Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Bazy danych » Teoria baz danych » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
  Access
  Big Data
  MySQL PostgreSQL
  Oracle
  SQL
  Teoria baz danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Android Poradnik programisty 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji

Android Poradnik programisty 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji

79.80zł
67.83zł
Metody i narzędzia eksploracji danych 79.00zł 63.20zł
Metody i narzędzia eksploracji danych

Tytuł: Metody i narzędzia eksploracji danych
Autor: Stanisław Osowski
ISBN: 978-83-60233-92-4
Ilość stron: 388
Data wydania: 04/2013
Oprawa: Twarda
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: BTC
Cena: 79.00zł 63.20zł


Niniejszy podręcznik przedstawia syntetyczne ujęcie współczesnych metod eksploracji danych. W szczególności zaprezentowano metody optymalizacji, w tym optymalizacji globalnej, metody regresji liniowej i logistycznej, różne rozwiązania klasyfikatorów, w tym klasyfikatory bayesowskie, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe MLP, RBF i SVM, systemy ekspertowe w formie zespołu klasyfikatorów i predyktorów, transformacje i metody redukcji wymiaru danych, metody selekcji istotnych cech diagnostycznych, metody grupowania i wizualizacji danych, jak również podstawowe pojęcia analizy asocjacyjnej między danymi.

Przedstawiono również przykłady zastosowania metod eksploracji danych w medycynie.

Rozważania teoretyczne poparte są przykładami konkretnych obliczeń dotyczących eksploracji danych, zaimplementowanymi w postaci odpowiednich programów w Matlabie.

Książka stanowi unikalne źródło wiedzy dla studentów na studiach II i III stopnia. Może być polecana jako podstawowy materiał rozszerzający dla wykładów ze sztucznej inteligencji, rozpoznawania wzorców czy inżynierii biomedycznej na kierunkach Informatyka lub Automatyka. Może służyć pracownikom firm, tzw. analitykom danych, specjalizującym się w życiu zawodowym w analizie danych i odkrywaniu wiedzy z baz i hurtowni danych.

Spis treści:

1. Podstawowe pojęcia data mining
1.1. Wprowadzenie 12
1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych .13
1.3. Główne etapy eksploracji danych .15
1.4. Normalizacja i standaryzacja danych 17
1.5. Problem obserwacji odstających .18
1.6. Problem jakości danych 21
1.7. Podstawowa terminologia i oznaczenia 22

2. Metody i algorytmy optymalizacji
2.1. Podstawowe pojęcia optymalizacji gradientowej .26
2.2. Toolbox optymalizacyjny Matlaba .30
2.3. Przykłady zastosowania optymalizacji gradientowej 33
2.3.1. Optymalizacja minimaksowa     33
2.3.2. Programowanie kwadratowe  35
2.4. Metoda symulowanego wyżarzania .40
2.5. Algorytm genetyczny 43
2.6. Algorytmy ewolucyjne 48
2.6.1. Strategie ewolucyjne  48
2.6.2. Programowanie ewolucyjne     50
2.7. Toolbox globalnej optymalizacji w Matlabie .51

3. Regresja liniowa
3.1. Wprowadzenie 56
3.2. Ogólny model liniowy regresji 56
3.3. Zastosowanie dekompozycji SVD w regresji liniowej .59
3.4. Implementacja regresji liniowej w Matlabie 64
3.5. Zastosowanie regresji liniowej w klasyfikacji .65

4. Regresja logistyczna
4.1. Wprowadzenie 70
4.2. Podstawowe definicje 71
4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej .74
4.3.1. Wprowadzenie  74
4.3.2. Model binarny regresji logistycznej     75
4.3.3. Przypadek trzech klas uporządkowanych  82
4.3.4. Przypadek trzech klas nieuporządkowanych  83

5. Klasyfikatory Bayesa
5.1. Wprowadzenie 86
5.2. Pełny klasyfikator Bayesa 86
5.3. Naiwny klasyfikator Bayesa .90
5.4. Implementacja naiwnego klasyfikatora Bayesa w Matlabie .93

6. Drzewa decyzyjne
6.1. Wprowadzenie 98
6.2. Struktura drzewa decyzyjnego .98
6.3. Algorytm tworzenia drzewa decyzyjnego  100
6.4. Implementacja modelu drzewa decyzyjnego w Matlabie     106
6.5. Losowy las 111
6.5.1. Opis metody  111
6.5.2. Implementacja lasu losowego w Matlabie     113

7. Sztuczne sieci neuronowe MLP i RBF
7.1. Sieć perceptronu wielowarstwowego MLP 118
7.1.1. Struktura sieci     118
7.1.2. Algorytmy uczące sieci MLP     120
7.1.3. Program komputerowy do uczenia sieci MLP  128
7.1.4. Przykłady użycia sieci MLP     129
7.2. Sieć radialna RBF  134
7.2.1. Struktura sieci RBF  134
7.2.2. Algorytmy uczące sieci RBF     135
7.2.3. Program komputerowy do uczenia sieci radialnej     141
7.2.4. Przykład zastosowania sieci RBF do aproksymacji  142
7.3. Zdolności generalizacyjne sieci neuronowych     143
7.3.1. Warunki dobrej generalizacji sieci  144
7.3.2. Metody zwiększania zdolności generalizacyjnych sieci     145

8. Sieć wektorów nośnych SVM
8.1. Wprowadzenie     150
8.2. Sieć liniowa SVM w zadaniu klasyfikacji  150
8.3. Sieć nieliniowa SVM w zadaniu klasyfikacji  155
8.3.1. Interpretacja mnożników Lagrange’a w rozwiązaniu sieci  161
8.3.2. Problem klasyfikacji przy wielu klasach     162
8.4. Sieci SVM do zadań regresji     163
8.5. Sieć jednoklasowa SVM     165
8.6. Przegląd algorytmów rozwiązania zadania dualnego  168
8.7. Program komputerowy uczenia sieci SVM  170
8.8. Przykład zastosowania sieci SVM     173
8.9. Porównanie sieci SVM z innymi rozwiązaniami neuronowymi  175

9. Zespoły klasyfikatorów i predyktorów
9.1. Wprowadzenie     180
9.2. Zespół klasyfikatorów  181
9.2.1. Integracja większościowa zespołu  181
9.2.2. Zastosowanie dekompozycji PCA w integracji  185
9.2.3. Zastosowanie naiwnej reguły Bayesa w integracji  186
9.2.4. Metoda integracji Kullbacka–Leiblera     188
9.3. Zespół predyktorów  191
9.3.1. Integracja poprzez uśrednianie wyników  191
9.3.2. Integracja wykorzystująca PCA  193
9.3.3. Integracja przy zastosowaniu ICA  193
9.3.4. Integracja zespołu przy zastosowaniu sieci neuronowej     195
9.4. Przykład użycia zespołu w prognozowaniu obciążenia w PSE  196

10. Metody oceny jakości klasyfikatorów i predyktorów
10.1. Miary jakości predykcji     200
10.2. Badanie jakości rozwiązań w zadaniach klasyfikacji     203
10.2.1. Miary jakości klasyfikatora  204
10.2.2. Charakterystyka ROC  206
10.3. Metody poprawy jakości klasyfikatora  209
10.3.1. Metoda różnicowania kosztu błędnej klasyfikacji     210
10.3.2. Metody równoważenia klas  211
10.3.3. Problemy klasyfikacji wieloklasowej     212
10.4. Obiektywna ocena zdolności generalizacyjnych systemu predykcyjnego i klasyfikacyjnego  213

11. Transformacje i metody redukcji wymiaru danych
11.1. Kryteria doboru rzędu zredukowanego modelu     216
11.2. Transformacje bazujące na PCA  217
11.2.1. Istota przekształcenia PCA     218
11.2.2. Implementacja przekształcenia PCA w Matlabie     222
11.2.3. Wykorzystanie PCA w kompresji     223
11.2.4. PCA w zastosowaniu do ilustracji rozkładu danych wielowymiarowych     225
11.3. Nieliniowe przekształcenie PCA  227
11.4. Przekształcenie LDA Fishera  230
11.5. Ślepa separacja sygnałów     232
11.5.1. Sformułowanie problemu ślepej separacji     232
11.5.2. Algorytmy bazujące na statystykach drugiego rzędu  235
11.5.3. Metody bazujące na statystykach wyższego rzędu  236
11.5.4. Toolbox ICALAB     238
11.6. Rzutowanie Sammona  243
11.7. Transformacja SNE     245
11.8. Toolbox do redukcji danych w Matlabie     248

12. Wybrane metody generacji i selekcji cech diagnostycznych
12.1. Wprowadzenie     252
12.2. Metody generacji cech diagnostycznych  253
12.3. Metody selekcji cech diagnostycznych     256
12.3.1. Metoda dyskryminacji Fishera     257
12.3.2. Metoda korelacji danych z klasą     258
12.3.3. Zastosowanie jednowejściowej sieci SVM     258
12.3.4. Wykorzystanie wielowejściowej liniowej sieci SVM     259
12.3.5. Zastosowanie nieliniowej funkcji jądra     260
12.3.6. Selekcja cech bazująca na liniowej regresji krokowej     262
12.3.7. Selekcja przy zastosowaniu algorytmu genetycznego  264
12.3.8. Zastosowanie testu statystycznego Kołmogorowa–Smirnowa  266
12.3.9. Użycie testu Wilcoxona–Manna–Whitneya  267
12.3.10. Selekcja przy zastosowaniu transformacji PCA     268
12.3.11. Selekcja przy wykorzystaniu transformacji ICA  269
12.3.12. Selekcja przy zastosowaniu transformacji LDA  270

13. Metody grupowania danych
13.1. Wprowadzenie     276
13.2. Miary odległości między wektorami  277
13.3. Miary odległości między klastrami     278
13.4. Algorytm K-means grupowania     279
13.5. Algorytm hierarchiczny grupowania  285
13.6. Algorytmy rozmyte grupowania  288
13.6.1. Algorytm grupowania górskiego     289
13.6.2. Algorytm c-means  291
13.6.3. Algorytm Gustafsona–Kessela  294
13.7. Miary jakości grupowania danych     300
13.7.1. Miary jakości grupowania danych nieprzypisanych do klas  300
13.7.2. Miary jakości grupowania danych przypisanych do klas     305

14. Analiza zależności asocjacyjnych między danymi
14.1. Podstawowe definicje problemu  313
14.2. Generacja zbiorów najczęściej pojawiających się w transakcjach  315
14.3. Generacja reguł asocjacyjnych     318
14.4. Metody oceny reguł asocjacyjnych     320
14.4.1. Miary symetryczne     320
14.4.2. Miary niesymetryczne     323

15. Metody wizualizacji danych
15.1. Wprowadzenie     328
15.2. Narzędzia wizualizacji graficznej w Matlabie  330
15.2.1. Podstawowe funkcje graficzne  330
15.2.2. Zaawansowane funkcje graficzne     332
15.2.3. Grafika trójwymiarowa     336
15.2.4. Wykresy wektorowe  341
15.2.5. Rodzina funkcji ezplot     342
15.2.6. Tworzenie animacji  343
15.2.7. Opisy rysunków  344
15.3. Wizualizacja danych wielowymiarowych  345

16. Przykłady zastosowań metod eksploracji danych
16.1. Analiza macierzy ekspresji genów w chorobie nowotworowej     350
16.1.1. Wprowadzenie  350
16.1.2. Metoda eksploracji danych     351
16.1.3. Analiza mikromacierzy ekspresji genów w białaczce     352
16.2. Przykład eksploracji danych przy rozpoznaniu komórek krwiotwórczych     358
16.2.1. Charakterystyka ogólna komórek krwiotwórczych     358
16.2.2. Baza danych komórek w eksperymencie numerycznym  360
16.2.3. Selekcja zbioru najważniejszych cech diagnostycznych  361
16.2.4. Klasyfikacja końcowa komórek przy użyciu zespołu klasyfikatorów     366

Dodatek A
A.1. Ortogonalność wektorów i macierzy  367
A.2. Normy i wskaźniki macierzowe     367
A.3. Transformacje i dekompozycje macierzowe     370
A.3.1. Dekompozycja LU     370
A.3.2. Dekompozycja macierzy według wartości własnych  371
A.3.3. Dekompozycja macierzy według wartości osobliwych (SVD)     372
A.3.4. Dekompozycja QR     373
A.3.5. Dekompozycja Schura     374
A.3.6. Transformacja Hessenberga     374
A.3.7. Transformacja Householdera     375
A.3.8. Transformacja Givensa  375
A.4. Zaawansowane operacje macierzowe  376
A.4.1. Reguły inwersji macierzy złożonych  376
A.4.2. Różniczkowanie funkcji względem wektora  377
A.4.3. Różniczkowanie macierzy

Metody i narzędzia eksploracji danych
Tytuł książki: "Metody i narzędzia eksploracji danych"
Autor: Stanisław Osowski
Wydawnictwo: BTC
Cena: 79.00zł 63.20zł
Klienci, którzy kupili „Metody i narzędzia eksploracji danych”, kupili także:
<b>JavaScript dla dzieci Programowanie na wesoło</b>, <font color="navy">Nick Morgan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
JavaScript dla dzieci Programowanie na wesoło, Nick Morgan, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Algorytmy analizy skupień</b>, <font color="navy">Sławomir Wierzchoń, Mieczysław Kłopotek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Algorytmy analizy skupień, Sławomir Wierzchoń, Mieczysław Kłopotek, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Metody i techniki sztucznej inteligencji Wydanie 2</b>, <font color="navy">Leszek Rutkowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Metody i techniki sztucznej inteligencji Wydanie 2, Leszek Rutkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych</b>, <font color="navy">Krzysztof Wesołowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Krzysztof Wesołowski, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab</b>, <font color="navy">Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski, Wydawnictwo EXIT
<b>Podstawy teorii sygnałów Wydanie V</b>, <font color="navy">Jerzy Szabatin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Podstawy teorii sygnałów Wydanie V, Jerzy Szabatin, Wydawnictwo WKiŁ
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo BTC
 Kategoria:
 SQL
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL od podstaw

89.00zł
71.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski HELION
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Python rozmówki Brad Dayley HELION

czwartek, 17 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami