pseudorozwiązania nieliniowego układu nadokreślonego metodą Hooke'a-Jeevsa (278)
 • 4.2. Wyznaczanie zer wielomianów metodami Bairstowa i Laguerre'a (280)
  • 4.2.1. Dzielenie wielomianów o współczynnikach rzeczywistych przez czynnik liniowy według algorytmu Hornera (280)
  • 4.2.2. Dzielenie wielomianu przez czynnik kwadratowy (282)
  • 4.2.3. Wyznaczanie dzielników wielomianu stopnia Nɮ w postaci trójmianu kwadratowego metodą Bairstowa (282)
  • 4.2.4. Wyznaczanie zer wielomianów o współczynnikach rzeczywistych (287)
  • 4.2.5. Wyznaczanie zera wielomianu metodą Laguerre'a (288)
  • 4.2.6. Wyznaczanie wszystkich zer wielomianu metodą Laguerre'a (290)
 • 4.3. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodami Bairstowa i Laguerre'a (293)
  • 4.3.1. Wyznaczanie współczynników wielomianu charakterystycznego macierzy kwadratowej metodą Kryłowa (293)
  • 4.3.2. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Bairstowa (295)
  • 4.3.3. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Laguerre'a (297)
 • 4.4. Wyznaczanie zer funkcji jednej zmiennej metodą połowienia przedziału (298)
  • Przykłady (299)

Rozdział 5. Układy zwyczajnych równań różniczkowych nieliniowych (315)

 • 5.1. Układ równań różniczkowych jako klasa programowania obiektowego (317)
  • 5.1.1. Definicje typów do zadawania układu równań różniczkowych nieliniowych (317)
  • 5.1.2. Definicja klasy prototypowej dla klas implementujących rozwiązywanie układu równań różniczkowych (318)
  • 5.1.3. Definicja klasy prototypowej dla klas potomnych dotyczących rozwiązywania układu równań różniczkowych nieliniowych (324)
  • 5.1.4. Aproksymacja dyskretnych wartości wektorów stanu (327)
  • 5.1.5. Funkcje pomocnicze do działania na wektorach stanu (330)
 • 5.2. Metody Rungego-Kutty (331)
 • 5.3. Rozwiązywanie układu równań różniczkowych zwyczajnych metodą Rungego-Kutty z automatycznym doborem kroku całkowania (337)
 • 5.4. Metody Fehlberga (341)
 • 5.5. Rozwiązanie układu równań różniczkowych nieliniowych zwyczajnych metodą Fehlberga z automatycznym doborem kroku całkowania (349)
 • 5.6. Rozwiązanie układu równań różniczkowych nieliniowych zwyczajnych metodą Dormanda-Prince'a z automatycznym doborem kroku całkowania (352)
 • 5.7. Metoda wielokrokowa rozwiązywania układu równań różniczkowych nieliniowych z członem przewidywania Adamsa-Bashfortha oraz członem korekcyjnym Adamsa-Multona z automatycznym doborem kroku i rzędu (358)
  • 5.7.1. Algorytm Adamsa-Bashfortha (358)
  • 5.7.2. Algorytm Adamsa-Multona (360)
  • 5.7.3. Algorytmy przewidywania i korekcji wyrażone przez macierz Nordsiecka (363)
  • 5.7.4. Faza wstępna obliczeń (373)
  • 5.7.5. Metody klasy TAdamsMultonAbstract i TAdamsMulton realizujące algorytm Adamsa-Multona (377)
 • 5.8. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą sztywno stabilnych algorytmów Geara (383)
 • 5.9. Metoda Gragga z ekstrapolacją Bulirscha-Stoera (395)
  • Przykłady (403)

Rozdział 6. Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach (425)

 • 6.1. Równania różnicowe dla różnych aproksymacji funkcji wymuszających (429)
  • 6.1.1. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami stałymi (430)
  • 6.1.2. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami liniowymi (432)
  • 6.1.3. Wymuszenie aproksymowane wielomianem stopnia drugiego (434)
  • 6.1.4. Dobór kroku całkowania T ze względu na dobór górnej granicy błędu obliczania macierzy eAT oraz ze względu na numeryczną stabilność rozwiązania (436)
 • 6.2. Definicja typów dla liniowych równań różniczkowych (438)
 • 6.3. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami stałymi (441)
 • 6.4. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami liniowymi (444)
 • 6.5. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach dla aproksymacji wymuszeń funkcjami przedziałami kwadratowymi (447)
  • Przykłady (450)

Rozdział 7. Praktyka przekształceń Fouriera (457)

 • 7.1. Dyskretna transformacja Fouriera według algorytmu Hornera (463)
 • 7.2. Szybkie przekształcenie Fouriera według algorytmu Cooleya-Tukeya (465)
 • 7.3. Szybkie przekształcenie Fouriera według algorytmu Sandego-Tukeya (473)
 • 7.4. Wyznaczanie współczynników zespolonego szeregu Fouriera dla dowolnej funkcji okresowej (477)
 • 7.5. Obliczanie odwrotnej transformacji Fouriera dla dowolnej transformaty (478)
  • Przykłady (480)

Rozdział 8. Praktyka przekształceń Laplace'a (495)

 • 8.1. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasu z zastosowaniem szeregów Fouriera (496)
 • 8.2. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasowej z zastosowaniem szeregów Laguerre'a (502)
 • 8.3. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasowej według algorytmu Valsa (506)
 • 8.4. Obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a funkcji wymiernej na podstawie jej pozostałości w biegunach (510)
  • 8.4.1. Definiowanie klasy do obliczania odwrotnej transformacji Laplace'a funkcji wymiernej na podstawie jej pozostałości w biegunach (513)
  • Przykłady (518)
Metody numeryczne w C++ Builder
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Metody numeryczne w C++ Builder”, kupili także:
<b>Mathcad Od obliczeń do programowania</b>, <font color="navy">Ryszard Motyka, Dawid Rasała</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Mathcad Od obliczeń do programowania, Ryszard Motyka, Dawid Rasała, Wydawnictwo HELION
<b>Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Wydanie 3</b>, <font color="navy">Piotr Kacejko, Jan Machowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Wydanie 3, Piotr Kacejko, Jan Machowski, Wydawnictwo WNT
<b>Język C++ Szkoła programowania Wydanie VI</b>, <font color="navy">Stephen Prata</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Język C++ Szkoła programowania Wydanie VI, Stephen Prata, Wydawnictwo HELION
<b>Tworzenie stron WWW Biblia Wydanie 3</b>, <font color="navy">Phillip Crowder, David A. Crowder</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tworzenie stron WWW Biblia Wydanie 3, Phillip Crowder, David A. Crowder, Wydawnictwo HELION
<b>Słownik techniczny angielsko-polski, polsko-angielski Technical dictionary english-polish, polish-english</b>, <font color="navy">Karl-Heinz Seidel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo REA</font>
Słownik techniczny angielsko-polski, polsko-angielski Technical dictionary english-polish, polish-english, Karl-Heinz Seidel, Wydawnictwo REA
<b>Matematyka część 2 Analiza matematyczna</b>, <font color="navy">Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Matematyka część 2 Analiza matematyczna, Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo HELION
 Kategoria:
 Matematyka
Kosmiczne liczby. Liczby, które definiują naszą rzeczywistość

Kosmiczne liczby. Liczby, które definiują naszą rzeczywistość

35.00zł
28.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++. Leksykon kieszonkowy Kyle Loudon HELION
Podstawy fizyki Tom 4 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT

niedziela, 25 luty 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami