Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Podstawy matematyki

Podstawy matematyki

59.90zł
44.93zł
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 65.00zł 55.25zł
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany

Tytuł: Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany
Autor: Piotr Korzeniowski
ISBN: 978-83-7641-530-7
Ilość stron: 330
Data wydania: 01/2012
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.25zł


Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym.

Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska.

Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególnie znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej.

Rozdziały:

Część 1. Instytucje prawne ochrony środowiska

1. Instytucja w systemie prawa ochrony środowiska
1.1. System prawa ochrony środowiska w ujęciu teoretycznym
1.2. Znaczenie pojęcia instytucja prawna
1.3. Instytucja prawna ochrony środowiska

2. Instytucje ogólne systemu prawa ochrony środowiska
2.1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska
2.1.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
2.1.2. Zasada kompleksowości ochrony środowiska
2.1.3. Zasada prewencji
2.1.4. Zasada przezorności
2.1.5. Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada „zanieczyszczający płaci”)
2.1.6. Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska
2.1.7. Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
2.1.8. Zasada partycypacji publicznej
2.2. System zarządzania środowiskowego EMAS
2.3. Instrumenty finansowo-prawne
2.3.1. Pojęcie instrumentu finansowo-prawnego w prawie ochrony środowiska
2.3.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
2.3.2.1. Opłaty wynikające z ochrony powierzchni i zasobów wnętrza ziemi
2.3.3. Opłaty podwyższone
2.3.4. Administracyjne kary pieniężne
2.3.5. Opłata produktowa
2.3.6. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
2.4. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
2.4.1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
2.4.2. Odpowiedzialność cywilna
2.4.3. Odpowiedzialność karna
2.4.4. Odpowiedzialność administracyjna
2.4.4.1. Właściwość organów w sprawach dotyczących szkód w środowisku
2.4.4.2. Wykazanie prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko
2.4.4.3. Ustalenie szkody w środowisku
2.5. Oceny oddziaływania na środowisko
2.5.1. Prognoza oddziaływania na środowisko
2.5.2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
2.5.3. Ocena indywidualna
2.5.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
2.5.5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2.5.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2.6. Obszary ograniczonego użytkowania
2.7. Strefy przemysłowe
2.8. Ochrona przed zanieczyszczeniem w związku z eksploatacją infrastruktury komunikacyjnej

3. Instytucje prawne sektorowej ochrony środowiska
3.1. Ochrona powietrza
3.2. Ochrona przed hałasem
3.3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
3.4. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
3.5. System handlu uprawnieniami do emisji
3.6. Domniemanie prawne w gospodarce odpadami
3.7. Gospodarowanie wodami
3.7.1. Prawo własności wód
3.7.2. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
3.7.3. Pozwolenie wodnoprawne
3.7.4. Wykonywanie oraz utrzymywanie urządzeń wodnych objętych budownictwem wodnym
3.7.5. Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
3.7.6. Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi
3.8. Gospodarowanie zasobami litosfery
3.8.1. Własność górnicza
3.8.2. Koncesje
3.8.3. Prace geologiczne
3.8.4. Ruch zakładu górniczego
3.8.5. Podziemne składowanie odpadów
3.8.6. Odpowiedzialność za szkody górnicze
3.9. Gospodarowanie zasobami przyrody
3.9.1. Park narodowy
3.9.2. Rezerwat przyrody
3.9.3. Park krajobrazowy
3.9.4. Obszar chronionego krajobrazu
3.9.5. Obszary Natura 2000
3.9.6. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
3.9.7. Użytek ekologiczny
3.9.8. Stanowisko dokumentacyjne
3.9.9. Pomnik przyrody
3.9.10. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
3.10. Gospodarowanie zasobami biosfery
3.10.1. Gospodarka leśna
3.10.2. Lasy ochronne
3.10.3. Zasady udostępniania lasów
3.10.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
3.10.5. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
3.10.6. Obwody łowieckie

Część 2. Instytucje prawne procesu inwestycyjno-budowlanego

4. Instytucje prawne dotyczące nieruchomości
4.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
4.1.1. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
4.1.2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
4.1.3. Zapobieganie degradacji gruntów
4.1.4. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
4.2. Gospodarka nieruchomościami
4.2.1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
4.2.2. Zasoby nieruchomości
4.2.3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
4.2.4. Przetargi na zbycie nieruchomości
4.2.5. Oddawanie w trwały zarząd
4.2.6. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
4.2.7. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
4.2.8. Podziały nieruchomości
4.2.9. Prawo pierwokupu nieruchomości
4.2.10. Wywłaszczanie nieruchomości

5. Instytucje prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
5.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako zadanie publiczne
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.5. Postępowanie nadzorcze
5.6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego

6. Instytucje prawne Prawa budowlanego
6.1. Funkcja reglamentacyjna Prawa budowlanego
6.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
6.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę)
6.4. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
6.5. Utrzymanie obiektów budowlanych
6.6. Katastrofa budowlana
6.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany
Tytuł książki: "Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany"
Autor: Piotr Korzeniowski
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.25zł
Klienci, którzy kupili „Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany”, kupili także:
<b>OpenGL programowanie gier</b>, <font color="navy">Kevin Hawkins, Dave Astle</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
OpenGL programowanie gier, Kevin Hawkins, Dave Astle, Wydawnictwo HELION
<b>10 przykazań propagandy</b>, <font color="navy">Brian Anse Patrick</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
10 przykazań propagandy, Brian Anse Patrick, Wydawnictwo Onepress
<b>Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów</b>, <font color="navy">Stanisław Bylka, Ryszarda Rempała</font>, <font color="green"> Wydawnictwo EXIT</font>
Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów, Stanisław Bylka, Ryszarda Rempała, Wydawnictwo EXIT
<b>Architektura Elementy stylu architektonicznego</b>, <font color="navy">Lewis Miles</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Architektura Elementy stylu architektonicznego, Lewis Miles, Wydawnictwo Arkady
<b>Zaawansowane uczenie maszynowe z językiem Python</b>, <font color="navy">John Hearty</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Zaawansowane uczenie maszynowe z językiem Python, John Hearty, Wydawnictwo HELION
<b>Megatrening 15-minutowy</b>, <font color="navy">Paolo Roberto</font>, <font color="green"> Wydawnictwo AHA</font>
Megatrening 15-minutowy, Paolo Roberto, Wydawnictwo AHA
<b>Myśl jak inżynier. Projekty techniczne dla młodych bystrzaków</b>, <font color="navy">Camille McCue</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Myśl jak inżynier. Projekty techniczne dla młodych bystrzaków, Camille McCue, Wydawnictwo Septem
<b>Podstawy konstrukcji maszyn Przykłady obliczeń</b>, <font color="navy">Ryszard Knosala, Aleksander Gwiazda, Andrzej Baier, Piotr Gendarz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy konstrukcji maszyn Przykłady obliczeń, Ryszard Knosala, Aleksander Gwiazda, Andrzej Baier, Piotr Gendarz, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Praktyczne lekcje zarządzania projektami</b>, <font color="navy">Michał Kopczewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Praktyczne lekcje zarządzania projektami, Michał Kopczewski, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-413: Projektowanie i implementacja infrastruktury serverów (Windows Server 2012)

Egzamin 70-413: Projektowanie i implementacja infrastruktury serverów (Windows Server 2012)

98.70zł
78.96zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Chromatografia gazowa Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hepter Naukowe PWN
Więcej niż C++ Wprowadzenie do bibliotek Boost Bjorn Karlsson HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
C++ 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów Scott Meyers HELION
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION

wtorek, 23 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami